Milli Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-5600 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1973 | Yayıncı Milli Eğitim Bakanlığı |


MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2021 YILI ÖZEL SAYISI

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ

Makale Son Kabul Tarihi: 30 HAZİRAN 2021

Ayrıntılı bilgi tıklayınız...


ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilir.

Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. 

Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. 

Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz. Aşırı yoğunluktan dolayı reddedilen her makale için rapor hazırlama gibi bir imkan bulunmamaktadır. Lütfen yayın ilkelerine uyduğunuzdan emin olunuz.

Milli Eğitim Dergisi

ISSN 1302-5600 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1973 | Yayıncı Milli Eğitim Bakanlığı |
Kapak Resmi


MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2021 YILI ÖZEL SAYISI

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ

Makale Son Kabul Tarihi: 30 HAZİRAN 2021

Ayrıntılı bilgi tıklayınız...


ETİK KURUL İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ

Millî Eğitim dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilir.

Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma gibi ölçütler dikkate alınır. 

Millî Eğitim dergisinde yayımlanacak makalelerin daha önce başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. 

Makale göndermeden önce YAYIN İLKELERİ ve İSTENEN BELGELER sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz. Aşırı yoğunluktan dolayı reddedilen her makale için rapor hazırlama gibi bir imkan bulunmamaktadır. Lütfen yayın ilkelerine uyduğunuzdan emin olunuz.
Cilt 50 - Sayı 229 - 4 Şub 2021
 1. FATİH PROJESİ UYGULANAN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 9 - 40
  Hafize KESER, Hanife Güliz YAYLA
 2. SAĞLIKLA İLGİLİ FİZİKSEL UYGUNLUK KARNESİNDE YER ALAN EGZERSİZLERİN GÜVENİRLİK ANALİZİ
  Sayfalar 41 - 52
  Süleyman ULUPINAR, Serhat ÖZBAY
 3. OKUL PERFORMANSI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
  Sayfalar 53 - 71
  Mehmet Fatih KÖSE
 4. ÇOCUKLAR İÇİN KENDİNİ TANIMLAMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE GEÇERLİK-GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 73 - 92
  Elif YILMAZ, Nihal YILDIZ YILMAZ, Gizem TABARU ÖRNEK
 5. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ MERKEZLİ ETKİNLİK TASARLAMA BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 93 - 127
  Seda OKUMUŞ
 6. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESELLEŞME, KÜRESEL EĞİTİM VE KÜRESEL VATANDAŞ KAVRAMLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 129 - 155
  Nadire Emel AKHAN, Burcu KAYMAK
 7. BİR TARİHSEL EMPATİ ÇALIŞMASI: SARIKAMIŞ’TA ASKER OLMAK
  Sayfalar 157 - 178
  Kibar AKTIN
 8. 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN AKADEMİK BAŞARI VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ
  Sayfalar 179 - 203
  Nurten GÜRBÜZ, Selçuk İLGAZ
 9. POPÜLER KÜLTÜRÜN DAYATTIĞI KİTAPLARIN ÇOCUKLARIN DEĞERLER ÖNCELİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 205 - 231
  Firdevs Nur ALGÜL
 10. OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ OKUMA YAZMA ÖĞRENİMİNE YANSIMALARINA İLİŞKİN EBEVEYN ALGILARI
  Sayfalar 233 - 268
  Burcu ÇABUK, Tuğba BAŞ, Nergiz TEKE
 11. İLKOKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARIN BABALARININ AİLE KATILIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 269 - 294
  Songül TÜMKAYA, Mustafa TÜRKMENOĞLU
 12. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (2001-2017 Arası)
  Sayfalar 295 - 318
  Sedat MADEN, Aydın ÖNAL
 13. TÜRKİYE’DE MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK İLE BAŞARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN META-ANALİZİ
  Sayfalar 319 - 335
  Berna CANTÜRK GÜNHAN
 14. ÜSTÜN YETENEKLİ TANISI KONULMUŞ VE KONULMAMIŞ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 337 - 362
  Yavuz AYGÜN, Keziban ORBAY, Funda AYDIN GÜÇ
 15. ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME ORTAMLARI HAZIRLAMAYA İLİŞKİN ALGILARI
  Sayfalar 363 - 392
  Burçak BOZ YAMAN, Necla EKİNCİ
 16. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE OKUL TÜKENMİŞLİĞİ
  Sayfalar 393 - 417
  Niyazi ÖZER, Süleyman Nihat ŞAD
 17. MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NIN BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 419 - 444
  Özgül POLAT, Dicle AKAY, Ebru AYDIN
 18. OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞMESİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 445 - 462
  Ahmet TEMEL, Murat KANGALGİL
 19. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL 4. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA (2018) YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 463 - 491
  Alperen TURAN, Sanem TABAK
 20. 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABININ KRATHWOHL TAKSONOMİSİ’NE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 493 - 521
  Esra MİNDİVANLİ AKDOĞAN, Yakup CEYLAN
 21. 3. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ BAĞLAM-GİRDİ-SÜREÇ-ÜRÜN (CIPP) MODELİNE DAYALI ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 523 - 544
  Çiğdem BALIKÇI, Cengiz TÜYSÜZ, Ahmet TAŞDERE, Didem İNEL EKİCİ
 22. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞME: KESKİN SINIRLARLA AYRILABİLİR Mİ?
  Sayfalar 545 - 566
  Safiye TEMEL
 23. ÖĞRETMENLERİN İDEAL ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 567 - 585
  Mehmet ÜSTÜNER, Seyfettin ABDURREZZAK, Yalçın Varol YILDIZBAŞ
 24. GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEĞE UYUM SORUNLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 587 - 606
  Nisa KARA, Mehmet Kaan DEMİR
 25. ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASI İLİŞKİ
  Sayfalar 607 - 636
  Yücel YILMAZ, Atila YILDIRIM
 26. İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN İSTENMEYEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 637 - 653
  Zehra DURGUNLU, Muhammet Hanifi ERCOŞKUN
 27. ARŞİV BELGELERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYI GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 655 - 680
  Ayşe SEYHAN
 28. TÜRKİYE’DE HÜKÛMET PROGRAMLARININ VE MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRALARINDA ALINAN KARARLARIN İLKOKUL GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA YANSIMASI: 1923-1950
  Sayfalar 681 - 705
  Sevgi KAYALIOĞLU, Osman ALTINTAŞ
 29. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ YETERLİK ALGILARININ KARMA ARAŞTIRMA YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ
  Sayfalar 707 - 741
  Aynur YILMAZ, Oğuz Kaan ESENTÜRK
 30. BATI MÜZİĞİ TARİHİ DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 743 - 758
  Didem DÖĞER
 31. ROMANYA’DA TÜRK SOYLULARA OKUTULAN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HATALARDA RUMENCENİN ETKİLERİ
  Sayfalar 759 - 775
  Esin YAĞMUR ŞAHİN, Erhan ÇELİK
 32. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROFESYONEL PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DAVRANIŞININ BİREYSEL VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 777 - 794
  Emine ÜLKEN, Hatice ODACI
Dosya İndir