ISSN: 1303-0493
e-ISSN: 2148-4929
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 20 Aralık 2023

2023 - Cilt: 23 Sayı: 3