e-ISSN: 2149-9047
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiHaziran ve Aralık aylarında, yılda iki defa elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Bu dergi Açık Erişimi sağlama politikası benimsemektedir (BOAI). 

Dergi, genel olarak sosyal bilimlerin İktisat, İşletme, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarında gelen bilimsel yazıları yayımlamaktadır. Ön değerlemeyi geçen yazılar en az iki hakem tarafından incelenir. Makalenin konusu itibariyle bu alanlarla ilişki kurulmuş olsa da, dergiye gönderilen makalelerin dergi Yayın Politikasına uygun olmadığı kararlaştırılırsa yazarlarına iade edilir. Dergide yer alan bütün yazılar hakemlik sürecine tabi olup, kesinlikle süre, sayı ve yayın garantisi verilmemektedir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilmeksizin alıntılanamaz. Yayınlanan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazar(lara) aittir. Yazarların başvuru ve değerlendirme sürecinin sağlıklı işlemesi için Yazım Kuralları sayfasını incelemesi önerilir.  

2021 - Cilt: 22 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. Afet Yönetiminde Kolluğun Etkinliği: Elazığ Depreminde Jandarma Çadır Kurma Faaliyetleri

Diğer

3. Post-Truth Çağında Pazarlama ve Tüketim

Araştırma Makalesi

4. Kişisel Mizah Algısı ve Satış Performansı İlişkisinde Müzakere İletişim Becerilerinin Aracılık Etkisi

Araştırma Makalesi

5. Takım Çalışması İş Performansı İlişkisinde İş Yeri Arkadaşlığının Aracılık Rolü

Araştırma Makalesi

6. Salgın Döneminde Dijitalleşme Politikaları ve Yükseköğretim Sistemine Yansımalar

Araştırma Makalesi

8. Yürünebilirliğin Kentsel Dirence Etkisi: Eskişehir Karapınar Mahallesi Örneği

Araştırma Makalesi

10. Örgütsel Satın Alma Davranışı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

Araştırma Makalesi

11. Etnik Terörde Ahlaki Ayrılma Sürecine Yönelik Politik Psikolojik Yaklaşım

Araştırma Makalesi

14. Kamu Sektöründe Yenilikçilik: Literatür Araştırmasına Dayalı Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

16. Chester Irving Barnard’ın Yönetim Tarihindeki İzleri

Araştırma Makalesi

20. Bir Taşra Şehrinin Sözcülüğünü Yapmak: Fikret Otyam ve Urfa (1953-1993)

Araştırma Makalesi

24. Öz Denetim İle Sorumluluk Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

25. Yabancılaşma ve Öncüllerinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi