Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |
Cover Image


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

Volume 15 - Issue 30 - Dec 31, 2020
 1. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Bir Karma Yöntem Çalışması
  Pages 280 - 305
  İshak KOZİKOĞLU, Nurullah ÖZCANLI
 2. Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Öz-yeterliliklerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 306 - 327
  Mehmet Yaşar KILIÇ
 3. Aile Okul Algısı ve Katılımı Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 328 - 346
  Ergün YURTBAKAN, Salih AKYILDIZ
 4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı(BEP) Hazırlama Sürecinde Tercih Edilen BEP Uygulamaları Üzerine Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 347 - 362
  Şerife Şenay İLİK, Yunus Emre GÜNAY
 5. İkinci Üniversite Olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölümü Seçme Nedenleri ve Görüşleri
  Pages 363 - 384
  Abdulhamit KARADEMİR, Hatice Büşra YILMAZ
 6. Sosyal Bilgiler Derslerinde Drama Yöntemiyle Öğretimin Sosyal Beceri, Empatik Beceri ve Akademik Başarıya Etkisi
  Pages 385 - 412
  Sevda YILMAZ, Tuncay CEYLAN
 7. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
  Pages 413 - 434
  Serpil DEMİREZEN, Gülendam AKTAŞ
 8. Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Türev Konusundaki Kavram Yapıları
  Pages 435 - 457
  Mahiye YAPICIOĞLU ULAŞ, Abdullah BİBER
 9. Program Görselleştirme Aracıyla Gerçekleştirilen Dijital Öyküleme Etkinliklerinin Yaratıcı Problem Çözme ve Bilgisayar Tutumuna Etkisi
  Pages 458 - 481
  Mutluhan YILMAZ, Embiya ÇELİK
 10. Görsel Sanatlar Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri Dersinde Mikro Öğretim Uygulaması: Fenomenografik Araştırma
  Pages 482 - 507
  Ebru GÜLER
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Sorgulama Becerilerinin Değerlendirilmesi
  Pages 508 - 527
  Seda OKUMUŞ, Kübra YETKİL
 12. Okuma Tutum ve Alışkanlık Ölçeği Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
  Pages 528 - 547
  Büşra GÜL, Sezgin DEMİR
 13. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 548 - 548
  Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu (BAYEF)
Indexes and Platforms