Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


Dergimiz makale kabulüne başlamıştır. Daha önce sürece alınmış makaleler değerlendirildikten sonra sisteme yeni yüklenecek makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Dergimiz makale kabulüne başlamıştır. Daha önce sürece alınmış makaleler değerlendirildikten sonra sisteme yeni yüklenecek makaleler değerlendirmeye alınacaktır.

Cilt 20 - Sayı 2 - 2 Haz 2020
 1. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAĞLAM TEMELLİ PROBLEMİ BENCKERT KRİTERLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 739 - 753
  Muhammet Faysal AKIN , Aziz İLHAN
 2. ÖRTÜK SINIF ANALİZİNİN FARKLI PUANLAMA DURUMLARINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 754 - 766
  Hüseyin SELVİ , Didem DERİCİ YILDIRIM
 3. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”
  Sayfalar 767 - 781
  Murat Firat BAYDAR , Ali AYCAN , Gazanfer DOĞU
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 782 - 794
  İsmail CELİK
 5. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 795 - 805
  Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Cengiz DÖNMEZ , Barış KAYA
 6. ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 806 - 819
  Ümüt Reşit YILMAZ , Cezmi ÜNAL
 7. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ
  Sayfalar 820 - 836
  Tugra KARADEMİR COŞKUN , Turgay ALAKURT , Burcu YILMAZ
 8. ÇOCUK DERGİSİ İÇERİKLERİNİN DERSLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİRLİĞİ
  Sayfalar 837 - 852
  Fatih Tanrıkulu
 9. TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM UYGULAMASINDA AİLELERİN EĞİTİM SÜRECİNE KATILIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 853 - 868
  Songül TÜMKAYA , Hakan ULUM
 10. OKULLARIN BÜROKRATİK YAPISININ ÖĞRETMEN PROFESYONELLİĞİNE ETKİSİ: LİSE ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 869 - 887
  Tuncer FİDAN , Adem BEYHAN
 11. ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE GENEL SİNİZMİN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 888 - 903
  Sefa CEYHAN , Hüseyin ÇİÇEK
 12. “9. SINIF LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK OKUL DIŞI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN AĞAÇBİLİM EĞİTİMİ” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 904 - 931
  Doç.dr.pınar KÖSEOĞLU , Gamze MERCAN , Esma PEHLİVANOĞLU
 13. ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 932 - 944
  Munevver MERTOGLU
 14. ÇEVİRİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARININ KÜLTÜR AKTARIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ STİLİ
  Sayfalar 945 - 959
  Fatih Çetin ÇETİNKAYA , Mücahit DURMAZ
 15. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİKLERİ İLE BAŞARI AMAÇ ORYANTASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 960 - 974
  Aycan BULDUR , Fatma ALİSİNANOĞLU
 16. MESLEKİ EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: MESLEK YÜKSEKOKULLARI BOYUTU
  Sayfalar 975 - 991
  Feyzi KAYSİ
 17. BİLİM VE SANAT MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNİN PROJE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 992 - 1007
  Oğuzhan NACAROĞLU , Fatma MUTLU
 18. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1008 - 1023
  Ayşe Betül AKDEMİR , Abdurrahman KILIÇ
 19. TRACING NEGATIVE TRANSFER IN THE LEXICAL COLLOCATIONS USED BY TURKISH LEARNERS OF ENGLISH IN WRITTEN TEXTS
  Sayfalar 1024 - 1037
  Kutay UZUN
 20. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL GELİŞİM BİLGİLERİ, MATEMATİĞE YÖNELİK KAYGILARI VE İNANÇLARI İLE ÇOCUKLARIN ERKEN MATEMATİK YETENEKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1038 - 1052
  Nihal GÜNDOĞAN , Durmuş ASLAN
 21. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CANLILARI SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1053 - 1065
  Salih GÜLEN
 22. ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1066 - 1078
  Ebru ATAŞ , Perihan GÜNEŞ
 23. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE DESTEKLENMİŞ VİDEOLARLA ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI, BİLİŞSEL YÜK VE MOTİVASYONA ETKİSİ
  Sayfalar 1079 - 1098
  Murat ÇOBAN
 24. ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1099 - 1112
  Eda YALÇIN İNCİK
 25. SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLLERDE TÜRKÇE ÖĞRENME SÜREÇLERİ ÜZERİNE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1113 - 1128
  Emrah BOYLU , Pınar IŞIK
 26. STRENGTHS-BASED APPROACH AND ITS EFFECT ON ATTENDANCE, ACADEMIC ACHIEVEMENT AND EFL MOTIVATION
  Sayfalar 1129 - 1144
  Emrullah YILMAZ , Burhan AKPINAR
 27. STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1145 - 1160
  Emrah HİĞDE , Ferdiye KELEŞ , Hilal AKTAMIŞ
 28. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “TEKNOLOJİ” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI VE ÖĞRENME SÜREÇLERİNDE TEKNOLOJİ KULLANIMLARI
  Sayfalar 1161 - 1177
  Melike ÖZYURT , Merve BADUR
 29. INVESTIGATING FOREIGN LANGUAGE ANXIETY AND LEARNER BELIEFS IN SPOKEN CORRECTIVE FEEDBACK WITH A FOCUS ON LANGUAGE PROFICIENCY
  Sayfalar 1178 - 1193
  Vasfiye GECKİN
 30. İLK DEFA GÖREVLENDİRİLEN OKUL MÜDÜRLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
  Sayfalar 1194 - 1205
  Bahri AYDIN , Melike GÜNBEY , Eray KARA
 31. ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN CİNSEL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 1206 - 1221
  Süleyman GÜRBÜZ , Emine ERATAY
 32. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1222 - 1239
  Yusuf ERGEN , Cevat ELMA
Dizinler