Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University |


Dergimiz makale kabulüne başlamıştır. Daha önce sürece alınmış makaleler değerlendirildikten sonra sisteme yeni yüklenecek makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University |
Cover Image


Dergimiz makale kabulüne başlamıştır. Daha önce sürece alınmış makaleler değerlendirildikten sonra sisteme yeni yüklenecek makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Volume 20 - Issue 3 - Sep 15, 2020
 1. KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM YAZMA ARACI YAKLAŞIMI VE UYGULAMALARINI DEĞERLENDİRMELERİ
  Pages 1240 - 1257
  Sinem DİNÇOL ÖZGÜR , Ümit İşık ERDOĞAN
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABAYA BAĞLANMA, KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ VE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖRÜNTÜSÜ: BİR YOL ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Pages 1258 - 1271
  Halil EKŞİ , Sümeyye YÜCEL , K. Gamze YAMAN , Füsun EKŞİ
 3. ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE VERİLEN MESLEKİ BECERİ EĞİTİMİNİN VE YAPILAN FİZİKSEL DÜZENLEMELERİN ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Pages 1272 - 1289
  Hatice ŞENGÜL ERDEM
 4. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ LABORATUVAR KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
  Pages 1290 - 1305
  Yağmur GÖKBULAK , Beyza Selin UZUN , Burcu ŞENLER
 5. TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN DİNLEME YAŞANTILARINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 1306 - 1321
  Selvi DEMİR , Semra ALYILMAZ
 6. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRATİK TUTUM VE TOLERANS DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 1322 - 1339
  Burak AYDOĞMUŞ , Zafer KİRAZ
 7. ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMINA İLİŞKİN LİSE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: ANADOLU LİSESİ ÖRNEĞİ
  Pages 1340 - 1355
  Ümit DEMİR , Didem DEMİR
 8. FACEBOOK’UN ÖĞRENME/ÖĞRETME ARACI OLARAK KULLANILMASININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DAVRANIŞSAL NİYET VE PERFORMANSLARINA ETKİSİ
  Pages 1356 - 1372
  Bülent BAŞARAN
 9. 7. SINIF ”MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ” ÜNİTESİ KAZANIMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN DÜŞÜNCELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1373 - 1390
  Elvan İNCE AKA , Ayşe SERT ÇIBIK , Hümeyra NURAYDIN
 10. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN YARATICILIK DÜZEYLERİ İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1391 - 1406
  Yıldız GÜVEN , Esra DOĞANAY KOÇ
 11. SOSYAL BİLİM DERSLERİNİ DİJİTAL MATERYALLERLE BÜTÜNLEŞTİRME SÜRECİNDE ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 1407 - 1422
  Türkan ÇELİK
 12. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN HAREKET TÜRLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 1423 - 1441
  Seyhan ERYILMAZ TOKSOY
 13. USE OF MOBILE DEVICE LANGUAGE LEARNING APPLICATIONS BY TURKISH SPEAKING ADULTS: A SURVEY STUDY
  Pages 1442 - 1458
  Senem YILDIZ
 14. RANKING ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY PROGRAMS IN TURKEY BASED ON THE METHODS OF MULTI-CRTERIA DECISION MAKING ANALYSIS
  Pages 1459 - 1479
  Ahmet TEBER , Ahmet KARAKAŞ
 15. 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABINDA ÖNERİLEN EDEBİ ÜRÜNLERİN ÖĞRENME ALANLARINDA YER ALAN DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1480 - 1498
  Fadime SEÇGİN , Ayşe KAPAN
 16. ÖĞRETMENLERİN ETKİLİ OKUL ALGILARI VE MESLEKİ AİDİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 1499 - 1511
  Gül GÜLER , Rahime Nükhet ÇIKRIKÇI , Püren AKÇAY
 17. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE UYGULANAN İLKOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 1512 - 1532
  Özge DEVECİ , Necdet AYKAÇ
 18. İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERE AKTİF ÖĞRENME MODELİYLE COĞRAFYA EĞİTİMİ
  Pages 1533 - 1546
  Esin ÖZCAN , Eda ÖZTÜRK
 19. SON YİRMİ YILDA TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARI
  Pages 1547 - 1564
  Deniz TONGA
 20. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMENİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 1565 - 1589
  Murat KEBAP , Selin ÇENBERCİ
 21. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DENEYİMLERİNİN PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 1590 - 1607
  Ebru MAZLUM GÜVEN , Nevzat YİĞİT
Indexes and Platforms