Editör Kurulu

    Millî Eğitim Bakanlığı Adına Sahibi / The Publisher on Behalf of The Ministry of National Education

    Prof. Dr. Ziya SELÇUK

    Millî Eğitim Bakanı / Minister of National Education


    Genel Yayın Yönetmeni / General Publishing Director

    İsmail ÇOLAK

    Destek Hizmetleri Genel Müdürü / General Director of Support Services


    Yayın Yönetmeni / Publishing Director 

    Hüseyin Burak FETTAHOĞLU

    Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı / Head of Textbooks and Publications Department


    Yazı İşleri Müdürü / Chief Editor

    Hikmet AZER


    Yayın Kurulu / Editorial Board

    Prof. Dr. Mustafa SAFRAN Millî Eğitim Bakanlığı

    Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ / Ankara Üniversitesi

    Prof. Dr. Mehmet Öcal OĞUZ / Ankara Hacıbayram Üniversitesi

    Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR / Başkent Üniversitesi

    Prof. Dr. Hüseyin KÖKSAL / Gazi Üniversitesi

    Doç. Dr. Turğay ÖNTAŞ / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Dr. Muammer YILDIZ / Millî Eğitim Bakanlığı


    Başeditör / Editor in Chief

    Hakkı Uslu, hakki.uslu@meb.gov.tr


    Editörler / Editors

    Köksal Doğan, koksaldogan@gmail.com

    Nazlı Yıldız, nazli.yildiz@meb.gov.tr

    Nurcan Şen, nurcan.sen@meb.gov.tr

    Dr. Rabia Sultan Güneş Koçrabiasultan.guneskoc@meb.gov.tr


    İngilizce Danışmanı / English Adviser

    Nurcan Şen, nurcan.sen@meb.gov.tr