Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40


  Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.

  Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.

  The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.

  Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)

ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Cover Image


  Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.

  Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.

  The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.

  Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Volume 52 - Issue 2 - Aug 2019
 1. Disiplinlerarası Yaklaşıma İlişkin Ortaöğretim Öğretmenlerinin Görüşleri ve Ders Uygulamaları
  Pages 301 - 330
  Belgin Özaydınlı, Cihan Kılıç
 2. Yazı Biçimi Öğretimi Konusunda Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Pages 331 - 356
  Yusuf Özdemir, Kasım Kıroğlu
 3. Öğretmen Adaylarının Test Yönergesinde Aradıkları Bilgilerin Sıralama Yargıları Yöntemi ile Ölçeklenmesi
  Pages 357 - 373
  Döndü Bahar Şahin Sarkın, Fazilet Taşdemir
 4. İlköğretimde Ekonomiyle İlgili Eğitsel Niteliklerin Kazandırılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Pages 375 - 399
  Hakkı Toy
 5. Lise Öğrencilerinin Okul Kavramına Yönelik Algıları ve Öğrenim Gördükleri Okullarına İlişkin Duygularının Belirlenmesi
  Pages 401 - 434
  Meryem Yüksel, Fahriye Hayırsever
 6. Öğretmen Eğitimi Sürecinin Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleki Kimlikleri Üzerindeki Etkisi
  Pages 435 - 467
  Deniz Atal
 7. Ulakbim’de Dizinlenen Eğitim Bilimleri Dergilerinde 2017 Yılında Yayımlanan Makalelerin Çözümlenmesi
  Pages 469 - 494
  Betül Özaydin Özkara
 8. Description of Turkish Children's Drawing, Early Writing and Narrative Skills Using A Picture Book
  Pages 495 - 523
  Dilek Acer, Gökçe Karaman Benli
 9. Dönüştürücü Öğrenme Kuramına Dayalı Laboratuvar Uygulamaları ile Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Görüşlerinin Geliştirilmesi
  Pages 525 - 546
  Kaan Batı
 10. Postmodernizmin Eğitim Yönetimindeki İzlerinin Fenwick English Üzerinden Değerlendirilmesi
  Pages 547 - 575
  Oya Uslu Çetin, Murat Özdemir
 11. Ders İmecesi Modeli ve Modelin Öğretmen Mesleki Gelişimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 577 - 610
  İlknur Bayram, Fatma Bıkmaz
 12. A Review on the Neo-Piagetian Theory of Cognitive Development
  Pages 611 - 631
  Gülşah Sevinç
Indexes and Platforms
Publisher

downloadAnkara University

downloadAnkara University Faculty of Educational Sciences