Milli Eğitim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-5600 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1973 | Yayıncı Milli Eğitim Bakanlığı |


YAYIN İLKELERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR. 1 MAYIS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAK BAŞVURULARDA YENİ YAYIN İLKELERİ GEÇERLİDİR. AYRICA ÇALIŞMANIZI YÜKLEMEDEN ÖNCE MAKALE YÜKLEME KILAVUZUNU MUTLAKA İNCELEYİNİZ.


MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2021 YILI ÖZEL SAYISI

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ

Makale Son Kabul Tarihi: 30 HAZİRAN 2021

Ayrıntılı bilgi tıklayınız...


Millî Eğitim dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınır.

Milli Eğitim Dergisi

ISSN 1302-5600 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1973 | Yayıncı Milli Eğitim Bakanlığı |
Kapak Resmi


YAYIN İLKELERİMİZ GÜNCELLENMİŞTİR. 1 MAYIS 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILACAK BAŞVURULARDA YENİ YAYIN İLKELERİ GEÇERLİDİR. AYRICA ÇALIŞMANIZI YÜKLEMEDEN ÖNCE MAKALE YÜKLEME KILAVUZUNU MUTLAKA İNCELEYİNİZ.


MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2021 YILI ÖZEL SAYISI

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ

Makale Son Kabul Tarihi: 30 HAZİRAN 2021

Ayrıntılı bilgi tıklayınız...


Millî Eğitim dergisinde eğitim alanındaki makalelere yer verilir. Makalelerde araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, uygulamaya ilişkin öneriler ortaya koyma, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme, güncel olma ölçütleri dikkate alınır.

Cilt 50 - Sayı 230 - 4 May 2021
 1. OKUL DÖNEMİ ÇOCUKLARININ BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 13 - 28
  Derya ŞAHİN, Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
 2. AYRILIK KAYGISIYLA BAŞA ÇIKMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KREŞ VE ANAOKULLARINA UYUM MODELİ (KAUM-AKDENİZ)
  Sayfalar 29 - 56
  Yunus PINAR
 3. ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 57 - 73
  Prof. Dr. Hakan SARI, Eyilmaz@konya.edu.tr EYİLMAZ@KONYA.EDU.TR, Özlem ASLAN BAĞCI, Hatice GÖKDAĞ
 4. ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YARATICI PROGRAM
  Sayfalar 75 - 94
  Mine DURMUŞOĞLU, Müleyke OSANMAZ, Özge KOCA
 5. EK DESTEĞE İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA ÖZ BAKIM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ
  Sayfalar 95 - 118
  Yasemin DOĞAN, Salih CAKMAK
 6. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA EKLENEN FEN, MÜHENDİSLİK VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 119 - 146
  Reis ÖZKAN, Nilüfer OKUR AKÇAY
 7. SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ (2018) KÜRESEL VATANDAŞLIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 147 - 167
  Hakan TÜRK, Emin ATASOY
 8. TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE OKUMA BECERİLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ULUSLARARASI OKUMA YETERLİKLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 169 - 193
  Emine Seda KOÇ
 9. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN İKİ DİLLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKÇE KONUŞMA BECERİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 195 - 220
  Gülan KALI, Perihan Gülce ÖZKAYA, Mustafa COSKUN
 10. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ METİN KULLANIMININ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 221 - 240
  Filiz METE, Begüm COŞKUN
 11. ÇOCUK KİTAPLARINDA AKRAN ZORBALIĞI
  Sayfalar 241 - 257
  Oğuzhan YILMAZ, Bilge DESTEGÜLOĞLU
 12. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE STRATEJİ ÖĞRETİMİNİN ÖZET YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 259 - 278
  Ahmet BENZER, Kübra KARADAĞ, Büşra EVCİ
 13. MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN VE ÖĞRENCİLERİNİN KESİR VE RASYONEL SAYI KAVRAMINA AİT TANIMLAMALARI
  Sayfalar 279 - 300
  Selami ERCAN, Döndü Gamze AKTAŞ
 14. EĞİTİMCİLER İÇİN DİJİTAL YETERLİLİK ÖLÇEĞİ: UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 301 - 328
  Türker TOKER, Ergün AKGÜN, Zeynep CÖMERT, Sultan EDİP
 15. 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI MATEMATİKSEL MODELLEME PROBLEMLERİNDEKİ BECERİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 329 - 358
  Kemal ÖZGEN, İdris ŞEKER
 16. MATEMATİK TARİHİNİN ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE KULLANILMASINA YÖNELİK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 359 - 384
  Gülçin TAN ŞİŞMAN, Şeyda GENÇKAYA
 17. ÖĞRETMENLERİN LİSE PANSİYONLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 385 - 408
  Asuman SARACALOĞLU, Sevgi BEKTAŞ BEDİR
 18. ÖĞRETMEN TEMALI FİLMLERDE SUNULAN “İDEAL ÖĞRETMEN” MODELİ
  Sayfalar 409 - 422
  Müzeyyen ALTUNBAY, Julide ALACA
 19. ÖĞRETMENLERİN LİDERLİK ROLLERİNE İLİŞKİN ALGI VE BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 423 - 444
  Yasemin İBİŞ, Ömer ÇALIŞKAN
 20. OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERDE AZİM VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ROLÜ
  Sayfalar 445 - 460
  Ali SONKUR
 21. OKUL MÜDÜRLERİNİN KRİZ YÖNETME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 461 - 482
  Uğur ÖZALP, Faruk LEVENT
 22. PIAAC 2015 YETİŞKİN BECERİLERİNİN MEB ÇALIŞANLARININ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 483 - 507
  Ramazan ATASOY, Nezahat GÜÇLÜ
 23. TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ DRAMAYA İLİŞKİN METAFORLARI
  Sayfalar 509 - 533
  Gönül ONUR SEZER, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN
 24. YENİ NESİL VE OYUNLAŞTIRMA: ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUNLAŞTIRMA UYGULAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 535 - 556
  Sunagül SANİ-BOZKURT
 25. YÜKSEKÖĞRETİMDE AKADEMİK KARİYER FARKINDALIĞI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 557 - 580
  Miray DAĞYAR, Gamze KASALAK, Nermin UĞURLU
 26. MAĞDURLARA YÖNELİK FARKINDALIK ÖLÇEĞİNİN (MAFÖ) GELİŞTİRİLMESİ VE MAĞDURLARLA ÇALIŞABİLECEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE UYGULANMASI
  Sayfalar 581 - 604
  Burak Miraç GÖNÜLTAŞ
 27. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EBEVEYNLERİNİN OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 605 - 627
  Hamza AYDOĞDU, Neşe KARA ÖZKAN
 28. İLKOKULA BAŞLAMA YAŞINA GÖRE İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA HIZLARININ UZUN DÖNEMLİ İNCELENMESİ
  Sayfalar 629 - 643
  Durmus EKIZ, Miraç BAKKALOĞLU
 29. OKUMA GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN SINIFTAKİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 645 - 662
  Özgür SİREM, Ozlem BAS
 30. KÜTLE VE AĞIRLIK KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ: TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA
  Sayfalar 663 - 687
  Ahmet BOLAT, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 31. ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN YENİ BİR DERS: ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
  Sayfalar 689 - 704
  Ulaş İLİC
 32. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİ DERSİNDE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKTİF ÖĞRENME DENEYİMLERİ
  Sayfalar 705 - 724
  Handan BÜLBÜL
 33. DEĞERLERE VE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 725 - 744
  S. Tunay KAMER, Murat ŞAHİN
 34. MESNEVÎ’DE DEĞERLER VE MESNEVÎ’NİN DEĞERLERE BAKIŞI
  Sayfalar 745 - 767
  Halil TAŞ
 35. ÖZGÜR ARAS TÜFEK’İN TÜRKÇENİN MUHAFIZLARI SERİSİ ROMANLARINDA DEĞERLER
  Sayfalar 769 - 793
  Funda BULUT, Şahin ŞİMŞEK
 36. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİ AÇIKLAMADA EĞİTİM STRESİ VE OKUL DOYUMUNUN ROLÜ
  Sayfalar 795 - 813
  Ahmet BEDEL, Gökhan GÜLER
 37. ERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİ VE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 815 - 834
  Derya ATALAY, Arzu ÖZYÜREK
 38. TOPLUMSAL DEĞİŞME, YETİŞKİN EĞİTİMİ VE SOSYOLOJİ
  Sayfalar 835 - 856
  Mehmet Güven AVCI, Elif KIRAN
 39. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMLERİNİN ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİ VE ÖZ YETERLİKLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 857 - 872
  Bijen FİLİZ, Yahya DOĞAR
 40. İLETİŞİM MERKEZLERİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİ VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 873 - 898
  Kemal KAYIKÇI, Derviş TATAR
 41. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ SOSYAL KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 899 - 922
  Sait BARDAKÇI, Aysel ARSLAN
 42. İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM DERSİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM VE PROBLEM ÇÖZME BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 923 - 938
  Yunus AKAN
 43. LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMELERİ: BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 939 - 958
  Meltem KURTOĞLU ERDEN, Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 44. İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN VE ÖĞRENCİLERİNİN DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANIMINA VE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 959 - 992
  Demet ÖZMAT, Nuray SENEMOĞLU
 45. İLKOKUL 4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ EĞİTİM MATERYALLERİ PORTALI’NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 993 - 1014
  Hakan DEDEOĞLU, Ömer ERBASAN
 46. MEB TARAFINDAN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YAYINLANAN YÖNETMELİKLERDEKİ KARARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1015 - 1038
  Fatih CAMADAN
 47. THE EFFECTS OF VOCABULARY RESOURCE USE ON LEXICAL RICHNESS IN L2 WRITING
  Sayfalar 1039 - 1058
  Kiymet Merve CELEN, Şebnem YALÇIN
 48. THE AFFECT OF PROJECT-BASED ACTIVITIES ON EFL LEARNERS’ SPEAKING SKILLS
  Sayfalar 1059 - 1073
  Feyza Nur EKİZER

Makalenizi yüklemeden önce mutlaka MAKALE YÜKLEME KILAVUZU'nu inceleyiniz.