2020 Yılı Özel Sayı Çağrısı

MAKALE ÇAĞRISI

MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYISI
"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"

Makale Son Kabul Tarihi: 30 Ağustos 2020


Millî Eğitim Dergisi 2020 yılı Özel Sayı konusu "SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM" olarak belirlenmiştir. Bu sayımızla, ülke olarak başarılı bir şekilde sürdürdüğümüz pandemi sürecinin eğitim uygulamalarımızdaki karşılıklarını akademi dünyamızın kıymetli görüşlerinden istifade ederek çok yönlü ortaya koyma amacını taşıyoruz.

Aşağıda alt konu başlıklarını da verdiğimiz özel sayımıza yönelik makalelerinizi Dergipark üzerinden sisteme yükleyebilirsiniz. Makalelerin son kabul tarihi 30 Ağustos 2020'dir.  


MİLLÎ EĞİTİM DERGİSİ 2020 YILI ÖZEL SAYI KONUSU:

"SALGIN SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA EĞİTİM"

A. SALGIN SÜRECİNDE EĞİTİM
1. Salgın Sürecinde Eğitim-Öğretim
2. Salgın Sürecinde Özel Eğitim Alan Öğrenciler
3. Salgın Sürecinde Öğretmen Yeterlikleri
4. Salgın Sürecinde Hayat Boyu Öğrenme
5. Salgın sürecinde Dünya örnekleri

B. SALGIN SONRASINDA EĞİTİM
1. Salgın sonrasında eğitim nasıl olmalı?
2. Salgın sonrasında uzaktan eğitim modelleri
3. Salgın sonrasında öğretmen yeterlikleri

Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanmakta olup başvurusu yapılan makaleler hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. "Kör Hakemlik Sistemi" sayfamızda detaylı bilgi bulunmakla beraber, makaleler üç hakeme gönderilmekte iki kabul ya da iki red kararına göre sürece devam edilmektedir. Makale göndermeden önce "Millî Eğitim Dergisi Yayın İlkeleri" ve "İstenen Belgeler" sayfaları dikkatle incelenmelidir. Yüklenen belge ve bilgilerde eksik olması ve makalenin yayın ilkelerine uygun olmaması (kısmen ya da tamamen) durumunda değerlendirmeye alınmaz.