Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2019 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr
Cover Image


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2019 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Volume 19 - Issue 3 - Oct 2019
 1. GÖRSEL MATEMATİK OKUR YAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK ALGISI İLE ÜSTBİLİŞSEL OKUDUĞUNU ANLAMA FARKINDALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 710 - 720
  Zeki AKSU, Selcen ÇALIK UZUN, Sedef ÇELİK
 2. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİYOÇEŞİTLİLİK KONUSUNU ANLAMALARI ÜZERİNE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN ETKİSİ
  Pages 721 - 731
  Hüseyin ARTUN, Emine GÜLSEVEN, Atilla TEMUR
 3. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLARA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 732 - 744
  Elif ATABEK-YİĞİT, Fatime BALKAN-KIYICI, Melike YAVUZ-TOPALOĞLU
 4. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI
  Pages 745 - 752
  Ali AYCAN, Hanifi ÜZÜM
 5. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 753 - 766
  Asena AYVAZ CAN
 6. ZİHİN ENGELLİ ÖĞRENCİLERE ÇIKARMA İŞLEMİ ÖĞRETİMİNDE SABİT BEKLEME SÜRELİ ÖĞRETİMLE SUNULAN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNİN ETKİLİLİĞİ
  Pages 767 - 781
  Tayyibe BADIR POLAT, Ahmet YIKMIŞ
 7. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ PERSPEKTİFİNDEN MÜLTECİ ÖĞRENCİLER
  Pages 782 - 801
  Nihal BALOĞLU UĞURLU, Melek AKDOVAN
 8. ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARA DAYALI LABORATUVAR UYGULAMALARININ TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVAR DERSLERİNDEKİ TUTUMLARINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 802 - 817
  Yunus Emre BAYSAL, Fatma MUTLU, Ali KIŞ
 9. DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME STRATEJİLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 818 - 835
  Cemal BIYIKLI
 10. EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ
  Pages 836 - 852
  Burçak BOZ YAMAN, Safure BULUT
 11. 5. 6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ SINIF ETKİNLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 853 - 864
  Ayşegül ÇELİK
 12. ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİ
  Pages 865 - 881
  Sezgin DEMİR, Büşra GÜL ÖZDİL
 13. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ KİŞİLER ARASI PROBLEM ÇÖZME VE SOSYAL BECERİLERİ İLE AKRAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 882 - 900
  Çağlayan DİNÇER, Tuğba BAŞ, Nergiz TEKE, Ebru AYDIN, Sinem İPEK, İlkay GÖKTAŞ
 14. ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN İMAJI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYGULAMA ÇALIŞMASI
  Pages 901 - 922
  Özcan DOĞAN, Coşkun BAYRAK
 15. ÖĞRENME ORTAMINDA QR KOD DESTEKLİ MATERYALLERİN KULLANIMI
  Pages 923 - 935
  Necla DÖNMEZ USTA, Ebru TURAN GÜNTEPE
 16. UTILIZING AN ONLINE LEARNING ENVIRONMENT: MAIN STRATEGIES AND ENABLERS
  Pages 936 - 955
  Levent DURDU, M. Yaşar ÖZDEN
 17. OKUTMANLARLA ÖĞRENCİLER ARASINDA YAŞANAN ÖĞRENCİ ZORBALIĞININ OKUTMANLARIN ALGILARINA GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 956 - 980
  SİBEL DURSUN, A.Faruk LEVENT
 18. EFFECT OF POSTGRADUATE EDUCATION ON LIFELONG LEARNING SKILLS: CASE FROM TEACHERS OF SCIENCE
  Pages 981 - 998
  Hale ERDEN
 19. 11.SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABINDAKİ KONULARIN BİLİMSEL İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 999 - 1015
  Ertunç GÜNDÜZ, Mehmet YILMAZ, Osman ÇİMEN, Ferhat KARAKAYA
 20. MOĞOL ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE VE TÜRKÇE ALGILARI
  Pages 1016 - 1028
  Halit KARATAY, Nurettin KARTALLIOĞLU
 21. OKUL ÖNCESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORLARI
  Pages 1029 - 1040
  Duygu KOZAN, Elvan ŞAHİN ZETEROĞLU
 22. OKUL YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİNİN ETİK LİDERLİK BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 1041 - 1053
  Ruyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
 23. ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 1054 - 1067
  Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mevsim ZENGİN
 24. MESLEKİ KARAR ENVANTERİ FAKTÖR YAPISINA AİT FARKLI ÖLÇME MODELLERİNİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 1068 - 1078
  Funda NALBANTOĞLU YILMAZ
 25. INVESTIGATION OF SELF-DETERMINATION THEORY IN AN ESP COURSE
  Pages 1079 - 1089
  Fatma ÖZÜDOOĞRU
 26. KİŞİLERARASI DUYGU DÜZENLEME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI
  Pages 1090 - 1101
  Vildan SARUHAN, Münevver BAŞMAN, Halil EKŞİ
 27. TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YETİŞKİNLERİN DİSLEKSİYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1102 - 1114
  Şaziye SEÇKİN YILMAZ, Ahsen ERİM
 28. OKULLARIN DNA PROFİLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 1115 - 1127
  Aynur B.BOSTANCI, Ali TOSUN
 29. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN OKUR YAZARLIKLA İLGİLİ SINIF İÇİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
  Pages 1128 - 1146
  Elif YALÇINTAŞ SEZGİN, Leyla ULUS, Ayşe Belgin AKSOY
 30. İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DIŞLANMA VE ÖRGÜTSEL UYUM ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 1147 - 1159
  Ömer YILMAZ, Nuri AKGÜN
 31. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ TUTUMLARININ UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1160 - 1176
  Ergün YURTBAKAN, Taner ALTUN
Indexes and Platforms