Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-9703 | e-ISSN 2149-9047 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-9703 | e-ISSN 2149-9047 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi |
Kapak Resmi


Cilt 21 - Sayı 1 - 3 Tem 2020
 1. Turizm Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik Algılarının Sektörde Kalma Niyetlerine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Örneği
  Sayfalar 1 - 19
  Serpil KAYA , Yasin Emre OĞUZ , Veysel YILMAZ
 2. The Effect of Destination Attachment and It's Antecedents on Des-tination Loyalty
  Sayfalar 21 - 39
  Orhan Can YILMAZDOĞAN , Cihan SEÇİLMİŞ
 3. İmleç İzleme Yöntemiyle Otel Web sitesi Ziyaretçilerinin Görsel İlgisinin Analizi
  Sayfalar 41 - 58
  Eniser ATABAY , Beykan CİZEL
 4. Öz Yeterliğin Bilinçli Farkındalık ve Benlik Saygısına Etkisi
  Sayfalar 59 - 84
  Gizem YILDIRIM , Gaye ATİLLA
 5. Beyefendi ve Şair: İbnülemin Mahmut Kemal İnal’da Benmerkezci-liğin İzleri
  Sayfalar 85 - 98
  İ̇smail Alperen BİÇER
 6. Seçimlerde Komşusundan Ayrıksılaşan İlçeler ve Ayrıksılaşmayı Sağlayan Dinamikler
  Sayfalar 99 - 115
  Suat TUYSUZ , Recep GÜLMEZ , Kader MUTLU
 7. Yemen İç Savaşı’nda Husiler: Vekâlet İlişkisinin Karmaşık Yapısı
  Sayfalar 117 - 136
  Murat TINAS
 8. Vergi Gelirlerini Etkileyen Bir Faktör Olarak Ekonomik Özgürlükler: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Analiz
  Sayfalar 137 - 161
  Ercan BAHTİYAR , Hakkı ODABAŞ
 9. Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde 40 Yıl: 1979 – 2019
  Sayfalar 163 - 185
  Gökhan AKŞEMSETTİNOĞLU
 10. Tarihi Yapılarda Sürdürülebilirlik İlkesi Bağlamında Eskişehir Odunpazarı Evleri
  Sayfalar 187 - 213
  Rümeysa Reyna ERŞAN , Deniz DEMİRARSLAN
 11. Liseli Gençlerin Dindarlık Eğilimi ve İyilik Algısı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 215 - 240
  Emine Zehra BİLGE , Mustafa Naci KULA
Dizinler