DergiPark Doi Hizmeti

DergiPark kapsamında yer alan dergiler, aşağıdaki koşulları sağlamaları durumunda, ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden faydalanabilirler.

DergiPark DOI Kullanım Kuralları ve Koşulları

  • DergiPark'ta yer almak,
  • Açık Erişim olmak,
  • Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getirmesi gerekir;

                1- TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmek ve sayılarını düzenli olarak DergiPark üzerinden yayımlamak,

                2-  Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürüterek (Hakemler için değerlendirme formlarını sistem üzeride hazırlamak, her makale için editör dışında en az iki hakem ataması yapmak) sayı yayımlamak.

                      Bu kriteri sağlayan dergilerin tüm makaleler için süreç kullanarak en az 2 sayı yayımlamış olması gerekir. DOI hizmeti almaya başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı koşulu yerine getirmeleri zorunludur.

  • Yayım hayatına yeni başlayan dergilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için 2. koşulu sağlıyor olması gerekir. 
  • Dergiler, DOI hizmeti için CrossRef ile Temsil Edilen Üyelik Sözleşmesi imzalamak ve ULAKBİM'e göndermek durumundadır. Bu sözleşme talep eden dergilere ULAKBİM tarafından iletilir. Dergiler, bu anlaşma gereği,  DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orijinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser sahibine aittir.
  • CrossRef ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği CrossRef'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir.
  • DergiPark DOI hizmeti kapsamında "kitap tanıtımı, bildiri özeti, dergi kapağı, editörden, editöre mektup, düzeltme, jenerik gibi sayfalara DOI alınamaz.
  • Dergi sayfası güncel olmalı ve sayılarını düzenli yayımlamalıdır.
  • DergiPark üzerinden alınan DOI'ler ilgili derginin DergiPark sayfasında geçerlidir. Derginin DergiPark'tan ayrılması durumunda yönlendirme yapılabilir.
  • Dergiler, yayıncılık etik kurallarına uygun davranmalıdır. Derginin etik ihlalleri konusunda DergiPark'a iletilen bildirimler dikkate alınır ve işlem başlatılır.


** DergiPark DOI hizmeti, dergilere ücretsiz bir hizmet olup yukarıda belirtilen koşulların sağlanmadığı durumlarda TÜBİTAK ULAKBİM bu hizmeti iptal etme yetkisine sahiptir.