Editör

Prof. Dr. Cemal AVCI

Turkey
avci_c@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Yardımcı Editörler

Dr. İbrahim UYSAL

Turkey
ibrahimuysal06@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6767-0362
Subjects: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
About: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında araştırma görevlisi doktor olarak görev yapmaktadır.
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Res. Assist. Çağrı DEMİRTAŞ

Turkey
cagridemirtas@ibu.edu.tr
Subjects: Sosyal Bilimler Eğitimi
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Serkan ECE

ece_a@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal AVCI

avci_c@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN

tekinarslan_e@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Assoc. Prof. İlknur ÇİFCİ TEKİNARSLAN

cifci_i@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

yildiz_k1@ibu.edu.tr
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Soner DURMUŞ

sdurmus@ibu.edu.tr
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Zeki ARSAL

arsal_z@ibu.edu.tr
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Anıl RAKICIOĞLU-SÖYLEMEZ

sanil@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3675-7972
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Dil Editörleri

Assoc. Prof. Dr. Abdullah COŞKUN

Turkey
coskun_a@ibu.edu.tr
Subjects: English
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Asst. Prof. Dr. Salih Kürşad DOLUNAY

Turkey
dolunay_k@ibu.edu.tr
Subjects: Turkish Education
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Asst. Prof. Dr. Seda COŞAR ÇELİK

Turkey
seda.cosar@ibu.edu.tr
Subjects: Linguistics
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Asst. Prof. Dr. Sedat AKAYOĞLU

Turkey
akayoglu_s@ibu.edu.tr
Subjects: Education & Teacher Training
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Res. Assist. Ömer SAVAŞ

Turkey
omersavas@ibu.edu.tr
Subjects: Turkish Education
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Res. Assist. Seda KAYA

Turkey
sedakayabp@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4658-4924
Subjects: Turkish Education
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Redaktörler

Res. Assist. Betül Dilşad ERTEKİN

Turkey
betulertekin@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1227-6982
Subjects: Pre-school Education
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Res. Assist. Hamide Merve DOĞANÇAY

Turkey
merve.dogancay@ibu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9550-7223
Subjects: Psychological Counseling and Guidance
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Web Editörleri

Assoc. Prof. Dr. Bahadır ALTINTAŞ

Turkey
altintas_b@ibu.edu.tr
Subjects: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Institution: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Mizanpaj Editörleri

Res. Assist. Orhun TÜRKER

Turkey
turkerorhun@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5106-570X
Subjects: Graphic Design
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
URL: www.orhunturker.com

Instructor Nimet ÇELEBİ

Turkey
celebi_n1@ibu.edu.tr
Subjects: Graphic Design
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Instructor Taner DURAN

Turkey
durantaner@ibu.edu.tr
Subjects: Painting/Drawing-Art Education
Institution: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ