Kör Hakemlik Sistemi

Millî Eğitim dergisinde “Çift-Kör Hakemlik (Double-Blind Refereeing)” sistemi uygulanmaktadır. Değerlendirme süreci, makale yazarları ile makaleyi denetleyen hakemlerin birbirlerinin kimliklerini kesinlikle bilmeyeceği şekilde yürütülür. Makale değerlendirmeyi reddeden hakemlerin kimlikleri de gizlenir.

“Kör Hakemlik” ilkesi nedeniyle hakemlerle yazar arasındaki iletişim, kendi aralarında ve doğrudan değil Editörlük Birimi aracılığıyla Dergipark sistemi üzerinden yürütülür. Makaleler üç hakeme gönderilir. Hakemlere makale inceleme davetini kabul ya da reddetmeleri için 15 gün süre tanınır. Hakem incelemeyi reddederse yeni hakem belirlenir. Kabul ederse makalenin isimsiz metni ve inceleme raporu gönderilir. Hakemlere makale incelemek için verilen süre 15 gündür. Ancak bu sürenin yetersiz gelmesi durumunda ikinci bir 15 günlük süre verilir. Yazı hakkında 2 olumlu ya da 2 olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci devam eder. Hakemler yazıları uygun görebilir, uygun görmeyebilir, düzeltme önerebilir ya da düzeltme önerip tekrar görmek isteyebilir.

Bütün bu süreçler göz önüne alındığında, derginin yazarlara yayın süresi hakkında bir taahhütte bulunması mümkün değildir. Bununla birlikte, bütün yazıların en geç 6-9 ay içinde hakemlik sürecini tamamlaması ve yayın sırasına alınması öngörülmekte ve bu öngörü % 95 oranında gerçekleştirilmektedir. 

Sayıları az da olsa bazı yazıların bu süreyi aşmasının nedeni; hakemlerin raporlarını geç vermesi, çeşitli nedenlerle hakemlikten çekilmesi, rapor yazamayacağını zamanında bildirmemesi, elektronik haberleşmeyi tercih etmemesi veya daha başka nedenlerle mevcut hakemlerle sonuca gidilememesi gibi durumlarda yeni hakem adları belirlenmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır.

Ulusal ya da uluslararası birçok bilimsel dergi tarafından uygulanan ve TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemine göre hiçbir aşamada yazara hakem adı, hakeme yazar adı verilmez. Hakemler, yazarın adını ancak hakemlik yaptıkları bir yazı yayımlanırsa, dergi okuru olarak görebilir. Yayımlanmayan bir yazının kime ait olduğu bilgisi hiçbir şekilde ve hiçbir zaman hakemlere iletilmez. Elektronik ortamda muhafaza edilen yazar ve hakemlerle yapılan yazışmalar, son derece şeffaf bir biçimde, başta TÜBİTAK/ULAKBİM olmak üzere ilgili ve yetkililerin yanı sıra ihtilaflı durumlarda yazarların da görme ve incelemelerine hazır tutulur. Millî Eğitim dergisine çok fazla makale başvurusu yapılması ve her makale için çok sayıda yazışma yapılması nedeniyle yazarlara hakem raporu gönderilmez. Ancak yazarların raporu görmek istemeleri durumunda raporlar hakem isimleri gizlenerek gönderilir.  

Millî Eğitim dergisi, “kör hakemlik” ilkesine uygun davranılmasını yazıların inceleme sürecinin başlatılmasının ön şartı olarak görmektedir. Buna göre, yazarların bütün süreci https://dergipark.org.tr/milliegitim adresi aracılığıyla yürütmesi gerekmektedir. Yazarların hakem bilgilerinin öğrenilmesi ile ilgili editörlük birimi, yayın kurulu ve derginin sekretaryası ile iletişime geçmemesi, makaleleri hakkında gizlilik kurallarına riayet etmesi, hakemlerin de inceledikleri yazılar ile ilgili gizliliği sağlamaları konusunda sorumluluğu bulunmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 29.04.2020 00:11:15