Trakya University Journal of Social Science
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Volume 21 Supplement Issue Last Issue
Volume 21 - Issue 0 - Aug 2019
 1. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE UYGULANAN FARKLI YAKLAŞIMLAR HAKKINDAKİ BİLİŞSEL HARİTALARI
  Pages 1 - 19
  Rengin ZEMBAT, Gülşah Günşen, FERİDE GÖK ÇOLAK
 2. DİSİPLİNE EDİCİ İKTİDAR VE ÇALIŞANLARI AĞIRLAMAK
  Pages 21 - 41
  Berkant Kıykaç, Alper Aslan
 3. RESTORAN İŞLETMELERİNDE ETİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SERVİS İKLİMİNİN ROLÜ
  Pages 43 - 64
  Bekir Eşitti
 4. CARL JOACHİM ANDERSEN OP.15 ETÜT KİTABI 2 NUMARALI ETÜDÜNÜN TEKNİK VE BİÇİMSEL ANALİZİ
  Pages 65 - 78
  Gülnihal Gül, Firar Barış Dilber
 5. FACTORS INFLUENCING COMPETITIVE ADVANTAGE OF SPORTS CLUBS IN TURKEY
  Pages 79 - 91
  Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi
 6. SOSYAL MEDYA VE TÜKETİM İLİŞKİSİ: POPÜLER ÜNLÜLERİN INSTAGRAM HESAPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 93 - 108
  AYŞENUR AKYAZI
 7. MEDYADA ALGI YÖNETİMİ ARACILIĞIYLA KAMUOYU OLUŞTURULMASI: 1915 AVUSTURALYASINDA BROKEN HILL OLAYI ÜZERİNDEN SAVAŞ SÖYLEMİ ÇÖZÜMLEMESİ
  Pages 109 - 125
  Engin Çağlak
 8. TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ VERGİ DENETİMİ UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 127 - 140
  Fatih Çavdar
 9. AR-GE ETKİNLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR TOBİT MODEL UYGULAMASI
  Pages 141 - 163
  Eda BOZKURT, Özlem Topçuoğlu
 10. OKUL YÖNETİCİSİNİN KULLANDIĞI MOTİVASYONEL DİL İLE ÖĞRETMENİN YÖNETİCİSİNE DUYDUĞU GÜVEN İLİŞKİSİ
  Pages 165 - 180
  Selçuk DEMİR
 11. TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN TERCİH EDİLMELERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER: KÜTAHYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 181 - 197
  Uğur Ceylan
 12. İŞLETMELERİNFAALİYET ALANI SINIRLARINA GÖRE ENTELEKTÜEL SERMAYE VE FİRMA PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 199 - 214
  FATMA YILMAZ, İLKNUR KUMKALE
 13. NIETZSCHE VE REALİZM: NIETZSCHE’DE GÜÇ İSTENCİ KAVRAMI ve REALİST PARADİGMA
  Pages 215 - 230
  Ufuk S. Yüksel, Ahmet Emre Ateş
 14. OTİZMLİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİSİNE YÖNELİK HİS, TUTUM VE GÖRÜŞLER ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 231 - 249
  Emine AHMETOĞLU, Yakup BURAK, İbrahim Hakkı ACAR
 15. FİLİBELİ VECDÎ DÎVÂNI’NDA BALKAN YER ADLARI
  Pages 293 - 302
  Ntilek Osman
 16. FRANSIZ DEVRİMİ’NDE YURTTAŞLIK VE ETKİLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 251 - 271
  Yavuz Yıldırım
 17. MASKE VE RUH'TA NASREDDİN HOCA VE YENİ DÜNYA DÜZENİ
  Pages 273 - 292
  SEDA ÇETİN
 18. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI MISIR SİYASİ TARİHİ ÜZERİNDEN ARAP BAHARI’NIN İNCELENMESİ
  Pages 303 - 321
  Muhammed Behçet
 19. MİTOLOJİNİN SİNEMADA MODERN YORUMU: “NERDESİN BE BİRADER?” ve “KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ” FİLMLERİNDE ÇAĞDAŞ ODYSSEUS ve AGAMEMNON HİKÂYELERİ
  Pages 323 - 341
  Dilan Tüysüz
 20. LUDWIG VAN BEETHOVEN’IN (op. 125) RE MİNÖR DOKUZUNCU SENFONİSİNDE FAGOT VE KONTRFAGOT’UN KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME
  Pages 343 - 355
  Hande Günalan
 21. HARDT VE NEGRİ’NİN KÜRESEL DEMOKRASİ DÜŞÜNCESİ İLE LACLAU VE MOUFFE’UN RADİKAL DEMOKRASİ PROJESİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
  Pages 357 - 375
  Aysun Yaralı Akkaya, Selim Bozdoğan
Indexes and Platforms
Trakya University Journal of Social Science is indexed by

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu

İSAM

Ä°lgili resim

ResearchBib

researchbib ile ilgili görsel sonucu


Academic Keys

Ä°lgili resim

Science Libraray Index

Science Library Index ile ilgili görsel sonucu

Scientific Indexing Services

Scientific Indexing Services ile ilgili görsel sonucu

DRJI

drjı ile ilgili görsel sonucu