İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim yönetimi

Eğitim felsefesi

Eğitim tarihi ve politikaları

Psikolojik danışma ve rehberlik

Okulöncesi eğitimi

Özel eğitim

Yetişkin eğitimi

Eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri

Eğitim teknolojisi

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme

Fen bilimleri ve matematik eğitimi

Güzel sanatlar eğitimi

Beden eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Türkçe eğitimi

Yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim vb. alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlar.

Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/inuefd
Kapak Resmi


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim yönetimi

Eğitim felsefesi

Eğitim tarihi ve politikaları

Psikolojik danışma ve rehberlik

Okulöncesi eğitimi

Özel eğitim

Yetişkin eğitimi

Eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri

Eğitim teknolojisi

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme

Fen bilimleri ve matematik eğitimi

Güzel sanatlar eğitimi

Beden eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Türkçe eğitimi

Yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim vb. alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlar.

Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

Cilt 20 - Sayı 2 - Ağu 2019
 1. Okullarda Korku Kültürü Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 319 - 333
  Kazım Çelik, Ümit Kahraman
 2. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 334 - 351
  Sakine Öngöz
 3. Integration of Intercultural Communicative Competence (ICC) in an EFL Course: Perceptions of Students and Teachers
  Sayfalar 352 - 363
  Enisa Mede, Gokalp Gunes
 4. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tek Ebeveynli Aileden Gelen Çocuklara İlişkin Görüşleri Ve Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 364 - 383
  Hasan ER, Murat Bartan
 5. Sınıf Öğretmenin Mesleki Kimlik Ölçeğinin Geliştirilmesi: Mesleki Kimliğin Oluşum/Yapılandırma Bağlamının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Sayfalar 384 - 403
  Derya Girgin, Çavuş Şahin
 6. Kadın Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 404 - 424
  Ahmet YILDIRIM, Yeliz ÇELİKTEN
 7. İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 425 - 438
  Dilek Çelikler, Zeynep Aksan, Nisa Yenikalaycı
 8. Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitiminde Yeterliliklerini Artırmaya Yönelik Geliştirilen Hizmetiçi Eğitim Programının Etkisi
  Sayfalar 439 - 456
  Nesrin Sönmez, Serpil Alptekin, Bayram Bıçak
 9. An Analysis of English Major Students’ Interrogative Constructions
  Sayfalar 457 - 473
  Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl
 10. Ortaokul Öğrencilerinin Bilişüstü Farkındalık Düzeyleri İle Akademik Motivasyonları (Güdülenmeleri) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 474 - 490
  Metin KIRBAÇ, Fatih Kaya
 11. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklara İlişkin Bilgi ve Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 491 - 506
  Binnur Hacıibrahimoğlu, Ayşegül Ustaoğlu
 12. Üniversite Öğrencilerinin Okul Bağlılığı Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 507 - 520
  Feyza Gün, Tuğba Turabik, Gökhan Arastaman, Sait Akbaşlı
 13. Ergenlerde Okula Bağlanmanın Utangaçlık ve Akademik Güdülenme Arasındaki İlişkideki Aracılık Rolü
  Sayfalar 521 - 533
  Ahmet Rıfat KAYİŞ, Seydi Ahmet Satıcı
 14. Waldorf Anaokulu Eğitimcileri ile Bu Okula Devam Eden Çocukların Ebeveynlerinin Eğitimle ilgili Kavramlara İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 534 - 554
  Ceren Koca, Fatma Ünal
 15. Kültürel Mizaha yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması
  Sayfalar 555 - 563
  Fuad Bakioğlu
 16. Pre-service Teachers’ Coursebook Evaluation and Adaptation: An Evaluation of 9th Grade English Coursebook
  Sayfalar 564 - 577
  Selma Kara
 17. İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Teknoloji Kabul Durumları
  Sayfalar 578 - 590
  Mustafa Sırakaya
 18. Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
  Sayfalar 591 - 600
  Canan ÇİTİL AKYOL, Mustafa KUTLU
 19. Sekizinci Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Matematiksel Akıl Yürütme ve İspatı Öğrenme Olanakları
  Sayfalar 601 - 618
  MUHAMMED FATIH DOGAN
 20. Anne-Baba Tükenmişlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 619 - 632
  Avşar Ardıç, Olçay-Gül Seray
 21. Ortaöğretime Geçiş Sistemi İle İlgili 2000 - 2018 Yılları Arasında Çalışılmış Lisansüstü Tez ve Makalelerin İncelenmesi
  Sayfalar 633 - 649
  Gökhan TAŞKIN, Gökhan AKSOY
 22. Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Resimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 650 - 672
  Tuncay TÜRKBEN
Dizinler