Aim & Scope

    Yayın hayatına 2002 yılında başlayan İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (INUEFD), eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayımlayan açık erişimli ve hakemli bir dergidir.

    Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Dergi ile eğitim bilimleri, öğretmen yetiştirme, eğitimde kuram ve uygulama alanındaki araştırmaları, bilgi birikimini ve yaklaşımları paylaşarak akademik kültüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

    Dergide eğitim alanında yapılmış her türlü bilimsel (çeviri, eleştiri, değerlendirme, inceleme vs.) çalışmalara yer verilecektir. Bu bağlamda eğitim yönetimi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları, rehberlik ve psikolojik danışma, erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi, özel eğitim, yetişkin eğitimi, eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri, eğitim teknolojisi, eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, fen bilimleri ve matematik eğitimi, güzel sanatlar eğitimi, beden eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim, öğretmen yetiştirme, eğitim ve öğretim alanında bilimsel yaklaşımlarla hazırlanmış çalışmalara INUEFD'de yer verilecektir. Bunun yanı sıra INUEFD'nin konu alanı aşağıdaki alanları da içermektedir;

  • Nitel yönteme dayalı araştırmalar,
  • Etnografik, tarihsel, fenomonolojik, durum çalışmaları, eylem araştırması vb.
  • Nicel yönteme dayalı araştırmalar,
  • Karma yönteme dayalı araştırmalar,
  • Görüş makaleleri,
  • Politikalar üzerine perspektifler,
  • Eleştirel alanyazın taramaları,
  • Kitap değerlendirme.

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.