İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim yönetimi

Eğitim felsefesi

Eğitim tarihi ve politikaları

Psikolojik danışma ve rehberlik

Okulöncesi eğitimi

Özel eğitim

Yetişkin eğitimi

Eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri

Eğitim teknolojisi

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme

Fen bilimleri ve matematik eğitimi

Güzel sanatlar eğitimi

Beden eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Türkçe eğitimi

Yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim vb. alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlar.

Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-2899 | e-ISSN 2149-9683 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2002 | Yayıncı İnönü Üniversitesi |
Kapak Resmi


İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitim yönetimi

Eğitim felsefesi

Eğitim tarihi ve politikaları

Psikolojik danışma ve rehberlik

Okulöncesi eğitimi

Özel eğitim

Yetişkin eğitimi

Eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri

Eğitim teknolojisi

Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme

Fen bilimleri ve matematik eğitimi

Güzel sanatlar eğitimi

Beden eğitimi

Sosyal bilgiler eğitimi

Türkçe eğitimi

Yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim vb. alanlarında yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlar.

Yayınlanması istenen çalışmalar OJS sistemine yüklenmelidir. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Yayın sıklığı politikası:

INUEFD yılda üç kez (Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Ancak, yayın sürecinde sayı temelli değil makale temelli bir yayın politikası izlenmektedir. Buna göre, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar  ERKEN GÖRÜNÜM sayısına eklenerek yayınlanır. Dönemi (Nisan, Ağustos ve Aralık) sona eren ilgili sayı kapatılır ve bir sonraki sayıya geçilir. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların beklenmeden (publish as you go) yayınlanması amaçlanmaktadır.

ISSN (Eski) : 1300-2899

e-ISSN : 2149-9683

DOI: 10.17679  

Dizinlenme (İndeksler) : INUEFD dergisi

ULAKBIM (TR DİZİN) 

EBSCOHost Education Research Complete 

Index Copernicus

DOAJ Open Access 

SOBIAD tarafından taranmaktadır

Cilt 20 - Sayı 3 - 31 Ara 2019
 1. Sınıf Yönetimi Kaygısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 673 - 694
  Ramazan ÖZKUL , Burhanettin DÖNMEZ
 2. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretiminde Matematik Dili Kullanımları ve Matematik Okuryazarlığı Öz yeterlik Algıları
  Sayfalar 695 - 708
  Çiğdem ALDAN KARADEMİR , Özge DEVECİ
 3. Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitim Politikalarına Etkileri
  Sayfalar 709 - 722
  Hilal KAHRAMAN , Emin KARİP
 4. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Aralıksız Eğitim Yapılmasına İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 723 - 743
  Hasan DEMİRTAŞ , Çağlar ÇAĞLAR , Ahmet HAN
 5. The Students’ Attitudes in Preparatory Classes towards the Effectiveness of Silent Reading in Terms of Reading Comprehension
  Sayfalar 744 - 752
  Esim GURSOY , Onur ŞAHİN
 6. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Proje Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 753 - 769
  Oğuzhan NACAROĞLU , Fatma MUTLU , Hasan Basri MERAL
 7. Okul Öncesinde Fen Öğretimi, Bilim ve Teknoloji
  Sayfalar 770 - 783
  Ezgi AKŞİN YAVUZ , Emine AHMETOĞLU
 8. Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Sayfalar 784 - 797
  Hasan Yücel ERTEM , Gökçe GÖKALP
 9. Ortaokul Öğrencilerinin Oyun Bağımlılık Düzeyleri, Oyun Alışkanlıkları ve Tercihleri
  Sayfalar 798 - 812
  Özgen KORKMAZ , Özcan KORKMAZ
 10. Lise Öğrencilerinin Okul kültürü Algıları ve Okula Yabancılaşmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 813 - 830
  Battal GÖLDAĞ
 11. Interparental Conflict and Emerging Adults’ Psychological Distress: Do Cognitive Appraisals Matter?
  Sayfalar 831 - 841
  Yalçın ÖZDEMİR , Ali Serdar SAĞKAL
 12. Genel Tutumlar Ve İnanışlar Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Çalışması
  Sayfalar 842 - 858
  Murat ARTIRAN
 13. Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki: Bilişsel Çarpıtmaların Aracı Rolü
  Sayfalar 859 - 875
  Safa DEMİR , Ahmet BUĞA
 14. Duygusal Farkındalık Boyutlarının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı, Sosyal Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü
  Sayfalar 876 - 890
  Yeşim USLU , Cem Ali GİZİR
 15. Psikolojik Danışmanların Bakış Açısından Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin İncelenmesi
  Sayfalar 891 - 918
  Selçuk AKAY , Fulya TÜRK , Özge MERCAN , Fadile URTEKİN
 16. Algılanan Sosyal Desteğin Bir Çıktısı Olarak Öz Yeterlik
  Sayfalar 919 - 932
  Selçuk DEMİR
 17. Akran Koçluk Uygulamasının Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisine Etkisi
  Sayfalar 933 - 951
  Didem KARAKAYA CIRIT , Selçuk AYDEMİR
 18. 8. Sınıf Öğrencilerin Okul Psikolojik Danışmanı Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi (Malatya İli Örneği)
  Sayfalar 952 - 962
  Nuri ERDEMİR , Ezgi SUMBAS , Zeynep UMUR , Aslı TUNCA
 19. The Effects of E-Portfolio Implementation on Motivation in an Online Collaborative Learning Setting
  Sayfalar 963 - 975
  Pınar ERTEN , Oğuzhan ÖZDEMİR , İ. Yasar KAZU
 20. Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılık Düzeyi
  Sayfalar 976 - 986
  Dilek KIRNIK , Ezlam SUSAM , Ramazan ÖZBEK
 21. Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin Kullandıkları Etkileme Taktikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 987 - 1007
  İbrahim TEKBEN , Didem KOŞAR
 22. Manevi Aşkınlık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1008 - 1020
  Yakup İME , Halil EKŞİ , Füsun EKŞİ
 23. Öğretmen Adaylarının Matematiksel Becerilere Uyarlanan Öğretimsel Etkinlikleri Kaynaştırma Öğrencisine Uygulanması Sürecine Bir Bakış
  Sayfalar 1021 - 1040
  Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 24. Otizm Spektrum Bozukluğunda Akran Aracılı Uygulamalar: Alanyazın Taraması
  Sayfalar 1041 - 1062
  Serhat ODLUYURT , Esra ORUM ÇATTIK
Dizinler