Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak ResmiMarmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Cilt 52 - Sayı 52 - 26 Haz 2020
 1. Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Yeterliğinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
  Sayfalar 324 - 347
  Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
 2. Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıklarının Açıklanmasında Bilinçli Farkındalığın ve Çeşitli Demografik Değişkenlerin Rolü
  Sayfalar 348 - 370
  Zeki KARATAŞ, Fatih CAMADAN
 3. Relationship between Marital Adjustment and Wellbeing of Married Individuals
  Sayfalar 371 - 383
  Hatice KUMCAĞIZ, Yasin DEMİR, Mustafa YILMAZ
 4. Öğretmenlerin Yaşam Doyumlarını Yordayan Örgütsel Faktörler: Örgüt Sağlığı ve Örgütsel Güven
  Sayfalar 384 - 399
  Halil EKŞİ, Mustafa ÖZGENEL, Nuray BORA
 5. Göç konusunun sözlü tarih yöntemiyle işlenmesine yönelik bir araştırma
  Sayfalar 400 - 419
  Ali YILMAZ, Yakup AYAYDIN
 6. Oyunlarla Desteklenmiş TGA (Tahmin Et-Gözle -Açıkla) Yöntemine Dayalı Etkinliklerin 10.Sınıf Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisi
  Sayfalar 420 - 441
  Şeyma YAŞAR, Medine BARAN
 7. Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler Konularında Akıllı Tahta Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fen Bilimlerine Yönelik Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 442 - 459
  Hande ERDEN ALAN, Nilüfer OKUR AKÇAY
 8. 7. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Okuryazarlık Düzeylerinin Sosyobilimsel Konu Temelli İnformal Akıl Yürütme Düzeylerine Göre İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Sayfalar 460 - 481
  Berkay SİCİMOĞLU
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Matematik Oyunu” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 482 - 504
  Asena AYVAZ CAN
 10. Training Program for Gaining Cultural Elements with Drama and Art Activities: My Culture, My Identity
  Sayfalar 505 - 528
  Müge YUKAY YÜKSEL
 11. Portre Çalışmalarının Öğrencilerin Bireysel Kimlik Tanımlama Becerilerine Katkısı
  Sayfalar 529 - 554
  Buşra İNCİRKUŞ
 12. Balkan Ülkelerinde Yükseköğrenim Gören Türk Öğrencilerin Eğitim Deneyimleri
  Sayfalar 555 - 578
  Yusuf ALPAYDIN, Esin METLİLO
 13. Ortaokul Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Derslerindeki Öğrenci Başarılarının LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testini Yordama Gücü
  Sayfalar 579 - 598
  Turgay ÖNTAŞ, Okan ÇOBAN, Erdal YILDIRIM
 14. OKULLA ÖZDEŞLEŞME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
  Sayfalar 599 - 616
  Mevlüt AYDOĞMUŞ, Özgül BALCI
 15. Ortaokul Öğrencilerinin Disiplinler Arası Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapılarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 617 - 643
  Burcu GÜRKAN, Nuri Can AKSOY, Nurgül ERBAĞCI
 16. İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin Kariyer Giriş Evresinde Yaşadıkları Sorunlar
  Sayfalar 644 - 675
  Ömer YAHŞİ
 17. Examining the Predictive Relationship Among Identity Development, Achievement Goal Orientation, and Cognitive Complexity in Adolescents
  Sayfalar 676 - 686
  Ahmet KALAFAT, Bülent DİLMAÇ
 18. Öğretmenlerin Çok Kültürlü Özyeterlik Algısı ve Okul İklimi ile Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Sayfalar 687 - 706
  Erhan DOLAPCI, Hasan KAVGACI
 19. Education Policy Perils: Tackling the Tough Issues
  Sayfalar 707 - 711
  F. Şehkar FAYDA-KINIK
Dizinler