ISSN: 1303-0493
e-ISSN: 2148-4929
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 10 Haziran 2023 Bitiş: 10 Ocak 2023

2022 - Cilt: 22 Sayı: 4