DergiPark Doi Hizmeti

DergiPark kapsamında yer alan dergiler, aşağıdaki kurallara ve koşullara uygun olarak ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden faydalanabilirler.

DergiPark DOI Kullanım Kuralları ve Koşulları

 • Hizmetten faydalanmak isteyen dergi DergiPark'ta yer almalıdır.
 • Açık Erişim olmalıdır.
 • Dergi sayıları güncel, zorunlu sayfalar açıklayıcı olmalıdır.
 • Sayı başına ortalama 5 makale yayınlanmalıdır.
 • Aşağıdaki iki kriterden en az birini yerine getirmelidir.

 1. TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmeli ve sayılarını düzenli ve güncel olarak DergiPark üzerinde yayınlamalıdır.
 2. Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürütmelidir.

 • Her makale için, editör dışında en az iki hakem atanmalı
 • Hakem değerlendirme formlarında çoktan seçme sorulara yer verilmeli, derecelendirilmiş şıklar konulmalı, açıklama alanlarının ayrıntılı doldurulması sağlanmalı
 • DergiPark üzerinde hazırlanmış değerlendirme formu hakemlere gönderilmeli, hakemlerin bu formu doldurarak cevap dönmesi sağlanmalı, major revizyon kararları 2. tur değerlendirmeye alınmalı
 • Makale için kabul kararı verilerek yayın sürecine alınmalı


İkinci kriteri sağlayarak DOI hizmetinden faydalanacak dergilerin, tüm makaleler için, süreç kullanmış olarak en az 2 sayı yayınlamış olması gerekir. DOI hizmetinden faydalanmak için bu süreci özensiz (değerlendirme süresi çok kısa ya da uzun, hakem değerlendirme formları yetersiz, hakem çeşitliliği  kısıtlı ya da editör kurullarından seçilmiş, yazar çeşitliliği az ya da editör kurullarından olan) ve etik kuralları göz ardı ederek tamamladığı gözlenen, ya da 2 sayıda toplam makale sayısı yetersiz bulunan dergiler için bir kaç sayı daha çıkarması beklenecektir.

DOI hizmeti başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı koşulu yerine getirmeleri zorunludur.


Yayın hayatına yeni başlayan dergilerin bu hizmetten faydalanabilmesi için 2. koşulu sağlıyor olmaları gerekir.


 • DOI hizmetinden faydalanmaya uygun olan dergiler, DergiPark tarafından iletilecek Crossref sayfasındaki formu doldurmakla yükümlüdür. Formun doldurulması sonrası Crossref tarafından açılan hesap ULAKBİM'e bildirilir. Bu süre birkaç hafta sürmektedir. Dergiler, DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orijinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser sahibine aittir.
 • DergiPark DOI hizmeti kapsamında dergi kapağı, editörden, jenerik gibi sayfalara DOI alınamaz.
 • Dergiler, DergiPark DOI hizmetinin başladığı tarihten itibaren DOI alabilir. Geçmişe dönük DergiPark üzerinden DOI alınamaz.
 • Dergi sayfaları güncel olmalı ve sayılarını düzenli yayınlanmalıdır.
 • DergiPark üzerinden alınan DOI'ler, ilgili derginin DergiPark sayfasında geçerlidir. Derginin DergiPark'tan ayrılması durumunda yönlendirme yapılabilir.
 • Dergiler, yayıncılık etik kurallarına uygun davranmalıdır. Derginin etik ihlalleri konusunda DergiPark'a iletilen bildirimler dikkate alınır ve işlem başlatılır.
 • CrossRef ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği CrossRef'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir. DergiPark DOI hizmeti, dergilere ücretsiz bir hizmet olup yukarıda belirtilen koşulların sağlanmadığı durumlarda iptal etme yetkisine sahiptir.

DOI başvurusunda bulunmak için: Editör panelinden MENU>>Dergi Bilgisi>>DOI Başvurusu sayfasındaki formu doldurunuz.

DOI Hizmetinden Faydalanacak Dergilerin Dikkatine!

 1. Dizinlerde (TR Dizin, Scopus, WoS) yer aldığı için hizmetten faydalanan dergiler dizinlerde kalmaya devam ettiği sürece,

 2. DergiPark üzerinden makale değerlendirme süreci kullandığı için hizmetten faydalanan dergiler, 2 yıl içerisinde TR Dizine kabul edilme koşulu ile
  DergiPark ücretsiz DOI hizmetinden faydalanmaya devam edecektir.

TÜBİTAK ULAKBİM hizmetin iptali veya devamı konusunda her türlü hakka sahiptir.İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.