ISSN: 1302-7956
e-ISSN: 2717-834X
Founded: 1995
Publisher: Ataturk University

2023 - Volume: 28 Issue: 49

Research Article

2. Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Güneyindeki Kızılırmak Havzası’nın (Çorum) Relief Morfometrisi

Research Article

3. Belediye Logolarının Coğrafi Analizi: Tokat İli Örneği

Research Article

5. Tekirdağ İlinde Meydana Gelen Karayolu Trafik Kazalarının Zamansal ve Mekansal Analizi

Research Article

9. Türkiye’nin Çatısında Çevresel Kirlilik: Balıkgöl Örneği (Ağrı)