DOI Numarası Verilmesi

Millî Eğitim Dergisinde yayımlanan Araştırma Makalelerine dergimiz tarafından Dergipark sponsorluğunda ücretsiz DOI (Digital Object Identifier) numarası verilmektedir.


Bir Makaleye DOI numarası verilebilmesi için;

1) Makalenin hakem sürecini tamamlayarak yayına kabul edilmiş ve yayın sırasına alınmış olması,

2) Makale türünün "Araştırma Makalesi" olması,

3) Makalenin orjinal olması,

4) Makalenin başka bir yerde yayınlanmamış olması,

gerekmektedir. Aksi beyan ve durumlarda sorumluluk yazara aittir.