Trakya University Journal of Social Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Trakya University Journal of Social Science

ISSN 1305-7766 | e-ISSN 2587-2451 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Trakya University |
Cover Image


Publisher: Trakya University, Institute of Social Sciences

Trakya University Journal of Social Science Editor-in-Chief: Inst. Dr. Gökhan Ilgaz

Country of Publication: Turkey

ISSN: 1305-7766     e-ISSN: 2587-2451

First Publication Date: 2000

Biblioghraphic Records: 2004

Publication Type: Refereed Academic Journal

Publisher URL: https://sobe-en.trakya.edu.tr/

Refereed: Peer Review Journal

Frequency of Publication:
 Twice a year (December-June)

Owner: In Behalf of Trakya University Rectorate, Institute of Social Sciences Principal: Inst. Dr. Levent Doğan

Journal’s Revenue Sources: Trakya University Rectorate and Instıtute of Social Sciences

e-mail: trakyasobedergi@trakya.edu.tr

Phone: +90 284 235 63 00

Journal of Social Sciences is the official publication of Trakya University, Institute of Social Sciences and an international peer-reviewed academic journal. The journal is published twice a year (December-June). 

The main aim of the journal is to publish scientific studies in the humanities and natural sciences defined in the classical meaning in the field of social sciences. (educational science and field education, theology, communication, geography, history, linguistics, psychology,   anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economy, international relations, social services, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration) .
The journal serves as a publishing tool for solving problems in the field of social sciences.
The journal is based on independent and unbiased double-blinded peer-reviewed principles. Only unpublished papers that are not under review for publication elsewhere can be submitted.Trakya University Journal of Social Science does not accept multiple submission and duplicate submission even though the previous one was published in a different language. The authors are responsible for the scientific content of the material to be published. This Journal reserves the right to request any research materials on which the paper is based.

OPEN ACCESS POLICY

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supporting a greater global exchange of knowledge. By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution and the only role for copyright in this domain, is given to authors to retain control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.

Haziran 2020 Last Issue
Volume 22 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. ARAŞTIRMALARDA CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: SAGER YÖNERGELERİNİN GEREKÇESİ VE KULLANIM ÖNERİSİ
  Pages 1 - 23
  Müge ATAKAN , Cem UZUN
 2. KIRŞEHİR YÖRESİ EL ÖRGÜSÜ ÇORAPLARI: GÜNÜMÜZ ÖRNEKLERİ
  Pages 25 - 39
  Hande KILIÇARSLAN , Filiz N. ÖLMEZ , Sema ETİKAN
 3. HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA: KAMU VE VAKIF ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FACEBOOK KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 41 - 64
  Özlem DUĞAN
 4. EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM: MOBİL ÖĞRENMENİN MENTAL İYİ OLUŞ DÜZEYİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 65 - 78
  Murat TOPALOĞLU
 5. YAŞLI TÜKETİCİLER PAZARININ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ÖĞRENİLMESİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİNE YÖNELİK ÖNERİLER AKÇAKOCA ÖRNEĞİ
  Pages 79 - 97
  Yıldırım YILDIRIM , Aziz YURTTAŞ
 6. ASUR DEVLETİ’NDE DOĞAL AFETLER ve DOĞAL AFET ALGISI
  Pages 99 - 116
  Ebru MANDACI
 7. RECOMENDATIONS FOR AUTHORIZED ADMINISTRATION ORGANIZATION IN THE MINING OPERATION PERMIT PROCESS IN TURKEY
  Pages 117 - 143
  Taşkın Deniz YILDIZ
 8. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİ SEÇME YETERLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
  Pages 145 - 158
  Salih USLU , Kubilay YAZICI , Aylin KARAKUŞ
 9. ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 159 - 181
  Olcay OKUN , Sinan ÇAVUŞOĞLU
 10. NİTEL ARAŞTIRMALARDA E-GÖRÜŞME TEKNİĞİ
  Pages 183 - 197
  Meral SALMAN YIKMIŞ
 11. SAFEVİ ELÇİSİ ŞAH KULU HAN’IN 1568 YILINDA EDİRNE SARAYI’NDA HUZURA KABULÜ
  Pages 199 - 225
  Hasan Ali CENGİZ
 12. GASTRONOMİK ÇEKİCİLİKLERİNİN DESTİNASYON MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 227 - 242
  Mustafa KESİCİ , Onur ÇAKIR
 13. ERGENLERDE SOSYAL GÖRÜNÜŞ KAYGISI, EBEVEYN VE AKRANA BAĞLANMANIN DEPRESYONU YORDAMADAKİ KATKISI1
  Pages 243 - 267
  Bülent GÜNDÜZ , Nurgün SAĞLAM
 14. ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE HABİTAT PARÇALANMASINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA: MÜZİKLİ SANDALYE OYUNU
  Pages 269 - 288
  Mehmet YILMAZ , Gökşen ÜÇÜNCÜ , Selçuk ARIK
 15. AIZANOI ARKEOLOJİK SİT ALANININ ARKEOLOJİK PEYZAJLAR KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 289 - 311
  Evren TANDOĞAN , Elmas ERDOĞAN
 16. EDİRNE DUMLU KONAĞI DUVAR RESİMLERİ ve SANAT TARİHSEL OKUMALARI
  Pages 313 - 330
  Kutalmış BAYRAKTAR , Banu PARLAK UĞURLU
 17. RUMELİ’DEN ANAYURDA GÖÇ KONULU EDEBİYATTA İHMAL EDİLMİŞ BİR İSİM: İSMAİL GÜMÜŞ
  Pages 331 - 343
  Salih Koralp GÜREŞİR
 18. A SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT FROM TRAKYA UNIVERSITY: “YOU ARE MY FUTURE”
  Pages 345 - 351
  Nilgün TABAKOĞLU
 19. KURUMLARARASI İLETİŞİMDE ÇALIŞAN YAKLAŞIMI: KAMU KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 353 - 370
  İlknur TAŞTAN BOZ , Hülya BAYDOĞAN
 20. A COMPARATIVE STUDY ON EDUCATION STATISTICS OF TURKEY AND SINGAPORE
  Pages 371 - 387
  Abdulkadir IŞIK , Emine Seda KOÇ
 21. ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARDA ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME, ÖZ-YETERLİK VE MÜKEMMELİYETÇİLİK
  Pages 389 - 404
  Nur KAÇMAZ , Vesile YILDIZ DEMİRTAŞ
 22. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK İLETİŞİM ALGILARININ VE DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 405 - 417
  Önder ARPACI
 23. PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE, TUTUMLARINA VE BAŞARILARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: IŞIK ÜNİTESİ ÖRNEĞİ1
  Pages 419 - 437
  Yılmaz ÇAKICI , Hülya SÖYLEYİCİ , Emrah OĞUZHAN DİNÇER
 24. PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 439 - 451
  Hamide SALHA , Şevki ULEMA
 25. GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ BAĞLAMINDA MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARININ BENİMSENMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 599 - 627
  Selen SEYHUN , Günay KURTULDU
 26. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YETERLİKLERİ VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 629 - 654
  Fatma AKGÜN
 27. BAŞLANGIÇ SEVİYESİ KEMAN EĞİTİMİNDE POZİSYON GEÇİŞİ
  Pages 655 - 665
  Gülce Sevi PAR
 28. BAUDRİLLARD’IN SİMÜLASYON KURAMI BAĞLAMINDA DİJİTAL OYUNLAR VE BAĞIMLILIK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 453 - 472
  Murad KARADUMAN , Elif Pınar ACİYAN
 29. TÜRKİYE’DE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ SONRASI DOĞU’DA GENEL SEÇİMLER VE MİLLETVEKİLLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ (1945-1960)
  Pages 473 - 501
  BİLAL NERGİZ
 30. CRITICAL THINKING IN LITERATURE TEACHING
  Pages 503 - 514
  Lindita TAHIRI , Nuran MALTA-MUHAXHERİ
 31. SANATTA DİYALOG RESİMDEN HEYKELE
  Pages 515 - 530
  Figen GİRGİN
 32. TÜRKİYE’DEKİ AVUSTURYALILAR’IN NASYONAL SOSYALİZM KARŞITI ÖRGÜTLENMELERİ
  Pages 531 - 549
  Efkan CANSEN
 33. UVEYS BAHADIR HAN’IN İLKANLI DEVLETİ TAHTINA ÇIKIŞI VE SİYASİ YAŞAMI
  Pages 551 - 578
  Şaban Cem TUYSUZ
 34. DEMOKRASİ ANLAYIŞINDA YENİ BİR YAKLAŞIM: MÜZAKERECİ DEMOKRASİ
  Pages 579 - 598
  Rıfat KARAKOÇ , Miray ÖZDEN
Indexes and Platforms
Trakya University Journal of Social Science is indexed by

DOAJ- Directory of Open Access Journals

doaj ile ilgili görsel sonucu

EBSCO

ebsco ile ilgili görsel sonucu

SOBİAD

sobiad ile ilgili görsel sonucu


İdealonline

idealonline ile ilgili görsel sonucu


Akademik Dizin

akademik dizin ile ilgili görsel sonucu

Arastirmax

araÅtırmax ile ilgili görsel sonucu

Türk Eğitim İndeksi

türk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucutürk eÄitim indeksi ile ilgili görsel sonucu

İSAM

Ä°lgili resim

ResearchBib

researchbib ile ilgili görsel sonucu


Academic Keys

Ä°lgili resim

Science Libraray Index

Science Library Index ile ilgili görsel sonucu

Scientific Indexing Services

Scientific Indexing Services ile ilgili görsel sonucu

DRJI

drjı ile ilgili görsel sonucu