Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University |
Cover Image


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 21 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. Geleneksel veya Siber Zorbalığa Maruz Kalmanın Okula Yabancılaşmaya İlişkin Etkileri
  Pages 1136 - 1152
  Ferhat HAN, Hasan DEMİRTAŞ
 2. Eğitim Araştırmalarında Kuramın Ölümü
  Pages 1153 - 1164
  Mukaddes ERDEM, Tuğba ÖZTÜRK
 3. Factors Influencing University Students’ Academic Achievement and Strategies Taken to Improve Their Achievement: Ethiopia as a Sample
  Pages 1165 - 1180
  Kelemu Zelalem BERHANU, Ali SABANCİ
 4. Öğrenci Liderliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenlik Çalışması
  Pages 1181 - 1196
  Turgut USLU, Mahire ASLAN
 5. Akıllı Tahta Kullanımının ve Etkinlik Temelli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Fene ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 1197 - 1215
  Eylem EROĞLU DOĞAN, Recep EKİNCİ, Doğan DOĞAN
 6. Resimli Çocuk Kitaplarındaki Karakterlerin Sosyal ve Duygusal Beceriler Yönünden İncelenmesi
  Pages 1216 - 1234
  Emine KILINÇCI, Beyhan CAN
 7. Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Pages 1235 - 1253
  Demet ÖZMAT, Nuray SENEMOĞLU
 8. Silifke Tezene Tavrının Öğretimine Yönelik Alıştırmaların Öğrencilerin Silifke Tezene Tavrını ve Silifke Türkülerini Bağlamada Seslendirme Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1254 - 1273
  Murat Kamil İNANICI, Turan SAĞER
 9. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi
  Pages 1274 - 1303
  Müslüm YILDIZ, Macid Ayhan MELEKOĞLU
 10. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Karakter Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 1304 - 1319
  Evrim KOCALAR, Erdal BAY
 11. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği
  Pages 1320 - 1338
  Özge Gül ÖZYURT, Feride ERCAN YALMAN
 12. STEM Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlikleri, Pedagoji ve Alan Bilgisi Üzerine Etkisi
  Pages 1339 - 1355
  Özge ARSLAN, Bekir YILDIRIM
 13. Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Bakış Açısı Alma ve Birinci Derece Yanlış Kanı Atfı Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1356 - 1373
  Seda KARAKAŞOĞLU, Selda ÖZDEMİR
 14. E-ÖĞRENME BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN NE İFADE EDİYOR: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
  Pages 1374 - 1386
  Hasan Ceyhun CAN, Hamdi ÖZDEMİR, Ayşe TÜRKSOY IŞIM
 15. Psikolojik Danışmanların Mesleki Bağlılıklarının Bir Yordayıcısı Olarak Psikolojik Danışma Öz-Yeterliliği
  Pages 1387 - 1401
  Hacı Arif DOĞANÜLKÜ, Oğuzhan KIRDÖK
Indexes and Platforms
For Authors