İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


Değerli Yazarlarımız,

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2-İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Değerlendirme Süreci (Yayın Politikası)

1. INUEFD’a gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

2. Değerlendirme aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

3. INUEFD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IUEFD, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 
Olası hakem dönütleri ve süreç:
a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir. 
b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir. 
c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 20 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini dört hafta içinde açıklar.
e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayınlanamayacağı" nı belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayınlanabileceğini" belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını dört haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
(Hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.)

4. INUEFD ‘a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.

5. INUEFD’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.

6. INUEFD’a makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

7. INUEFD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’ne devredilmiş sayılır. 


ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlarımız,

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2-İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Değerlendirme Süreci (Yayın Politikası)

1. INUEFD’a gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

2. Değerlendirme aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

3. INUEFD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IUEFD, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 
Olası hakem dönütleri ve süreç:
a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir. 
b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir. 
c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 20 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini dört hafta içinde açıklar.
e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayınlanamayacağı" nı belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayınlanabileceğini" belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını dört haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
(Hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.)

4. INUEFD ‘a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.

5. INUEFD’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.

6. INUEFD’a makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

7. INUEFD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’ne devredilmiş sayılır. 


ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

Cilt 21 - Sayı 1 - 30 Nis 2020
 1. Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Kullandıkları Yöntem ve Teknikler
  Sayfalar 1 - 12
  Yasemin DERİNGÖL
 2. Göreve Yeni Başlayan Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 13 - 32
  Günnur YETİM , Erdal TOPRAKCI
 3. Okul Öncesi Dönemde Mutluluğa İlişkin Betimlemeler
  Sayfalar 33 - 47
  Çağla GÜR , Cemile YAVŞAN , Ebru ÇENBER , Atiye DURMAZ
 4. Uzak Doğu Ülkelerinin Eğitimde Teknoloji Politikalarının İncelenmesi
  Sayfalar 48 - 61
  Yalın Kılıç TÜREL , Kübranur AKGÜN , Mustafa AYDIN , Ali Sercan YARATAN
 5. Erken Yaşta Yabancı Dil Öğrenimi ve Öğretimine Yönelik Bir Karma Desen Araştırması
  Sayfalar 62 - 86
  Gözde AKDENİZ , Sevinç GELMEZ BURAKGAZİ
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişki
  Sayfalar 87 - 101
  İshak KOZİKOĞLU , Merve TUNÇ
 7. Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
  Sayfalar 102 - 117
  Mustafa ÇETİN , H.özlen DEMİRCAN
 8. Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Dengedeki İletkenler ve Elektrik Alan Çizgileri Konusundaki Bilgilerinin Çizim Yöntemiyle İncelenmesi
  Sayfalar 118 - 137
  Tuğba TAŞKIN , Pervin ÜNLÜ YAVAŞ
 9. Kimya Öğretmenlerinin Alan Eğitimi Bilgisi Temelinde Öğretim Programı Bilgilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişimler Konusu Kapsamında İncelenmesi
  Sayfalar 138 - 155
  Ayse Zeynep ŞEN , Canan NAKİBOĞLU
 10. Matematik Dersinde Kullanılan Öğretimsel Görevlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 156 - 177
  Gözde Ünal , Yasemin Sağlam Kaya
 11. Öğretmenlerde Mutluluk ve İyimserlik Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 178 - 192
  Hulisi GENÇ , Yahya ŞAHİN , Serkan ALTUNTAŞ
 12. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılığı
  Sayfalar 193 - 207
  Kenan BAŞ , Abdulkerim DİKTAŞ
 13. Öğretmenlerin Program Okuryazarlıkları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 208 - 224
  Veda YAR YILDIRIM
 14. Öğretmenlerin Sosyal Medya Üzerinden Kendilerini Açmalarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 225 - 240
  Mustafa DEMİR
 15. Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Beklentisine Yönelik Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 241 - 253
  Fatma Selda ÖZ SOYSAL , Aslı UZ BAŞ , Ferda AYSAN
 16. PISA-2015 Verilerine Göre Öğrencilerin Ders Dışı Etkinliklere Katılımlarının Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 254 - 269
  Umut Birkan ÖZKAN
 17. The Effectiveness of I Can Problem Solve (ICPS) Program: An Empirical Research on Preschoolers
  Sayfalar 270 - 283
  Hilal ZORLU , Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
 18. Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Siber Güvenlik Davranışları ve Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 284 - 303
  Ümmühan AVCI , Orçun ORUÇ
 19. Üstbilişsel Okuma Stratejileri Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 304 - 316
  Sevgi BEKTAŞ BEDİR , Fevzi DURSUN
 20. Türkiye'deki Suriyeli Çocukların Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Alanyazın Taraması
  Sayfalar 317 - 333
  Yeliz TUNGA , Gizem ENGİN , Kürşat ÇAĞILTAY
 21. Piyano Eğitiminde Öğrenme Stratejilerinin Kullanılma Durumunun Piyano Eğitimcileri ve Öğrencilerinin Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 334 - 345
  Özlem KANDEMİR , Tuba YOKUŞ
 22. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimine ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerlere Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 346 - 365
  Feyzullah EZER , Müşerref Kübra KINACI
 23. Genç Yetişkinlerde Stres ve Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Benlik Belirginliğinin Aracı Rolü
  Sayfalar 366 - 383
  Ahmet TOGAY , Fulya CENKSEVEN ÖNDER
 24. Yazarlığa İlişkin Öğrenci Tutum ve İnançlar Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 384 - 395
  Sabahattin DENİZ , Uğur DOĞAN
 25. Lise Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerinin Eğitimde Kullanılmasına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 396 - 409
  Behçet ORAL , Rıdvan KENANOĞLU
 26. Yükseköğretimde Şeffaflık ve Özerklik Algısı: İstanbul İli Vakıf Üniversiteleri Örneği
  Sayfalar 410 - 440
  Ebru KADIOĞULLARI , Hoşcan ENSARİ
 27. Üniversite Öğrencilerinin Genel Uyum Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 441 - 454
  Metin ÇELİK , Yüksel ÇIRAK
Dizinler