Milli Eğitim Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |


Üç ayda bir yayımlanan akademik/hakemli dergidir.

Milli Eğitim Dergisi

ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |
Cover Image


Üç ayda bir yayımlanan akademik/hakemli dergidir.
Volume 48 - Issue 223 - Aug 2019
 1. MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME YAKLAŞIMINI KULLANMA DURUMLARINDAN YANSIMALAR
  Pages 5 - 32
  Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
 2. EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR İLE SORUN ÇÖZMEDE KULLANDIKLARI TEKNİKLER
  Pages 33 - 60
  Kasım KARAKÜTÜK, Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL
 3. 36-47 AYLIK ÇOCUKLARDA PEABODY MOTOR GELİŞİM ÖLÇEĞİ-2’ NİN UYARLAMA ÇALIŞMASI VE MOTOR GELİŞİMİN İNCELENMESİ
  Pages 61 - 82
  Taşkın TAŞTEPE, Aysel KÖKSAL AKYOL
 4. 2018 TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Pages 83 - 112
  Dilek ÜNVEREN KAPANADZE
 5. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN BİLGİSAYAR OYUNLARI DESTEKLİ KODLAMA ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI
  Pages 113 - 128
  Ayşe ALKAN
 6. ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MÜFREDATININ DEĞİŞİMİ VE II. ÖĞRETİM ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARI
  Pages 129 - 146
  Serkan AYDIN
 7. ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM DÜZEYLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASINDA KARİYER UYUM YETENEKLERİNİN ROLÜ
  Pages 147 - 158
  Ahmet AYAZ, Özgür Osman DEMİR
 8. FARKLILAŞTIRILMIŞ MATEMATİK PROGRAMININ ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BENLİKLERİNE ETKİSİ
  Pages 159 - 178
  Yasemin DERİNGÖL, Ümit DAVASLIGİL
 9. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN “ÜNİVERSİTE HOCASI
  Pages 179 - 206
  Mustafa BAŞARAN, Gül Şebnem ALTUNER ÇOBAN
 10. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞINA İLİŞKİN KAVRAMLARI ANLAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI
  Pages 207 - 230
  Memet Kuzey, Yavuz DEĞİRMENCİ
 11. 2018 GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Pages 231 - 244
  İbrahim Halil YURDAKAL
 12. İKİNCİ DİL EDİNİMİ SÜRECİNDE ÇİZGİ FİLMLERİN ROLÜ: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
  Pages 245 - 266
  Mehmet Ali BAHAR, Dilek PEÇENEK
 13. ÖZEL LİSE YÖNETİCİLERİNİN KARAR VERME SÜRECİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Pages 267 - 282
  Namık Kemal DEMİR
 14. 12 EYLÜL 1980 ASKERİ DARBESİNİN COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARINA YANSIMASI
  Pages 283 - 298
  Niyazi KAYA, Hakan ÖNAL
 15. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BULUNDUĞU İLKOKULLARDA İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ NİTEL AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 299 - 322
  Adnan DELEN, M. Hanifi ERCOŞKUN
 16. EDEBÎ METİN AKTARMALARI BAĞLAMINDA TÜRKÇEYE VE ÖZBEKÇEYE YAPILAN AKTARMALARA BİR BAKIŞ
  Pages 323 - 340
  Veli Savaş YELOK
 17. EĞİTİME YENİ BAKIŞLAR VE ALTERNATİF DÜŞÜNCELER
  Pages 341 - 360
  Zekeriyya ULUDAĞ, Ali YILMAZ
 18. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NDA* ADAY GÜMRÜK MUHAFAZA VE MUAYENE MEMURLARINA YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETİÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 361 - 378
  Tarık SOYDAN, Mustafa ÜNAL
Indexes and Platforms