İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


Değerli Yazarlarımız,

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2-İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Değerlendirme Süreci (Yayın Politikası)

1. INUEFD’a gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

2. Değerlendirme aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

3. INUEFD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IUEFD, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 
Olası hakem dönütleri ve süreç:
a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir. 
b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir. 
c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 20 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini dört hafta içinde açıklar.
e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayınlanamayacağı" nı belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayınlanabileceğini" belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını dört haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
(Hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.)

4. INUEFD ‘a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.

5. INUEFD’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.

6. INUEFD’a makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

7. INUEFD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’ne devredilmiş sayılır. 


ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


Değerli Yazarlarımız,

1-TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. (Bakınız https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8).

2-İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen çalışmaların BENZERLİK TARAMASI yazar tarafından yapılarak BENZERLİK TARAMA RAPORUNUN, çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Benzerlik Tarama Raporu olmayan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

3-Çalışmanızı dergimize göndermeden önce çalışmanızın dergimizin yayın ölçütlerine uygun olup olmadığını incelemek için lütfen dergimizin amaç ve kapsam kısmını detaylıca inceleyiniz.  

Değerlendirme Süreci (Yayın Politikası)

1. INUEFD’a gönderilen yazılar, önce yayın kurulu tarafından dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.

2. Değerlendirme aşamasında, makaleler Ithenticate benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin %20'nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

3. INUEFD’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. IUEFD, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. 
Olası hakem dönütleri ve süreç:
a. Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir. 
b. Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir. 
c. Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi 20 gün içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir. Yazar değişikliği yaptıktan sonra makaleyi tekrar sisteme yükler. Yüklenen makale hakemler tarafından tekrar incelenir ve değerlendirme raporu düzenlenir.
d. Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini dört hafta içinde açıklar.
e. Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayınlanamayacağı" nı belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.
f. Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayınlanabileceğini" belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.
Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını dört haftalık bir süre içinde sisteme yükler.
(Hakem raporları beş yıl süreyle saklanır.)

4. INUEFD ‘a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.

5. INUEFD’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda editör tarafından ön değerlendirme aşaması bir hafta; hakem değerlendirme süreci de 2 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir. Bir çalışmanın sisteme yüklenmesi ve yayımlanması ortalama 6-8 ay sürmektedir.

6. INUEFD’a makale gönderen yazar/yazarlar, derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.

7. INUEFD’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ’ne devredilmiş sayılır. 


ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

Cilt 21 - Sayı 3 - 31 Ara 2020
 1. Geleneksel veya Siber Zorbalığa Maruz Kalmanın Okula Yabancılaşmaya İlişkin Etkileri
  Sayfalar 1136 - 1152
  Ferhat HAN, Hasan DEMİRTAŞ
 2. Eğitim Araştırmalarında Kuramın Ölümü
  Sayfalar 1153 - 1164
  Mukaddes ERDEM, Tuğba ÖZTÜRK
 3. Factors Influencing University Students’ Academic Achievement and Strategies Taken to Improve Their Achievement: Ethiopia as a Sample
  Sayfalar 1165 - 1180
  Kelemu Zelalem BERHANU, Ali SABANCİ
 4. Öğrenci Liderliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenlik Çalışması
  Sayfalar 1181 - 1196
  Turgut USLU, Mahire ASLAN
 5. Akıllı Tahta Kullanımının ve Etkinlik Temelli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına, Fene ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 1197 - 1215
  Eylem EROĞLU DOĞAN, Recep EKİNCİ, Doğan DOĞAN
 6. Resimli Çocuk Kitaplarındaki Karakterlerin Sosyal ve Duygusal Beceriler Yönünden İncelenmesi
  Sayfalar 1216 - 1234
  Emine KILINÇCI, Beyhan CAN
 7. Yabancı Dil Öğrenmeyi Zorlaştıran Faktörler Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 1235 - 1253
  Demet ÖZMAT, Nuray SENEMOĞLU
 8. Silifke Tezene Tavrının Öğretimine Yönelik Alıştırmaların Öğrencilerin Silifke Tezene Tavrını ve Silifke Türkülerini Bağlamada Seslendirme Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1254 - 1273
  Murat Kamil İNANICI, Turan SAĞER
 9. Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Okuduğunu Anlama Becerileri Konusunda Gerçekleştirilmiş Araştırmaların İncelenmesi
  Sayfalar 1274 - 1303
  Müslüm YILDIZ, Macid Ayhan MELEKOĞLU
 10. 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Karakter Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1304 - 1319
  Evrim KOCALAR, Erdal BAY
 11. Yenilenebilir Enerji Konusunda Bilişsel Yapının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi: Mersin İli Örneği
  Sayfalar 1320 - 1338
  Özge Gül ÖZYURT, Feride ERCAN YALMAN
 12. STEM Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlikleri, Pedagoji ve Alan Bilgisi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1339 - 1355
  Özge ARSLAN, Bekir YILDIRIM
 13. Görme Yetersizliği Olan ve Gören Çocukların Bakış Açısı Alma ve Birinci Derece Yanlış Kanı Atfı Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 1356 - 1373
  Seda KARAKAŞOĞLU, Selda ÖZDEMİR
 14. E-ÖĞRENME BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN NE İFADE EDİYOR: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 1374 - 1386
  Hasan Ceyhun CAN, Hamdi ÖZDEMİR, Ayşe TÜRKSOY IŞIM
 15. Psikolojik Danışmanların Mesleki Bağlılıklarının Bir Yordayıcısı Olarak Psikolojik Danışma Öz-Yeterliliği
  Sayfalar 1387 - 1401
  Hacı Arif DOĞANÜLKÜ, Oğuzhan KIRDÖK
Dizinler