Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40


Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.
Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.
The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)

ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Period Tri-annual | Founded: 1968 | Publisher Ankara University | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Cover Image


Ankara University Journal of Educational Sciences is a national scientific journal that has been listed in some international indexes in the field of educational sciences. It is the first scientific journal in the field of educational sciences, and it has been regularly published for fifty years. The journal is published three issues, April, August and December, and the articles, which have been issued a decision to publish, are published as Online First.
Articles in the field of educational sciences and teacher education are published in the journal. Original and current research articles are published in each issue. Besides, two review articles at most are also published in each issue. The articles deemed appropriate in terms of form and spelling rules are subject to plagiarism control. Plagiarism control is conducted through iThenticate packaged software in Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences. Similarity rates of the articles must be less than 10% in iThenticate software (except for journal template, references; and citations from the same source – including own products – should be less than 3%). The official language of the journal is Turkish; English, French and German articles are also published. The journal accepts articles from Ankara University Faculty of Educational Sciences and researchers from home and abroad. The blind review process is maintained for articles that are not rejected in the first evaluation. The article applicants should include ORCID numbers of the authors and they should be written according to the guide for authors. Write the ORCID numbers of the authors and to upload the Minutes of Copyright Cycle to the system using the article writing guide. The authors should also load Copyright Notice Form to the website of the journal.
The journal is published both electronically (E-ISSN 2458-8342) and in print (ISSN 1301-3718), and everyone from all over the World can benefit from the journal through Open Access.
Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences is indexed in ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD and Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Volume 53 - Issue 3 - Dec 1, 2020
 1. A Review of Attitude Scales Developed in Turkey Between 2002-2018 Regarding The Scale Development Process
  Pages 839 - 864
  Gül GÜLER, Cansu AYAN
 2. Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesinde “difR” R Paketinin Kullanımı: Ortaöğretime Geçiş Sınavı Fen Alt Testi
  Pages 865 - 902
  Betül ALATLI, Selma ŞENEL
 3. İlkokullarda Yetiştirme Programına (İYEP) İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çözümleme
  Pages 903 - 930
  İshak KOZİKOĞLU, Yusuf TOSUN
 4. SES Related Differential Factors in Turkey’s PISA 2015 Science Literacy Data
  Pages 931 - 952
  Hüseyin YILDIRIM, Eren CEYLAN
 5. Çocukların Kitaplardaki Doğal Çevre Davranışlarına Yönelik Algıları
  Pages 953 - 992
  Burcu ÇABUK, Nergiz TEKE, Tuğba BAŞ
 6. Özel Yetenekli Öğrencilerin Destek Eğitim Odalarında Aldıkları Eğitimin Etkililiği
  Pages 993 - 1022
  Savaş AKGÜL, Volkan KUMAŞ, Gökben GÖKÇEER
 7. Okul Yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stratejileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Pages 1023 - 1050
  Ersay ÖZKARA, Binali TUNÇ
 8. Toplumsal Alan Kuramına Göre Türkiye’de Orta Çocukluk Dönemindeki Ahlaki Gelişim
  Pages 1051 - 1074
  Elif ÖZSARI, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK
 9. Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Çocuk Yoksulluğunun Belirleyicileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Pages 1075 - 1104
  Nazmiye TEKDEMİR, Hakkı Hakan YILMAZ
 10. Verbal Aptitude Levels of Prospective English Teachers: A Study in an EFL Context
  Pages 1105 - 1128
  Gülşah TIKIZ ERTÜRK, Murat ATA
 11. İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler
  Pages 1129 - 1152
  Nesime CAN
 12. Anka Kuşu veya Sisifos Schwab’tan Sonra Eğitim Programları Alanı
  Pages 1153 - 1178
  M. Emir RÜZGAR
Indexes and Platforms
Publisher

downloadAnkara University

downloadAnkara University Faculty of Educational Sciences