Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40


Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.
Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.
The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)

ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Cover Image


Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.
Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.
The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Volume 53 - Issue 2 - Aug 1, 2020
 1. Sınıf İçindeki Çokkültürlülüğün Yönetimine İlişkin Öğretmen Görüşleri
  Pages 457 - 480
  Funda NAYIR , Pelin TAŞKIN
 2. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamalarına İlişkin Algılarının İncelenmesi
  Pages 481 - 514
  Metin KARTAL
 3. Video-Duruma Dayalı Öğretimde Bir Yöntem: Öğretmen Adaylarının Kendi Deneyimlerinin Kurgulanması ve Tartışılması
  Pages 515 - 548
  Raziye SANCAR , Deniz DERYAKULU
 4. İlkokul Öğretmenleri ve Öğretim Üyelerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri
  Pages 549 - 576
  Onur BATMAZ , Yusuf ERGEN
 5. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Yazma Öğretimi Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 577 - 600
  Ayten İFLAZOĞLU SABAN , Özgür EKİN
 6. Çokkültürlülük Bağlamında Ortaöğretim İngilizce Ders Kitaplarının İncelenmesi
  Pages 601 - 636
  Derya ÖZEN , Miray DAĞYAR
 7. Öğretmen Eşitlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 637 - 664
  Orhun KAPTAN
 8. Lise Öğrencilerinin Okul İklimi Algısının İncelenmesi
  Pages 665 - 692
  Aslı BUGAY SÖKMEZ , FİGEN ÇOK , Dilek AVCI
 9. Özel Yetenekli ve Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin 21. Yüzyıl Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 693 - 722
  Oğuzhan NACAROĞLU
 10. Türk ve İngiliz Atasözlerinde Eğitsel Değerler
  Pages 723 - 750
  Bayram AŞILIOĞLU , Berivan TOKUR ÜNER
 11. Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma, Sözcük Bilgisi ve Sözel Bellek Performanslarının İncelenmesi
  Pages 751 - 780
  Şaziye SEÇKİN YILMAZ , Hilal YAŞAROĞLU
 12. Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin İstihdam ve Ekonomik Büyüme Açısından İşlevselliğinin Değerlendirilmesi
  Pages 781 - 814
  Yusuf CİCE , Betül BALKAR
Indexes and Platforms
Publisher

downloadAnkara University

downloadAnkara University Faculty of Educational Sciences