e-ISSN: 2149-9047
Founded: 2000
Period: Monthly
Publisher: Eskişehir Osmangazi University
Cover Image
       

Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences is a refereed international journal and published twice a year in June and in December since 2001. Manuscripts passed initial review are sent to at least two referees (double blind peer review).
Aim of Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences is to contribute in improving social sciences by publishing highly scientific research studies in various areas of social sciences. This journal adopts open access policy (BOAI). When an issue is published it will freely opened to public.
The journal started its publication life by publishing a special issue in year 2000. It has been regularly published two-issue each year since 2001. In memory of Mustafa Kemal Atatürk’s 125th birthday anniversary the journal has published a special issue in 2006.
It has earned a status of a nationally refereed journal indexed in TÜBİTAK-ULAKBİM Social Science Database. Additionally, it is indexed in EBSCO, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) and Akademia Social Sciences Index (ASOS Index).
All submissions of articles to the journal are subject to “double-blind” refereeing process from submission to publication. The journal accepts manuscripts written in Turkish. However, manuscripts written in English, French, German, and Arabic are also welcome.

2021 - Volume: 22 Issue: 2

Research Article

1. Afet Yönetiminde Kolluğun Etkinliği: Elazığ Depreminde Jandarma Çadır Kurma Faaliyetleri

Other

3. Post-Truth Çağında Pazarlama ve Tüketim

Research Article

5. Takım Çalışması İş Performansı İlişkisinde İş Yeri Arkadaşlığının Aracılık Rolü

Research Article

6. Salgın Döneminde Dijitalleşme Politikaları ve Yükseköğretim Sistemine Yansımalar

Research Article

8. Yürünebilirliğin Kentsel Dirence Etkisi: Eskişehir Karapınar Mahallesi Örneği

Research Article

10. Örgütsel Satın Alma Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Research Article

11. Etnik Terörde Ahlaki Ayrılma Sürecine Yönelik Politik Psikolojik Yaklaşım

Research Article

14. Kamu Sektöründe Yenilikçilik: Literatür Araştırmasına Dayalı Bir Değerlendirme

Research Article

16. Chester Irving Barnard’ın Yönetim Tarihindeki İzleri

Research Article

20. Bir Taşra Şehrinin Sözcülüğünü Yapmak: Fikret Otyam ve Urfa (1953-1993)

Research Article

24. Öz Denetim İle Sorumluluk Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Research Article

25. Yabancılaşma ve Öncüllerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi