Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-9047 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | http://sbd.ogu.edu.tr


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2149-9047 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | http://sbd.ogu.edu.tr
Kapak Resmi


Cilt 21 - Sayı 2 - 30 Ara 2020
 1. Doğu Hindistan Şirketindeki İngiliz Askerlerinin Hayatı
  Sayfalar 241 - 260
  Hüseyin GÜNARSLAN
 2. Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Eskişehir’de Yaşayan İranlılar
  Sayfalar 261 - 274
  Emine GÜMÜŞSOY
 3. Sözlü Tarihin Geçerliliği ve Güvenilirliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 275 - 289
  İlker DERE, Erkan DİNÇ
 4. Bir Zamanlar Anadolu’da Halı Dokumak: The Oriental Carpet Manufacturers Limited [Şark Halı Kumpanyası] ve Osmanlı Halıcılığındaki Önemi [1907 – 1914]
  Sayfalar 291 - 333
  Emrah YILMAZ
 5. How Do The Hotel Managers Cope With Negative Outcomes? The Antecedents And The Consequences Of Emotional Labor
  Sayfalar 335 - 358
  Merlys Adriana CAZARÁN BOHÓRQUEZ, Hakan SEZEREL, Bryan CHRİSTİANSEN
 6. Gelişmekte Olan Ülkelerde Jeopolitik Riskler ve Borsa Davranışları: Zamanla Değişen Nedensellik Yaklaşımı
  Sayfalar 359 - 381
  Taner SEKMEN
 7. Türk Sinemasında Solun Soluğu
  Sayfalar 383 - 395
  Cansu KAYMAL
 8. Devletler Egemenliklerini Neden Transfer Eder? Hiyerarşi Yaklaşımı
  Sayfalar 397 - 420
  Hüsna TAŞ YETİM
 9. Türkiye’de Güncel Dar ve Daraltılmış Bölge Bağlamında Seçim Sistemi Tartışmaları
  Sayfalar 421 - 429
  Battal YILMAZ
 10. Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
  Sayfalar 431 - 449
  Tayfun YÖRÜK, Nuray AKAR, Hande ERDOĞAN
 11. Public Administrator Profile in Political Treatises: Special Reference Nizamülmülk, Kınalızade Ali Efendi and Machiavelli
  Sayfalar 451 - 471
  Aysun ÖCAL
 12. Hedonik Alışveriş Özellikleri, Özseverlik, Kendi Kendine Hediye Satın Alma Motivasyonları ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 473 - 498
  Bülent DEMİRAĞ, Sinan ÇAVUŞOĞLU
 13. Bölünmenin Kurumsal Ekonomi Politiği: Sudan Örneği
  Sayfalar 499 - 524
  Tahsin YAMAK
 14. Türkiye - Avrupa Birliği İlişkisinin Teşkilat Yapısı Üzerinden İncelenmesi: Avrupa Birliği Başkanlığı
  Sayfalar 525 - 544
  Ahmet Bora TARHAN, Erhan EZİCİ
 15. Tek Kutuplu Sistemde Süper Güç Davranışı: Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası ve Trump Dönemi
  Sayfalar 545 - 560
  Hasan Basri YALÇIN, Bekir İLHAN
 16. Üniversiteli Gençlerin Sosyalleşme Ve Kimlik İnşası Süreçlerinde Konum Bazlı Sosyal Medya Ağlarının Rolü
  Sayfalar 561 - 586
  Begüm ODACI, Emre GÖKALP
Dizinler