Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 21 - Issue 2 - Aug 31, 2020
 1. 8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabının Resim-Metin İlişkisi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 455 - 474
  Turan KAÇAR , Zafer ÇAKMAK
 2. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Bilişötesi Farkındalık: Benlik Saygısı ve Genel Özyeterliğin Rolü
  Pages 475 - 486
  Emel TOK , Abdullah ATAN , Mustafa BULUŞ
 3. Beden eğitimi öğretmenlerinin duygusal emek düzeyleri ve mesleki tükenmişliklerinin incelenmesi
  Pages 487 - 502
  Aynur YILMAZ , Zahide TONGA , Oğuz Kaan ESENTÜRK , Ekrem Levent İLHAN
 4. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Niyeti ile Kendini Açma Beklentileri ve Kendini Damgalamaları Arasındaki İlişki
  Pages 503 - 517
  Nursel TOPKAYA , Kadriye Erva ALBAYRAK , Nurbanu YURDUSEVER , İrem BOZKURT
 5. Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Çalışma Şartları ve Gelecek Kaygıları Üzerine Görüşleri
  Pages 518 - 541
  Burcu ÇİMEN , Engin KARADAĞ
 6. Okul Öncesi Kurumuna Devam Eden 48-60 Aylık Çocukların Sanat Çalışmalarında Çevresel Unsurların Etkisine İlişkin Bir İnceleme
  Pages 542 - 559
  Sinem UYSAL , Metin İNCE
 7. İstasyon Tekniğinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanımı
  Pages 560 - 578
  Bilal Ferhat KARADAĞ
 8. Üniversite Öğrencilerinin Sanal Zorbalıkla Baş Etme Stratejileri Üzerine Bir İnceleme
  Pages 579 - 594
  Furkan AYDIN , Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 9. Öğretmen Adaylarının Biçimlendirici Değerlendirmeye İlişkin Algıları: Metaforik Bir İnceleme
  Pages 595 - 615
  Serkan BULDUR , Gülendam HASBEK
 10. Öğretmen Güçlendirmeyle İlgili Araştırmaların Tematik, Metodolojik ve İstatistiksel Olarak İncelenmesi
  Pages 616 - 635
  Yeliz ÖZKAN HIDIROĞLU , Abdurrahman TANRIÖĞEN
 11. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları ile Demokratik Algı ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 636 - 654
  Hatice ÖZASLAN , Hatice KUMCAĞIZ , Melek BABA ÖZTÜRK
 12. Türkçe Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Olarak Türkçeye Yönelik Metaforik Algıları
  Pages 655 - 667
  Merve KUVAÇ , Kamil Veli NERİMANOĞLU
 13. The Digital Burnout Scale
  Pages 668 - 683
  Pınar ERTEN , Oğuzhan ÖZDEMİR
 14. İlkokul Öğrencilerinin Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) ‘ e İlişkin Algılarının Metaforik Olarak İncelenmesi
  Pages 684 - 700
  Faruk Caner YAM
 15. Türkiye’de Elektrik Konusuyla İlgili Fen Eğitimi Alanında Yapılan Tez Çalışmalarının İçerik Analizi
  Pages 701 - 718
  Belkiz CAYMAZ
 16. Okul öncesi ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi: Atatürk Öğretmen Akademisi-KKTC Örneği
  Pages 719 - 739
  Hilal İNCELER , Hasan ÖZDER
 17. Sınıf Öğretmeni Adaylarının 2017 Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı 3. ve 4. Sınıf Kazanımları Kapsamında Sosyo-Bilimsel Konuları Nasıl İlişkilendirdiklerinin İncelenmesi
  Pages 740 - 756
  Fatih AYDIN , Yavuz SİLİK
 18. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİM VE SÖZDE BİLİM AYRIMI: ASTRONOMİ VE ASTROLOJİ
  Pages 757 - 771
  Merve ÜNAL
 19. Öğrencilerin 21. Yüzyıl Beceri Düzeyleri ve Beceriler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 772 - 784
  Ömer KOÇAK , İdris GÖKSU
 20. Investigation of Experimental Abstraction Processes for Slope Concept According to Students’ Attitude, Anxiety, Motivation and Self Efficacy Perceptions towards Mathematics
  Pages 785 - 800
  Aslıhan ÖZMEN , Hayal YAVUZ MUMCU
 21. Ortaokul Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Algıları ile Üstbiliş Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Pages 801 - 812
  İclal ALKAN , Nevzat BAYRİ
 22. Üniversiteye Yabancılaşmanın Cinsiyet, Bölüm Seçme Kararı, Akademik Performans ve Akademik Öz-yeterlik Açısından Yordanması
  Pages 813 - 826
  Osman Tayyar ÇELİK
 23. Erken Çocukluk Döneminde Dijital Okuryazarlık
  Pages 827 - 839
  Servet KARDEŞ
 24. Ortaokul Öğrencilerinin STEM Eğitim Yaklaşımına Dayalı Olarak Hazırlanan Etkinlikler İle İlgili Görüşleri: Yeşil Mühendislik Etkinlikleri
  Pages 840 - 857
  Canay PEKBAY , Yavuz SAKA , Dr. Fitnat KAPTAN
 25. Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Düzeyleri ile Okul Müdürlerinin Toksik Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 858 - 879
  Elif BAHADIR
 26. Akademisyenlerin Uluslararası Akademik Etkinliklerde Yabancı Dilde Yaşadığı İletişim Kaygıları
  Pages 880 - 893
  Turgay HAN , Manolya AKYÜZ , Halis GÖZPINAR
 27. Sosyal Bilimler Alanında Yapılmış Dönüştürülmüş Sınıf Araştırmalarının İçerik Analizi
  Pages 894 - 911
  Fatma PEHLİVAN , Taner ARABACIOĞLU
 28. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Alanında Kültürlerarasılığa Yönelik Gerçekleşmiş Lisansüstü Tezlerin Analizi
  Pages 912 - 925
  Veda ASLIM YETİŞ
 29. Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Derslerinde Kullandıkları Değerler Eğitimi Yaklaşımları
  Pages 926 - 941
  Ahmet Akif ERBAŞ
 30. Cebir Problemlerinin Çözümüne Yeni Yaklaşım: Singapur Şerit Model Yöntemi
  Pages 942 - 962
  Esra BAYSAL , Şerife SEVİNÇ
 31. Öğretmenlere Yönelik Algılanan Eğitim Programı Okuryazarlığı Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Ve Geçerleme Çalışması
  Pages 963 - 977
  Koray KASAPOĞLU
 32. DİJİTAL EBEVEYNLİK FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 978 - 993
  Abdullah MANAP , Emine DURMUŞ
 33. Ortaokullarda Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Hakkındaki Görüşleri
  Pages 994 - 1014
  Burak KARAKUŞ , Soner DOĞAN
 34. Akredite Edilen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı Öğretmen Adaylarına Göre Akreditasyon: Anadolu Üniversitesi Örneği
  Pages 1015 - 1034
  Elvan GÜNEL , Hatice TÜRE , Handan DEVECİ
 35. Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları ile Psikolojik Danışmanların Örgütsel Narsisizmleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1035 - 1050
  Efe SALİHOĞLU , Fatih CAMADAN
 36. Ortak Bilgi Yapılandırma Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyobilimsel Konular Hakkındaki Görüşlerine Yansımasının İncelenmesi
  Pages 1051 - 1070
  Hasan BAKIRCI , İlke YILDIRIM
 37. Dijital Teknolojiyi Üretim ve Tüketim Amacıyla Kullanan Çocukların ve Ebeveynlerinin Tercihlerinin İncelenmesi
  Pages 1071 - 1084
  Seçil YÜCELYİĞİT , Neriman ARAL
 38. Sınıf Öğretmenlerinin E-portfolyo Hakkındaki Görüşleri
  Pages 1085 - 1104
  Bilge GÖK , Ozlem BAS , Mahmut AYAZ
 39. Hasan Ferit Alnar'ın Kanun Konçertosu'na Yönelik Stratejik Çalışma Önerileri
  Pages 1105 - 1115
  Nurten ÇALHAN
 40. Ergenlerde Beden İmajı Algısının Kimlik Gelişimi Sürecine Etkisi
  Pages 1116 - 1135
  Ertuğrul TALU
Indexes and Platforms
For Authors