Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | e-ISSN 2687-3281 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi


Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF), Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. BAYEF açık erişimli bir dergi olup, sadece eğitim alanında yapılan çalışmaları yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergide sadece özgün araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmemektedir. BAYEF'e gönderilen çalışmalar için değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.  BAYEF'e gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler, kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilir. BAYEF'te yayınlanan tüm çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 

Cilt 15 - Sayı 29 - 30 Haz 2020
 1. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Bölümleri, Sınıf Düzeyleri ve Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 1 - 22
  Meryem ÖZTURAN SAĞIRLI , Fatih BAŞ , Mehmet BEKDEMİR
 2. Lise Öğretmenlerinin İş Doyumu ve Mesleki Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 23 - 42
  Abdullah SELVİTOPU , Ali TAŞ
 3. Öğretmen Adaylarının Üstbiliş Farkındalıkları
  Sayfalar 43 - 63
  Sevilay ALKAN , Gökay AÇIKYILDIZ
 4. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Sanatçı ve Öğretmen Kavramlarına Yönelik Tutumları
  Sayfalar 64 - 80
  Zümrüt ŞEN , Raif KALYONCU
 5. Tam Sayıların Öğretim Sürecinin Öğretmenlerin Model Kullanımları Üzerinden Analizi
  Sayfalar 81 - 108
  Kiraz KOÇ-ŞANLI , Cemalettin IŞIK
 6. Matematik Öğretim Programı Dersinde Edmodo Sosyal Paylaşım Platformunun Kullanımı: Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Sayfalar 109 - 129
  Nilgün GÜNBAŞ , Hilal YILDIZ
 7. Tarih Öğretmenlerinin Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler ile İlgili Konuların Öğretilme Düzeyine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 130 - 159
  Refik TURAN
 8. Öğretmen Adaylarının Eğitim İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kafkas Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 160 - 185
  Dilek YARALI
 9. Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlere Yönelik Motivasyon Engelleri Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 186 - 203
  Hatice ALTUNKAYA , Emrah BOYLU
 10. Okuma Güçlüğüne İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 204 - 222
  Hülya KODAN
 11. Açık-Düşündürücü Öğretim Deneyimi Sonrası Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimi Anlama Düzeyleri: Hermenötik Bakış
  Sayfalar 223 - 250
  Hasan ÖZCAN , Davut SARITAŞ , Mehmet TAŞAR
 12. Çocuklarla Felsefe Programının Çocukların İnsani Değerlere Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkililiği
  Sayfalar 251 - 279
  Gülsüm MEHDİYEV , Kevser TOZDUMAN YARALI
Dizinler