Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 21 - Sayı 2 - 15 Haz 2021
 1. OKUL ÖNCESİ ETHOSFERİNDE KARAKTER EĞİTİMİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUMUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ANALİZİ
  Sayfalar 360 - 374
  Evrim KOCALAR, Erdal BAY
 2. BAĞIMSIZ KORELASYON KATSAYILARI İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ: SPSS VE MİCROSOFT EXCEL UYGULAMALARI
  Sayfalar 375 - 389
  Tuğba KARADAVUT
 3. EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK ÇALIŞMALARI: GÜNCEL ARAŞTIRMALARDAKİ EĞİLİMLERİN ANALİZİ
  Sayfalar 390 - 401
  Eren ÖZEREN, Ergin TOSUNOĞLU, Mehmet Fatih PEKYÜREK, Neşet SEYHAN, Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ
 4. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 402 - 415
  Özlem GÖKTAŞ, Süleyman Nihat ŞAD
 5. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 416 - 433
  Derya CAN, Hicran Nurse YILDIZ
 6. ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN DERS İŞLEYİŞ SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 434 - 452
  Çağla Pınar ŞENSOY, Abdurrahman KILIÇ
 7. POZİTİF PSİKOLOJİ TEMELLİ PERMA GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İYİ OLUŞLARINA ETKİSİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA
  Sayfalar 453 - 466
  İbrahim DEMİRCİ
 8. OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OYUNCAK TERCİHLERİ: ERİL, DİŞİL, NÖTR OYUNCAKLAR VE RENKLERİ
  Sayfalar 467 - 480
  Rabia ÖZEN UYAR, Melek Merve YILMAZ
 9. BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA ÖĞRETMEN OLMAK: SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞME ETKİNLİKLERİNİN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-YETERLİK ALGILARINA ETKİSİ
  Sayfalar 481 - 496
  Yahya Han ERBAŞ, Hamdi KARAKAŞ
 10. GIDA OKURYAZARLIĞI: ÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ YERİ
  Sayfalar 497 - 518
  Mehmet BAHAR, Mustafa YILMAZ
 11. DUYGUDURUM DEĞİŞİMLERİNİN DİKEY ÇİFT SESLİ ARALIK İŞİTME ALGISINA ETKİSİ
  Sayfalar 519 - 539
  Seda EDEN ÜNLÜ, Ahmet Serkan ECE
 12. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI FEN ÖĞRETİMİNDE BİLİM DEFTERİ KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 540 - 558
  Arzu TANIŞ ÖZÇELİK
 13. İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAHOOT UYGULAMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ İLE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 559 - 573
  Kevser HAVA, Emine Özgür ŞEN
 14. ÖĞRETMENLERİN SANAL SINIF YÖNETİMİ YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 574 - 591
  Ertuğ CAN, Yüksel GÜNDÜZ
 15. PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN YAS DANIŞMANLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ
  Sayfalar 592 - 604
  Yelda YILDIZ ÖNAL, Serhat Armağan KÖSEOĞLU
 16. NE HEDEFLİYORUZ? NASIL ÖLÇÜYORUZ?
  Sayfalar 605 - 636
  Serkan KELEŞOĞLU, E. Özlem YİĞİT
 17. OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DENİZ YOLLARI TAŞIMACILIĞI VE NAKLİYATI (1923-1932)
  Sayfalar 637 - 649
  Sefa Salih AYDEMİR, Kürşat KURTULGAN
 18. REUBEN HERSH’İN MATEMATİKSEL DENEYİMİNİN FELSEFESİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 650 - 664
  Yasemin CİHAN, Soner DURMUŞ
 19. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE OKUL DIŞI ÖĞRENME VE ÖĞRETİM ORTAMI OLARAK ADALET SARAYLARININ KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 665 - 681
  Arcan AYDEMİR
 20. OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GELİŞTİRİLMİŞ MOBİL UYGULAMALAR; OLANAKLAR VE SINIRLILIKLAR
  Sayfalar 682 - 703
  Burak DELİCAN
 21. EKONOMİ OKURYAZARI VATANDAŞLIK YETERLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR DELPHİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 704 - 731
  Gülten YILDIRIM, Cemil ÖZTÜRK
Dizinler