Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr


YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. DERGİ ŞABLONUMUZ BU DÜZENLEME GEREĞİ YENİLENMİŞTİR. TÜM ÇALIŞMALARIN YENİ ŞABLONUMUZA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. YAZIM KURALLARIMIZA ve DERGİ ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

SÜRECİ DEVAM ETMEKTE OLAN VE SÜRECİ TAMAMLANAN MAKALELER İÇİN ETİK KURUL ONAYI SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR. ETİK KURUL ONAYI ALDIKTAN SONRA, MAKALENİN SÜRECİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN GEREKLİ BİLGİLER SON DÜZENLEME AŞAMASINDA MAKALEYE EKLENECEKTİR. YENİDEN YÜKLEME YAPILMASINA GEREK YOKTUR.
 
 


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2020 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University | http://efdergi.ibu.edu.tr
Cover Image


YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. DERGİ ŞABLONUMUZ BU DÜZENLEME GEREĞİ YENİLENMİŞTİR. TÜM ÇALIŞMALARIN YENİ ŞABLONUMUZA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. YAZIM KURALLARIMIZA ve DERGİ ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

SÜRECİ DEVAM ETMEKTE OLAN VE SÜRECİ TAMAMLANAN MAKALELER İÇİN ETİK KURUL ONAYI SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR. ETİK KURUL ONAYI ALDIKTAN SONRA, MAKALENİN SÜRECİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN GEREKLİ BİLGİLER SON DÜZENLEME AŞAMASINDA MAKALEYE EKLENECEKTİR. YENİDEN YÜKLEME YAPILMASINA GEREK YOKTUR.
 
 


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2020 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Volume 20 - Issue 1 - Mar 6, 2020
 1. SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN GÖRÜŞÜNE BAŞVURULAN TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN İNCELENMESİ (2005-2017)
  Pages 1 - 19
  Zeynep YAYLACI , Sevil BÜYÜKALAN
 2. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLERİNİN VE YAZILI SINAV SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLARLA UYUMUNUN BELİRLENMESİ
  Pages 20 - 41
  Ramazan AVCU , Çiğdem HASER
 3. ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖZÜNDEN BİR EV ÖDEVİ PORTRESİ
  Pages 42 - 60
  Cagla ALPAYAR
 4. KAVRAM ÖĞRETİMİ SÜRECİNİN “BİL, ANLA, YAP” BOYUTLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 61 - 80
  Yeliz BOLAT , Sevda DOLAPÇIOĞLU
 5. MESLEKİ GELİŞİM MODÜLER ÖĞRETİM PROGRAMININ KATILIMCI ODAKLI YAKLAŞIM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 81 - 99
  Ercan GÜRÜLTÜ , Mehmet GÜROL
 6. GRUP PİYANO EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 100 - 114
  Uğur ÖZALP , Gökhan ÖZDEMİR
 7. AKTİF ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN, MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
  Pages 115 - 132
  Yılmaz SARIER
 8. METAPHORIC PERCEPTIONS OF PRESERVICE COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES TEACHERS ON VIRTUAL CLASSROOMS
  Pages 133 - 148
  Pınar ERTEN
 9. TÜBİTAK 4004 DOĞA LAB: DOĞADA SORGULAMA TEMELLİ BİLİM PROJESİNİN ÖĞRENCİLERİN BİLİM İNSANI İMAJ VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
  Pages 149 - 167
  Gülşah SEZEN VEKLİ , Hatice ÇİLSALAR SAGNAK , Fatma YAMAN
 10. OKUL MÜDÜRLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 168 - 181
  Tansel YAZICIOĞLU
 11. SINIF ÖĞRETMENLERİ SAYI VE ŞEKİL ÖRÜNTÜLERİNİ NASIL ÖĞRETİYORLAR? İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIF ÖRNEĞİ
  Pages 182 - 200
  Özlem DOĞAN TEMUR , Sedat TURGUT
 12. ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI
  Pages 201 - 220
  Deniz KAYA
 13. ÖĞRETMENLERİN HAYAT BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİNİN KİŞİSEL VE MESLEKİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 221 - 235
  Hatice YILDIZ DURAK , Serkan TEKİN
 14. THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGY-MEDIATED FOREIGN LANGUAGE INSTRUCTION ON VOCABULARY LEARNING: A META-ANALYTIC REVIEW
  Pages 236 - 251
  Sayed Masood HAIDARI , Seda BAYSAL , Sedat KANADLI
 15. ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE OKULA YÖNELİK DEMOKRATİK ORTAM ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Pages 252 - 268
  Halil BOLAT , Tuğba YANPAR YELKEN
 16. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 269 - 280
  Rabia Hürrem ÖZDURAK SINGIN , Bayram GÖKBULUT
 17. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TOPLUMSAL HAFIZA: AHISKA TÜRKLERİ HAFIZASI PROJESİ ÖRNEĞİ
  Pages 281 - 299
  Zekeriya Fatih İNEÇ
 18. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE EV ÖDEVLERİNİN İNGİLİZCE DERSİ BAŞARISINA ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 300 - 315
  Duygu KOÇAK , Özlem GÖÇER
 19. SINIF İÇİ VE EV ÖDEVİ UYGULAMALARI İLE GERİBİLDİRİMİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ANEKDOT/ ÖDS KAYDI TUTMA BECERİSİNE ETKİSİ
  Pages 316 - 334
  Eylem DAYI , Gökhan AÇIKGÖZ , Ayşe Nur ELÇİ
 20. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 335 - 353
  Kaya YILDIZ , Büşra YILMAZ
 21. DO EFL TEACHING AND MONITORING PRACTICES MATCH THE CURRICULAR PRINCIPLES? INSIGHTS INTO THE IMPLEMENTATION OF ELT CURRICULUM IN THE 2ND GRADES
  Pages 354 - 374
  Müzeyyen Nazlı GÜNGÖR , Fatıma Nur FİŞNE
 22. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ‘ETKİLİ ÖĞRETİM VE ETKİLİ ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA’ İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 375 - 395
  Osman ASLAN , Durmuş KILIÇ
 23. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ DÜZENLEME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÖZ YETERLİK İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ
  Pages 396 - 414
  Miray DAĞYAR , Harun Şahin
 24. SORU ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL STRATEJİLERİN ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK VE KAVRAMSAL ANLAMA AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 415 - 438
  Sedat KARAÇAM , Ümit GÜRSEL
 25. SOSYAL AĞ SİTELERİ: ERGENLER, RİSKLER VE TEHDİTLERDEN KORUNMA STRATEJİLERİ
  Pages 439 - 453
  Filiz ELMALI
 26. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENMEYE YÖNELİK BİLGİ VE DENEYİMLERİ
  Pages 454 - 475
  İsa DEVECİ , Fatma Zehra KONUŞ
 27. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BELLİ PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDEKİ ÖZ DEĞERLENDİRMELERİ VE ÖĞRETİM ELEMANI DEĞERLENDİRMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 476 - 490
  İşık Saliha KARAL EYÜBOĞLU , Fatma OCAK
 28. ÖĞRETMENLERİN KİŞİLİK TİPLERİ İLE MESLEĞE YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 491 - 506
  Taner ATMACA
 29. İŞİTME ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNIN OKUMA BECERİLERİNİN FORMEL OLMAYAN OKUMA ENVANTERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 507 - 526
  Tamer GENÇ , Ümit GİRGİN , H. Pelin KARASU
 30. İLKOKULLARDAKİ EV ÖDEVLERİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 527 - 547
  Cemal KALSEN , İzzet KAPLAN , Muzaffer ŞİMŞEK
 31. ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA SORUMLULUKLARININ DAĞILIMININ ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTELERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 548 - 569
  Ayşen BAKİOĞLU , Ramazan Şamil TATIK
 32. OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖZÜNDEN “OKUL 2023” PROJESİNİN İNCELENMESİ
  Pages 570 - 584
  Mehmet CANBULAT , Bekir DİREKÇİ , Serdar AKBULUT , Alper ÇORAPÇIGİL , İbrahim Hakkı TEZCİ , Emine Ela ŞİMŞEK , Bilal ŞİMŞEK , Burak ASMA
 33. SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZELERDE EĞİTİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖZ YETERLİKLERİ
  Pages 585 - 604
  İrfan Nihan DEMİREL
 34. USE OF THREADED DISCUSSION IN BLOG ENVIRONMENT WITH RESPECT TO FACTORS AFFECTING STUDENTS’ COURSE SATISFACTION
  Pages 605 - 622
  Gülcan CANBOLAT , Ercan TOP
 35. ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİYE FEN BİLİMLERİ DERSİNDE UYGULANAN TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ TEKNİĞİNİN ETKİLİLİK VE VERİMLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 623 - 643
  Çiğdem TÜRKER , İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN
 36. ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE İLİŞKİN KORKU NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÖLÇEĞİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 644 - 658
  Murat BAŞAR , Midrabi Cihangir DOĞAN
 37. SORUŞTURMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ
  Pages 659 - 679
  Tuğba ATUN , Zeki BAYRAM
 38. ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL KARİYER BAŞARILARINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Pages 680 - 704
  Ümit DİLEKÇİ , Şenay SEZGİN NARTGÜN
 39. SIRALI LOJİSTİK REGRESYON VE POLY-SIBTEST YÖNTEMLERİ İLE DEĞİŞEN MADDE FONKSİYONUNUN BELİRLENMESİ
  Pages 705 - 717
  Gözde SIRGANCI , Mehtap ÇAKAN
 40. İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI, EĞİTİM PROGRAMI TASARIM TERCİHLERİ VE ÖĞRETİM STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 718 - 738
  Fatih YALÇIN , Sevilay YILDIZ
Indexes and Platforms