Journal Boards

Editör Kurulu

    Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi / The Publisher on Behalf of The Ministry of National Education

    Prof. Dr. Mahmut ÖZER

    Millî Eğitim Bakanı / Minister of National Education


    Genel Yayın Yönetmeni / General Publishing Director

    Levent ÖZİL

    Destek Hizmetleri Genel Müdürü / General Director of Support Services


    Yazı İşleri Müdürü / Chief Editor

    Hikmet AZER

     Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı / Head of Textbooks and Publications Department


    Yayın Kurulu / Editorial Board

    Prof. Dr. Petek AŞKAR / Millî Eğitim Bakanlığı

    Prof. Dr. Semih AKTEKİN / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

    Prof. Dr. Alipaşa AYAS / Bilkent Üniversitesi

    Prof. Dr. Mehmet Öcal OĞUZ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

    Prof. Dr. Selahattin GELBAL / Hacettepe Üniversitesi

    Prof. Dr. Mine IŞIKSAL BOSTAN / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

    Prof. Dr. Aysun DOĞAN / Ege Üniversitesi

    Doç. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU / Gazi Üniversitesi

    Dr. Hayri Eren SUNA / Millî Eğitim Bakanlığı

   

    Başeditör / Editor in Chief

    Hakkı Uslu, hakki.uslu@meb.gov.tr


    Editörler / Editors

    Dr. Rabia Sultan Güneş Koç, rabiasultan.guneskoc@meb.gov.tr

    Melek Gerek 

    Nurcan Şen