DergiPark Doi Hizmeti

DergiPark kapsamında yer alan dergiler, aşağıdaki kurallara ve koşullara uygun olarak ücretsiz olarak DOI (Digital Object Identifier) hizmetinden faydalanabilirler.

DergiPark DOI Kullanım Kuralları ve Koşulları

  • Hizmetten faydalanmak isteyen dergi DergiPark'ta yer almalıdır.
  • Açık Erişim olmalıdır.
  • Aşağıdaki kriterlerden en az birini yerine getirmelidir.

                1- TR Dizin, WOS, SCOPUS veri tabanlarından herhangi birinde dizinlenmeli ve sayılarını düzenli ve güncel olarak DergiPark üzerinde yayınlamalıdır.

                2-  Editöryal süreçlerini DergiPark sistem üzerinden yürüterek (Hakemler için değerlendirme formlarını nitelikli biçimde sistem üzeride hazırlamalı, her makale için                 editör dışında en az iki hakem ataması yapmalı, bir sayı içerisinde aynı hakem ve yazarlara birden çok yer vermemiş olarak ve her sayıda araştırma makalesi  ağırlıklı düzenleme yapılarak) sayı yayınlamalıdır.

İkinci kriteri sağlayarak DOI hizmetinden faydalanacak dergilerin, tüm makaleler için süreç kullanmış olarak en az 2 sayı yayınlamış olması gerekir. DOI hizmetinden faydalanmak için bu süreci özensiz ve etik kuralları göz ardı ederek tamamladığı gözlenen dergiler için bir kaç sayı daha çıkarması beklenecektir. DOI hizmeti başladıktan sonra çıkan sayılar için de aynı koşulu yerine getirmeleri zorunludur.

  • DOI hizmetinden faydalanmaya uygun olan dergiler, DergiPark tarafından iletilecek Crossref sayfasındaki formu doldurmakla yükümlüdür. Formun doldurulması sonrası Crossref tarafından açılan hesap ULAKBİM'e bildirilir. Dergiler, DOI hizmeti almak istedikleri makalelerin orijinal ve başka bir yerde yayınlanmamış olduğunu kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda sorumluluk tamamen dergiye, derginin sorumlu yazı işleri müdürüne ve eser sahibine aittir.
  • Crossref ile yapılan Sponsor kurum anlaşması gereği Crossref'e her yıl ödenen üyelik ücreti dışında, alınan her DOI için ULAKBİM tarafından ücret ödenmektedir.
  • DergiPark DOI hizmeti kapsamında "kitap tanıtımı, bildiri özeti, dergi kapağı, editörden, editöre mektup, düzeltme, jenerik gibi sayfalara DOI alınamaz.
  • Dergiler, DergiPark DOI hizmetinin başladığı tarihten itibaren DOI alabilir. Geçmişe dönük DergiPark üzerinden DOI alınamaz.
  • Dergi sayfaları güncel olmalı ve sayılarını düzenli yayınlanmalıdır.
  • DergiPark üzerinden alınan DOI'ler, ilgili derginin DergiPark sayfasında geçerlidir. Derginin DergiPark'tan ayrılması durumunda yönlendirme yapılabilir.
  • Dergiler, yayıncılık etik kurallarına uygun davranmalıdır. Derginin etik ihlalleri konusunda DergiPark'a iletilen bildirimler dikkate alınır ve işlem başlatılır.

Önemli Bilgilendirme (1 Ocak 2021 tarihine kadar geçerlidir.) Crossref tarafından 2020 Ocak ayından itibaren son 10 yıldır uygulanan sponsorluk yıllık ücretlerinin hesaplanma biçiminde değişiklik yapılacağı bildirilmiştir. Bu değişiklikle, 275 $ olan yıllık aidat, üye başına 5 $ olacak biçimde yeniden düzenlenmiştir. DergiPark doi hizmetinden faydalanan üye sayısı 739'dur. Bu hizmetin kesintiye uğramaması için dergilerin kurallara uygun biçimde davranması önemle rica olunur. TÜBİTAK ULAKBİM hizmetin iptali veya devamı konusunda her türlü hakka sahiptir.