Erzincan University Journal of Education Faculty
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries 15 theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

Erzincan University Journal of Education Faculty

ISSN 2148-7758 | e-ISSN 2148-7510 | Period Tri-annual | Founded: 1999 | Publisher Erzincan University | http://eefdergi.erzincan.edu.tr/
Cover Image


Erzincan University Journal of Education Faculty (EUJEF) is a double-blind peer-reviewed international journal dedicated to publishing high-quality papers in the field of education to spread scientific knowledge and lead both teachers and scholars. The journal is published tri-annually in the online version. The scope of EUJEF  includes the following fields: Foreign Language Education, Native Language Teaching, Science and Maths Teaching, Sports Education, Fine Arts Education, Technology-based Instruction, Social Sciences Education, and any fields related to Teaching and Teacher Education. The journal welcomes submissions in English and Turkish (with extended English abstract).

Authors are encouraged to submit their original, unpublished, full-length articles that are not under review in any other journal or book. Each submission should be within 6000-8000 words in length (excluding English extended abstract around 1000 words for manuscripts in Turkish). Each issue of the journal carries 15 theoretical and research papers. While reply articles are welcomed, the journal does not accept book reviews. The journal only accepts manuscripts sent via the online manuscript submission system. e-ISSN:2148-7510

Volume 22 - Issue 1 - Apr 30, 2020
 1. Öğretmenler Ne Yapıyor Ki!: Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Öğretmenlik Mesleğinin İtibarı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
  Pages 1 - 17
  Selçuk Beşir DEMİR , Himmet ALMALI
 2. İlkokul Üçüncü Sınıf Matematik Ders Kitaplarının İçerdiği Etkinlikler ve Sorular Bağlamında İncelenmesi
  Pages 18 - 34
  Seher YALÇIN
 3. Ebeveynlerin Okuma Yazmaya Hazırlığa İlişkin Uygulamaları ile Çocukların Sözcük-Yazı Farkındalığı Becerileri Arasındaki İlişki
  Pages 35 - 50
  Şeyda KILIÇ , Hatice Gözde ERTÜRK KARA
 4. Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri
  Pages 51 - 65
  Suna ARSLAN , Emine Arzu ORAL
 5. Matematik Öğrenmede Güçlük Yaşayan İlkokul Öğrencilerinin 1. ve 4. Sınıftaki Süreçlerine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 66 - 86
  Tahsin FIRAT , Emrullah ERDEM
 6. Eğitim Kurumalarındaki Örgütsel Sinizmin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Pages 87 - 105
  Osman Tayyar ÇELİK , Hüseyin AKAR
 7. Yalnızlık ve Algılanan Sosyal Destek: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 106 - 123
  Neslihan SÜEL , Hüseyin ÜNLÜ
 8. Öğrencilerin Yazma Kaygılarının Yazma Eğilimleriyle İlişkisi
  Pages 124 - 144
  Hacer DENİZ , Sezgin DEMİR
 9. Sözcük Türlerinin Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmeye Yönelik Uygulamaların Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi
  Pages 145 - 163
  Bircan Eyüp , Latife Kırbaşoğlu Kılıç
 10. Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Güncel Teknolojilere İlişkin Farkındalıkları ve Yararlanma Durumları
  Pages 164 - 192
  Serap YETİK , Halil İbrahim AKYÜZ , Salih BARDAKCI
 11. Pre- and In-Service Teachers’ Understandings of Atmosphere-related Environmental Issues: The Effects of Major and Gender
  Pages 193 - 210
  Sakip KAHRAMAN
 12. Ortaokul Öğrencileri İçin Yaşam Boyu Öğrenme Becerileri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 211 - 226
  Funda ÇİFTCİBAŞI , Özgen KORKMAZ , Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU
 13. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıfta İstenmeyen Davranışlara Karşı Sınıf Yönetim Stratejilerine Yönelik Görüşleri
  Pages 227 - 255
  Neşe KUTLU ABU , Büşra ARSLAN
 14. Sayısal Ayak İzi Ders Tasarımının Öğrencilerin Sayısal Vatandaşlık Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 256 - 275
  Gizem KUH KARYELİ , Gökhan DAĞHAN
 15. Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlere ve Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi
  Pages 276 - 294
  Zafer GÜNEY
Indexes and Platforms
Open Access Policy

Creative Commons License

Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 License
The published articles are licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License.