Ethical Principles and Publication Policy

- Millî Eğitim dergisi, Millî Eğitim Bakanlığının bir yayını olup öğretmenlerimize, akademik camiaya ve Eğitim Bilimleri alanına katkıda bulunmayı amaçlar.

- Millî Eğitim dergisine gönderilen makaleler, Anayasa ve Kanunlara, bilimselliğe, objektifliğe ve etik ilkelere aykırı olmamalıdır. 

- Bilimsel nitelikler taşımayan, kurum ve dergi saygınlığını zedeleyecek, kamuoyunda tartışma yaratacak çalışmalara yer verilmez. 

- Millî Eğitim Dergisine makale göndermek ve yayın süreci ile ilgili tüm iş ve işlemler ücretsizdir. Herhangi bir ücret talep edilmez.

- Millî Eğitim Dergisinde aşağıdaki konu başlıklarına uygun makalelere yer verilir.

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
1) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
     a) Açık ve Uzaktan Öğrenme
     b) Bilişim Teknolojileri Eğitimi
     c) Eğitim Teknolojileri
     d) Materyal Geliştirme
     e) Öğretim Tasarım
     f) Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi
2) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
3) Eğitim Bilimleri
     a) Eğitim Felsefesi
     b) Eğitim Politikaları
     c) Eğitim Programları ve Öğretim
     d) Eğitim Psikolojisi
     e) Eğitim Sosyolojisi
     f) Eğitim Tarihi
     g) Eğitim Yönetimi
     h) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
     i) Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
     j) Eğitim/Öğretim Teknolojileri
     k) Hayat Boyu Öğrenme
     l) Yetişkin Eğitimi
4) Güzel Sanatlar Eğitimi
     a) Müzik Eğitimi
     b) Resim/Resim-İş Eğitimi
5) Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
     a) Biyoloji Eğitimi
     b) Fizik Eğitimi
     c) Kimya Eğitimi
     d) Matematik Eğitimi
6) Özel Eğitim
     a) Çok Engellilerin Eğitimi
     b) Görme Engeliler Eğitimi
     c) Konuşma Engelliler Eğitimi
     d) Özel Yetenekliler Eğitimi
     e) Zihin Engelliler Eğitimi
7) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
     a) Aile Danışmanlığı
     b) Kariyer Danışmanlığı
     c) Madde Bağımlılığı Danışmanlığı
     d) Okul Psikolojik Danışmanlığı
     e) Psikolojik Danışmanlık Eğitimi
8) Sosyal Bilimler Eğitimi
     a) Coğrafya Eğitimi
     b) Tarih Eğitimi
9) Temel Eğitim
     a) Beden Eğitimi ve Oyun
     b) Biyoloji Eğitimi
     c) Fen Bilgisi Eğitimi
     d) Hayat Bilgisi Eğitimi
     e) İlk Okuma Yazma ve Türkçe Eğitimi
     f) Matematik Eğitimi
     g) Okul Öncesi Eğitimi
     h) Sosyal Bilgiler Eğitimi
10) Türkçe Eğitimi
11) Yabancı Dil Eğitimi