Eastern Geographical Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd


EAST GEOGRAPHY JOURNAL; Atatürk University, Kâzım Karabekir Faculty of Education, Geography Education Department is the publication organ, and the main motivation of the journal is geography scientific studies, and our journal is open to all kinds of original articles that make researches within the scope of field education.

Eastern Geography Review; It is published twice a year, June and December. Articles submitted at least one month before the specified months; After the necessary examinations and arrangements have been made and decided to be published, they are made ready for printing and published in the relevant issue.

The journal is refereed and the referee reports are binding. The scientific and legal responsibility of the ideas and opinions expressed in the articles belongs to the author or authors.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID ANNOUNCEMENT

Based on the decision taken by TÜBİTAK ULAKBİM, it is recommended that article authors include "ORCID" information, which is also internationally valid, in the articles.Due to the fact that our journal is in the TR Index, the authors of the articles currently in operation and the authors who will send articles to our journal are required to receive a free individual ORCID from http://orcid.org and send the ID number together with the article.

Eastern Geographical Review

ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Period Biannually | Founded: 1995 | Publisher Ataturk University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd
Cover Image


EAST GEOGRAPHY JOURNAL; Atatürk University, Kâzım Karabekir Faculty of Education, Geography Education Department is the publication organ, and the main motivation of the journal is geography scientific studies, and our journal is open to all kinds of original articles that make researches within the scope of field education.

Eastern Geography Review; It is published twice a year, June and December. Articles submitted at least one month before the specified months; After the necessary examinations and arrangements have been made and decided to be published, they are made ready for printing and published in the relevant issue.

The journal is refereed and the referee reports are binding. The scientific and legal responsibility of the ideas and opinions expressed in the articles belongs to the author or authors.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID ANNOUNCEMENT

Based on the decision taken by TÜBİTAK ULAKBİM, it is recommended that article authors include "ORCID" information, which is also internationally valid, in the articles.Due to the fact that our journal is in the TR Index, the authors of the articles currently in operation and the authors who will send articles to our journal are required to receive a free individual ORCID from http://orcid.org and send the ID number together with the article.

Volume 26 - Issue 45 - Jun 30, 2021
 1. BORNOVA İLÇESİNDE (İZMİR) KİRACILIĞI ETKİLEYEN NEDENLER
  Pages 1 - 18
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU, Necla ÇİTİ
 2. ÇORUH VADİSİNDE GELENEKSEL ÇELTİK TARIMI (ARTVİN-YUSUFELİ)
  Pages 19 - 36
  Leman ALBAYRAK, Cevdet YILMAZ
 3. KENTLERDE SUÇ VE SUÇA İTEN SEBEPLER, SUÇLA İLGİLİ TEORİK ÇALIŞMALAR
  Pages 37 - 54
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU, Abdullah UĞUR
 4. ERMENİSTAN’IN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ ve YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI
  Pages 55 - 76
  Reyhan Rafet CAN
 5. KARS İLİNDE TARIM FAALİYETLERİNİN COĞRAFİ ESASLARI
  Pages 77 - 106
  Mucip DEMİR
 6. COVİD-19 SALGINININ TURİSTİK HİZMET SAĞLAYAN KONAKLAMA İŞLETMELERİNE ETKİSİ (FETHİYE ÖRNEĞİ)
  Pages 106 - 124
  Esengül DOĞRU, Emine KOÇAK
 7. TEKİRDAĞ İLİNDE BAĞCILIK VE BAĞ TURİZMİ
  Pages 125 - 138
  Kübra ERHAN
 8. DİYAPOZİTİFLERİN SANAL SLAYTLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  Pages 139 - 150
  Dr. Mustafa GİRGİN
 9. DOĞAL KAYNAKLAR EKSENİNDE İÇ SAVAŞIN COĞRAFYASI
  Pages 151 - 170
  Muazzez HARUNOĞULLARI
 10. ZONGULDAK İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİ VE SWOT ANALİZİ
  Pages 171 - 182
  Elif ÖZTEKİN
 11. RESTORASYON ÇALIŞMALARI SONRASI YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARI (KAYSERİ KALESİ ÖRNEĞİ)
  Pages 183 - 194
  Sevgi ÖZTÜRK, Öznur IŞINKARALAR, Dilara YILMAZ
 12. SURİYE SAVAŞININ POLİTİK ŞECERESİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: ANTAKYA ÖRNEĞİ
  Pages 195 - 212
  Müslüm REYHANOĞULLARI
 13. KRUVAZİYER LİMANLARININ MEKÂNSAL ETKİLERİNE BİR ÖRNEK: GALATAPORT KRUVAZİYER LİMANI (İSTANBUL)
  Pages 213 - 234
  Sevil SARGIN, Zekeriya KONURHAN
 14. 2000 YILI SONRASI ÜLKE İÇİ GÖÇLERDE KÜTAHYA İLİNİN YERİ
  Pages 235 - 256
  Hüseyin ŞAHBAZ
 15. KARS MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN KOCAELİ’YE GÖÇ ETMİŞ KARSLILAR TARAFINDAN KULLANILMA DURUMUNUN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 257 - 266
  Mehmet Akif ŞEN