2021 Yılı Özel Sayı Çağrısı

MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2021 YILI ÖZEL SAYISI 
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ 
Makale Son Kabul Tarihi: 30 HAZİRAN 2021

Millî Eğitim dergisi 2021 yılı özel sayı konusu "TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ" olarak belirlenmiştir.  Aşağıda alt konu başlıklarını da verdiğimiz özel sayımıza yönelik makalelerinizi Dergipark üzerinden sisteme yükleyebilirsiniz. Makalelerin son kabul tarihi 30 Haziran 2021'dir. 


TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA GÖÇMEN EĞİTİMİ ÖZEL SAYISI KONU BAŞLIKLARI

1. Türkiye’de ve Dünya’da Göçmen Eğitimi

    a) Farklılıklar

    b) Benzerlikler

    c) Politikalar

2. Göçmen Çocukların Eğitimi ve Uyum Gereksinimi

3. Göçmen Çocukların Eğitimlerinin Kesintisiz Olmasının Sağlanması

4. Göçmen Çocuklar İçin Eğitim Eşitliğinin Sağlanması

5. Göçmen Çocukların Eğitime Erişim Süreçleri

    (Göç ve vatandaşlık politikalarının eğitime erişimdeki yeri. Kimlik, belge, kayıt sorunları vb.)

6. Göçmen Çocukların Eğitiminin Desteklenmesi

7. Göçmen Çocukların Eğitimlerinin Önündeki Engeller

    a) Finansman Sorunu

    b) Dil Sorunu

    c) Öğretmen Sorunu

    ç) Eğitime Erişim Sorunu

    d) Eğitime Katılım Sorunu

    e) Materyal ve Fiziksel Alt Yapı Sorunları

    f) Kurumlar Arası Koordinasyon Eksikliği Sorunları

    g) Toplumsal Kabul ve Uyum Sorunu

8. Göçmen Çocukların Kayıp Nesil Olmalarını Engellemek

9. Göçmen Çocukların Biyo-Psiko- Sosyal Ve Kültürel Sorunlarının Eğitim Yoluyla Giderilmesi

10. Göçmenler İçin Eğitim Politikaları

11. Göçmen Eğitiminde İhtiyaç Analizi

12. Yetişkin Göçmenler İçin Eğitim Ortamlarının Ayarlanması- Ulaşılabilirliği

13. Yetişkin Göçmenler İçin Finansal Eğitim

    (Göç edilen ülkelerde finansal olarak ayakta kalabilmeleri için finansal okur-yazarlık)

14. Göçmenlere Eğitim Veren Öğretmenlerin Eğitimi

15. Engelli Göçmenler İçin Özel Eğitim İhtiyacının Karşılanması


ÖNEMLİ:

1. Bu çağrı yazısı, gönderilen tüm makalelerin yayımlanacağı anlamını taşımaz. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi sayfamızda "Kör Hakemlik Sistemi" ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır. Gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki olumlu hakem raporu gerekmektedir.

2. Makale göndermeden önce dergi sayfamızda yer alan "Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri" ve "İstenen Belgeler" başlıkları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde herhangi bir eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda yazılar ön inceleme aşamasında reddedilir.

3. Özel sayı 2021 yılı Aralık ayında yayımlanır. Özel sayının yayımlandığı tarihte hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarın isteği doğrultusunda ya iade edilir ya da değerlendirme süreci devam ettirilerek kabul alması durumunda derginin herhangi bir sayısında yayımlanır.

Dergimize yazı gönderen yazarlarımızın süreç akışına ilişkin bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.