Milli Eğitim Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 1973 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |


MAKALE ÇAĞRISI
MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYISI
"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"
MAKALE SON KABUL TARİHİ: 30 Ağustos 2020

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ


Millî Eğitim dergisinde eğitim ve sosyal bilimler alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz.

Milli Eğitim Dergisi

ISSN 1302-5600 | Period Quarterly | Founded: 1973 | Publisher Milli Eğitim Bakanlığı |
Cover Image


MAKALE ÇAĞRISI
MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYISI
"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"
MAKALE SON KABUL TARİHİ: 30 Ağustos 2020

AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ


Millî Eğitim dergisinde eğitim ve sosyal bilimler alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz.
Volume 49 - Issue 227 - Aug 1, 2020
 1. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE KULLANILAN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI VE UYGULAMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 7 - 32
  Mustafa ÜREY , Selahattin KAYMAKCI
 2. ÖĞRETMEN ADAYLARININ 21. YÜZYIL BECERİLERİ YETERLİLİK ALGILARI VE BU BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Pages 33 - 64
  Pınar ERTEN
 3. EĞİTİM YOLU İLE ROMANLARIN SOSYAL İÇERİLMESİNİN DESTEKLENMESİ: SİROMA PROJESİ ÖRNEĞİ
  Pages 65 - 87
  Mustafa Cem BABADOĞAN , Gökhan ATİK , Müge ŞEN , Tuncay ERGENE
 4. DİJİTAL BİLGİ KAYNAKLARI VE ORTAMLARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ
  Pages 89 - 116
  Hüseyin ODABAŞ , Zuhal Yonca ODABAŞ , Kasım BİNİCİ
 5. E-PORTFOLYO OLUŞTURMANIN ÖĞRENCİNİN AKADEMİK ÖZ DÜZENLEME BECERİSİNE ETKİSİ
  Pages 117 - 140
  Ergün AKGÜN , Cansu ŞAHİN KÖLEMEN
 6. TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİNE YÖNELİK UYGULAMALAR - ALMANYA ÖRNEĞİ
  Pages 141 - 158
  Zehra ÖZTÜRK
 7. OYUN TEMELLİ FEN ÖĞRENME YAŞANTILARININ AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA, TUTUMA VE ÖĞRENME SÜRECİNE ETKİLERİ
  Pages 159 - 194
  Cihad ŞENTÜRK
 8. İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST HİKÂYE YAZMA UYGULAMALARINDA HİKÂYE UNSURLARINI KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
  Pages 195 - 216
  Erol DURAN , Tufan BİTİR
 9. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MEKÂNSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ
  Pages 217 - 243
  Hasan GÖNÜLAÇAR , Mustafa ÖZTÜRK
 10. SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZE EĞİTİMİ UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 245 - 270
  Şule EGÜZ
 11. KENT MERKEZİ VE KIRSALDA YAŞAYAN OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ SOSYAL PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELEMESİ
  Pages 271 - 288
  Birsen BASUN , Şule ERDEN
 12. ANASINIFI ÇOCUKLARINA YÖNELİK ERKEN MATEMATİK BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACI (MATBED): GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 289 - 314
  Abuzer DALGA , İ̇sa Birkan GÜLDENOĞLU , Tevhide KARGIN
 13. ANAOKULUNA DEVAM EDEN SURİYELİ ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 315 - 344
  Emine Sena GÜLLÜCE , Gülden UYANIK
 14. ÖĞRETMEN ANDININ ÖĞRETMENLİK MESLEKİ DEĞERLERİNİN KAZANDIRILMASINA KATKISI
  Pages 345 - 370
  Burhanettin DÖNMEZ , Ramazan ÖZKUL
 15. DİSGRAFİLİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA HATALARININ İNCELENMESİ
  Pages 371 - 388
  Murat BAŞAR , Gizem Beyza ALKAN
 16. OKUL YÖNETİCİLERİNİN İLETİŞİM STİLİ, ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ALGISINI ETKİLER Mİ?
  Pages 389 - 404
  Ali GÜRSOY , Kemal KÖKSAL
 17. OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 405 - 428
  Meryem MIZRAK KARCI
 18. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE WEB UYGULAMALARI VE MOBİL UYGULAMALAR İLE BUNLARIN ÖĞRETMENLERCE BİLİNİRLİĞİ
  Pages 429 - 445
  Mustafa TENEKECİ
 19. DETRAINING: COVID-19 VE ÜST DÜZEY PERFORMANS
  Pages 447 - 464
  Mustafa GELEN , Serdar ELER , Nebahat ELER
Indexes and Platforms
Dosya İndir