Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |Journal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |
Cover ImageJournal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Volume 52 - Issue 52 - Jun 26, 2020
 1. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterliğinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
  Pages 324 - 347
  Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
 2. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Açıklanmasında Bilinçli Farkındalığın ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin Rolü
  Pages 348 - 370
  Zeki KARATAŞ, Fatih CAMADAN
 3. Relationship between Marital Adjustment and Wellbeing of Married Individuals
  Pages 371 - 383
  Hatice KUMCAĞIZ, Yasin DEMİR, Mustafa YILMAZ
 4. Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarını Yordayan Örgütsel Faktörler: Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Güven
  Pages 384 - 399
  Halil EKŞİ, Mustafa ÖZGENEL, Nuray BORA
 5. Göç konusunun sözlü tarih yöntemiyle işlenmesine yönelik bir araştırma
  Pages 400 - 419
  Ali YILMAZ, Yakup AYAYDIN
 6. Oyunlarla Desteklenmiş TGA (Tahmin Et-Gözle -Açıkla) Yöntemine Dayalı Etkinliklerin 10.Sınıf Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisi
  Pages 420 - 441
  Şeyma YAŞAR, Medine BARAN
 7. Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler Konularında Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Pages 442 - 459
  Hande ERDEN ALAN, Nilüfer OKUR AKÇAY
 8. 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Sosyobilimsel Konu Temelli İnformal Akıl Yürütme Düzeylerine Göre İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Pages 460 - 481
  Berkay SİCİMOĞLU
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Matematik Oyunu” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 482 - 504
  Asena AYVAZ CAN
 10. Training Program for Gaining Cultural Elements with Drama and Art Activities: My Culture, My Identity
  Pages 505 - 528
  Müge YUKAY YÜKSEL
 11. Portre Çalışmalarının Öğrencilerin Bireysel Kimlik Tanımlama Becerilerine Katkısı
  Pages 529 - 554
  Buşra İNCİRKUŞ
 12. Balkan Ülkelerinde Yükseköğrenim Gören Türk Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri
  Pages 555 - 578
  Yusuf ALPAYDIN, Esin METLİLO
 13. Ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerindeki Öğrenci Başarılarının LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testini Yordama Gücü
  Pages 579 - 598
  Turgay ÖNTAŞ, Okan ÇOBAN, Erdal YILDIRIM
 14. OKULLA ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Pages 599 - 616
  Mevlüt AYDOĞMUŞ, Özgül BALCI
 15. Ortaokul Öğrencilerinin Disiplinler Arası Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının Değerlendirilmesi
  Pages 617 - 643
  Burcu GÜRKAN, Nuri Can AKSOY, Nurgül ERBAĞCI
 16. İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunlar
  Pages 644 - 675
  Ömer YAHŞİ
 17. Examining the Predictive Relationship Among Identity Development, Achievement Goal Orientation, and Cognitive Complexity in Adolescents
  Pages 676 - 686
  Ahmet KALAFAT, Bülent DİLMAÇ
 18. Öğretmenlerin Çok Kültürlü Özyeterlik Algısı ve Okul İklimi ile Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 687 - 706
  Erhan DOLAPCI, Hasan KAVGACI
 19. Education Policy Perils: Tackling the Tough Issues
  Pages 707 - 711
  F. Şehkar FAYDA-KINIK
Indexes and Platforms