Trakya University Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Volume 21 - Issue 2 - Dec 31, 2019
 1. AKARYAKIT DAĞITIMINDA ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN BİR BAŞLANGIÇ ÇÖZÜMÜ
  Pages 461 - 474
  Onur ÇETİN , Necdet ÖZÇAKAR
 2. ALTIN VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 475 - 490
  Çağatay BAŞARIR
 3. ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞİNİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Pages 491 - 510
  Serdal KEÇELİ , Ali ERDOĞAN
 4. KOLEKTİF EMPATİ, DUYGUSAL BULAŞICILIK VE İŞ BECERİKLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 511 - 534
  Yasin AKSOY
 5. SOSYAL MEDYA REKLAMLARINDA TÜKETİCİ ALGILARININ DEMOGRAFİK VE SOSYO-EKONOMİK DEGİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 535 - 556
  Duygu TALİH AKKAYA
 6. KİŞİLİK TİPLERİNİN DAVRANIŞSAL FİNANS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 557 - 575
  Öznur ŞAMANDAR , İstemi ÇÖMLEKÇI
 7. KARŞIT YAZIN TÜRÜ OLARAK POP YAZINI: ROLF DIEÜER BRINKMANN ÖRNEĞİ
  Pages 577 - 593
  Hikmet ASUTAY , Burcu ÖZTÜRK
 8. ÖRGÜTSEL YALNIZLIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İŞ ZENGİNLEŞTİRMENİN ARACILIK ETKİSİ
  Pages 595 - 624
  Kenan ORÇANLI
 9. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ: MARMARA BÖLGESİNDEKİ İŞLETMELER ÖRNEĞİ
  Pages 625 - 640
  Aysun ATAGAN ÇETİN , Saime DOĞAN , Olgun İrmak ÇETİN
 10. ÖRGÜTSEL ADALET İŞGÖRENLERİN YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞINI ETKİLER Mİ?
  Pages 641 - 660
  Melda AKBABA
 11. BİR DENEYİMİ UNUTULMAZ KILAN UNSURLAR NEDİR? UNUTULMAZ TURİZM DENEYİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 661 - 682
  Seda DEMİR , Elif ÜLKER DEMİREL
 12. KAF DAĞI’NIN ETEĞİNDE BİR ALMAN KOLONİSİ: KARS ALMANLARI
  Pages 683 - 713
  Fahri TÜRK , Emirhan KAYA
 13. MATERYALİST DEĞERLER İLE HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
  Pages 715 - 735
  Yasin YILMAZTÜRK , Çağatay AKDOĞAN , Özgür KAYAPINAR
 14. TÜRKIYE’NIN I. DÜZEY BÖLGELERINDE GÖÇ İSTATİSTİKLERİNİN DEĞİŞİM ANALİZİ (2007-2017)
  Pages 737 - 758
  Çiğdem Ünal
 15. DEĞİŞEN MÜZE EĞİTİMİ ALGISI ÇERÇEVESİNDE SOSYAL BİLGİLER VE TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI
  Pages 759 - 771
  MELEK KÖRÜKCÜ
 16. İNTERNET VE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK SAYGISI VE YALNIZLIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 773 - 787
  Mehmet Utku TOHUMCU , Temel Alper KARSLI , Erdi BAHADIR , Bilal KALENDER
 17. ENGELLİ KADINLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI: EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ1
  Pages 789 - 801
  Seda DONAT BACIOĞLU , Semra PEHLİVAN
 18. PSİKOLOJİK SERMAYENİN BOYUTLARI: TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMUNDA BİR VAKA ÇALIŞMASI
  Pages 803 - 819
  Öznur Yavan Temizkan
 19. ŞEHİRLERİN SU İHTİYACININ KARŞILANMASINDA VAKIFLARIN ROLÜ: XV-XVI. YÜZYILLARDA RODOSCUK’TA VAKIF SULARI VE YAPILARI
  Pages 821 - 836
  Hacer ATEŞ
 20. EĞİTİMCİNİN GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ: BIR VAK’A ANALİZİ
  Pages 837 - 861
  Medine Irak
 21. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİBER AYLAKLIK VE BİLİŞSEL KAPILMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 863 - 885
  Fatih ARIKAN , Hasan ÖZGÜR
 22. SOSYAL MEDYANIN ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILMASININ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE VELİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: EDMODO ÖRNEĞİ
  Pages 887 - 907
  Serkan DİNÇER , Fatih BALAMAN
 23. UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA İLETİŞİMCİ BİÇİMLERİNİN SOSYAL BURADALIĞA ETKİSİ
  Pages 909 - 928
  Yıldıray ERCAN , Tuncer BÜLBÜL
 24. SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK
  Pages 929 - 948
  Salih İNCİ
 25. FEMİNİST BAKIŞ AÇISIYLA ÖRGÜTSEL ETNOGRAFİ
  Pages 949 - 965
  İlke ORUÇ
 26. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK’IN 1946-1950 YILLARI ARASINDAKİ SİYASAL FAALİYETLERİ
  Pages 967 - 985
  Ali ÇİFTÇİ
 27. ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN ŞİİRLERİNDE ANİMA ARKETİPİ
  Pages 987 - 1003
  Ece SERRİCAN KABALCI
 28. THE ALBANIAN NATIONAL RENNESAINCE AND THE CREATION OF THE ALBANIAN STATE
  Pages 1005 - 1016
  Dukagjin LEKA
 29. BİR HETEROTOPİK VE GLOKAL MEKÂN: MASUMİYET MÜZESİ
  Pages 1017 - 1029
  Lebriz SÖNMEZ
Indexes and Platforms
"Araştırmalarda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: SAGER Yönergelerinin Gerekçesi ve Kullanım Önerisi" adlı çalışmanın çevirisi yayınlandı.

Trakya Üniversitesi Öğr. Gör. Müge Atakan ile Prof. Dr. Cem Uzun’un çevirisini yapmış olduğu “Araştırmalarda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: SAGER Yönergelerinin Gerekçesi ve Kullanım Önerisi” (Sex and Gender Equity in Research: rationale fort he SAGER guidelines and recommended use) adlı çeviri yayınlanmıştır.
Söz konusu yayın EASE (Avrupa Bilim Editörleri Birliği) tarafından hazırlanmış bir cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönergesidir. Akademik yayıncılık alanına katkı sağlaması beklenen çalışmanın çevirisi Dergimiz tarafından okuyuculara sunulmuştur.


*Çalışma yayın politikası konusunda aciliyet arz etmesinden dolayı bir istisna olarak erken görünüme açılmıştır.

Trakya University Journal of Social Science is indexed by

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu

İSAM

Ä°lgili resim

ResearchBib

researchbib ile ilgili görsel sonucu


Academic Keys

Ä°lgili resim

Science Libraray Index

Science Library Index ile ilgili görsel sonucu

Scientific Indexing Services

Scientific Indexing Services ile ilgili görsel sonucu

DRJI

drjı ile ilgili görsel sonucu