Amaç ve Kapsam

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin temel amacı; eğitimin her alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, eğitim alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. 

Dergimiz okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedeflemektedir. Dergimiz eğitim bilimleri alanında yayın yapan hakemli ulusal bir dergidir. Dergimizin hedef kitlesi; eğitim bilimlerinin her alanındaki öğretmen adayları, öğretmenleri, akademisyenleri ve eğitim sektörüne yönelik ürün ve hizmet üreten kişi ve kuruluşlardır. Dergimizde eğitimin her alanında, uygulamalı veya kuramsal çalışmalara, model önerilerine, analiz ve değerlendirmelere, nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.