Journal Contacts

Editor-in-Chief

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
aibuefdergi@gmail.com

Journal Contact

Gülay Gülay
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
efdergi@ibu.edu.tr