Milli Eğitim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 1973 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |


MAKALE ÇAĞRISI
MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYISI
"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"
MAKALE SON KABUL TARİHİ: 30 Ağustos 2020

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ


Millî Eğitim dergisinde eğitim ve sosyal bilimler alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz.

Milli Eğitim Dergisi

ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 1973 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |
Cover Image


MAKALE ÇAĞRISI
MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYISI
"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"
MAKALE SON KABUL TARİHİ: 30 Ağustos 2020

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ


Millî Eğitim dergisinde eğitim ve sosyal bilimler alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz.
Volume 49 - Issue 226 - May 5, 2020
 1. OKUL GELİŞİMİ BAĞLAMINDA DENETİM UYGULAMALARI: OFSTED ÖRNEĞİ
  Pages 5 - 34
  Saadettin GÜZEL , Mehmet ARSLAN , Semih AKTEKİN
 2. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZ TATİLİ ÖĞRENME KAYIPLARI: AİLE EĞİTİM DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR ANALİZ
  Pages 35 - 52
  Ferudun SEZGİN , Onur ERDOĞAN , Sinan DAĞ
 3. 21. YÜZYILIN ÖĞRENME DENEYİMİ: ÖĞRETMENLERİN TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Pages 53 - 91
  Derya GİRGİN
 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA VE EĞİTSEL OLARAK FAYDALANMA DURUMLARI
  Pages 93 - 122
  Metin ALTUNKAYNAK , Zekiye ÇAĞIMLAR
 5. X-Y NESLİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İŞ ÖZELLİKLERİ YAKLAŞIMI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ
  Pages 123 - 147
  Ömür ÇOBAN , Süheyla BOZKURT
 6. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME VE PROBLEM OLUŞTURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 149 - 184
  Selda ÖZDİŞCİ , Yasemin KATRANCI
 7. DEĞERLER EĞİTİMİ VE BEHİÇ AK’IN TAVŞAN DİŞLİ BİR GÖZLEMCİNİN NOTLARI’NDA SEVGİ
  Pages 185 - 204
  Hamza AYDOĞDU , Esra ALKAN
 8. UZAKTAN ÖĞRETİM MODELİNİN ORTA SEVİYE KEMAN ÖĞRENİMİNE ETKİSİ
  Pages 205 - 232
  Soner OKAN , Hasan ARAPGİRLİOĞLU
 9. COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNE VE ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK TEMEL HARİTA BİLGİSİ EĞİTİMİ: BİR ETKİ ANALİZİ ÇALIŞMASI
  Pages 233 - 254
  Pervin Oya TANERİ , Nuri ERDEM
 10. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL, ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME VE KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
  Pages 255 - 290
  Vural TÜNKLER
 11. ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN ALGILARI
  Pages 291 - 321
  Ferah GÜÇLÜ YILMAZ
 12. SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ VE KARİYER GELİŞİMİ: ÖĞRETMEN VE PSİKOLOJİK DANIŞMAN ROLLERİ
  Pages 323 - 344
  Nurten KARACAN ÖZDEMİR , Feride BACANLI
 13. TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ŞİİR VE ŞİİR EZBERLEMEYE İLİŞKİN TUTUM VE EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 345 - 370
  Mehrali CALP
 14. ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA TÜRK DİLİ BİLİNCİ VE ZEVKİ
  Pages 371 - 399
  Lokman TAŞKESENLİOĞLU
 15. CHILDREN’S LITERATURE AS A SOURCE OF INFORMATION: TURKISH CHILDREN’S NOVELS INTRODUCING THE OCCUPATIONS
  Pages 401 - 431
  Osman TURHAN , Bayram BAŞ
Indexes and Platforms
Dosya İndir