Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |Journal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |
Cover ImageJournal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Volume 50 - Issue 50 - Jun 15, 2019
 1. 3-6 Yaş Arası Çocukların Temel Matematiksel Kavram Gelişimlerinin İncelenmesi
  Pages 1 - 14
  Cemil İNAN , Serdar ERKUŞ
 2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Okuma Stratejilerinin Okuma Motivasyonu Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü
  Pages 15 - 42
  Yasemin BAKİ
 3. İnsan Sermayesi İle Kurumsal İtibar, İşe Sargınlık ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 43 - 56
  Selçuk DEMİR
 4. Kademeler Arası Geçiş ve Sınav Sisteminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
  Pages 57 - 79
  Mesut DEMİRBİLEK , A. Faruk LEVENT
 5. Annelerinin Görüşlerine Göre DEHB Tanılı Çocukların Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar
  Pages 80 - 95
  Elifcan CESUR , Aysel KÖKSAL AKYOL
 6. İlkokul Öğretmenlerinin Matematiksel Oyunların Matematik Derslerinde Kullanılması Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Pages 96 - 108
  Zeynep DOĞAN , Damla SÖNMEZ
 7. Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 109 - 124
  Halil EKŞİ , Elif TUNCER , Akif AVCU
 8. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi
  Pages 125 - 141
  Gülfem MUŞLU KAYGISIZ , Elif BENZER , Canan DİLEK EREN
 9. Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü, Güç Algısı ve Karar Verme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Pages 142 - 159
  Cem Harun MEYDAN , Okan YAŞAR
 10. Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının DEMATEL ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Pages 160 - 184
  Ali ÖZDEMİR , Meral TOPAL
 11. Fakülte Ölçekli Sanat Eğitiminde Üç Boyutlu Heykel Çalişmalari ve Yeni Eğilimler
  Pages 185 - 205
  Elçin ŞENER , Tayfun AKKAYA
 12. Akran Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Mesleki Bilgi ve Becerilerine Katkısının İncelenmesi
  Pages 206 - 221
  Vural TÜNKLER
Indexes and Platforms