Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak ResmiMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Cilt 50 - Sayı 50 - 15 Haz 2019
 1. 3-6 Yaş Arası Çocukların Temel Matematiksel Kavram Gelişimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Cemil İNAN , Serdar ERKUŞ
 2. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Okuma Stratejilerinin Okuma Motivasyonu Üzerindeki Etkisinde Sınıf Düzeyinin ve Cinsiyetin Rolü
  Sayfalar 15 - 42
  Yasemin BAKİ
 3. İnsan Sermayesi İle Kurumsal İtibar, İşe Sargınlık ve Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 43 - 56
  Selçuk DEMİR
 4. Kademeler Arası Geçiş ve Sınav Sisteminde Yapılan Değişikliklere İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri
  Sayfalar 57 - 79
  Mesut DEMİRBİLEK , A. Faruk LEVENT
 5. Annelerinin Görüşlerine Göre DEHB Tanılı Çocukların Okullarda Karşılaştıkları Sorunlar
  Sayfalar 80 - 95
  Elifcan CESUR , Aysel KÖKSAL AKYOL
 6. İlkokul Öğretmenlerinin Matematiksel Oyunların Matematik Derslerinde Kullanılması Süreçlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 96 - 108
  Zeynep DOĞAN , Damla SÖNMEZ
 7. Sosyal Duygusal Yeterlik Anketi’nin (SDYA) Türkçe’ye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 109 - 124
  Halil EKŞİ , Elif TUNCER , Akif AVCU
 8. Aktif Öğrenmeye Dayalı Etkinliklerin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Farkındalığı, Çevre Davranışı ve Çevre Eğitimine İlişkin Özyeterliklerine Etkisi
  Sayfalar 125 - 141
  Gülfem MUŞLU KAYGISIZ , Elif BENZER , Canan DİLEK EREN
 9. Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü, Güç Algısı ve Karar Verme İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 142 - 159
  Cem Harun MEYDAN , Okan YAŞAR
 10. Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarının DEMATEL ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 160 - 184
  Ali ÖZDEMİR , Meral TOPAL
 11. Fakülte Ölçekli Sanat Eğitiminde Üç Boyutlu Heykel Çalişmalari ve Yeni Eğilimler
  Sayfalar 185 - 205
  Elçin ŞENER , Tayfun AKKAYA
 12. Akran Değerlendirmenin Öğretmen Adaylarının Mesleki Bilgi ve Becerilerine Katkısının İncelenmesi
  Sayfalar 206 - 221
  Vural TÜNKLER
Dizinler