ISSN: 1307-1076
e-ISSN: 2687-3281
Başlangıç: 2006
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bayburt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere yılda dört kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

2022 - Cilt: 17 Sayı: 35

Araştırma Makalesi

Z Kuşağının Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Yeterlilikler: Bir Durum Çalışması

Araştırma Makalesi

COVID-19 Pandemisinde; İlkokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim, Öğretmen ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi Örneği

Araştırma Makalesi

Türkçe Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri ile İlgili Uygulamaları ve Yeterlikleri

Araştırma Makalesi

Ters yüz sınıf yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine etkisi

Araştırma Makalesi

Investigation of the New Information Technologies and Software Course Curriculum in terms of the Elements of the Curriculum

Araştırma Makalesi

Ana Dili Türkçe Olan Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Dil Sorunları

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Matematik Eğitiminde Fark Etme Becerisi Üzerine Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Dart Sporunun Dikkat Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Türkçe Eğitiminde Ana Fikir Öğretimine İlişkin Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Perceptions of Foreign Students Learning Turkish as a Second Language On Their Willingness to Communicate in Turkish

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenmeyi Düzenlemeye İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE METİN İŞLEME SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Araştırma Makalesi

Investigation of The Relationship Between Resilience, Self-Compassion, and Attachment Styles in Interpersonal Relationships In Married Individuals

Araştırma Makalesi

Osman Çeviksoy’un Hikâyelerinin Türkçe Öğretim Programında Yer Alan On Kök Değer Açısından İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Afet Bilinci Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması*

Araştırma Makalesi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ders Planlamaya Yönelik Öz Yeterlilik Algıları

Araştırma Makalesi

Kaynaştırma Ortamındaki Koklear İmplantlı Öğrencilerin Okuma Hatalarının ve Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Özel Yetenekli Öğrencilerin Problem Çözme Süreçlerinin ve Süreçte Kullandıkları Stratejilerin DPA’lar Yardımıyla Değerlendirilmesi

Duyurular

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022 yılı itibarıyla yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayınlanacaktır.