Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 21 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
  Pages 1 - 12
  Yasemin DERİNGÖL
 2. Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  Pages 13 - 32
  Günnur YETİM , Erdal TOPRAKCI
 3. Okul Öncesi Dönemde Mutluluğa İlişkin Betimlemeler
  Pages 33 - 47
  Çağla GÜR , Cemile YAVŞAN , Ebru ÇENBER , Atiye DURMAZ
 4. Uzak Doğu Ülkelerinin Eğitimde Teknoloji Politikalarının İncelenmesi
  Pages 48 - 61
  Yalın Kılıç TÜREL , Kübranur AKGÜN , Mustafa AYDIN , Ali Sercan YARATAN
 5. Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik Bir Karma Desen Araştırması
  Pages 62 - 86
  Gözde AKDENİZ , Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişki
  Pages 87 - 101
  İshak KOZİKOĞLU , Merve TUNÇ
 7. Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
  Pages 102 - 117
  Mustafa ÇETİN , H.özlen DEMİRCAN
 8. Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Dengedeki İletkenler ve Elektrik Alan Çizgileri Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yöntemiyle İncelenmesi
  Pages 118 - 137
  Tuğba TAŞKIN , Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
 9. Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Öğretim Programı Bilgilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında İncelenmesi
  Pages 138 - 155
  Ayse Zeynep ŞEN , Canan NAKİBOĞLU
 10. Matematik Dersinde Kullanılan Öğretimsel Görevlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 156 - 177
  Gözde Ünal , Yasemin Sağlam Kaya
 11. Öğretmenlerde Mutluluk ve İyimserlik Üzerine Bir Araştırma
  Pages 178 - 192
  Hulisi GENÇ , Yahya ŞAHİN , Serkan ALTUNTAŞ
 12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığı
  Pages 193 - 207
  Kenan BAŞ , Abdulkerim DİKTAŞ
 13. Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 208 - 224
  Veda YAR YILDIRIM
 14. Öğretmenlerin Sosyal Medya Üzerinden Kendilerini Açmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 225 - 240
  Mustafa DEMİR
 15. Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Beklentisine Yönelik Nitel Bir Çalışma
  Pages 241 - 253
  Fatma Selda ÖZ SOYSAL , Aslı UZ BAŞ , Ferda AYSAN
 16. PISA-2015 Verilerine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Katılımlarının Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 254 - 269
  Umut Birkan ÖZKAN
 17. The Effectiveness of I Can Problem Solve (ICPS) Program: An Empirical Research on Preschoolers
  Pages 270 - 283
  Hilal ZORLU , Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
 18. Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenlik Davranışları ve Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi
  Pages 284 - 303
  Ümmühan AVCI , Orçun ORUÇ
 19. Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Pages 304 - 316
  Sevgi BEKTAŞ BEDİR , Fevzi DURSUN
 20. Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması
  Pages 317 - 333
  Yeliz TUNGA , Gizem ENGİN , Kürşat ÇAĞILTAY
 21. Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumunun Piyano Eğitimcileri ve Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 334 - 345
  Özlem KANDEMİR , Tuba YOKUŞ
 22. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri
  Pages 346 - 365
  Feyzullah EZER , Müşerref Kübra KINACI
 23. Genç Yetişkinlerde Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü
  Pages 366 - 383
  Ahmet TOGAY , Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 24. Yazarlığa İlişkin Öğrenci Tutum ve İnançlar Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 384 - 395
  Sabahattin DENİZ , Uğur DOĞAN
 25. Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 396 - 409
  Behçet ORAL , Rıdvan KENANOĞLU
 26. Yükseköğretimde Şeffaflık ve Özerklik Algısı: İstanbul İli Vakıf Üniversiteleri Örneği
  Pages 410 - 440
  Ebru KADIOĞULLARI , Hoşcan ENSARİ
 27. Üniversite Öğrencilerinin Genel Uyum Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 441 - 454
  Metin ÇELİK , Yüksel ÇIRAK
Indexes and Platforms
For Authors