Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University |


Değerli Araştırmacılar....

Dergimize gönderilen makaleler son dönemde yoğunlaşmıştır.  Yayın politikamız gereği her sayıda 20-22 makale ile yayına çıkmaktayız.
Artan makale sayısı nedeniyle gelen makalelerin kabul edilmeleri halinde bile yayınlabilmeleri uzun zaman alacaktır. Makale gönderenlerin mağdur olmaması ve süreçte çok fazla beklememeleri için makale kabulu geçici olarak durdurulmuştur. Bilginize...

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Period Quarterly | Founded: 2000 | Publisher Abant İzzet Baysal University |
Cover Image


Değerli Araştırmacılar....

Dergimize gönderilen makaleler son dönemde yoğunlaşmıştır.  Yayın politikamız gereği her sayıda 20-22 makale ile yayına çıkmaktayız.
Artan makale sayısı nedeniyle gelen makalelerin kabul edilmeleri halinde bile yayınlabilmeleri uzun zaman alacaktır. Makale gönderenlerin mağdur olmaması ve süreçte çok fazla beklememeleri için makale kabulu geçici olarak durdurulmuştur. Bilginize...

Volume 21 - Issue 1 - Mar 15, 2021
 1. BİLİMİN DOĞASI KONULU MAKALELERİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 20
  Tuğba TAŞKIN
 2. EĞİTİMDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK TEZLERİN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
  Pages 21 - 34
  Orhun TÜRKER
 3. DELPHİ TEKNİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: ÇOK FONKSİYONLU TARIM OKURYAZARLIĞI
  Pages 35 - 53
  Mehmet BAHAR, Naciye SOMUNCU DEMİR
 4. A SCOPING REVIEW OF THE “NEST/NNEST STUDIES” IN TURKEY: A COUNTRY IN FOCUS
  Pages 54 - 73
  Ali Fuad SELVİ
 5. GİRİŞİMCİLİK BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI BAĞLAMINDA GİRİŞİMCİLERİN ÖZ YAŞAM ÖYKÜLERİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 74 - 86
  Murat TARHAN
 6. MATEMATİK TARİHİ ETKİNLİKLERİNİN YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN NİCELİKSEL MUHAKEME BECERİ GELİŞİMİNE ETKİSİ
  Pages 87 - 105
  Dönsel DANACI, Ömer ŞAHİN
 7. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK ODAKLI AKADEMİK RİSK ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ
  Pages 106 - 124
  Kübra ŞAHİN, Kübra AÇIKGÜL
 8. MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BİREYSEL ÇALGILARI VE SINIF DÜZEYLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 125 - 138
  Gökalp PARASIZ, Hasan OKAY, Barış KARDEŞ
 9. FARKLI SOSYO EKONOMİK ÇEVRELERDE BULUNAN OKULLARIN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 139 - 161
  Ender KAZAK
 10. AMERİKAN KOLEJLERİNİN EĞİTİM ANLAYIŞI VE TÜRK ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KOLEJLİ NEREYE ROMANI ÖRNEĞİ
  Pages 162 - 176
  Enes YAŞAR
 11. KARAKTER GÜÇLERİ ENVANTERİ ERKEN ÇOCUKLUK FORMU’NUN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 177 - 193
  Serap ÖZDEMİR BİŞKİN, Aylin SOP
 12. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KOPYA ÇEKMEYE YÖNELİK GENEL EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 194 - 221
  Sevgi KOÇ, Hasan Basri MEMDUHOĞLU
 13. 2018 ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 222 - 242
  Meryem BARASI, Gürcü ERDAMAR
 14. GELİŞEN DÜNYADA NOMOFOBİ ve SOSYOTELİST OLMA- SOSYOTELİZME MARUZ KALMANIN ETKİLERİ
  Pages 243 - 256
  Serap AYKAÇ, Şeymanur YILDIRIM
 15. KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS SINAVI KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 257 - 269
  Didem DÖĞER
 16. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN KARŞILAŞTIKLARI MOTİVASYON ENGELLERİ
  Pages 270 - 281
  Sedat EROL
 17. MÜZİK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ TR DİZİN VERİ TABANINDA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 282 - 304
  Zeynep ÖZER, Rasim Erol DEMİRBATIR
 18. 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SAYI VE SAYMA BECERİLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 305 - 319
  Arzu YÜCE, Türker SEZER
 19. AVRUPA KONSEYİ NİTELİKLİ TARİH EĞİTİMİ İLKELERİ: GELENEKSEL TARİH EĞİTİMİNE BİR ELEŞTİRİ
  Pages 320 - 333
  Gökhan ÖNAL
 20. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 334 - 347
  Mehmet İNCE, Göksel YIKMIŞ
 21. PROBLEM SOLVING STRATEGIES USED BY GIFTED SECONDARY SCHOOL STUDENTS TO SOLVE MATH PROBLEMS
  Pages 348 - 359
  Aygen KOÇ KOCA, Ramazan GÜRBÜZ
Indexes and Platforms