Inonu University Journal of the Faculty of Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Inonu University Journal of the Faculty of Education

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Period Tri-annual | Founded: 2002 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Cover Image


Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) is a refereed open access electronic journal devoted to the dissemination, criticism, interpretation, and encouragement, interpretation, and encouragement of all forms of systematic enquiry into education and fields related to or associated with education. Our audience includes members of government education departments, school boards, school councils, faculties of education, parent organizations, school staff, and a broad audience of persons interested in educational issues.

INUJFE is published triannually in the Spring, Summer and Fall by the Faculty of Education, Inonu University, in Malatya, Turkey. It was founded by the Faculty of Education of Inonu University in 2000. The journal publishes articles related to all educational issues from early childhood to adult and continuing education, special education, vocational and professional education, curriculum, educational administration, policy and planning, educational research techniques, etc.

The Editorial Board invites submissions related to various educational issues. Submissions can take various forms:

·         articles on current quantitative or qualitative research

·         conceptual papers

·         reflective commentaries on published submissions, etc.


INUJFE is indexed by ULAKBIM (TR DİZİN)EBSCOHost Education Research CompleteIndex CopernicusDOAJ Open AccessSOBIAD 

Volume 20 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Okullarda Korku Kültürü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 319 - 333
  Kazım Çelik, Ümit Kahraman
 2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  Pages 334 - 351
  Sakine Öngöz
 3. Integration of Intercultural Communicative Competence (ICC) in an EFL Course: Perceptions of Students and Teachers
  Pages 352 - 363
  Enisa Mede, Gokalp Gunes
 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tek Ebeveynli Aileden Gelen Çocuklara İlişkin Görüşleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi
  Pages 364 - 383
  Hasan ER, Murat Bartan
 5. Sınıf Öğretmenin Mesleki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Mesleki Kimliğin Oluşum/Yapılandırma Bağlamının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Pages 384 - 403
  Derya Girgin, Çavuş Şahin
 6. Kadın Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 404 - 424
  Ahmet YILDIRIM, Yeliz ÇELİKTEN
 7. İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi
  Pages 425 - 438
  Dilek Çelikler, Zeynep Aksan, Nisa Yenikalaycı
 8. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yeterliliklerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programının Etkisi
  Pages 439 - 456
  Nesrin Sönmez, Serpil Alptekin, Bayram Bıçak
 9. An Analysis of English Major Students’ Interrogative Constructions
  Pages 457 - 473
  Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Motivasyonları (Güdülenmeleri) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 474 - 490
  Metin KIRBAÇ, Fatih Kaya
 11. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 491 - 506
  Binnur Hacıibrahimoğlu, Ayşegül Ustaoğlu
 12. Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 507 - 520
  Feyza Gün, Tuğba Turabik, Gökhan Arastaman, Sait Akbaşlı
 13. Ergenlerde Okula Bağlanmanın Utangaçlık ve Akademik Güdülenme Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü
  Pages 521 - 533
  Ahmet Rıfat KAYİŞ, Seydi Ahmet Satıcı
 14. Waldorf Anaokulu Eğitimcileri ile Bu Okula Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Eğitimle ilgili Kavramlara İlişkin Görüşleri
  Pages 534 - 554
  Ceren Koca, Fatma Ünal
 15. Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması
  Pages 555 - 563
  Fuad Bakioğlu
 16. Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook
  Pages 564 - 577
  Selma Kara
 17. İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları
  Pages 578 - 590
  Mustafa Sırakaya
 18. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
  Pages 591 - 600
  Canan ÇİTİL AKYOL, Mustafa KUTLU
 19. Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Matematiksel Akıl Yürütme ve İspatı Öğrenme Olanakları
  Pages 601 - 618
  MUHAMMED FATIH DOGAN
 20. Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 619 - 632
  Avşar Ardıç, Olçay-Gül Seray
 21. Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi
  Pages 633 - 649
  Gökhan TAŞKIN, Gökhan AKSOY
 22. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Resimlerinin İncelenmesi
  Pages 650 - 672
  Tuncay TÜRKBEN
Indexes and Platforms
For Authors