Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez yayımlanan ulusal ve uluslar arası çeşitli endekslerde taranan, hakemli bir dergidir. Eğitim Bilimleri alanı yanısıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlar eğitimi ve öğretimine ilişkin nitel, nicel veya karma yöntemle hazırlanmış bilimsel makalelere dergimizde yer verilmektedir.  


Dergimiz 1989 yılında yılda bir yayınlanan bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2000 yılı 12. sayıdan itibaren yılda iki kez çıkmaya başlamıştır. Türkiye'de eğitim bilimleri alanında en köklü dergilerden biri olarak 1989'dan günümüze aralıksız yayın hayatına devam etmektedir. 

Cilt 51 - Sayı 51 - 15 Oca 2020
 1. 60-72 Aylık Çocukların Öz Düzenleme Becerisi Üzerinde Çocuk Katılımlı Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 17
  Büşra ÇELİK , İşık KAMARAJ
 2. Ailelerin Üzerinde Durduğu Fay Hattı: Aile Huzuru, Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 18 - 49
  Pınar ÖZDEMİR-KEMAHLI
 3. Araştırma Görevliliğinde Tek Tip Kadro Türüne Geçişte Araştırma Görevlilerinin Görüşleri
  Sayfalar 50 - 71
  Asiye ŞENGÜL AVŞAR , Fulya BARIŞ PEKMEZCİ
 4. Beliren Yetişkinlikte Bağlanma Stilleri ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü
  Sayfalar 72 - 94
  Esra BAKİLER , Ayşin SATAN
 5. Bilinçli Farkındalığın Öznel Mutluluk Üzerine Etkisinde Benlik Saygısının Aracı Rolü: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 95 - 115
  Hakan BEKTAŞ , İrmak ARSLAN
 6. Değerler Eğitiminde Drama Yönteminin Uygulanmasına İlişkin Nitel Bir Çözümleme
  Sayfalar 116 - 130
  Hasan Basri MEMDUHOĞLU , Tuba YÜCE
 7. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları Yeterlikleri
  Sayfalar 131 - 154
  Hatice MERTOĞLU , Oktay Taymaz SARI , Alaattin PUSMAZ , Muhammed Doğukan BALÇIN
 8. Investigating Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Perception of Integral
  Sayfalar 155 - 176
  Özkan ERGENE , Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
 9. Özel Ders Desteği Almada Öğretmen Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 177 - 198
  Ayşe Betül AKDEMİR , Abdurrahman KILIÇ
 10. Pareto Analizi Tekniğiyle Belirlenen Parametrelerin Öğretim Sürecinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
  Sayfalar 199 - 219
  Üzeyir BEKERECİ , Mustafa YAZICI , Ergin HAMZAOĞLU
 11. Psikolojik Dayanıklılık İçin Boylamsal Bir Ölçme Modeli: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 220 - 242
  Derya AKBAŞ , Nilüfer KAHRAMAN
 12. Savunmacı Kötümserlik Ölçeği-Kısa5 (SK-5) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği
  Sayfalar 243 - 259
  Işıl TEKİN , Müge YÜKSEL
 13. The effects of problem-based learning and web-based learning on school administrators’ decision-making styles and competencies
  Sayfalar 260 - 279
  Songül KARABATAK
 14. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 280 - 301
  Melike AKBIYIK
 15. Yeni Bir İşbirlikli Öğrenme Tekniği ‘Etkin Yardımlaşma’ ile Öğretim Yapılan 5. Sınıf Matematik Dersinden Yansımalar
  Sayfalar 302 - 323
  Kübra ÇAKIR , İsmail YILDIRIM , Selahattin ARSLAN
Dizinler