Trakya University Journal of Social Science
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: May 12, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00


June 2021 Volume 23 Issue 1 Last Issue
Volume 23 - Issue 1 - Jun 10, 2021
 1. ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ALANI ÖĞRETMEN YETERLİK ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 1 - 20
  Serdal DENİZ, Hakan SARI
 2. YAYLI ÇALGILAR PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ
  Pages 21 - 40
  Alper Tunga ÖZCAN
 3. BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE KALİTE PERFORMANS ALGISI İLİŞKİSİ
  Pages 41 - 66
  Tülay DEMİRALAY, Gizem BORA
 4. ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARI İLE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 67 - 82
  Selçuk DEMİR
 5. DENEYİMSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: KAHVE DÜNYASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 83 - 100
  Ebru ONURLUBAŞ, Remzi ALTUNIŞIK
 6. BİYOGRAFİ V ESER KAVRAMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİYLE İBNÜLEMİN MAHMUT KEMAL İNAL
  Pages 101 - 117
  İsmail Alperen BİÇER
 7. SÖKE (AYDIN) BİRİKİNTİ KONİSİNİN GÜNEYİNDE YAPILAN SONDAJLARIN SEDİMANTOLOJİK VE PALEONTOLOJİK ANALİZ SONUÇLARI
  Pages 119 - 142
  Rifat İLHAN, Ertuğ ÖNER
 8. İÇSEL MARKALAMANIN MARKA VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE İŞTE KALMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİLERİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 143 - 170
  Tanju GÜDÜK, Çağatay AKDOĞAN, Ayşe AKYOL
 9. SANATSAL YARATICILIK VE ZEKA İLİŞKİSİ: ÜSTÜN YETENEKLİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 171 - 190
  Ümran BULUT, Esra KURT
 10. SOSYAL MEDYA KULLANIM NEDENLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNE ETKİSİ
  Pages 191 - 212
  Beste ONARMAN, Pelin VARDARLIER
 11. TURİZMDE ELEKTRONİK SATIŞ UYGULAMALARI VE BULGAR TURİSTLERİN İNTERNET ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 213 - 228
  Aydın ÜNAL, Gizem ÖZGÜREL
 12. LERNSTRATEGIEN VON LERNENDEN DER GENERATION Z IM FREMDSPRACHLICHEN FERNUNTERRICHT: EINE FALLSTUDIE
  Pages 229 - 252
  Handan KÖKSAL, Binnur ARABACI, Furkan KOCA, Nihal URAL
 13. SURİYE’NİN DEVLET KAPASİTESİ SORUNU VE BÖLGESEL STATUS QUO BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN POLİTİKASI
  Pages 253 - 277
  Ozdemir AKBAL
 14. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİM, TEKNOLOJİ, MÜHENDİSLİK VE MATEMATİK BECERİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
  Pages 297 - 320
  Emine AHMETOĞLU, Ezgi AKŞİN YAVUZ, İbrahim ACAR
 15. KENT İÇİ TOPLU TAŞIMADA BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARININ LOJİSTİK REGRESYON İLE İNCELENMESİ
  Pages 321 - 336
  Umit KUVVETLİ, Ali Rıza FİRUZAN
 16. ALMAN ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA TÜRK DEVLET ADAMLARI VE BÜROKRATLAR: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ (1925-1935)
  Pages 337 - 365
  Fahri TÜRK
 17. A RESEARCH ON THE RELATION OF FIRMS’ SOCIAL MEDIA PERFORMANCE GOALS WITH TECHNOLOGY-ORGANIZATION-ENVIRONMENT FRAMEWORK
  Pages 393 - 406
  Ozge HABİBOGLU, Serdar PİRTİNİ
 18. TÜRKİYE’DE YAŞAYAN BOŞNAKLAR VE MUTFAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 407 - 428
  Çağla ÖZER, Aslı ALBAYRAK, Cansu AĞAN
 19. EXPLORING EUROPEAN POLITICAL SPHERE FOR TRANSNATIONAL NETWORK ACTIVITIES OF SUBNATIONAL LEVEL
  Pages 429 - 448
  Selçuk MUTLU
 20. HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ UYGULANMASINDA ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 449 - 470
  İsmail KILIÇ, Melike ÖZMEN
 21. THE MEDIATING ROLE OF INTERNAL MARKET ORIENTATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SERVICE QUALITY AND JOB SATISFACTION: THE CASE OF TURKISH HOTEL COMPANIES
  Pages 471 - 492
  Selda UCA, Gökçe YÜKSEK, Demet TÜZÜNKAN
 22. TABİRÜ’L-MENAMĀT’IN SÖZ VARLIĞI
  Pages 493 - 508
  Fatma Sibel BAYRAKTAR
 23. ÖRGÜTE GÜVENİN DUYGUSAL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL SAĞLIK ALGISININ ARACI ROLÜ
  Pages 509 - 532
  Mustafa TAŞLIYAN, Bilge GÜLER, Nebile KAHVECİ
 24. DEVELOPING INNOVATIVE SOLUTIONS THROUGH COLLECTIVE ENTREPRENUERSHIP: AN INTEGRATED FRAMEWORK
  Pages 279 - 296
  Özge CAN
 25. EĞİTİMDE YENİLİKÇİ BİR ÖĞRENME YAKLAŞIMI: İŞBİRLİKLİ YARATICILIK MODELİ
  Pages 367 - 391
  Derya GİRGİN, Nur AKCANCA
Submission Date
Start: September 1, 2021
End: May 12, 2021
Indexes and Platforms
Trakya University Journal of Social Science is indexed by

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu