Erzincan University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

20063

Erzincan University Journal of Education Faculty

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | https://dergipark.org.tr/en/pub/erziefd
Cover Image


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

20063

Volume 22 - Issue 3 - Dec 31, 2020
 1. Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
  Pages 573 - 589
  İshak KOZİKOĞLU, Hamza GÖNÜLAL
 2. Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitesi ve Öğrenme Amaçlı Yazma Aktivitelerinde Çoklu Modsal Betimleme Kullanımına Yönelik 5. Sınıf Öğrencilerinin Görüşleri
  Pages 590 - 605
  Esra KABATAŞ MEMİŞ, Muhittin ÖZ
 3. Biyoloji Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanımına Yönelik Lise Öğrencilerinin Tutumlarının İncelenmesi
  Pages 606 - 631
  Eda ATALAY, Fatma AKGÜN
 4. Engelli Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 632 - 652
  Ayşe KULA, Ümmühan AVCI, Tülin HAŞLAMAN
 5. Influence of Parental Factors on Self-Esteem of Adolescents from Separated Homes in Nigeria
  Pages 653 - 667
  Mulikat MUSTAPHA, Deborah ODEDIRAN
 6. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Farkındalık Düzeylerine Etkisi
  Pages 668 - 690
  Mehmet ERKOL, Sabriye ŞAHİNTEPE
 7. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Pages 691 - 707
  Banu OZEVİN, Aslı KAYA
 8. Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrenciler Açısından Gazeteleri Okuyabilmek için Gereksinim Duyulan Sözcük Sayısının Belirlenmesi
  Pages 708 - 722
  Hakan ÜLPER, Ege KİRAZ
 9. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Farklı Ülkelerin Fen Bilimleri Yeterlikleri Açısından İncelenmesi
  Pages 723 - 749
  Özge CAN ARAN, İpek DERMAN
 10. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Çevrim-İçi Bilgi Arama Stratejilerinin İncelenmesi
  Pages 750 - 765
  Mustafa ERGUN, Şirin ÇETİN
 11. Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine ilişkin Öğrenme Stilleri, Tutumları ve Kazanımları Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 766 - 781
  Sema KARA
 12. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Tutarlı Metin Yazma Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 782 - 801
  Aliye Nur ERCAN GÜVEN, Şerife AKPINAR
 13. Okullarda Gözlenen Örgütsel Davranışlar: Bir İçerik Analizi Çalışması
  Pages 802 - 817
  Hasan Yücel ERTEM
 14. Astronomi-Kimya Düşünce Deneyleri Temelli Argümantasyonun Özel Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerine Etkisi
  Pages 818 - 836
  Mustafa TÜYSÜZ, Ümmüye Nur TÜZÜN
 15. Öğretmen Adaylarının Geri Dönüşüm Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 837 - 856
  Sinem DİNÇOL ÖZGÜR
 16. Okul Öncesi Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Yönelik Metaforlarının Belirlenmesi
  Pages 857 - 876
  Ali İbrahim Can GÖZÜM
Indexes and Platforms
Guide for Peer Review System

For questions regarding the peer review system of DERGIPARK TR DIZIN, please visit this link https://dergipark.org.tr/en/pub/page/dergipark-yeni-surec-rehberi

1. How can I upload the revised manuscript as an author? - quick tour to an author panel
2. How can I submit my manuscript as an author? - watch the video
3. How can I submit my review as a reviewer? -watch the video

Recent News

EUJEF has been approved for inclusion in ERIH PLUS. 

ERIH PLUS (the European Reference Index for the Humanities or ERIH) is an international index that aims to increase the international visibility of journals in the fields of social sciences and education, and the use of published studies by a wider audience.
The ERIH PLUS listing of the journal is available at :

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=499052

Open Access Policy

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.