Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |Journal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |
Cover ImageJournal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Volume 51 - Issue 51 - Jan 15, 2020
 1. 60-72 Aylık Çocukların Öz Düzenleme Becerisi Üzerinde Çocuk Katılımlı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1 - 17
  Büşra ÇELİK , İşık KAMARAJ
 2. Ailelerin Üzerinde Durduğu Fay Hattı: Aile Huzuru, Nitel Bir Araştırma
  Pages 18 - 49
  Pınar ÖZDEMİR-KEMAHLI
 3. Araştırma Görevliliğinde Tek Tip Kadro Türüne Geçişte Araştırma Görevlilerinin Görüşleri
  Pages 50 - 71
  Asiye ŞENGÜL AVŞAR , Fulya BARIŞ PEKMEZCİ
 4. Beliren Yetişkinlikte Bağlanma Stilleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü
  Pages 72 - 94
  Esra BAKİLER , Ayşin SATAN
 5. Bilinçli Farkındalığın Öznel Mutluluk Üzerine Etkisinde Benlik Saygısının Aracı Rolü: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 95 - 115
  Hakan BEKTAŞ , İrmak ARSLAN
 6. Değerler Eğitiminde Drama Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Nitel Bir Çözümleme
  Pages 116 - 130
  Hasan Basri MEMDUHOĞLU , Tuba YÜCE
 7. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri
  Pages 131 - 154
  Hatice MERTOĞLU , Oktay Taymaz SARI , Alaattin PUSMAZ , Muhammed Doğukan BALÇIN
 8. Investigating Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Perception of Integral
  Pages 155 - 176
  Özkan ERGENE , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
 9. Özel Ders Desteği Almada Öğretmen Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Pages 177 - 198
  Ayşe Betül AKDEMİR , Abdurrahman KILIÇ
 10. Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 199 - 219
  Üzeyir BEKERECİ , Mustafa YAZICI , Ergin HAMZAOĞLU
 11. Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 220 - 242
  Derya AKBAŞ , Nilüfer KAHRAMAN
 12. Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Pages 243 - 259
  Işıl TEKİN , Müge YÜKSEL
 13. The effects of problem-based learning and web-based learning on school administrators’ decision-making styles and competencies
  Pages 260 - 279
  Songül KARABATAK
 14. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Pages 280 - 301
  Melike AKBIYIK
 15. Yeni Bir İşbirlikli Öğrenme Tekniği ‘Etkin Yardımlaşma’ ile Öğretim Yapılan 5. Sınıf Matematik Dersinden Yansımalar
  Pages 302 - 323
  Kübra ÇAKIR , İsmail YILDIRIM , Selahattin ARSLAN
Indexes and Platforms