ISSN: 1303-0493
e-ISSN: 2148-4929
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Sayın Araştırmacılar; 

Dergimizde mevcut makale yoğunluğu nedeniyle yeni makale alımı 

01. 04. 2022 - 15. 04. 2022

tarihleri arasında olacaktır. 

Yeni gelen makaleler Eylül 2022 sayısından itibaren değerlendirilecektir. 

Kolaylıklar Dileriz.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Eylül 2021 Bitiş: 3 Ekim 2021

2021 - Cilt: 21 Sayı: 4