Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.

Announcement: Starting from the 11th volume, TURCOMAT will publish English versions of all articles. 


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Cover Image


Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.

Announcement: Starting from the 11th volume, TURCOMAT will publish English versions of all articles. 


Volume 11 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Investigation of Middle School Students’ Solution Strategies in Solving Proportional and Non-proportional Problems
  Pages 1 - 14
  Mutlu PİŞKİN TUNÇ
 2. Anabilim Dalı Başkanlarının Matematik Öğretmeni Adaylarına Sunulan Öğrenme Fırsatlarına İlişkin Değerlendirmeleri
  Pages 15 - 52
  Derya ÇELİK , Zeynep Medine ÖZMEN , Gönül GÜNEŞ , Gökay AÇIKYILDIZ , Duygu ARABACI , Kadir GÜRSOY , Mustafa GÜLER , Ramazan GÜRBÜZ , Osman BİRGİN , Serhat AYDIN
 3. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler Konusuna İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
  Pages 53 - 90
  Mehmet İhsan YURTYAPAN , İlhan KARATAŞ
 4. Teknoloji Donanımlı Bir Sınıfta Mutlak Değer ve Eşitsizlikler Konusunun Öğretiminden Yansımalar: Bir Aksiyon Araştırması
  Pages 91 - 127
  Zekeriya DEMETGÜL , Adnan BAKİ
 5. Görme Engelli Bireylerin Matematiksel İletişim Süreçlerinde Matematiksel Dil Kullanımlarının İncelenmesi: Kabartma Yazının Rolü
  Pages 128 - 156
  Fatma Nur AKTAŞ , Ziya ARGÜN
 6. Türkiye’de Okutulan Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Aritmetik Ortalama Kavramına İlişkin Öğrencilere Sunduğu Öğrenme Fırsatları
  Pages 157 - 187
  Suphi Önder BÜTÜNER
 7. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 188 - 209
  H. Beyza CANBAZOĞLU , Songül TÜMKAYA
 8. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
  Pages 210 - 240
  Kübra ADA , Fatih DEMİR , Mesut ÖZTÜRK
 9. Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Pages 241 - 279
  Sebahat YETİM , Tuğba TÜRK
 10. Öğretmen Adaylarının İspatla İlgili Görüşlerinin Geliştirilmesi: Bir Tasarım Çalışması
  Pages 280 - 311
  Fikret CİHAN , Hatice AKKOÇ
Indexes and Platforms