Erzincan University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

20063

Erzincan University Journal of Education Faculty

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Cover Image


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

20063

Volume 22 - Issue 2 - Aug 31, 2020
 1. Teaching Motivation and Teaching Profession Attitude: The Case of Preservice Form Teachers
  Pages 295 - 310
  Yasemin DERİNGÖL
 2. Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Değerlendirme
  Pages 311 - 332
  İlkay Doğan TAŞ
 3. Açıköğretim Öğrencilerinin E-Kitap Kullanımlarının İncelenmesi
  Pages 333 - 347
  Embiya ÇELİK , Melike ARSLAN , Serkan YILDIRIM
 4. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Motivasyonlarında ve Problem Kurma Becerilerinde Etkileşimli Okumanın Etkisi
  Pages 348 - 370
  Ergün YURTBAKAN , Tuba AYDOĞDU İSKENDEROĞLU
 5. Kimya Öğretmenlerinin Yazılı Sınavlarının İncelenmesi
  Pages 371 - 385
  Tamer YILDIRIM
 6. Cognitive Flexibility and Mental Well-Being: Fear of Negative Evaluation and Academic Perfectionism as Serial Mediators
  Pages 386 - 396
  Begüm SATICI , Emine GÖÇET TEKİN , M. Engin DENİZ
 7. Harmanlanmış Öğrenme Ortamına Yönelik Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Görüşleri
  Pages 397 - 414
  Selcan SUNGUR ALHAN
 8. Suça Sürüklenen Ergenlerin Okul İklimi Algılarına İlişkin Nitel Bir Çalışma
  Pages 415 - 430
  Osman ZORBAZ , Seval KIZILDAĞ , Selen DEMİRTAŞ-ZORBAZ
 9. Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oynama Eğilimlerinin Öğretmenlerinin Eğlence Eğilimleri Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 431 - 446
  Hilal YILMAZ , Rengin ZEMBAT
 10. Okul öncesi öğretmenleriyle gerçekleştirilen bir ders imecesi uygulamasının ardından aile yansımalarının değerlendirilmesi
  Pages 447 - 463
  Şule TEPETAŞ , Tacettin TEZCAN
 11. İlkokul Sosyal Bilgiler Öğretimi Bağlamında Öğrencilerin Tarihi Mekânlara İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla İncelenmesi
  Pages 464 - 480
  Hanifi ŞEKERCİ , M. Cihangir DOĞAN
 12. Dahrendorf Model in Language and Literature Teaching: Text Sample “Leş’’ (Carrion)
  Pages 481 - 495
  Melda ORYAŞIN , Selahattin DİLİDÜZGÜN
 13. Sosyal Bilgiler Derslerinde Teknolojik Araç ve Materyal Kullanımı: Bir Durum Çalışması
  Pages 496 - 514
  İlker DERE , Yakup ATEŞ
 14. Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Estetik Alanına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle İncelenmesi
  Pages 515 - 534
  Hatice Kübra ÖZALP
 15. Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlığın Yordayıcısı Olarak Bilişsel Esneklik: Öz Şefkatin Aracılık Rolü
  Pages 535 - 549
  İsmail YELPAZE
 16. Popüler Kültürün Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarına Yansımaları
  Pages 550 - 572
  Mustafa İÇEN
Indexes and Platforms
Recent News

EUJEF has been approved for inclusion in ERIH PLUS. 

ERIH PLUS (the European Reference Index for the Humanities or ERIH) is an international index that aims to increase the international visibility of journals in the fields of social sciences and education, and the use of published studies by a wider audience.
The ERIH PLUS listing of the journal is available at :

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499052

Open Access Policy

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.