Journal Boards

Chief editor

Prof. Dr. İlhan ERDEM Dr. Inonu University. Faculty of Education. 0000-0002-4244-6225 Türkiye
Education & Teacher Training, Linguistics, Linguistics
Asst. Prof. Dr. Metin KIRBAÇ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0873-6544 Türkiye
Education & Teacher Training

Editors

Res. Assist. Fatih KAYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9011-8656 Türkiye
Education & Teacher Training
Res. Assist. Sema NACAR İnönü Üniversitesi 0000-0001-9176-9947 Türkiye
Education & Teacher Training, Math Education, Özel Yetenekliler Eğitimi
Education & Teacher Training, Social Science Education
Education & Teacher Training, Education and Teaching Programmes

Türkçe Dil Editörü

Turkish Education

Yabancı Dil Editörü

Education & Teacher Training, English

International Review Board

Bülent AKSOY Gazi Üniversitesi- TÜRKİYE    
Hana ČTRNÁCTOVÁ Charles University – CZECH REPUBLIC
Muallâ B. AKSU Akdeniz Üniversitesi - TÜRKİYE    
Jale ÇAKIROĞLU ODTÜ – TÜRKİYE
Aytekin ÇÖKELEZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi – TÜRKİYE
Sadegül Akbaba ALTUN Başkent Üniversitesi - TÜRKİYE    
Bayram DEMİRCİ İnönü Üniversitesi – TÜRKİYE
Semire DİKLİ Georgia Gwinnett College – USA
Süleyman DOĞAN Ege Üniversitesi – TÜRKİYE
Ali BALCI Ankara Üniversitesi - TÜRKİYE    
Gazanfer DOĞU Bolu A.İ.B.Ü – TÜRKİYE
Burhanettin DÖNMEZ İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE
Nevzat BATTAL İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE    
Nevhiz ERCAN Gazi Üniversitesi – TÜRKİYE
Martin BILEK University of Hradec Králové – CZECH REPUBLIC    
İclal ERGENÇ Ankara Üniversitesi – TÜRKİYE
Philip C. van der ESTHUIZEN North-West University –SOUTH AFRICA
Dianne FORBES The University of Waikato –NEW ZEALAND
Tak Cheung CHAN Kennesaw State University – USA   
Mehmet GÜNAY Gazi Üniversitesi – TÜRKİYE
Ronald J. CHENAIL Nova Southeastern University – USA    
Thienhuong HOANG California State Polytechnic University-USA
Simon CLARKE University of Western Australia, AUSTRALIA    
Elif Tekin İFTAR Anadolu Üniversitesi –TÜRKİYE
Mira KARNIELI Oranim Teachers’ College – ISRAEL    
Paul J. PACE University of Malta, MALTA
Ahmet SABAN Selçuk Üniversitesi-TÜRKİYE
Demetrios G. SAMPSON University of Piraeus - GREECE
Ed SMEETS Radboud University - NETHERLANDS
Remzi Y.KINCAL ÇOMÜ- TÜRKİYE    
Fidan KORKUT Hacettepe Üniversitesi - TÜRKİYE    
Mehmet ŞİŞMAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -TÜRKİYE
Mustafa KUTLU İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE    
Songül TAŞ İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE
Peter LITCHKA Lyola University – USA    
Ömer Faruk TEMİZER İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE
Stewart MARSHALL The University of the West Indies – BARBADOS    
Ceren TEKKAYA ODTÜ-TÜRKİYE
Feridun MERTER İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE    
Semra MİRİCİ Akdeniz Üniversitesi - TÜRKİYE    
Belma TUĞRUL Hacettepe Üniversitesi - TÜRKİYE
Ferhan ODABAŞI Anadolu Üniversitesi- TÜRKİYE    
Zuhal OKAN Çukurova Üniversitesi - TÜRKİYE    
Sibel TÜRKÜM Anadolu Üniversitesi -TÜRKİYE
Selahattin ÖGÜLMÜŞ Ankara Üniversitesi – TÜRKİYE   
Cemil YÜCEL Uşak Üniversitesi-TÜRKİYE
Servet ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi– TÜRKİYE    
Helen WILDY University of Western Australia

Kadir BEYCİOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi - TÜRKİYE
A. Sumru ÖZSOY Boğaziçi Üniversitesi - TÜRKİYE    
Hasan DEMİRTAŞ İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE
Mehmet ÜSTÜNER İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE   

Oğuz GÜRBÜZTÜRK İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE
Eyüp İZCİ İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE    
Hasan AYDEMİR İnönü Üniversitesi - TÜRKİYE

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.