2023 YILI ÖZEL SAYI ÇAĞRISI

MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2023 YILI ÖZEL SAYISI
"K-12 Beceri Eğitiminde Türkiye Perspektifi: Kuram ve Uygulama"
Makale Son Kabul Tarihi: 2 HAZİRAN 2023


Millî Eğitim dergisi 2023 yılı özel sayı konusu "K-12 Beceri Eğitiminde Türkiye Perspektifi: Kuram ve Uygulama" olarak belirlenmiştir. Aşağıda alt konu başlıklarını verdiğimiz özel sayımıza yönelik makalelerinizi Dergipark üzerinden sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Makalelerin son kabul tarihi 2 Haziran 2023'dür.

KONU BAŞLIKLARI
1-Sosyal Bilimler Alan Becerileri
2-Fen Bilimleri Alan Becerileri
3-Türkçe Alan Becerileri
4-Matematik Alan Becerileri
5-Okuryazarlık Becerileri
6-Sosyal Duygusal Beceriler ve Egilimler
7-Üst Düzey Düsünme Becerileri
8-Egitim Programlarında Beceriler
9-Beceri Temelli Ögretim
10-Becerilerin Kavramsal Çerçevesi

YAZARLARA ÖNEMLİ NOT:

1. MAKALENİZİ YÜKLERKEN "EDİTÖRE NOT" BÖLÜMÜNDE ÖZEL SAYI İÇİN GÖNDERDİĞİNİZİ BELİRTMENİZ GEREKMEKTEDİR.

2. Bu çağrı yazısı, gönderilen tüm makalelerin yayımlanacağı anlamını taşımaz. Yazılar ön incelemeye tabi tutulur. Ön incelemeyi geçen yazılar için hakem süreci başlatılır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulur. Dergi sayfamızda "Kör Hakemlik Sistemi" ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır. Gönderilen makalelerin yayımlanabilmesi için en az iki olumlu hakem raporu gerekmektedir.

3. Makale göndermeden önce dergi sayfamızda yer alan "Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri" ve "Makale Yükleme Kılavuzu" dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde herhangi bir eksik olması, makalenin yayın ilkelerine ve yayın politikasına uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda yazılar ön inceleme aşamasında reddedilir.

4. Özel sayı 2023 yılı içinde yayımlanır. Özel sayının yayımlandığı tarihte hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarın isteği doğrultusunda ya iade edilir ya da değerlendirme süreci devam ettirilerek kabul alması durumunda derginin herhangi bir sayısında yayımlanır.

5. Makale yüklerken "Makale Yükleme Kılavuzu" ve "Yayın İlkeleri" mutlaka incelenmelidir.


Dergimize yazı gönderen yazarlarımızın süreç akışına ilişkin bu hususları dikkate almaları gerekmektedir.

Son Güncelleme Zamanı: 28.03.2023 11:00:56