Trakya University Journal of Social Science
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: May 12, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


December 2020 Volume 22 Issue 2 Last Issue
Volume 22 - Issue 2 - Dec 18, 2020
 1. PSİKOLOG VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLARDA AFFETME
  Pages 679 - 696
  Meryem VURAL BATIK
 2. BOHOL DENİZİNİN GİZEMLİ İNCİSİ: PANGLAO ADASI
  Pages 697 - 716
  Emin ATASOY
 3. VİDEO VASİYETNAME: ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GÜNCELLENMESİ
  Pages 717 - 740
  Semih YÜNLÜ
 4. ÖRGÜT ÜYELİĞİ İLE DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: SİYASİ PARTİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 763 - 786
  Sedef ZEYREKLİ YAŞ, Serol KARALAR
 5. KENDİ HIZINDA ÖĞRENEN OLMAK: YAVAŞ OKUL VE TEMELLERİ
  Pages 787 - 808
  Duygu ÇAVUŞOĞLU, Osman Yılmaz KARTAL
 6. BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ (1992-2019 YILLARI) KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 809 - 825
  Levent DOĞAN, Gonca GÜLVODİNA
 7. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK YETERLİK İNANÇLARI
  Pages 827 - 846
  Hatice Canan ARCAN, Çavuş ŞAHİN
 8. AHLAK VE ADALETİN KAMU YÖNETİMİNDE MEŞRUİYET SORUNUNU GİDERMEDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
  Pages 847 - 868
  Ömer ÇAMUR, Ahmet Hamdi AYDIN
 9. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN ÖĞRETME MOTİVASYONLARINI YORDAMA GÜCÜ
  Pages 885 - 898
  Neşe ÖZKAL
 10. OECD ÜLKELERİNİN LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSLERİNİN RİDGE REGRESYON ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
  Pages 899 - 919
  Hakan EYGÜ, Arife KILINÇ
 11. OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN YENİLİK VE YARATICILIK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Pages 921 - 940
  Engin MERİÇ
 12. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALINMA HEDEFLERİ BAKIMINDAN ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ HANEHALKI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDİRNE ÖRNEĞİ
  Pages 941 - 957
  Özgür TEZEL, Selin KÜÇÜKKANCABAŞ, Emel YILDIZ
 13. SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA YAPILAN TENİS EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 977 - 988
  Cüneyt TAŞKIN
 14. İLKOKUL İKİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 989 - 1000
  Baris CETİN
 15. RİSK YÖNETİMİNİN NERESİNDEYİZ? OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Pages 1001 - 1020
  Mübeyyen KÜÇÜKOĞLU
 16. BİR DÖNÜŞÜMÜN BAŞLANGIÇ HİKÂYESİ: KARA ELMAS VE ENDÜSTRİ DEVRİMİ
  Pages 1021 - 1042
  Ragıp YILMAZ, Derviş Tuğrul KOYUNCU
 17. TÜRKİYE’DE SİGORTA SEKTÖRÜNE KATKILARI AÇISINDAN KATILIM SİGORTACILIĞI PRİM ÜRETİMİ ANALİZİ
  Pages 1043 - 1062
  Burçin BAŞOĞLU
 18. BANKA KARTI, KREDİ KARTI VE İNTERNETTEN KART İLE YAPILAN ÖDEMELERİN SEKTÖREL DAĞILIMININ ORTOGONAL (DİKEY) VE DİAGONAL (KÖŞEGEN) MATRİSLER İLE ANALİZİ
  Pages 1063 - 1084
  Sonat BAYRAM, Gökhan SÖNMEZLER, Orçun GÜNDÜZ
 19. OKUL ÖNCESİ EĞİTİME DEVAM EDEN 5 YAŞ ÇOCUKLARININ UYGULANAN ETKİNLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
  Pages 1085 - 1100
  Zeynep KILIÇ, Fatma ÜNSAL, Alper YORULMAZ
 20. SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI: EDİRNE, KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DAKİ HASTANELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1101 - 1120
  Pınar ÖZDEMİR KARACA, Işıl USTA
 21. YUMUŞAK GÜÇ YANILGISI
  Pages 1143 - 1160
  Gültekin SÜMER
 22. 31 MART OLAYI SIRASINDAKİ ARNAVUT AKTÖRLER
  Pages 741 - 762
  Armağan ALTUN
 23. ÖZEL EĞİTİMDE MONTESSORİ METODUNUN KULLANIMI
  Pages 869 - 884
  Gökçen İLHAN ILDIZ, Yeşim FAZLIOĞLU
 24. ANTİ AYRIMCI PROGRAMLARIN OKUL ÖNCESİ SINIFLARDA UYGULANMASININ AVANTAJ VE SINIRLILIKLARI
  Pages 959 - 976
  Uygar BAYRAKDAR, Berrin AKMAN
 25. XIV. ve XV. ASIR BULGAR KAYNAKLARINDA ЕRKEN OSMANLI HÜKÜMDARLARININ ÇAR UNVANININ TARİH VE KÜLTÜR DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 1121 - 1141
  Hristo SALDZHİEV, Ayşe Tuğçe KONAÇ
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: May 12, 2021
Indexes and Platforms
Trakya University Journal of Social Science is indexed by

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu