Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches written in Turkish or English related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Cover Image


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches written in Turkish or English related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.


Volume 10 - Issue 2 - Sep 2019
 1. GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi
  Pages 290 - 313
  Nurullah Şimşek, Aziz Yaşar
 2. Artırılmış Gerçeklik Deneyimlerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi
  Pages 314 - 335
  Bilal Özçakır, Bünyamin Aydın
 3. Matematik Öğretmeni Adaylarının Pergel-Cetvel ve Dinamik Geometri Yazılımı Kullanarak Yaptıkları Geometrik İnşalar
  Pages 336 - 372
  Fadime Ulusoy
 4. Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler
  Pages 373 - 393
  Neslihan Şahin, Ali Eraslan
 5. Oran ve Orantı Konusu Öğretim Sürecinin Bir Matematik Öğretmeninin Fark Etme Becerisi Bağlamında İncelenmesi
  Pages 394 - 425
  Hanife Şermetoğlu, Müjgan Baki
 6. Tasarlanan Farklı Öğrenme Ortamlarının 7. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerine Etkisi
  Pages 426 - 455
  Gül Kaleli Yılmaz, Mikail Yüksel
 7. Kitap Okumanın Öğrencilerin Matematik Başarısı ve Problem Çözme Becerisi Üzerine Etkisi
  Pages 456 - 475
  Safa Karakılıç, Selahattin Arslan
 8. A General Analytical Model for Problem Solving Teaching: BoS
  Pages 476 - 500
  Ali Kürşat Erümit, Vasif Nabiyev, Temel Kösa, Mehmet Kokoç, Ayşegül Aksoy
 9. Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Temelli Öğrenme Yaklaşımları: GeoGebra Destekli Aktif Öğrenme Çerçevesinin Uygulanması
  Pages 501 - 538
  Kemal Özgen, Burcu Aparı, Yılmaz Zengin
 10. Türkiye ve Singapur 5. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Çözümlü Örnekler ve Sorular Açısından Karşılaştırmalı Analizi
  Pages 539 - 566
  Zehra Toprak, Mehmet Fatih Özmantar
Indexes and Platforms