ISSN: 1303-0493
e-ISSN: 2148-4929
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Eylül 2021 Bitiş: 3 Ekim 2021

2021 - Cilt: 21 Sayı: 3