Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr


YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. DERGİ ŞABLONUMUZ BU DÜZENLEME GEREĞİ YENİLENMİŞTİR. TÜM ÇALIŞMALARIN YENİ ŞABLONUMUZA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. YAZIM KURALLARIMIZA ve DERGİ ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

SÜRECİ DEVAM ETMEKTE OLAN VE SÜRECİ TAMAMLANAN MAKALELER İÇİN ETİK KURUL ONAYI SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR. ETİK KURUL ONAYI ALDIKTAN SONRA, MAKALENİN SÜRECİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN GEREKLİ BİLGİLER SON DÜZENLEME AŞAMASINDA MAKALEYE EKLENECEKTİR. YENİDEN YÜKLEME YAPILMASINA GEREK YOKTUR.
 
 


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2020 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0493 | e-ISSN 2148-4929 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Abant İzzet Baysal Üniversitesi | http://efdergi.ibu.edu.tr
Kapak Resmi


YAZARLARIMIZIN BİLGİSİNE : TR DİZİN 2020 KRİTERLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÜZERİNE, TÜM ALANLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZNİ (Kurul adı, Değerlendirme tarihi, etik izin belgesi sayı numarası) ALINMALIDIR. ALINAN ETİK KURUL İZİNİNE İLİŞKİN BİLGİLER ÇALIŞMANIN YÖNTEM KISMINDA ve İLK/SON SAYFASINDA YER ALMALIDIR. BU DOĞRULTUDA SİSTEMDE BULUNAN ve YÜKLENECEK OLAN TÜM ÇALIŞMALAR İÇİN ETİK KURUL İZİN BİLGİLERİNİN YAZARLAR TARAFINDAN EKSİKSİZ ŞEKİLDE DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. DERGİ ŞABLONUMUZ BU DÜZENLEME GEREĞİ YENİLENMİŞTİR. TÜM ÇALIŞMALARIN YENİ ŞABLONUMUZA GÖRE DÜZENLENMESİ GEREKMEKTEDİR. YAZIM KURALLARIMIZA ve DERGİ ŞABLONUNA ULAŞMAK İÇİN tıklayınız.

SÜRECİ DEVAM ETMEKTE OLAN VE SÜRECİ TAMAMLANAN MAKALELER İÇİN ETİK KURUL ONAYI SÜRECİ BAŞLATILMALIDIR. ETİK KURUL ONAYI ALDIKTAN SONRA, MAKALENİN SÜRECİ TAMAMLANMASININ ARDINDAN GEREKLİ BİLGİLER SON DÜZENLEME AŞAMASINDA MAKALEYE EKLENECEKTİR. YENİDEN YÜKLEME YAPILMASINA GEREK YOKTUR.
 
 


Önemli bilgilendirme: Dergimiz, Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitim alanındaki özgün araştırmaların yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda dört kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) çevrimiçi olarak yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Dergimizde derleme niteliği olan çalışmalar kabul edilmemektedir.

Dergimiz şablonu 2020 yılı itibariyle yenilenmiştir. Yeni şablona ulaşmak ve yazım kurallarını görmek için "yazım kuralları" menüsünü inceleyebilirsiniz.

Dergimize yüklenen makaleler için özgünlük raporu alınması zorunludur. Özgünlük raporu kurallarını görmek için tıklayınız.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.

Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Cilt 19 - Sayı 4 - 31 Ara 2019
 1. ÖĞRENME ORTAMLARININ FİZİKSEL DÜZENİ AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
  Sayfalar 1177 - 1189
  Duygu KOZAN , Ayçin EMEKSEVER , Gönül ONUR SEZER
 2. YÖNETİCİ VE LİDER KAVRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1190 - 1216
  Kaya YILDIZ , Ramazan ERTÜRK
 3. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIKLARININ OKULUN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1217 - 1231
  Emel TÜZEL İŞERİ , Burcu YAVUZ TABAK
 4. OTANTİK LİDERLİĞİN PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞE KAPILMA VE OKUL BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ
  Sayfalar 1232 - 1254
  Özge ÖZTEKİN BAYIR , Ayhan AYDIN
 5. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARI
  Sayfalar 1255 - 1271
  Melike FAİZ , Hafife BOZDEMİR YÜZBAŞIOĞLU
 6. BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜHENDİS VE MÜHENDİSLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 1272 - 1287
  Emine ÇİL , Sona ÖZLEN
 7. MERKEZİ SINAV VE ÖĞRETMEN YAPIMI SINAVLARIN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 1288 - 1305
  Mücahit Çağlar , Abdurrahman KILIÇ
 8. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİNDEN BEKLENTİLERİ VE KARŞILANMA DÜZEYLERİ
  Sayfalar 1306 - 1321
  Serkan ÜNSAL , Abdullah ÇETİN , Mustafa YOĞURTÇU
 9. ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ TOULMİN ARGÜMAN MODELİ BİLEŞENLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1322 - 1333
  Ümmüye Nur TÜZÜN , Volkan BİLİR , Gülseda EYCEYURT TÜRK
 10. İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1334 - 1346
  Sitki AKARSU
 11. ORTAOKUL 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA DÖNÜŞÜMSEL ÖĞRENME KURAMI UYGULAMALARININ ETKİSİ
  Sayfalar 1347 - 1361
  Nilgün YENİCE , Gizem ALPAK TUNÇ
 12. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖN OKUMA KAZANIMI STRATEJİLERİ VE BU STRATEJİLERİN 10. SINIF DERS KİTABI METİNLERİNDEKİ YETERLİLİĞİ
  Sayfalar 1362 - 1372
  Şenel GERÇEK , Gürkan YAVAŞ , Hülya ÇEVİRME
 13. A metaphorical analysis of EFL writers’ views about writing in English
  Sayfalar 1373 - 1392
  Osman DÜLGER
 14. ÖĞRETMENLERİN EŞLİ RUMİNASYON VE ÖZ- DUYARLIK DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1393 - 1408
  Begüm TOPRAK , Sakine Gülfem ÇAKIR
 15. EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN OKULLARDA KULLANIMINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1409 - 1422
  Erdem TİRİTOĞLU , Derya KILIÇOĞLU
 16. AN INVESTIGATION OF LEARNER AUTONOMY IN LANGUAGE LEARNING IN TERTIARY EDUCATION: FROM THE PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS
  Sayfalar 1423 - 1440
  Ali ÖZTÜFEKÇİ , Enisa MEDE
 17. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGU DURUMLARININ FARKLI SINIFLAMALARA GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 1441 - 1457
  Kamil YILDIRIM , Hasan TABAK
 18. DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1458 - 1471
  Perihan ŞARA HÜRSOY , Ceyda GÜNEŞ
 19. OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GİZLİLİK, ÇOKLU İLİŞKİLER VE MESLEKİ YETERLİK KONULARINDAKİ ETİK İKİLEMLERİ
  Sayfalar 1472 - 1486
  Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ
 20. MATEMATİK ÖĞRETİMİNDEKİ EKSİKLİKLER: SAYMA ve SAYI KAVRAMI İLE İLGİLİ FARKINDALIKLAR
  Sayfalar 1487 - 1498
  Mustafa ALBAYRAK , Nurullah YAZICI , Mertkan ŞİMŞEK
 21. “BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUNMASI” KONUSUNUN ÖĞRETİLMESİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1499 - 1513
  Ali Derya ATİK , Duygu KARA EKEMEN , Figen ERKOÇ
 22. COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1514 - 1525
  Ziya İNCE , Vedat ŞAHİN
 23. VİDEO-BLOG KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÖZ DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 1526 - 1537
  Elif TAŞLIBEYAZ
 24. YENİ NESİL ÖLÇME ARACI FLİPQUİZ
  Sayfalar 1538 - 1549
  șeyma TAȘLIÇAY ARSLAN
 25. ÖĞRENCİLERİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA İLİŞKİN FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 1550 - 1560
  Çağrınur SAĞ , Fatma ÜNAL
 26. YENİ RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMININ (2018) UYGULAMAYA DAYALI DERSLER AÇISINDAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICI DÜŞÜNME GELİŞİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1561 - 1573
  Kani ÜLGER
 27. ÇOCUKLARDA YARATICILIĞIN GELİŞİMİNE İLİŞKİN BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 1574 - 1589
  Güneş SALI
 28. SOSYAL GEÇERLİĞİN TÜRKİYE’DE ÖZEL EĞİTİM TEZ ÇALIŞMALARINA YANSIMASI
  Sayfalar 1589 - 1601
  Zehra ATBAŞI , M.abdulbaki KARACA , Necdet KARASU
 29. ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN SENDİKA SÖYLEMLERİ
  Sayfalar 1602 - 1619
  Şeyma ŞAHİN , Burcu ÖKMEN , Abdurrahman KILIÇ
 30. SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK YAKLAŞIMININ, ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 1620 - 1636
  Baki SAHİN
 31. ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HESAP VEREBİLİRLİK ALGILARI İLE YÖNETİCİLERİNİN HİZMETKÂR LİDERLİK DAVRANIŞ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 1637 - 1653
  Ayhan KANDEMİR , Nuri AKGÜN
 32. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1654 - 1666
  Ayşegül Karabay , Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN , Ayten Pınar BAL
 33. ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 1667 - 1681
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ , Hasan Hüseyin MUTLU , Enes ÇİNPOLAT
 34. ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 1682 - 1699
  Derya Özlem YAZLIK
 35. ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ YAŞAMINA GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1700 - 1723
  Mihriban SÖNMEZ , Elif SAZAK
 36. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ İLE EĞİTSEL İNTERNET KULLANIM ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1724 - 1736
  Kevser HAVA
 37. İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE KAYNAŞTIRMA ORTAMLARINDA UYGULANAN AKICI OKUMA ÇALIŞMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1737 - 1759
  Tüncay TUTUK , Macid Ayhan MELEKOĞLU
 38. 2009-2013-2017 ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ SAYI DUYUSU BİLEŞENLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 1760 - 1774
  Burak KARABEY , Ceren TUNALI , Sinan OLKUN , Gülünay ERGUT
 39. ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİN DOĞRU ORANTI VE TERS ORANTI BİLGİSİNİ OLUŞTURMA SÜRECİNİN RBC+C MODELİNE GÖRE İNCELENMESİ: BİR ÖĞRETİM DENEYİ
  Sayfalar 1775 - 1790
  Özlem KALAYCI , Recai AKKAYA
 40. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN KÜLTÜREL ÖRÜNTÜSÜ
  Sayfalar 1791 - 1803
  Hülya ÇEVİRME , Dilek ÜNVEREN
Dizinler