Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir fakülte yayınıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi)  ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.  

Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir.

Dergimiz sadece özgün araştırma makalelerini kabul edecektir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmeyecektir. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 


Duyuru 1: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı dergimizin 2019 sayıları için makale kabulu yapılamamaktadır.

Duyuru 2: Dergimiz 2019 Aralık sayısından itibaren sadece elektronik olarak yayınlanacaktır.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |
Cover Image


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir fakülte yayınıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi)  ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.  

Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir.

Dergimiz sadece özgün araştırma makalelerini kabul edecektir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmeyecektir. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 


Duyuru 1: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı dergimizin 2019 sayıları için makale kabulu yapılamamaktadır.

Duyuru 2: Dergimiz 2019 Aralık sayısından itibaren sadece elektronik olarak yayınlanacaktır.

Volume 14 - Issue 27 - Jun 2019
 1. Eğitsel Oyuncak ve Eğitsel Oyun İçerikli Araştırmalardaki Eğilimler: İçerik Analizi
  Pages 1 - 22
  Seraceddin Levent Zorluoğlu, Burcu Çakır Elbir
 2. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Konu Alan Bilgilerinin Gelişiminde Hata Temelli Aktiviteler: Kesirlerle Toplama İşlemi
  Pages 23 - 52
  Merve Özkaya, Alper Cihan Konyalıoğlu
 3. Deyimlerin Öğrenilmesi ve Kalıcılığında Animasyonların Etkisi
  Pages 53 - 70
  Kadir Kaan Büyükikiz, Onur Dölek, Fatma Kızdırıcı
 4. Üstbiliş Eğitiminin Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Seviyelerine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 71 - 86
  Melike Aydemir
 5. Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Evde Sunulan Desteğin Okuma Yazmaya Hazırlık ve Matematik Becerileri Bağlamında İncelenmesi
  Pages 87 - 105
  Hatice Gözde Ertürk Kara
 6. İlkokul Öğrencilerinin Bilişsel Yapılarını Tanılayıcı Bir Çalışma: Güvenli Hayat
  Pages 106 - 121
  Özlem Apak Tezcan
 7. Yansıtıcı Düşünme Becerileri Eğitiminin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinin Gelişimine Etkisi
  Pages 122 - 146
  Mete Yusuf Ustabulut, Mehmet Kara
 8. Öğretmen Adaylarının Juggle Öğrenme Deneyimi Sırasındaki Epistemolojik İnançları ve Öz Düzenlemeli Öğrenme Algıları
  Pages 147 - 164
  Oktay Akbaş, İlkay Doğan Taş, Serap Nur Duman
 9. Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi
  Pages 165 - 176
  Ebru Ezberci Çevik, Sevcan Candan Helvacı, Hafife Bozdemir, Mehmet Altan Kurnaz
 10. Karşılaştırmalı Sosyal Bilgiler Öğretimine Bir Örnek: Türk ve Rus Ortaokul Öğrencilerinin “İyi Vatandaşlık Algıları”
  Pages 177 - 195
  Nadire Emel Akhan, Samet Çiçek
Indexes and Platforms