ISSN: 1303-0493
e-ISSN: 2148-4929
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Aralık 2022

2022 - Cilt: 22 Sayı: 3