Keşfet

Dergiler 2467

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi
Furkan ÇELEBİ
Kadın Araştırmaları Sosyoloji (Diğer) Eğitim Psikolojisi Sosyal Bilimlerin Tarihi Finans İşletme
21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
Türk Eğitim-Sen
Bilgi İşlem Eğitimi Çuvaş Dil ve Edebiyatı Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer) Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi
21. Yüzyılda Fen ve Teknik
Türk Eğitim-Sen
Büyük Veri Ampirik Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yazılımı Bilgisayar Yazılımı Gereksinim Mühendisliği Otomatik Yazılım Mühendisliği Programlama Dilleri Yazılım İçin Resmi Yöntemler Yazılım Kalitesi, Süreçler ve Metrikler Yazılım Mimarisi Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon Yazılım Mühendisliği (Diğer) Algoloji Bitki Biyokimyası Bitki Biyoteknolojisi Bitki Fizyolojisi Bitki Gelişim ve Üreme Biyolojisi Bitki Hücresi ve Moleküler Biyoloji Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Bitki Patolojisi Bitki Bilimi (Diğer) Doğal Kaynak Yönetimi Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yaban Hayatı ve Habitat Yönetimi Çevre Yönetimi (Diğer) Astrobiyoloji Astronomik Aygıtlar Galaktik Astronomi Genel Görelilik ve Çekimsel Dalgalar Gezegen Bilimi (Güneş Sistemi ve Gezegen Jeolojisi hariç) Güneş Fiziği Karmaşık Fiziksel Sistemler Kozmoloji ve Samanyolu Ötesi Astronomi Yıldız Astronomisi ve Gezegen Sistemleri Yüksek Enerji Astrofiziği ve Kozmik Işınlar Astronomik Bilimler (Diğer) Adli Değerlendirme, Çıkarım ve İstatistik Biyoistatistik Büyük ve Karmaşık Veri Teorisi Esnek Hesaplama Hesaplamalı İstatistik İstatistiksel Analiz İstatistiksel Deney Tasarımı İstatistiksel Kalite Kontrol İstatistiksel Teori İstatistiksel Veri Bilimi Mekansal İstatistik Nicel Karar Yöntemleri Olasılık Teorisi Olasılıksal Analiz ve Modelleme Örnekleme Teorisi Risk Analizi Uygulamalı İstatistik Yöneylem İstatistik (Diğer) Afet Yardım Mimarisi İç Mimarlık Mimari Bilgi İşlem ve Görselleştirme Yöntemleri Mimari Bilim ve Teknoloji Mimari Miras ve Koruma Mimari Tarih, Teori ve Eleştiri Mimari Tasarım Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri Mimarlık Yönetimi Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji Sürdürülebilir Mimari Mimarlık (Diğer) Aktif Madde Tasarımı Biyoelektronik Biyomateryaller Biyoproses Tasarımı Biyoprosess Biyoseparasyon Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Mikroteknolojiler Protein Mühendisliği Biyomühendislik (Diğer) Aydınlatma Devreler ve Sistemler Elektrik Devreleri ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Depolama Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç) Elektrik Makineleri ve Sürücüler Elektrik Tesisleri Fotovoltaik Güç Sistemleri Mühendislik Elektromanyetiği Yüksek Gerilim Elektrik Mühendisliği (Diğer) Analog Elektronik ve Arayüzler/ Bağdaştıcılar Dijital Elektronik Cihazlar Dijital İşlemci Mimarileri Elektronik Elektronik Algılayıcılar Elektronik Cihaz ve Sistem Performansı Değerlendirme, Test ve Simülasyon Elektronik Enstrümantasyon Elektronik Harp Elektronik Tasarım Otomosyonu Elektronikte Ölçme Tekniği Endüstriyel Elektronik Fotonik ve Elektro-Optik Cihazlar, Sensörler ve Sistemler (İletişim Hariç) Fotovoltaik Cihazlar (Güneş Pilleri) Gömülü Sistemler Güç Elektroniği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Kuantum Mühendislik Sistemleri (Bilgisayar ve İletişim Dahil) Mikroelektronik Radyo Frekansı Mühendisliği Sayısal Tasarım Yarı İletkenler Elektronik, Sensörler ve Dijital Donanım (Diğer) Biyokütle Enerji Sistemleri Enerji Güneş Enerjisi Sistemleri Hidroelektrik Enerji Sistemleri Jeotermal Enerji Sistemleri Nükleer Enerji Sistemleri Rüzgar Enerjisi Sistemleri Termik Enerji Sistemleri Tesisat Teknolojisi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer) Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi Betonarme Yapılar Çelik Yapılar Deprem Mühendisliği Granüler Mekanik Hidromekanik İnşaat Geoteknik Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme İnşaat Mühendisliğinde Sistem Tanımlama İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği İnşaat Yapım Mühendisliği Karmaşık Sivil Sistemler Kırılma Mekaniği Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Mimari Mühendislik Rüzgar Su Hasadı Su Kaynakları Mühendisliği Su Kaynakları ve Su Yapıları Ulaşım ve Trafik Ulaştırma Mühendisliği Yangın Güvenliği Mühendisliği Yapı Dinamiği Yapı İşletmesi Yapı Malzemeleri Yapı Mühendisliği Yapım Teknolojileri İnşaat Mühendisliği (Diğer) Endüstriyel Hammaddeler Kaya Mekaniği ve Tahkimat Kaya Mühendisliği Yapılarında Delme ve Patlatma Kazı Mekaniği Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama Kömür Maden Tasarımı, İşletme ve Ekonomisi Madencilik Yöntemleri ve Maden Sistem Analizi Madenlerde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Metalik Madenler Yeraltı kaya Mühendislik Yapılarında Havalandırma Maden Mühendisliği (Diğer) Akım Makinaları Akustik ve Gürültü Kontrolü (Mimari Akustik hariç) Balistik Sistemleri Biyomekanik Dinamikler, Titreşim ve Titreşim Kontrolü Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç) Gaz Dinamiği Katı Mekanik Kaynak Teknolojileri Makine Mühendisliği Varlık Yönetimi Makine Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Makine Tasarımı ve Makine Elemanları Makine Teorisi ve Dinamiği Malzeme Tasarım ve Davranışları Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Sayısal Modelleme ve Mekanik Karakterizasyon Silah Sistemleri Triboloji Makine Mühendisliği (Diğer) Bileşik Yarı İletkenler Cam Çimento Teknolojisi Döküm Teknolojileri Elektronik,Optik ve Manyetik Malzemeler Fiziksel Metalurji Fonksiyonel Malzemeler Giyilebilir Malzemeler Hesaplamalı Malzeme Bilimleri Kaplama Teknolojisi Kereste, Hamur ve Kağıt Kompozit ve Hibrit Malzemeler Korozyon Malzeme Karekterizasyonu Malzeme Mühendisliğinde Seramik Malzeme Üretim Teknolojileri Metaller ve Alaşım Malzemeleri Organik Yarı İletkenler Polimer Fiziği Polimer Teknolojisi Polimerler ve Plastikler Refrakter Teknolojisi Saf Yarı İletkenler Toz Metalurjisi Üretim Metalurjisi Malzeme Mühendisliği (Diğer) Mikro ve Nanosistemler Moleküler ve Organik Elektronik Nanoelektromekanik Sistemler Nanoelektronik Nanofabrikasyon, Büyüme ve Kendi Kendine Kurulum Nanofotonik Nanomalzemeler Nanometroloji Nanoölçekli Karakterizasyon Nanoüretim Nanoteknoloji (Diğer) Ahşap Esaslı Kompozitler Ahşap Fiziği ve Mekaniği Ahşap Yapılar ve Konstrüksiyonları Lif ve Kağıt Teknolojisi Odun Dışı Orman Ürünleri Endüstrisi Odun Koruma Teknolojisi Orman Endüstri İşletmeciliği Orman Ürünleri Kimyası Orman Endüstri Mühendisliği (Diğer) Deri Mühendisliği İplik Teknolojisi Kumaş Teknolojisi Lif Teknolojisi Planlama Teknikleri Tekstil Bilimi Tekstil Kalite Kontrolü Tekstil Kimyası Tekstil Teknolojisi Tekstil Terbiyesi Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği (Diğer) Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Genel Jeoloji Hidrojeoloji Jeoarkeoloji Jeotermal Kaya Mekaniği Maden Yatakları ve Jeokimya Mineraloji-Petrografi Mühendislik Jeolojisi Sismoloji Sürekli Ortam Mekaniği Uygulamalı Jeoloji Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer) Biyosistem Hassas Tarım Teknolojileri Sera Teknolojileri Sulama Sistemleri Sulama Suyu Kalitesi Tarım Makine Sistemleri Tarım Makineleri Tarımsal Drenaj Tarımsal Elektrifikasyon Tarımsal Enerji Sistemleri Tarımsal Otomasyon Tarımsal Yapılar Ziraat Mühendisliği (Diğer) Ağaç Beslenme ve Fizyolojisi Ahşap İşleme Orman Biyoçeşitliliği Orman Biyokütlesi ve Biyoürünleri Orman Biyometrisi Orman Botaniği Orman Ekosistemleri Orman Entomolojisi ve Orman Koruma Orman İçi Tarım Orman Sağlığı ve Patoloji Orman Ürünleri Transportu ve Ölçme Bilgisi Orman Yangın Yönetimi Orman Yetiştirme Ormancılık Politikası, Ekonomisi ve Hukuku Ormancılık Ürünleri Kalitesi Değerlendirmesi Ormancılık Yönetimi ve Çevre Ormancılıkta Havza Yönetimi Ormancılık (Diğer)
4. BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi
İstanbul Üniversitesi
İletişim ve Medya Çalışmaları (Diğer) Çevre ve Kültür Çok Kültürlü ve Kültürlerarası Çalışmalar Ekran ve Medya Kültürü Kültürel Teori Sanat ve Kültür Politikası Kültürel çalışmalar (Diğer)
A+Arch Design International Journal of Architecture and Design
İstanbul Aydın Üniversitesi
Afet Yardım Mimarisi İç Mimarlık Mimari Bilgi İşlem ve Görselleştirme Yöntemleri Mimari Bilim ve Teknoloji Mimari Miras ve Koruma Mimari Tarih, Teori ve Eleştiri Mimari Tasarım Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri Mimarlık Yönetimi Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji Sürdürülebilir Mimari Mimarlık (Diğer)
Abant Çeviribilim Dergisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çeviri ve Yorum Çalışmaları
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Yönetimi Eğitimde Denetim Eğitim Planlaması Teftiş ve Planlama Eğitimde Liderlik Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Diğer) Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer) Okul Öncesi Eğitim Sınıf Eğitimi Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer) Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer) Alan Eğitimleri (Diğer) Güzel Sanatlar Eğitimi Çoklu Engelli Eğitimi Görme Engelli Eğitimi İşitme Engelli Eğitimi Konuşma Engelli Eğitimi Otistik Çocuklar Eğitimi Özel Yetenekli Eğitimi Zihinsel Engelli Eğitimi Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi (Diğer) Eğitim Ekonomisi Müzik (Diğer)
TR Dizin
Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Gazetecilik Kültür Sosyolojisi Görsel Tasarım Sinema-TV Yapım ve Yönetimi Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları
Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yazılım Mühendisliği (Diğer) Beslenme Bilimi Genetik ve Kişiselleştirilmiş Beslenme Bilimi Gıda Özellikleri Gıda ve Beslenme Dengesi Halk Sağlığı Beslenmesi Klinik Beslenme Spor ve Egzersiz Beslenmesi Beslenme ve Diyetetik (Diğer) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Cerrahi Onkoloji Çocuk Cerrahisi El Cerrahisi Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Harp Cerrahisi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Organ Nakli Cerrahi (Diğer) Bebek ve Çocuk Sağlığı Çocuk Acil Çocuk Bulaşıcı Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Romatolojisi Çocuk Ürolojisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı Ergen Sağlığı Yenidoğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Diğer) Eczacılık Bilimleri Eczacılık Biyokimyası Eczacılık İşletmeciliği Eczacılıkta Analitik Kimya Farmakogenomik Farmakognozi Farmasotik Biyoteknoloji Farmasotik Botanik Farmasotik Kimya Farmasotik Mikrobiyoloji Farmasotik Toksikoloji İlaç Dağıtım Teknolojileri Klinik Eczacılık ve Eczacılık Uygulaması Klinik Farmakoloji ve Terapötikler Radyofarmasi Temel Farmakoloji Tıbbi Farmakoloji Toksikoloji Eczacılık ve İlaç Bilimleri (Diğer) Görme Bilimi Göz Hastalıkları Göz Ölçümleri Optik Teknoloji Göz Hastalıkları ve Göz Ölçümleri (Diğer) Alerji Doğuştan Bağışıklık Hücresel İmmünoloji Humoural İmmünoloji ve İmmünokimya İmmünogenetik Nakil İmmünolojisi Otoimmünite Tümör İmmünolojisi Uygulamalı İmmünoloji İmmünoloji (Diğer) Hematoloji Kardiyoloji Solunum Hastalıkları Kardiyovasküler Tıp ve Hematoloji (Diğer) Acil Tıp Ağrı Anesteziyoloji Askeri Psikiyatri Bulaşıcı Hastalıklar Dermatoloji Endokrinoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Geriatri ve Gerontoloji Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Kırsal Klinik Sağlık Klinik Kimya Klinik Mikrobiyoloji Klinik Onkoloji Klinimetrik Kulak Burun Boğaz Nefroloji Nükleer Tıp Ortopedi Paramedik Patoloji Psikiyatri Radyoloji ve Organ Görüntüleme Romatoloji ve Artrit Spor Hekimliği Tanı Radyografisi Tıbbi Genetik (Kanser Genetiği hariç) Üroloji Venereoloji (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilimi) Yoğun Bakım Adli Tıp Klinik Tıp Bilimleri (Diğer) Hematolojik Tümörler Kanser Genetiği Kanser Hücre Biyolojisi Kanser Tanısı Kanser Tedavisi (Kemoterapi ve Radyoterapi hariç) Katı Tümörler Kemoterapi Moleküler Hedefler Öngörücü ve Prognostik Belirteçler Radyoterapi Sıvı Biyopsileri Onkoloji ve Karsinogenez (Diğer) Duyusal Sistemler Hesaplamalı Sinirbilim Hücresel Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar Otonom Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Sinirbilim (Diğer) Metabolik Tıp Tıbbi Biyokimya - Amino Asitler ve Metabolitler Tıbbi biyokimya - İnorganik Elementler ve Bileşikler Tıbbi Biyokimya - Karbonhidratlar Tıbbi Biyokimya - Lipidler Tıbbi Biyokimya - Nükleik Asitler Tıbbi biyokimya - Proteinler, Peptitler ve Proteomik Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik (Diğer) Gen ve Moleküler Tedavi Nanoilaç Nanotoksikoloji, Sağlık ve Güvenlik Nükleik Asit ve Proteinlerin Tıbbi Moleküler Mühendisliği Rejeneratif Tıp (kök hücreler dahil) Tıbbi Biyoteknolojik Tanılama Tıbbi Biyoteknoloji (Diğer) Fizyopatoloji Hücre Fizyolojisi İnsan Biyofiziği Sistem Fizyolojisi Tıbbi Fizyoloji (Diğer) Temel İmmünoloji Tıbbi Bakteriyoloji Tıbbi Enfeksiyon Ajanları Tıbbi Mikoloji Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji (Diğer) Biyoetik Sağlık Politikası Biyofabrikasyon Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler Biyomedikal Enstrümantasyon Biyomedikal Görüntüleme Biyomedikal Mühendisliğinde Biyomateryaller Biyomedikal Tanı Biyomedikal Terapi Biyomekanik Mühendisliği Biyometri Doku Mühendisliği Hesaplamalı Fizyoloji Mekanobiyoloji Rehabilitasyon Mühendisliği Sinir Mühendisliği Tıbbi Cihazlar Biyomedikal Mühendisliği (Diğer) Gıda Mühendisliği Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi Madde Bağımlılığı Fiziksel Aktivite ve Sağlık Acil Servis Hemşireliği Akut Bakım Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dahili Hastalıklar Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Eğitimi Hemşirelik Esasları Hemşirelik İşgücü Hemşirelikte Yönetim Ruh Sağlığı Hemşireliği Subakut Bakım Yaşlı Bakımı Hemşireliği Yoğun Bakım Hemşireliği Hemşirelik (Diğer) Fizyoterapi Rehabilitasyon Sağlık Kurumları Yönetimi
Abant Sosyal Bilimler Dergisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Çuvaş Dil ve Edebiyatı Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer) Basılı Kültür Çağdaş Tiyatro Çalışmaları Çocuk Edebiyatı Dijital Edebiyat Edebi Teori Ekoeleştiri Genç Yetişkin Edebiyatı Hititoloji Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı Modern ve Postmodern Edebiyat Ortaçağ Edebiyatı Popüler ve Tür Edebiyatı Romantik Dönem Edebiyatı Rönesans Edebiyatı Sömürge Dönemi Sonrası Edebiyatı Stilistik ve Metinsel Analiz Sümeroloji Türk İslam Edebiyatı Edebi Çalışmalar (Diğer) Basın Çalışmaları Çevresel İletişim Gazetecilik Gazetecilik Çalışmaları İletişim Çalışmaları İletişim Eğitimi İletişim Kuramları İletişim Sistemleri İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları İnternet İnternet Yayıncılığı Kitle İletişimi Medya Endüstrisi Çalışmaları Medya Okuryazarlığı Medya Teknolojileri Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim Radyo Programcılığı Radyo Yayıncılığı Radyo-Televizyon Sosyal Medya Çalışmaları Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi Televizyon Programcılığı Televizyon Yayıncılığı Transmedya Uluslararası ve Kalkınma İletişimi Yeni İletişim Teknolojileri Yeni Medya İletişim ve Medya Çalışmaları (Diğer) Asya Kültürü Çalışmaları Çevre ve Kültür Çok Kültürlü ve Kültürlerarası Çalışmalar Ekran ve Medya Kültürü Göçmen Kültürü Çalışmaları Günlük Yaşam ve Tüketim Kültür, Temsil ve Kimlik Kültürel Teori Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Küreselleşme ve Kültür Postkolonyal Çalışmalar Sanat ve Kültür Politikası Tarım, Yiyecek ve İçeceğin Kültürel Çalışmaları Ulus ve Bölgenin Kültürel Çalışmaları Kültürel çalışmalar (Diğer) Ekonometri Teorisi Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler Ekonomik Modeller ve Öngörü Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Yatay Kesit Analizi Zaman Serileri Analizi Ekonometri (Diğer) Aile Hukuku Basın ve Haberleşme Hukuku Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ceza Hukuku Hukuk Eğitimi Hukuk Reformu Hukuk Teorisi, İçtihat ve Hukuki Yorum Hukuk ve Beşeri Bilimler Hukuk ve Din Hukuk, Bilim ve Teknoloji Hukuk, Toplum ve Sosyo-Yasal Araştırma Hukuki Cinsiyet ve Cinsellik İletişim Hukuku Irk, Etnisite ve Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Sigorta Hukuku Spor Hukuku Tasarım Hukuku Tıbbi ve Sağlık Hukuku Turizm Hukuku Hukuk (Diğer) AB Bölge Politikaları Araştırma, Bilim ve Teknoloji Politikası Çevre Politikası Cinsiyet, Politika ve Yönetim Ekonomik Kalkınma Politikası İklim ve Su Politikaları İletişim ve Medya Politikası Kamu Politikası Kamu Yönetimi Kentleşme Politikaları Kentsel Politika Konut Politikası Risk Politikası Sağlık Politikası Suç Politikası Turizm Politikası Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Planlaması Yerel Yönetimler Politika ve Yönetim (Diğer) Anayasa ve Siyasal Kurumlar Avrupa ve Bölge Çalışmaları Barış Çalışmaları Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar Politik Ekoloji Savunma Çalışmaları Siyasal Akımlar Siyasal İletişim Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi Siyaset Bilimi Metodolojisi Siyaset Biliminde Çevre Politikası Siyasi Düşünce Tarihi Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Türk Siyasal Hayatı Uluslararası Kurumlar Uluslararası Siyaset Uyuşmazlık Çözümü Vatandaşlık Siyaset Bilimi (Diğer) Adli Sosyal Bilimler Aile Sosyolojisi Aile ve İlişkiler Sosyolojisi Askeri Sosyoloji Beden Sosyolojisi Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler Boş Zaman Sosyolojisi Çalışma Sosyolojisi Çevre Sosyolojisi Cinsiyet Sosyolojisi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Dil Sosyolojisi Din Sosyolojisi Edebiyat Sosyolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğlence Sosyoloji Ekonomik Demografi Endüstri Sosyolojisi Eşitsizlik Sosyolojisi Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi İktisat Sosyolojisi İletişim Sosyolojisi İş ve Örgüt Sosyolojisi Kadın Araştırmaları Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Kırsal Sosyoloji Kültür Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Müzik Sosyolojisi Oyun Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi Sanat Sosyolojisi Sinema Sosyolojisi Siyaset Sosyolojisi Sosyal Değişim Sosyal Demografi Sosyal Hareketler Sosyal Teori Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Sosyolojide Niceliksel Yöntemler Sosyolojide Niteliksel Yöntemler Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri Spor Sosyolojisi Teknik Demografi Televizyon Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Yaşam Seyrinin Sosyolojisi Yönetim Sosyolojisi Sosyoloji (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Uluslararası İlişkiler (Diğer) Aile Psikolojisi Askeri Psikoloji Benlik Çalışma Psikolojisi Cinsiyet Psikolojisi Din Psikolojisi İktisat Psikolojisi İletişim Psikolojisi Kişilik ve Bireysel Farklılıklar Kültürel Psikoloji Kültürlerarası Psikoloji Mimarlık ve Çevre Psikolojisi Politik Psikoloji Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi Sosyal Psikoloji Topluluk Psikolojisi Trafik Psikolojisi Yönetim Psikolojisi Sosyal ve Kişilik Psikolojisi (Diğer) Çağdaş Afrika Tarihi Çağdaş Akdeniz Tarihi Çağdaş Amerika Tarihi Çağdaş Askeri Tarih Çağdaş Asya Tarihi Çağdaş Avrupa Tarihi Çağdaş Balkan Tarihi Çağdaş İran tarihi Çağdaş Orta Doğu Tarihi Çağdaş Rusya Tarihi Çağdaş Dünya Tarihi (Diğer) Eski Anadolu Tarihi Eski Önasya Tarihi Eski Yunan ve Roma Tarihi Eskiçağ Tarihi (Diğer) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İslam Öncesi Türk Tarihi Modern Türk Tarihi Orta Asya Tarihi Türk Bozkır Kültürü Türk Halkları ve Toplulukları Türk Kültür Tarihi Genel Türk Tarihi (Diğer) Asya İktisat Tarihi Avrupa İktisat Tarihi Dünya İktisat Tarihi Finans Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi Türkiye İktisat Tarihi İktisat Tarihi (Diğer) Bizans Tarihi İslam Tarihi ve Medeniyeti Ortaçağ Asya Tarihi Ortaçağ Avrupa Tarihi Ortaçağ Halk Kültürü Ortaçağ Kentleri Roma Tarihi Selçuklu Tarihi Türk İslam Devletleri Tarihi Türk İslam Düşünce Tarihi Ortaçağ Tarihi (Diğer) Afrika Siyasi Tarihi Amerika Siyasi Tarihi Askeri Coğrafya Avrupa Siyasi Tarihi Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya Siyasi Tarih (Diğer) Yakınçağ Afrika Tarihi Yakınçağ Akdeniz Tarihi Yakınçağ Amerikan Tarihi Yakınçağ Askeri Tarih Yakınçağ Asya Tarihi Yakınçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Balkan Tarihi Yakınçağ Basın Tarihi Yakınçağ Denizcilik Tarihi Yakınçağ Kent Tarihi Yakınçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi Yakınçağ Latin Amerika Tarihi Yakınçağ Ortadoğu Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tarihi Yakınçağ Rusya Tarihi Yakınçağ Yenileşme Tarihi Yakınçağ Tarihi (Diğer) Aktüerya Banka Yönetimi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Bankacılıkta Risk Yönetimi Bireysel Emeklilik Sigortacılığı Doğal Risk Sigortacılığı Finansal Kurumlar Hayat Sigortacılığı Katılım Bankacılığı Katılım Sigortacılığı Özel Sigorta İşletmeciliği Özel Sigorta Yönetimi Risk Yönetimi ve Sigorta Sigorta Muhasebesi Sigorta Pazarlaması Sigorta Yenileme Sigortacılıkta Gözetim ve Denetim Ticari Bankacılık Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer) Çevre ve İklim Finansmanı Davranışsal Finans Finans Finansal Ekonometri Finansal Öngörü ve Modelleme Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Risk Yönetimi Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı Hanehalkı Finansmanı ve Finansal Okuryazarlık İslam Finansı İslami Mikrofinans Kar Amacı Gütmeyen Finans ve Risk Mikrofinans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi Finans ve Yatırım (Diğer) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Etkinlik Yönetimi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşgücü Tarihi İş ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşgücü Planlaması İstihdam Eşitliği ve Çeşitliliği İşyeri Refahı ve Çalışma Hayatının Kalitesi İtibar Yönetimi Kriz İletişimi Kurumsal İletişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sanayi ve Çalışan İlişkileri Sosyal Sorumluluk Projeleri İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler (Diğer) Adli Bilim ve Yönetim Adli Zeka E-İş E-Ticaret İş Analitiği İş Bilgi Sistemleri İş Bilgi Yönetimi Teknoloji Yönetimi İşletme İş Sistemleri (Diğer) Bütçe ve Mali Planlama Devlet Muhasebesi Kamu Maliyesi Mali Hukuk Maliye Kuramı Maliye Çalışmaları (Diğer) Dijital Pazarlama Endüstriyel Pazarlama Fiyatlandırma Hizmet Pazarlaması Kar Amacı Gütmeyen Pazarlama Kültürlerarası İletişim Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırma Metodolojisi Pazarlama İletişimi Pazarlama Teknolojisi Pazarlama Teorisi Pazarlama Yönetimi Reklam Satış Yönetimi Sosyal Pazarlama Tarımsal Pazarlama Tüketici Davranışı Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme Uluslararası Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi Pazarlama (Diğer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Endüstriyel Organizasyon Girişimcilik Hastane İşletmeciliği İnovasyon Yönetimi Kalite Yönetimi Kamu Sektörü Organizasyonu ve Yönetimi Kâr Amacı Gütmeyen İşletme ve Yönetim Kriz ve Konu Yönetimi Küçük İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Kurumsal Yönetim Liderlik Operasyon Stratejisi Organizasyon Organizasyon ve Yönetim Teorisi Organizasyonel Planlama ve Yönetim Örgüt Kültürü Örgütsel Davranış Paydaş Katılımı Proje Yönetimi Strateji Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi Uluslararası İşletme Üretim ve Operasyon Yönetimi Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Yönetimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış (Diğer) Gastronomi Rekreasyon Yönetimi Sürdürülebilir Turizm Turist Davranışı ve Ziyaretçi Deneyimi Turizm Kaynak Değerlendirmesi Turizm Öngörüsü Turizm Pazarlaması Turizm Planlaması Turizm Yönetimi Turizmde Çevre Yönetimi Turizmin Etkileri Turizm (Diğer) Akıllı Hareketlilik Demiryolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Deniz Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Hava Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Lojistik Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri Yönetimi Toplu Taşıma Yolcu İhtiyaçları Ulaşım, Lojistik ve Tedarik Zincirleri (Diğer) Ekonomik Entegrasyon İthalat İhracat Yönetimi Kültürlerarası İş Yönetimi Uluslararası Ekonomi Hukuku Uluslararası Lojistik Uluslararası Risk Yönetimi Uluslararası Ticaret Finansmanı Uluslararası Ticarette Pazarlama Uluslararası Ticari Örgütler Uluslararası Ticaret (Diğer)
TR Dizin
Abant Medical Journal
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Bakteriyoloji Bulaşıcı Ajanlar Mikoloji Mikrobiyal Ekoloji Mikrobiyal Genetik Parazitoloji Viroloji Mikrobiyoloji (Diğer) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Cerrahi Onkoloji Çocuk Cerrahisi El Cerrahisi Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Harp Cerrahisi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Organ Nakli Radyocerrahi Cerrahi (Diğer) Bebek ve Çocuk Sağlığı Çocuk Acil Çocuk Bulaşıcı Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Romatolojisi Çocuk Ürolojisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı Ergen Sağlığı Yenidoğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Diğer) Görme Bilimi Göz Hastalıkları Göz Ölçümleri Optik Teknoloji Göz Hastalıkları ve Göz Ölçümleri (Diğer) Alerji Doğuştan Bağışıklık Hücresel İmmünoloji Humoural İmmünoloji ve İmmünokimya İmmünogenetik Nakil İmmünolojisi Otoimmünite Tümör İmmünolojisi Uygulamalı İmmünoloji İmmünoloji (Diğer) Hematoloji Kardiyoloji Solunum Hastalıkları Kardiyovasküler Tıp ve Hematoloji (Diğer) Acil Tıp Ağrı Anesteziyoloji Askeri Psikiyatri Bulaşıcı Hastalıklar Dermatoloji Endokrinoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Geriatri ve Gerontoloji Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Kırsal Klinik Sağlık Klinik Kimya Klinik Mikrobiyoloji Klinik Onkoloji Klinimetrik Kulak Burun Boğaz Nefroloji Nükleer Tıp Ortopedi Paramedik Patoloji Psikiyatri Radyoloji ve Organ Görüntüleme Romatoloji ve Artrit Spor Hekimliği Tanı Radyografisi Tıbbi Genetik (Kanser Genetiği hariç) Üroloji Venereoloji (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilimi) Yoğun Bakım Adli Tıp Anatomi Klinik Tıp Bilimleri (Diğer) Hematolojik Tümörler Kanser Genetiği Kanser Hücre Biyolojisi Kanser Tanısı Kanser Tedavisi (Kemoterapi ve Radyoterapi hariç) Katı Tümörler Kemoterapi Moleküler Hedefler Öngörücü ve Prognostik Belirteçler Radyoterapi Sıvı Biyopsileri Onkoloji ve Karsinogenez (Diğer) Duyusal Sistemler Hesaplamalı Sinirbilim Hücresel Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar Otonom Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Sinirbilim (Diğer) Metabolik Tıp Tıbbi Biyokimya - Amino Asitler ve Metabolitler Tıbbi biyokimya - İnorganik Elementler ve Bileşikler Tıbbi Biyokimya - Karbonhidratlar Tıbbi Biyokimya - Lipidler Tıbbi Biyokimya - Nükleik Asitler Tıbbi biyokimya - Proteinler, Peptitler ve Proteomik Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik (Diğer) Fizyopatoloji Hücre Fizyolojisi İnsan Biyofiziği Sistem Fizyolojisi Tıbbi Fizyoloji (Diğer) Temel İmmünoloji Tıbbi Bakteriyoloji Tıbbi Enfeksiyon Ajanları Tıbbi Mikoloji Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji (Diğer) Fetal Gelişim ve Tıp Histoloji ve Embriyoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Üreme Üreme Tıbbı (Diğer) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi
Mustafa KAHYAOĞLU
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları Ölçek Geliştirme Standart Belirleme ve Normlar Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar Similasyon çalışmaları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Diğer) Eğitim Yönetimi Eğitimde Denetim Eğitim Planlaması Teftiş ve Planlama Eğitimde Liderlik Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Diğer) Aile Danışmanlığı Kariyer Danışmanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Okul Psikolojik Danışmanlığı Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer) Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer) Okul Öncesi Eğitim Sınıf Eğitimi İlköğretim Temel Eğitim (Diğer) Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer) Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer) Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim ve Öğretim(Diğer) Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç) Çevre Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Alan Eğitimleri (Diğer) Çoklu Engelli Eğitimi Görme Engelli Eğitimi İşitme Engelli Eğitimi Konuşma Engelli Eğitimi Otistik Çocuklar Eğitimi Özel Yetenekli Eğitimi Zihinsel Engelli Eğitimi Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi (Diğer) Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim Eğitim Politikası Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri Öğretmen ve Öğrenci Refahı Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
Academic Journal of Philology
Bingöl Üniversitesi
Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü Avrupa Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Latin Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü Slav Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer)
Academic Knowledge
Taner NAMLI
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer) Sosyal Medya Çalışmaları Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer) Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer) Siyaset Felsefesi Siyaset Bilimi (Diğer) Sosyoloji (Diğer) Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Egzersiz ve Spor Psikolojisi Görsel Kültür İslam Sanatları Kültürel ve Doğal Miras Mimarlık Tarihi Mimarlıkta Estetik Resim Tarihi Sanat Eleştirmenliği Sanat Tarihi Sanat Tarihinde Kent Sanat Tarihinde Kentsel Estetik Sanat Teorisi Bizans Sanatı Çağdaş Sanat Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri (Diğer) Hitit Arkeolojisi Osmanlı Taşra Teşkilatı Biyografi Dini Gelenek Çalışmaları (Doğu, Yahudi, Hristiyan ve İslami Gelenekler Hariç) Doğu Dinleri ve Gelenekleri Araştırmaları Hrıstiyanlık Araştırmaları Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Yahudilik Araştırmaları Dini Araştırmalar (Diğer) Hadis
Academic Platform Journal of Engineering and Smart Systems
Akademik Perspektif Derneği
Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı Bağlam Öğrenimi Derin Öğrenme Nöral Ağlar Şaşırtmalı Makine Öğrenimi Takviyeli Öğrenme Yapay Görme Yarı ve Denetimsiz Öğrenme Denetimli Öğrenme Makine Öğrenmesi Algoritmaları Aşırı Öğrenme Makineleri Sınıflandırma algoritmaları Biyoenformatik Makine Öğrenme (Diğer) Bilgisayar Yazılımı Yazılım Mühendisliği (Diğer)
TR Dizin
Academic Platform Journal of Natural Hazards and Disaster Management
Akademik Perspektif Derneği
Afet Yardım Mimarisi Yangın Güvenliği Tasarımı Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi Betonarme Yapılar Çelik Yapılar Deprem Mühendisliği İnşaat Geoteknik Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği İnşaat Yapım Mühendisliği Karmaşık Sivil Sistemler Kırılma Mekaniği Su Kaynakları Mühendisliği Ulaşım ve Trafik Yangın Güvenliği Mühendisliği Yapı Dinamiği Yapı Malzemeleri Yapı Mühendisliği Kaya Mekaniği Sismoloji Afet ve Acil Durum Yönetimi Yapısal Jeoloji ve Tektonik
Academic Review of Humanities and Social Sciences
Bursa Teknik Üniversitesi
Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Zaman Serileri Analizi Ekolojik İktisat Ekonomi Politik Teorisi Heterodoks İktisat İktisat Metodolojisi İslam Ekonomisi Kurumsal İktisat Teorisi Makroekonomik Teori Matematiksel İktisat Mikroekonomik Teori Radikal İktisat Ekonomi Teorisi (Diğer) Büyüme Enflasyon İstihdam Kalkınma Ekonomisi - Makro Kayıt Dışı Ekonomi Konjonktür Dalgalanmaları Maliye Politikası Para Politikası Para-Bankacılık Sermaye Piyasaları Uluslararası Finans Makro İktisat (Diğer) Bölgesel Ekonomi Çalışma Ekonomisi Çevre Ekonomisi Davranışsal İktisat Doğal Kaynaklar Ekonomisi Finansal Ekonomi Hukuk ve İktisat İktisadi Tasarım İktisat Teorisi Kalkınma Ekonomisi - Mikro Kent Ekonomisi Kurumsal İktisat Politik Ekonomi Refah Ekonomisi Sanayi Ekonomisi Suç Ekonomisi Mikro İktisat (Diğer) Avrupa Birliği Ekonomisi Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İktisat (Diğer) Eğitim Ekonomisi Kamu Ekonomisi Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir Sağlık Ekonomisi Şehir Ekonomisi ( Kent Ekonomisi) Sigorta Ekonomisi Sürdürülebilir Kalkınma Tarım Ekonomisi Tekstil Ekonomisi Turizm Ekonomisi Ulaşım Ekonomisi Yeşil Ekonomi Anayasa ve Siyasal Kurumlar Avrupa ve Bölge Çalışmaları Siyasal Akımlar Siyasal İletişim Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi Siyasi Düşünce Tarihi Türk Siyasal Hayatı Uluslararası Kurumlar Uluslararası Siyaset Aile Sosyolojisi Aile ve İlişkiler Sosyolojisi Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler Çalışma Sosyolojisi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Din Sosyolojisi Edebiyat Sosyolojisi Eğitim Sosyolojisi Ekonomik Demografi Endüstri Sosyolojisi Eşitsizlik Sosyolojisi Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi İktisat Sosyolojisi İletişim Sosyolojisi İş ve Örgüt Sosyolojisi Kadın Araştırmaları Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Kırsal Sosyoloji Kültür Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Müzik Sosyolojisi Oyun Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi Sanat Sosyolojisi Sinema Sosyolojisi Siyaset Sosyolojisi Sosyal Değişim Sosyal Demografi Sosyal Hareketler Sosyal Teori Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Sosyolojide Niceliksel Yöntemler Sosyolojide Niteliksel Yöntemler Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri Spor Sosyolojisi Teknik Demografi Televizyon Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Yaşam Seyrinin Sosyolojisi Yönetim Sosyolojisi Sosyoloji (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Bilişsel Gelişim Duygusal gelişim Kişilik Gelişimi Öğrenme Psikolojisi Sosyal Gelişim Zeka Gelişimi Aile Psikolojisi Çalışma Psikolojisi Din Psikolojisi İktisat Psikolojisi İletişim Psikolojisi Kişilik ve Bireysel Farklılıklar Kültürel Psikoloji Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi Topluluk Psikolojisi Yönetim Psikolojisi Adli Psikoloji Çocuk ve Ergen Gelişimi Eğitim Psikolojisi Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji (İnsan Faktörleri Dahil) Psikolojik Metodoloji, Tasarım ve Analiz Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yaşlanma Psikolojisi Banka Yönetimi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Bankacılıkta Risk Yönetimi Finansal Kurumlar Katılım Bankacılığı Ticari Bankacılık Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Çevre ve İklim Finansmanı Davranışsal Finans Finans Finansal Ekonometri Finansal Öngörü ve Modelleme Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Risk Yönetimi Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı Hanehalkı Finansmanı ve Finansal Okuryazarlık İslam Finansı İslami Mikrofinans Kar Amacı Gütmeyen Finans ve Risk Mikrofinans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi Bütünleşik Pazarlama İletişimi İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşgücü Planlaması İstihdam Eşitliği ve Çeşitliliği İşyeri Refahı ve Çalışma Hayatının Kalitesi Kriz İletişimi Kurumsal İletişim Sanayi ve Çalışan İlişkileri E-Ticaret İşletme Bütçe ve Mali Planlama Devlet Muhasebesi Kamu Maliyesi Mali Hukuk Maliye Kuramı Dijital Pazarlama Endüstriyel Pazarlama Fiyatlandırma Hizmet Pazarlaması Kültürlerarası İletişim Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırma Metodolojisi Pazarlama İletişimi Pazarlama Teknolojisi Pazarlama Teorisi Pazarlama Yönetimi Reklam Satış Yönetimi Sosyal Pazarlama Tarımsal Pazarlama Tüketici Davranışı Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme Uluslararası Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi Pazarlama (Diğer) Akıllı Hareketlilik Demiryolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Deniz Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Hava Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Lojistik Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri Yönetimi Toplu Taşıma Ulaşım, Lojistik ve Tedarik Zincirleri (Diğer) Ekonomik Entegrasyon İthalat İhracat Yönetimi Uluslararası Ekonomi Hukuku Uluslararası Lojistik Uluslararası Risk Yönetimi Uluslararası Ticaret Finansmanı Uluslararası Ticarette Pazarlama Uluslararası Ticari Örgütler Uluslararası Ticaret (Diğer)
Acarological Studies
Salih DOĞAN
Hidrobiyoloji Filogeni ve Karşılaştırmalı Analiz Hayvan Sistematiği ve Taksonomi Akaroloji Entomoloji Hayvan Biyoteknolojisi Hayvan Davranışı Hayvan Gelişim ve Üreme Biyolojisi Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji Hayvan Yapısı ve İşlevi Omurgasız Biyolojisi Hayvan Bilimi (Diğer) Parazitoloji Tıbbi Parazitoloji Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Kontrol Tarımda Akaroloji Tarımda Entomoloji Bitki Koruma (Diğer) Su Omurgasızları Toprak Bilimi ve Ekolojisi Toprak Biyolojisi Veteriner Parazitoloji
TR Dizin
ACH Medical Journal
Ankara Şehir Hastanesi
Geleneksel Çin Tıbbı ve Tedavileri Kayropraktik Naturapati Geleneksel, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıp (Diğer)
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji (Diğer) Analitik Biyokimya Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer) Evrimsel Biyoloji (Diğer) Kalp ve Damar Cerrahisi Organ Nakli Göz Hastalıkları Alerji Hematoloji Solunum Hastalıkları Acil Tıp Anesteziyoloji Bulaşıcı Hastalıklar Dermatoloji Endokrinoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Geriatri ve Gerontoloji İç Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Ortopedi Patoloji Psikiyatri Radyoloji ve Organ Görüntüleme Romatoloji ve Artrit Spor Hekimliği Üroloji Yoğun Bakım Adli Tıp Anatomi Klinik Tıp Bilimleri (Diğer) Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar Periferik Sinir Sistemi Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıp Etiği Sağlık Politikası Aktif Madde Tasarımı Biyoelektronik Biyomateryaller Biyoproses Tasarımı Biyoprosess Biyoseparasyon Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği Mikroteknolojiler Protein Mühendisliği Biyomühendislik (Diğer) Çevre Sağlığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Odyoloji Rehabilitasyon Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sağlık Kurumları Yönetimi
TR Dizin
Acil Yardım ve Afet Bilimi Dergisi
Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği
Acil Tıp Çevre Politikası İklim ve Su Politikaları Kamu Politikası Kamu Yönetimi Kentleşme Politikaları Kentsel Politika Risk Politikası Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Planlaması Yerel Yönetimler Politika ve Yönetim (Diğer) Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlığın Geliştirilmesi Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Sağlıkta Hakkaniyet Toplum Çocuk Sağlığı Yaralanmayı Önleme Halk Sağlığı (Diğer) Sağlık Kurumları Yönetimi Doğal Afetler
Acta Aquatica Turcica
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Yapısal Biyoloji Hidrobiyoloji Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Deniz Mühendisliği (Diğer) Su Kaynakları ve Su Yapıları Gıda Mühendisliği Limnoloji Balıkçılık Yönetimi
TR Dizin
Acta Infologica
İstanbul Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler Bilgi Sistemleri Eğitimi Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi E-Devlet Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemleri (Diğer) Aktif Algılama Bilgisayar Görüşü Görüntü İşleme Hesaplamalı Görüntüleme Multimodal Analiz ve Sentez Örüntü Tanıma Resim ve Video Kodlama Ses İşleme Video İşleme Bilgisayar Görüşü ve Çoklu Ortam Hesaplama (Diğer) Ağ Oluşturma ve İletişim Bulut Bilişim Dağıtılmış Sistemler ve Algoritmalar Enerji Tasarruflu Hesaplama Eşzamanlı / Paralel Sistemler ve Teknolojiler Güvenilir Sistemler İşletim Sistemleri Paralel ve Dağıtık Sistemler Performans Değerlendirmesi Servis Odaklı Hesaplama Siberfizik Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti Uç Nokta Hesaplama Yüksek Performanslı Hesaplama Dağıtık Bilgi İşleme ve Sistem Yazılımı (Diğer) Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Grafikleri Ciddi Oyunlar ve Simülasyonlar Eğlence ve Oyun Etkileşimli Anlatım Prosedürel İçerik Üretimi Sanal ve Karma Gerçeklik Ses ve Müzik İşleme Grafikler, Artırılmış Gerçeklik ve Oyunlar (Diğer) Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı Eşzamanlılık Teorisi Hesaplama Karmaşıklığı ve Hesaplanabilirlik Hesaplamalı Mantık ve Biçimsel Diller Kodlama, Bilgi Teorisi ve Sıkıştırma Kuantum Hesaplama Sayısal Hesaplama ve Matematiksel Yazılım Veri Yapıları ve Algoritmalar Hesaplama Teorisi (Diğer) Bilgi Görselleştirme Bilgi İşlem Eğitimi Bilgisayar Sistemlerinin Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Güven ve Etiği Duygusal Bilgi İşleme Erişilebilir Bilgi İşlem İnsan Bilgisayar Etkileşimi İşbirlikçi ve Sosyal Bilgi İşleme Karışık İnisiyatif ve Döngüdeki İnsan Sosyal Robotik Yaygın Hesaplama İnsan Merkezli Bilgi İşleme (Diğer) Açık Erişim Arşiv Bilgi Arama Davranışı Bilgi Çıkarımı Bilgi Etkileşimi Bilgi ve Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Bilgi Yönetişimi, Politika ve Etik Dijital Küratörlük ve Koruma Dokümantasyon İnformetrik Kayıt Tutma Bilişimi Kütüphane Çalışmaları Sosyal ve Topluluk Bilişimi Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları (Diğer) Bağlam Öğrenimi Derin Öğrenme Nöral Ağlar Şaşırtmalı Makine Öğrenimi Takviyeli Öğrenme Yapay Görme Yarı ve Denetimsiz Öğrenme Makine Öğrenme (Diğer) Adli Bilişim Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Bulut Bilişim Güvenliği Dijital Adli Tıp Donanım Güvenliği Kriptografi Sistem ve Ağ Güvenliği Veri Güvenliği ve Korunması Veri ve Bilgi Gizliliği Yazılım ve Uygulama Güvenliği Siber Güvenlik ve Gizlilik (Diğer) Fizik Bilimlerinde Bilgi İşleme Mekansal Veri ve Bilgi İşleme Sağlıkta Bilgi İşleme Sanat ve Beşeri Bilimlerde Bilgi İşleme Sosyal Bilimlerde ve Eğitimde Bilgi İşleme Yaşam Bilimlerinde Bilgi İşleme Uygulamalı Bilgi İşleme (Diğer) Akış ve Sensör Verileri Bilgi Alma ve Web Arama Bilgi Çıkarma ve Füzyon Büyük Veri Grafik, Sosyal ve Multimedya Verileri Sorgu İşleme ve Optimizasyon Tavsiye Sistemleri Veri Kalitesi Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi Veri Modelleri, Depolama ve Dizinleme Veri Mühendisliği ve Veri Bilimi Veritabanı Sistemleri Veri Yönetimi ve Veri Bilimi (Diğer) Akıllı Robotik Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme Bulanık Hesaplama Doğal Dil İşleme Evrimsel Hesaplama Konuşma Tanıma Konuşma Üretimi Memnuniyet ve Optimizasyon Modelleme ve Simülasyon Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler Planlama ve Karar Verme Sanal Gerçeklik Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler Yapay Zeka (Diğer) Ampirik Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yazılımı Bilgisayar Yazılımı Gereksinim Mühendisliği Otomatik Yazılım Mühendisliği Programlama Dilleri Yazılım İçin Resmi Yöntemler Yazılım Kalitesi, Süreçler ve Metrikler Yazılım Mimarisi Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon Yazılım Mühendisliği (Diğer) Biyoinformatik Yöntem Geliştirme Biyolojik Ağ Analizi Genomik ve Transkriptomik Hesaplamalı Ekoloji ve Filogenetik İstatistiksel ve Nicel Genetik Proteomik ve Metabolomik Sekans Analizi Translasyonel ve Uygulamalı Biyoinformatik Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji (Diğer) Kuantum Bilgisayarları Kuantum Bilgisi, Hesaplama ve İletişim Bilişim ve Teknoloji Hukuku Kişisel Veriler ve Gizlilik Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Büyük ve Karmaşık Veri Teorisi İstatistiksel Veri Bilimi Kentsel Bilişim Veri Görselleştirme ve Hesaplamalı Tasarım Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Mekansal Veri Modelleme Sağlık Bilişimi ve Bilişim Sistemleri İş Bilgi Sistemleri İş Bilgi Yönetimi Dünya ve Uzay Bilimi Bilişim Geoscience Veri Görselleştirme
TR Dizin
Acta Materialia Turcica
Gebze Teknik Üniversitesi
Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik Malzeme Üretim Teknolojileri
Acta Medica Alanya
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Cerrahi Onkoloji Çocuk Cerrahisi El Cerrahisi Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Harp Cerrahisi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Organ Nakli Cerrahi (Diğer) Acil Tıp Ağrı Anesteziyoloji Askeri Psikiyatri Bulaşıcı Hastalıklar Dermatoloji Endokrinoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Geriatri ve Gerontoloji Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları İş ve Meslek Hastalıkları Kırsal Klinik Sağlık Klinik Kimya Klinik Mikrobiyoloji Klinik Onkoloji Klinimetrik Kulak Burun Boğaz Nefroloji Nükleer Tıp Ortopedi Paramedik Patoloji Psikiyatri Radyoloji ve Organ Görüntüleme Romatoloji ve Artrit Spor Hekimliği Tanı Radyografisi Tıbbi Genetik (Kanser Genetiği hariç) Üroloji Venereoloji (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalık Bilimi) Yoğun Bakım Adli Tıp Klinik Tıp Bilimleri (Diğer)
TR Dizin
Acta Medica Nicomedia
Kocaeli Üniversitesi
Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji (Diğer) Analitik Biyokimya Enzimler Glikobiyoloji Hücre Gelişimi, Proliferasyon ve Ölümü Hücre Metabolizması Hücre Nörokimyası Hücresel Etkileşimler Protein Trafiği Proteomik ve Moleküller Arası Etkileşimler Radyobiyoloji Reseptörler ve Membran Biyolojisi Sentetik Biyoloji Sinyal İletimi Sistem Biyolojisi Yapısal Biyoloji Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer) Kalp ve Damar Cerrahisi Organ Nakli Göz Hastalıkları Alerji Hematoloji Acil Tıp Anesteziyoloji Bulaşıcı Hastalıklar Dermatoloji Endokrinoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Geriatri ve Gerontoloji İç Hastalıkları Kulak Burun Boğaz Ortopedi Patoloji Psikiyatri Radyoloji ve Organ Görüntüleme Romatoloji ve Artrit Spor Hekimliği Üroloji Yoğun Bakım Adli Tıp Anatomi Klinik Tıp Bilimleri (Diğer) Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar Kadın Hastalıkları ve Doğum Tıp Etiği Çevre Sağlığı Odyoloji Rehabilitasyon
TR Dizin
Acta Odontologica Turcica
Gazi Üniversitesi
Ağız ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği Diş Malzemeleri ve Ekipmanı Diş Terapötikleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Endodonti Kraniyofasiyal Biyoloji Oral İmplantoloji Oral Tıp ve Patoloji Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi Özel Bakım Diş Hekimliği Periodontoloji Protez Restoratif Diş Tedavisi Diş Hekimliği (Diğer)
TR Dizin
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri
Adalet Dergisi
T.C. Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Aile Hukuku Basın ve Haberleşme Hukuku Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ceza Hukuku Hukuk Eğitimi Hukuk Reformu Hukuk Teorisi, İçtihat ve Hukuki Yorum Hukuk ve Beşeri Bilimler Hukuk ve Din Hukuk, Bilim ve Teknoloji Hukuk, Toplum ve Sosyo-Yasal Araştırma Hukuki Cinsiyet ve Cinsellik İletişim Hukuku Irk, Etnisite ve Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Sigorta Hukuku Spor Hukuku Tasarım Hukuku Tıbbi ve Sağlık Hukuku Turizm Hukuku Hukuk (Diğer) Kamu Yönetimi Sosyal Bilimlerin Tarihi
TR Dizin
Adalya
Koç Üniversitesi
Arkaik Dönem Arkeolojisi Arkeoloji Bilimi Arkeolojide Obsidyen Arkeolojide Seramik Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi Deniz Arkeolojisi Erken Tunç Çağ Arkeolojisi Helenistik Dönem Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi Kentsel Arkeoloji Klasik Dönem Arkeolojisi Neolitik Çağ Arkeolojisi Nümizmatik Ortaçağ Arkeolojisi Osmanlı Arkeolojisi Paleolitik Çağ Arkeolojisi Peyzaj Arkeolojisi Selçuklu Arkeolojisi Tarihsel Arkeoloji (Endüstriyel Arkeoloji Dahil) Yerleşim Arkeolojisi Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi Geç Demir Çağ Orta Tunç Çağı Arkeolojisi Arkeoloji (Diğer) Eski Anadolu Tarihi Eski Önasya Tarihi Eski Yunan ve Roma Tarihi Eskiçağ Tarihi (Diğer) Bizans Tarihi Ortaçağ Avrupa Tarihi Ortaçağ Kentleri Roma Tarihi Selçuklu Tarihi Ortaçağ Tarihi (Diğer) Yakınçağ Akdeniz Tarihi Yakınçağ Askeri Tarih Yakınçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Balkan Tarihi Yakınçağ Denizcilik Tarihi Yakınçağ Kent Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tarihi Yakınçağ Tarihi (Diğer) Yeniçağ Akdeniz Tarihi Yeniçağ Askeri Tarih Yeniçağ Avrupa Tarihi Yeniçağ Balkan Tarihi Yeniçağ Denizcilik Tarihi Yeniçağ Kent Tarihi Yeniçağ Osmanlı Tarihi Yeniçağ Tarihi (Diğer)
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)
Adam Academy Journal of Social Sciences
Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi
Ekonometri Teorisi Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler Ekonomik Modeller ve Öngörü Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Yatay Kesit Analizi Zaman Serileri Analizi Ekonometri (Diğer) Ekolojik İktisat Ekonomi Politik Teorisi Heterodoks İktisat İktisat Metodolojisi İslam Ekonomisi Kurumsal İktisat Teorisi Makroekonomik Teori Matematiksel İktisat Mikroekonomik Teori Radikal İktisat Ekonomi Teorisi (Diğer) Büyüme Enflasyon İstihdam Kalkınma Ekonomisi - Makro Kayıt Dışı Ekonomi Konjonktür Dalgalanmaları Maliye Politikası Para Politikası Para-Bankacılık Sermaye Piyasaları Uluslararası Finans Makro İktisat (Diğer) Bölgesel Ekonomi Çalışma Ekonomisi Çevre Ekonomisi Davranışsal İktisat Deneysel İktisat Doğal Kaynaklar Ekonomisi Finansal Ekonomi Hukuk ve İktisat İktisadi Tasarım İktisat Teorisi Kalkınma Ekonomisi - Mikro Kent Ekonomisi Kurumsal İktisat Oyun Teorisi Politik Ekonomi Refah Ekonomisi Sanayi Ekonomisi Suç Ekonomisi Mikro İktisat (Diğer) Avrupa Birliği Ekonomisi Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İktisat (Diğer) Eğitim Ekonomisi Ev Ekonomisi Gemilerde Enerji Ekonomisi İletişim Ekonomisi Kamu Ekonomisi Kamu Ekonomisi - Kamu Seçimi Kamu Ekonomisi - Kamuya Sağlanan Mallar Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir Mühendislik Ekonomisi Örgüt Ekonomisi Sağlık Ekonomisi Şehir Ekonomisi ( Kent Ekonomisi) Sigorta Ekonomisi Sürdürülebilir Kalkınma Tarım Ekonomisi Tekstil Ekonomisi Turizm Ekonomisi Ulaşım Ekonomisi Yeşil Ekonomi Uygulamalı Ekonomi (Diğer) İnsani Felaketler, Çatışma ve Barış İnşası İşgücü, Göç ve Gelişme Kalkınma İşbirliği Kentsel Toplum Gelişimi Kırsal Toplum Gelişimi Politik İktisat ve Sosyal Değişim Sosyoekonomik Gelişim Yoksulluk, Kapsayıcılık ve Refah Gelişme Çalışmaları (Diğer) AB Bölge Politikaları Araştırma, Bilim ve Teknoloji Politikası Çevre Politikası Cinsiyet, Politika ve Yönetim Ekonomik Kalkınma Politikası İklim ve Su Politikaları İletişim ve Medya Politikası Kamu Politikası Kamu Yönetimi Kentleşme Politikaları Kentsel Politika Konut Politikası Risk Politikası Sağlık Politikası Suç Politikası Turizm Politikası Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Planlaması Yerel Yönetimler Politika ve Yönetim (Diğer) Anayasa ve Siyasal Kurumlar Avrupa ve Bölge Çalışmaları Barış Çalışmaları Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar Politik Ekoloji Savunma Çalışmaları Siyasal Akımlar Siyasal İletişim Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi Siyaset Bilimi Metodolojisi Siyaset Biliminde Çevre Politikası Siyasi Düşünce Tarihi Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Türk Siyasal Hayatı Uluslararası Kurumlar Uluslararası Siyaset Uyuşmazlık Çözümü Vatandaşlık Siyaset Bilimi (Diğer) Beslenme Eğitimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi Dezavantajlı Gruplar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kırsal Kalkınma Sosyal Adalet Sosyal Barınma Sosyal Dışlanma Sosyal Güvenlik Sosyal Politikada Bakım Hizmetleri Sosyal Politikada Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Suç ve Ceza Yoksulluk Çalışmaları Sosyal Politika (Diğer) Adli Sosyal Bilimler Aile Sosyolojisi Aile ve İlişkiler Sosyolojisi Askeri Sosyoloji Beden Sosyolojisi Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler Boş Zaman Sosyolojisi Çalışma Sosyolojisi Çevre Sosyolojisi Cinsiyet Sosyolojisi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Dil Sosyolojisi Din Sosyolojisi Edebiyat Sosyolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğlence Sosyoloji Ekonomik Demografi Endüstri Sosyolojisi Eşitsizlik Sosyolojisi Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi İktisat Sosyolojisi İletişim Sosyolojisi İş ve Örgüt Sosyolojisi Kadın Araştırmaları Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Kırsal Sosyoloji Kültür Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Müzik Sosyolojisi Oyun Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi Sanat Sosyolojisi Sinema Sosyolojisi Siyaset Sosyolojisi Sosyal Değişim Sosyal Demografi Sosyal Hareketler Sosyal Teori Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Sosyolojide Niceliksel Yöntemler Sosyolojide Niteliksel Yöntemler Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri Spor Sosyolojisi Teknik Demografi Televizyon Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Yaşam Seyrinin Sosyolojisi Yönetim Sosyolojisi Sosyoloji (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Uluslararası İlişkiler (Diğer) Asya İktisat Tarihi Avrupa İktisat Tarihi Dünya İktisat Tarihi Finans Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi Türkiye İktisat Tarihi İktisat Tarihi (Diğer) Aktüerya Banka Yönetimi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Bankacılıkta Risk Yönetimi Bireysel Emeklilik Sigortacılığı Doğal Risk Sigortacılığı Finansal Kurumlar Hayat Sigortacılığı Katılım Bankacılığı Katılım Sigortacılığı Özel Sigorta İşletmeciliği Özel Sigorta Yönetimi Risk Yönetimi ve Sigorta Sigorta Muhasebesi Sigorta Pazarlaması Sigorta Yenileme Sigortacılıkta Gözetim ve Denetim Ticari Bankacılık Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer) Çevre ve İklim Finansmanı Davranışsal Finans Finans Finansal Ekonometri Finansal Öngörü ve Modelleme Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Risk Yönetimi Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı Hanehalkı Finansmanı ve Finansal Okuryazarlık İslam Finansı İslami Mikrofinans Kar Amacı Gütmeyen Finans ve Risk Mikrofinans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi Finans ve Yatırım (Diğer) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Etkinlik Yönetimi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşgücü Tarihi İş ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşgücü Planlaması İstihdam Eşitliği ve Çeşitliliği İşyeri Refahı ve Çalışma Hayatının Kalitesi İtibar Yönetimi Kriz İletişimi Kurumsal İletişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sanayi ve Çalışan İlişkileri Sosyal Sorumluluk Projeleri İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler (Diğer) Adli Bilim ve Yönetim Adli Zeka E-İş E-Ticaret İş Analitiği İş Bilgi Sistemleri İş Bilgi Yönetimi Teknoloji Yönetimi İşletme İş Sistemleri (Diğer) Bütçe ve Mali Planlama Devlet Muhasebesi Kamu Maliyesi Mali Hukuk Maliye Kuramı Maliye Çalışmaları (Diğer) Dijital Pazarlama Endüstriyel Pazarlama Fiyatlandırma Hizmet Pazarlaması Kar Amacı Gütmeyen Pazarlama Kültürlerarası İletişim Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırma Metodolojisi Pazarlama İletişimi Pazarlama Teknolojisi Pazarlama Teorisi Pazarlama Yönetimi Reklam Satış Yönetimi Sosyal Pazarlama Tarımsal Pazarlama Tüketici Davranışı Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme Uluslararası Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi Pazarlama (Diğer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Endüstriyel Organizasyon Girişimcilik Hastane İşletmeciliği İnovasyon Yönetimi Kalite Yönetimi Kamu Sektörü Organizasyonu ve Yönetimi Kâr Amacı Gütmeyen İşletme ve Yönetim Kriz ve Konu Yönetimi Küçük İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Kurumsal Yönetim Liderlik Operasyon Stratejisi Organizasyon Organizasyon ve Yönetim Teorisi Organizasyonel Planlama ve Yönetim Örgüt Kültürü Örgütsel Davranış Paydaş Katılımı Proje Yönetimi Strateji Sürdürülebilir Operasyon Yönetimi Uluslararası İşletme Üretim ve Operasyon Yönetimi Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Yönetimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış (Diğer) Ekonomik Entegrasyon İthalat İhracat Yönetimi Kültürlerarası İş Yönetimi Uluslararası Ekonomi Hukuku Uluslararası Lojistik Uluslararası Risk Yönetimi Uluslararası Ticaret Finansmanı Uluslararası Ticarette Pazarlama Uluslararası Ticari Örgütler Uluslararası Ticaret (Diğer)
TR Dizin
Adıyaman University Journal of Educational Sciences
Adıyaman Üniversitesi
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları Ölçek Geliştirme Standart Belirleme ve Normlar Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar Similasyon çalışmaları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Diğer) Eğitim Yönetimi Eğitimde Denetim Eğitim Planlaması Teftiş ve Planlama Eğitimde Liderlik Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Diğer) Aile Danışmanlığı Kariyer Danışmanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Okul Psikolojik Danışmanlığı Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer) Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer) Okul Öncesi Eğitim Sınıf Eğitimi İlköğretim Temel Eğitim (Diğer) Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer) Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer) Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim ve Öğretim(Diğer) Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç) Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Ekonomi, İşletme ve Yönetim Müfredatı ve Öğretimi Çevre Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Alan Eğitimleri (Diğer) Yaratıcı Drama Eğitimi Medya ve İletişim Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Müze Eğitimi Sanat Eğitimi (Diğer) Çoklu Engelli Eğitimi Görme Engelli Eğitimi İşitme Engelli Eğitimi Konuşma Engelli Eğitimi Otistik Çocuklar Eğitimi Özel Yetenekli Eğitimi Zihinsel Engelli Eğitimi Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi (Diğer) Yükseköğretim Finansmanı Yükseköğretim Politikaları Yükseköğretim Sistemleri Yükseköğretim Yönetimi Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yükseköğretimde Program Geliştirme ve Yeterlilikler Yükseköğretimde Tanınma ve Denklik Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarının Akretitasyonu Yükseköğretim Çalışmaları (Diğer) Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim Eğitim Politikası Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri Öğretmen ve Öğrenci Refahı Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer)
TR Dizin
Adıyaman University Journal of Science
Adıyaman Üniversitesi
Algoloji Bitki Biyokimyası Bitki Biyoteknolojisi Bitki Fizyolojisi Bitki Gelişim ve Üreme Biyolojisi Bitki Hücresi ve Moleküler Biyoloji Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Bitki Patolojisi Polen Bilimi Etnobotanik Briyofit Bitki Doku ve Organ Kültürü Bitki Bilimi (Diğer) Biyolojik Ağ Analizi Genomik ve Transkriptomik Hesaplamalı Ekoloji ve Filogenetik İstatistiksel ve Nicel Genetik Proteomik ve Metabolomik Sekans Analizi Translasyonel ve Uygulamalı Biyoinformatik Moleküler Yerleştirme Analitik Biyokimya Enzimler Glikobiyoloji Hücre Gelişimi, Proliferasyon ve Ölümü Hücre Metabolizması Hücre Nörokimyası Hücresel Etkileşimler Protein Trafiği Proteomik ve Moleküller Arası Etkileşimler Radyobiyoloji Reseptörler ve Membran Biyolojisi Sentetik Biyoloji Sinyal İletimi Sistem Biyolojisi Yapısal Biyoloji Kanser Biyolojisi Genotoksisite ve Sitotoksisite Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer) Davranışsal Ekoloji Deniz ve Nehir Ağzı Ekolojisi Ekolojik Fizyoloji Hidrobiyoloji Karasal Ekoloji Küresel Değişim Biyolojisi Paleoekoloji Popülasyon Ekolojisi Radyoekoloji Tatlı Su Ekolojisi Topluluk Ekolojisi Moleküler Ekoloji Ekotoksikoloji İstila Ekolojisi Ekoloji (Diğer) Bitki ve Mantar Sistematiği ve Taksonomi Biyocoğrafya ve Filocoğrafya Biyolojik Adaptasyon Evrimsel Ekoloji Filogeni ve Karşılaştırmalı Analiz Gelişim Sistemlerinin Evrimi Hayvan Sistematiği ve Taksonomi İklim Değişikliğinin Evrimsel Etkileri Konakçı- Parazit Etkileşimi Mikrobiyal Taksonomi Türleşme ve Soyun Tükenmesi Yaşam Öyküsü Evrimsel Biyoloji (Diğer) Adli Biyoloji Antropolojik Genetik Epigenetik Gelişimsel Genetik Gen Haritalaması Gen İfadesi Genetik İmmünoloji Genom Yapısı ve Düzenlemesi Genomik Hücre ve Çekirdek Bölünmesi Moleküler Evrim Nörogenetik Optogenetik Sitogenetik Moleküler Genetik Akaroloji Entomoloji Hayvan Biyoteknolojisi Hayvan Davranışı Hayvan Diyeti ve Beslenme Hayvan Fizyolojisi - Biyofizik Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji Hayvan Fizyolojisi - Hücre Hayvan Fizyolojisi - Sistemler Hayvan Gelişim ve Üreme Biyolojisi Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji Hayvan İmmünolojisi Hayvan Nörobiyolojisi Hayvan Yapısı ve İşlevi Karşılaştırmalı Fizyoloji Kuş Bilimi Omurgalı Biyolojisi Omurgasız Biyolojisi Sucul Toksikoloji Bakteriyoloji Bulaşıcı Ajanlar Mikoloji Mikrobiyal Ekoloji Mikrobiyal Genetik Parazitoloji Viroloji Astrobiyoloji Astronomik Aygıtlar Galaktik Astronomi Genel Görelilik ve Çekimsel Dalgalar Gezegen Bilimi (Güneş Sistemi ve Gezegen Jeolojisi hariç) Güneş Fiziği Karmaşık Fiziksel Sistemler Kozmoloji ve Samanyolu Ötesi Astronomi Yıldız Astronomisi ve Gezegen Sistemleri Yüksek Enerji Astrofiziği ve Kozmik Işınlar Astronomik Bilimler (Diğer) Atom ve Molekül Fiziği Doğrusal Olmayan Optik ve Spektroskopi Fotonik, Optoelektronik ve Optik İletişim Lazerler ve Kuantum Elektroniği Terahertz Fiziği Robotik ve Kodlama Atomik, Moleküler ve Optik Fizik (Diğer) Akustik ve Akustik Cihazlar; Dalgalar Elektrostatik ve Elektrodinamik Genel Fizik İstatistik Fizik Klasik ve Fiziksel Optik Malzeme Fiziği Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik Termodinamik ve İstatistiksel Fizik Yüzey Fiziği Dejenere Kuantum Gazları ve Atom Optikleri Kuantum Bilgisayarları Kuantum Bilgisi, Hesaplama ve İletişim Kuantum Mekaniğinin Temelleri Kuantum Optik ve Kuantum Optomekaniği Kuantum Teknolojileri Kuantum Fiziği (Diğer) Radyofizik Nükleer ve Plazma Fiziği (Diğer) Alan Teorisi ve Sicim Teorisi Astroparçacık Fiziği ve Parçacık Kozmolojisi Parçacık Fiziği Parçacık ve Yüksek Enerji Fiziği (Diğer) Enstrümanlar ve Teknikler Hızlandırıcılar Senkrotronlar Senkrotronlar Astrodinamik ve Uzay Durumsal Farkındalık Güneş Fiziği ve Uzay Havası Güneş Sistemi Enerjik Parçacıklar Güneş Sistemi Gezegen Bilimi (Gezegen Jeolojisi Hariç) Mezosferik, Termosferik, İyonosferik ve Manyetosferik Fizik Uzay Enstrümantasyonu Uzay Bilimleri (Diğer) Yoğun Madde Görüntüleme Yoğun Madde Karakterizasyon Tekniği Geliştirme Yoğun Madde Modellemesi ve Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi Yoğun Maddenin Elektronik ve Manyetik Özellikleri; Süperiletkenlik Yoğun Maddenin Yapısal Özellikleri Yoğun Maddenin Yüzey Özellikleri Yumuşak Yoğun Madde Yoğun Madde Fiziği (Diğer) Entegre Edilebilir Sistemler (Klasik ve Kuantum) Genel Göreliliğin Matematiksel Yönleri Klasik Mekaniğin, Kuantum Mekaniğinin ve Kuantum Bilgi Teorisinin Matematiksel Yönleri Kuantum ve Konformal Alan Teorisinin, Kuantum Yerçekimi ve Sicim Teorisinin Matematiksel Yönleri Matematiksel Fizikte Cebirsel Yapılar Yoğun Maddenin İstatistiksel Mekanik, Fiziksel Kombinatorik ve Matematiksel Yönleri Matematiksel Fizik (Diğer) Akış Analizi Analitik Spektrometri Biyoanaliz Elektroanalitik Kimya Enstrümantal Yöntemler Kalite Kontrolü, Kemometri, İzlenebilirlik ve Metrolojik Kimya Metabolomik Kimya Sensör Teknolojisi Separasyon Bilimi Analitik Kimya (Diğer) Çözelti Kimyası Elektrokimya Fotokimya Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları Kimyasal Termodinamik ve Enerji Bilimi Kolloit ve Yüzey Kimyası Moleküler Görüntüleme Reaksiyon Kinetiği ve Dinamikleri Taşıma Özellikleri ve Dengede Olmayan İşlemler Fiziksel Kimya (Diğer) Ametal Kimyası Ana Grup Metal Kimyası Biyoinorganik Kimya F-Blok Kimyası Geçiş Metal Kimyası İnorganik Yeşil Kimya Katı Hal Kimyası Kristalografi Metal Küme Kimyası Metal Organik Çerçeveler Organometalik Kimya İnorganik Kimya (Diğer) İnorganik Malzemeler Makromoleküler Malzemeler Malzemelerin Fiziksel Özellikleri Malzemelerin Optik Özellikleri Malzemelerin Teorisi ve Tasarımı Malzemelerin Yapısı ve Dinamikleri Nanokimya Nükleer Kimya Polimerizasyon Mekanizmaları Supramoleküler Kimya Makromoleküler ve Malzeme Kimyası (Diğer) Doğal Ürünler ve Biyoaktif Bileşikler Fiziksel Organik Kimya Organik Kimyasal Sentez Organik Yeşil Kimya Serbest Radikal Kimyası Organik Kimya (Diğer) Hesaplamalı Kimya Kimyada İstatistik Mekaniği Radyasyon ve Madde Teorik Kuantum Kimyası Teorik ve Hesaplamalı Kimya (Diğer) Adli Kimya Biyolojik Makromoleküllerin Karakterizasyonu Biyolojik Olarak Aktif Moleküller Biyomoleküler Modelleme ve Tasarım Glikokonjugatlar Keminformatik ve Nicel Yapı-Aktivite İlişkileri Moleküler İlaç Proteinler ve Peptitler Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya (Diğer) Adli Değerlendirme, Çıkarım ve İstatistik Biyoistatistik Büyük ve Karmaşık Veri Teorisi Esnek Hesaplama Hesaplamalı İstatistik İstatistiksel Analiz İstatistiksel Deney Tasarımı İstatistiksel Kalite Kontrol İstatistiksel Teori İstatistiksel Veri Bilimi Mekansal İstatistik Nicel Karar Yöntemleri Olasılık Teorisi Olasılıksal Analiz ve Modelleme Örnekleme Teorisi Risk Analizi Uygulamalı İstatistik Yöneylem İstatistik (Diğer) Deneysel Analiz Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü Matematikte Optimizasyon Sayısal Analiz Sembolik Hesaplama Sonlu Elemanlar Analizi Sayısal ve Hesaplamalı Matematik (Diğer) Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler Cebir ve Sayı Teorisi Cebirsel ve Diferansiyel Geometri Grup Teorisi ve Genellemeler Kategori Teorisi, K Teorisi, Homolojik Cebir Kısmi Diferansiyel Denklemler Kombinatorik ve Ayrık Matematik (Fiziksel Kombinatorik Hariç) Lie Grupları, Harmonik ve Fourier Analizi Matematiksel Mantık, Kümeler Teorisi, Kafesler ve Evrensel Cebir Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Topoloji Temel Matematik (Diğer) Biyolojik Matematik Finansal Matematik Matematiksel Yöntemler ve Özel Fonksiyonlar Matematikte Kompleks Sistemler Matematikte Yöneylem Araştırması Teorik ve Uygulamalı Mekanik Matematiği Uygulamalarda Dinamik Sistemler Varyasyon Hesabı, Sistem Teorisinin Matematiksel Yönleri ve Kontrol Teorisi Yaklaşım Teorisi ve Asimptotik Yöntemler Uygulamalı Matematik (Diğer)
TR Dizin
Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Adıyaman Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler Bilgi Sistemleri Eğitimi Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi E-Devlet Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgi Sistemleri (Diğer) Aktif Algılama Bilgisayar Görüşü Görüntü İşleme Hesaplamalı Görüntüleme Multimodal Analiz ve Sentez Örüntü Tanıma Resim ve Video Kodlama Ses İşleme Video İşleme Bilgisayar Görüşü ve Çoklu Ortam Hesaplama (Diğer) Ağ Oluşturma ve İletişim Bulut Bilişim Dağıtılmış Sistemler ve Algoritmalar Enerji Tasarruflu Hesaplama Eşzamanlı / Paralel Sistemler ve Teknolojiler Güvenilir Sistemler İşletim Sistemleri Paralel ve Dağıtık Sistemler Performans Değerlendirmesi Servis Odaklı Hesaplama Siberfizik Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti Uç Nokta Hesaplama Yüksek Performanslı Hesaplama Dağıtık Bilgi İşleme ve Sistem Yazılımı (Diğer) Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Grafikleri Ciddi Oyunlar ve Simülasyonlar Eğlence ve Oyun Etkileşimli Anlatım Prosedürel İçerik Üretimi Sanal ve Karma Gerçeklik Ses ve Müzik İşleme Dijitalleşme Artırılmış Gerçeklik Metaevren Oyunlaştırma Grafikler, Artırılmış Gerçeklik ve Oyunlar (Diğer) Algoritmalar ve Hesaplama Kuramı Eşzamanlılık Teorisi Hesaplama Karmaşıklığı ve Hesaplanabilirlik Hesaplamalı Mantık ve Biçimsel Diller Kodlama, Bilgi Teorisi ve Sıkıştırma Kuantum Hesaplama Sayısal Hesaplama ve Matematiksel Yazılım Veri Yapıları ve Algoritmalar Hesaplama Teorisi (Diğer) Bilgi Görselleştirme Bilgi İşlem Eğitimi Bilgisayar Sistemlerinin Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Güven ve Etiği Duygusal Bilgi İşleme Erişilebilir Bilgi İşlem İnsan Bilgisayar Etkileşimi İşbirlikçi ve Sosyal Bilgi İşleme Karışık İnisiyatif ve Döngüdeki İnsan Sosyal Robotik Yaygın Hesaplama İnsan Merkezli Bilgi İşleme (Diğer) Açık Erişim Arşiv Bilgi Arama Davranışı Bilgi Çıkarımı Bilgi Etkileşimi Bilgi ve Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Bilgi Yönetişimi, Politika ve Etik Dijital Küratörlük ve Koruma Dokümantasyon İnformetrik Kayıt Tutma Bilişimi Kütüphane Çalışmaları Sosyal ve Topluluk Bilişimi Bilgi Okuryazarlığı Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları (Diğer) Bağlam Öğrenimi Derin Öğrenme Nöral Ağlar Şaşırtmalı Makine Öğrenimi Takviyeli Öğrenme Yapay Görme Yarı ve Denetimsiz Öğrenme Denetimli Öğrenme Makine Öğrenmesi Algoritmaları Aşırı Öğrenme Makineleri Sınıflandırma algoritmaları Biyoenformatik Makine Öğrenme (Diğer) Adli Bilişim Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Bulut Bilişim Güvenliği Dijital Adli Tıp Donanım Güvenliği Kriptografi Sistem ve Ağ Güvenliği Veri Güvenliği ve Korunması Veri ve Bilgi Gizliliği Yazılım ve Uygulama Güvenliği Siber İstihbarat Siber Güvenlik Politikaları Siber Güvenlik ve Gizlilik (Diğer) Akıllı Robotik Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme Bulanık Hesaplama Doğal Dil İşleme Evrimsel Hesaplama Konuşma Tanıma Konuşma Üretimi Memnuniyet ve Optimizasyon Modelleme ve Simülasyon Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler Planlama ve Karar Verme Sanal Gerçeklik Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler Yapay Zeka (Diğer) Arıtma Tesisi Tasarımı Atık Yönetimi, Azaltma, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm Çevre Kirliliği ve Önlenmesi Çevresel Olarak Sürdürülebilir Mühendislik Hava Kirliliği Modellemesi ve Kontrolü Hava Kirliliği ve Gaz Arıtma Katı ve Tehlikeli Atıklar Küresel Çevre Mühendisliği Sağlık ve Ekolojik Risk Değerlendirmesi Temiz Üretim Teknolojileri Toprak Kirliliği ve Kontrolü Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve Endüstriyel Ekoloji Çevre Mühendisliği (Diğer) Aydınlatma Devreler ve Sistemler Elektrik Devreleri ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Depolama Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç) Elektrik Makineleri ve Sürücüler Elektrik Tesisleri Fotovoltaik Güç Sistemleri Mühendislik Elektromanyetiği Yüksek Gerilim Elektrik Mühendisliği (Diğer) Biyokütle Enerji Sistemleri Enerji Güneş Enerjisi Sistemleri Hidroelektrik Enerji Sistemleri Jeotermal Enerji Sistemleri Nükleer Enerji Sistemleri Rüzgar Enerjisi Sistemleri Termik Enerji Sistemleri Tesisat Teknolojisi Yenilenebilir Enerji Sistemleri Enerji Verimliliği Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer) Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi Betonarme Yapılar Çelik Yapılar Deprem Mühendisliği Granüler Mekanik Hidromekanik İnşaat Geoteknik Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme İnşaat Mühendisliğinde Sistem Tanımlama İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği İnşaat Yapım Mühendisliği Karmaşık Sivil Sistemler Kırılma Mekaniği Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Mimari Mühendislik Rüzgar Su Hasadı Su Kaynakları Mühendisliği Su Kaynakları ve Su Yapıları Ulaşım ve Trafik Ulaştırma Mühendisliği Yangın Güvenliği Mühendisliği Yapı Dinamiği Yapı İşletmesi Yapı Malzemeleri Yapı Mühendisliği Yapım Teknolojileri İnşaat Mühendisliği (Diğer) Gıda Mühendisliği Akım Makinaları Akustik ve Gürültü Kontrolü (Mimari Akustik hariç) Balistik Sistemleri Biyomekanik Dinamikler, Titreşim ve Titreşim Kontrolü Enerji Üretimi, Dönüşüm ve Depolama (Kimyasal ve Elektiksel hariç) Gaz Dinamiği Katı Mekanik Kaynak Teknolojileri Makine Mühendisliği Varlık Yönetimi Makine Mühendisliğinde Optimizasyon Teknikleri Makine Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler Makine Tasarımı ve Makine Elemanları Makine Teorisi ve Dinamiği Malzeme Tasarım ve Davranışları Mikroelektromekanik Sistemler (MEMS) Sayısal Modelleme ve Mekanik Karakterizasyon Silah Sistemleri Triboloji Makine Mühendisliği (Diğer) Deri Mühendisliği İplik Teknolojisi Kumaş Teknolojisi Lif Teknolojisi Planlama Teknikleri Tekstil Bilimi Tekstil Kalite Kontrolü Tekstil Kimyası Tekstil Teknolojisi Tekstil Terbiyesi Hazır Giyim Teknolojisi Tekstil İşletmeciliği Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği (Diğer) CAD/CAM Sistemleri Çok Ölçütlü Karar Verme Endüstri Mühendisliği Ergonomi ve İnsan Faktörleri Yönetimi Esnek İmalat Sistemleri Hassas Cihaz Mühendisliği İmalat Güvenliği ve Kalite İmalat Süreçleri ve Teknolojileri İmalat Yönetimi Katmanlı Üretim Makine Aletleri Makine İle İşleme Mikroteknoloji Paketleme, Depolama ve Taşımacılık (Gıda ve Tarım Ürünleri hariç) Sistem Mühendisliği Stokastik (Olasılıksal) Süreçler Teknoloji Yönetimi ve İş Modelleri Üretim ve Hizmet Sistemleri Üretimde Optimizasyon Yeni Ürün Geliştirme Üretim ve Endüstri Mühendisliği (Diğer)
TR Dizin
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Adıyaman Üniversitesi
Analitik Biyokimya Enzimler Glikobiyoloji Hücre Gelişimi, Proliferasyon ve Ölümü Hücre Metabolizması Hücre Nörokimyası Hücresel Etkileşimler Protein Trafiği Proteomik ve Moleküller Arası Etkileşimler Radyobiyoloji Reseptörler ve Membran Biyolojisi Sentetik Biyoloji Sinyal İletimi Sistem Biyolojisi Yapısal Biyoloji Biyokimya ve Hücre Biyolojisi (Diğer) Adli Biyoloji Antropolojik Genetik Epigenetik Gelişimsel Genetik Gen Haritalaması Gen İfadesi Genetik İmmünoloji Genom Yapısı ve Düzenlemesi Genomik Hücre ve Çekirdek Bölünmesi Moleküler Evrim Nörogenetik Optogenetik Genetik (Diğer) Beslenme Bilimi Genetik ve Kişiselleştirilmiş Beslenme Bilimi Gıda Özellikleri Gıda ve Beslenme Dengesi Halk Sağlığı Beslenmesi Klinik Beslenme Spor ve Egzersiz Beslenmesi Beslenme ve Diyetetik (Diğer) Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji) Cerrahi Onkoloji Çocuk Cerrahisi El Cerrahisi Gastroenteroloji Cerrahisi Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Harp Cerrahisi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Kalp ve Damar Cerrahisi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Organ Nakli Cerrahi (Diğer) Bebek ve Çocuk Sağlığı Çocuk Acil Çocuk Bulaşıcı Hastalıkları Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Romatolojisi Çocuk Ürolojisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakımı Ergen Sağlığı Yenidoğan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Diğer) Ağız ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği Diş Malzemeleri ve Ekipmanı Diş Terapötikleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Endodonti Kraniyofasiyal Biyoloji Oral İmplantoloji Oral Tıp ve Patoloji Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi Özel Bakım Diş Hekimliği Periodontoloji Protez Restoratif Diş Tedavisi Diş Hekimliği (Diğer) Görme Bilimi Göz Hastalıkları Göz Ölçümleri Optik Teknoloji Göz Hastalıkları ve Göz Ölçümleri (Diğer) Alerji Doğuştan Bağışıklık Hücresel İmmünoloji Humoural İmmünoloji ve İmmünokimya İmmünogenetik Nakil İmmünolojisi Otoimmünite Tümör İmmünolojisi Uygulamalı İmmünoloji İmmünoloji (Diğer) Hematoloji Kardiyoloji Solunum Hastalıkları Kardiyovasküler Tıp ve Hematoloji (Diğer) Hematolojik Tümörler Kanser Genetiği Kanser Hücre Biyolojisi Kanser Tanısı Kanser Tedavisi (Kemoterapi ve Radyoterapi hariç) Katı Tümörler Kemoterapi Moleküler Hedefler Öngörücü ve Prognostik Belirteçler Radyoterapi Sıvı Biyopsileri Onkoloji ve Karsinogenez (Diğer) Duyusal Sistemler Hesaplamalı Sinirbilim Hücresel Sinir Sistemi Merkezi Sinir Sistemi Nöroloji ve Nöromüsküler Hastalıklar Otonom Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Sinirbilim (Diğer) Gen ve Moleküler Tedavi Nanoilaç Nanotoksikoloji, Sağlık ve Güvenlik Nükleik Asit ve Proteinlerin Tıbbi Moleküler Mühendisliği Rejeneratif Tıp (kök hücreler dahil) Tıbbi Biyoteknolojik Tanılama Tıbbi Biyoteknoloji (Diğer) Temel İmmünoloji Tıbbi Bakteriyoloji Tıbbi Enfeksiyon Ajanları Tıbbi Mikoloji Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Viroloji Tıbbi Mikrobiyoloji (Diğer) Fetal Gelişim ve Tıp Histoloji ve Embriyoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Üreme Üreme Tıbbı (Diğer) Bakım Modelleri ve Doğum Yeri Doğumun Psikososyal Yönleri ve Perinatal Ruh Sağlığı Klinik Ebelik Ebelik (Diğer) Antrenman Beden Eğitimi ve Oyun Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Egzersiz Fizyolojisi Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivite ve Sağlık Fiziksel Uygunluk Kinantropometri Motor Kontrol Spor Biliminde Biyomekanik Spor Biliminde Hareket Eğitimi Spor Faaliyetleri Yönetimi Spor ve Beslenme Spor ve Rekreasyon Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer) Adli Epidemiyoloji Başlıca Küresel Hastalık Yükleri Beslenme Epidemiyolojisi Çevresel Epidemiyoloji Davranışsal Epidemiyoloji Epidemiyolojik Modelleme Epidemiyolojik Yöntemler Hastalık Denetimi Mesleki Epidemiyoloji Sosyal Epidemiyoloji Epidemiyoloji (Diğer) Geleneksel Çin Tıbbı ve Tedavileri Kayropraktik Naturapati Geleneksel, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıp (Diğer) Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlığın Geliştirilmesi Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Sağlıkta Hakkaniyet Toplum Çocuk Sağlığı Yaralanmayı Önleme Halk Sağlığı (Diğer) Acil Servis Hemşireliği Akut Bakım Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dahili Hastalıklar Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği Hemşirelik Eğitimi Hemşirelik Esasları Hemşirelik İşgücü Hemşirelikte Yönetim Ruh Sağlığı Hemşireliği Subakut Bakım Yaşlı Bakımı Hemşireliği Yoğun Bakım Hemşireliği Hemşirelik (Diğer) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fizyoterapi İş Terapisi Konuşma Patolojisi Müzik Terapisi Odyoloji Ortoptik Podiatri Protez ve Ortez Rehabilitasyon Sanat Terapisi Yardımcı Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimi (Diğer) Aile Bakımı Aile Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Dijital Sağlık Engelli Bireyler Evde Bakım Hizmetleri Genel Pratisyenlik Hasta Güvenliği Hava ve Uzay Hekimliği Kırsal ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri Multimorbidite Palyatif Bakım Ruh Sağlığı Hizmetleri Sağlık Bilişimi ve Bilişim Sistemleri Sağlık Danışmanlığı Sağlık Fiziği Sağlık Gözetimi Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Sistemleri Sağlık ve Toplum Hizmetleri Sağlık Yönetimi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Tek Sağlık Tıp Eğitimi Uygulama Bilimi ve Değerlendirme Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
TR Dizin
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Adıyaman Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler Bilgi Sistemleri Eğitimi Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi E-Devlet Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgi Sistemleri (Diğer) Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çeviri ve Yorum Çalışmaları Erken İngilizce Dilleri İkinci Bir Dil Olarak İngilizce Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları Latince ve Klasik Yunan Dilleri Çeviribilim Dil Edinimi Dil Çalışmaları (Diğer) Bilişsel Dilbilimi Bütünce Dilbilimi Çocuğun Dil Edinimi Dil Belgeleme ve Açıklama Dil Kullanım Bilimi Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil) Fonetik ve Konuşma Bilimi Hesaplamalı Dilbilim Söylem ve Bağlamsal Dilbilim Sözlükbilim ve Anlambilim Tarihsel, Karşılaştırmalı ve Biçimsel Dilbilim Toplumsal Dilbilim Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi Karşılaştırmalı Dilbilim Metindilbilim Dilbilim (Diğer) İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı) Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) Anadolu Dilleri Türk Halk Edebiyatı Klasik Türk Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları Ölçek Geliştirme Standart Belirleme ve Normlar Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar Similasyon çalışmaları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Diğer) Aile Danışmanlığı Kariyer Danışmanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Okul Psikolojik Danışmanlığı Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer) Eğitimin Psikolojik Temelleri Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer) Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim Eğitim Politikası Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri Öğretmen ve Öğrenci Refahı Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer) Ekonometri Teorisi Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler Ekonomik Modeller ve Öngörü Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Yatay Kesit Analizi Zaman Serileri Analizi Yöneylem Araştırması Ekonometri (Diğer) 17. Yüzyıl Felsefesi 18. Yüzyıl Felsefesi 19. Yüzyıl Felsefesi 20. Yüzyıl Felsefesi 21. Yüzyıl Felsefesi Aydınlanma (Felsefede Aydınlanma Tarihi) Çağdaş Felsefe Düşünce Tarihi Eskiçağ Felsefesi Helenistik Felsefe Kıta Felsefesi Modern Felsefe Ortaçağ Felsefesi Rönesans Felsefesi Türkiye’de Felsefe Uzakdoğu Felsefesi Mantık Tarihi Türk Düşünce Tarihi Felsefe Tarihi (Diğer) Çevresel Antropoloji Dilbilimsel Antropoloji Gelişim Antropolojisi Tıbbi Antropoloji Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Antropolojisi Turizm Antropolojisi Sosyal Antropoloji Kültürel Antropoloji Antropoloji (Diğer) Suçun Sosyolojik Çalışmaları Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Adli Sosyal Bilimler Aile Sosyolojisi Aile ve İlişkiler Sosyolojisi Askeri Sosyoloji Beden Sosyolojisi Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler Boş Zaman Sosyolojisi Çalışma Sosyolojisi Çevre Sosyolojisi Cinsiyet Sosyolojisi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Dil Sosyolojisi Din Sosyolojisi Edebiyat Sosyolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğlence Sosyoloji Ekonomik Demografi Endüstri Sosyolojisi Eşitsizlik Sosyolojisi Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi İktisat Sosyolojisi İletişim Sosyolojisi İş ve Örgüt Sosyolojisi Kadın Araştırmaları Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Kırsal Sosyoloji Kültür Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Müzik Sosyolojisi Oyun Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi Sanat Sosyolojisi Sinema Sosyolojisi Siyaset Sosyolojisi Sosyal Değişim Sosyal Demografi Sosyal Hareketler Sosyal Teori Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Sosyolojide Niceliksel Yöntemler Sosyolojide Niteliksel Yöntemler Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri Spor Sosyolojisi Teknik Demografi Televizyon Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Yaşam Seyrinin Sosyolojisi Yönetim Sosyolojisi Yaşlılık Sosyolojisi Yaşam Kalitesi Sosyolojisi Çocuk Sosyolojisi Yemek Sosyolojisi Tarih Sosyolojisi Turizm Sosyolojisi Maliye Sosyolojisi Erkek Çalışmaları Sosyoloji (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Güvenlik Çalışmaları Savaş Çalışmaları Uluslararası İlişkiler (Diğer) Bilişsel Gelişim Cinsel Gelişim Duygusal gelişim Kişilik Gelişimi Öğrenme Psikolojisi Sosyal Gelişim Zeka Gelişimi Gelişim Psikolojisi (Diğer) Aile Psikolojisi Askeri Psikoloji Benlik Çalışma Psikolojisi Cinsiyet Psikolojisi Din Psikolojisi İktisat Psikolojisi İletişim Psikolojisi Kişilik ve Bireysel Farklılıklar Kültürel Psikoloji Kültürlerarası Psikoloji Mimarlık ve Çevre Psikolojisi Politik Psikoloji Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi Sosyal Psikoloji Topluluk Psikolojisi Trafik Psikolojisi Yönetim Psikolojisi Madde Bağımlılığı Ölümbilim Yeme Bozuklukları Sosyal ve Kişilik Psikolojisi (Diğer) Adli Psikoloji Çocuk ve Ergen Gelişimi Eğitim Psikolojisi Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji (İnsan Faktörleri Dahil) Psikolojik Metodoloji, Tasarım ve Analiz Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yaşlanma Psikolojisi Deneysel Psikoloji Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji (Diğer) Spor Biliminde Hareket Eğitimi El Sanatları Fotoğraf, Video ve Lens Tabanlı Uygulama Güzel Sanatlar Performans Sanatı Görsel Sanatlar (Diğer) Görsel Kültür İslam Sanatları Kültürel ve Doğal Miras Mimarlık Tarihi Mimarlıkta Estetik Resim Tarihi Sanat Eleştirmenliği Sanat Tarihi Sanat Tarihinde Kent Sanat Tarihinde Kentsel Estetik Sanat Teorisi Bizans Sanatı Çağdaş Sanat Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri (Diğer) Arkaik Dönem Arkeolojisi Arkeoloji Bilimi Arkeolojide Obsidyen Arkeolojide Seramik Asya, Afrika ve Amerika Arkeolojisi Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi Deniz Arkeolojisi Dijital Arkeoloji Erken Tunç Çağ Arkeolojisi Helenistik Dönem Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi İslam Coğrafyası Arkeolojisi İslam Öncesi Türk Arkeolojisi Kentsel Arkeoloji Klasik Dönem Arkeolojisi Neolitik Çağ Arkeolojisi Nümizmatik Ortaçağ Arkeolojisi Osmanlı Arkeolojisi Paleolitik Çağ Arkeolojisi Peyzaj Arkeolojisi Selçuklu Arkeolojisi Tarihsel Arkeoloji (Endüstriyel Arkeoloji Dahil) Türk Coğrafyası Arkeolojisi Yerleşim Arkeolojisi Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi Geç Demir Çağ Orta Tunç Çağı Arkeolojisi Arkeoloji (Diğer) Çağdaş Afrika Tarihi Çağdaş Akdeniz Tarihi Çağdaş Amerika Tarihi Çağdaş Askeri Tarih Çağdaş Asya Tarihi Çağdaş Avrupa Tarihi Çağdaş Balkan Tarihi Çağdaş İran tarihi Çağdaş Orta Doğu Tarihi Çağdaş Rusya Tarihi Çağdaş Dünya Tarihi (Diğer) Eski Anadolu Tarihi Eski Önasya Tarihi Eski Yunan ve Roma Tarihi Eskiçağ Tarihi (Diğer) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İslam Öncesi Türk Tarihi Modern Türk Tarihi Orta Asya Tarihi Türk Bozkır Kültürü Türk Halkları ve Toplulukları Türk Kültür Tarihi Genel Türk Tarihi (Diğer) Bizans Tarihi İslam Tarihi ve Medeniyeti Ortaçağ Asya Tarihi Ortaçağ Avrupa Tarihi Ortaçağ Halk Kültürü Ortaçağ Kentleri Roma Tarihi Selçuklu Tarihi Türk İslam Devletleri Tarihi Türk İslam Düşünce Tarihi Ortaçağ Tarihi (Diğer) Osmanlı Azınlıklar Tarihi Osmanlı Düşünce Tarihi Osmanlı Eğitim Tarihi Osmanlı Kültür ve Sanatı Osmanlı Merkez Teşkilatı Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi Osmanlı Taşra Teşkilatı Osmanlı Toplumu Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti (Diğer) Afrika Siyasi Tarihi Amerika Siyasi Tarihi Askeri Coğrafya Avrupa Siyasi Tarihi Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya Türk Siyasi Tarihi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi Siyasi Tarih (Diğer) Biyografi Çevre Tarihi Cinsiyet Tarihi Dijital Tarih Dinler Tarihi Göç Tarihi İmparatorluk, Emperyalizm ve Sömürgecilik Tarihi Irk Tarihi İslam Tarihi Küresel ve Dünya Tarihi Suç Tarihi Çalışmaları Uluslararası Tarih Uluslarötesi Tarih Sözlü Tarih Yerel Tarih Tarihsel Çalışmalar (Diğer) Yakınçağ Afrika Tarihi Yakınçağ Akdeniz Tarihi Yakınçağ Amerikan Tarihi Yakınçağ Askeri Tarih Yakınçağ Asya Tarihi Yakınçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Balkan Tarihi Yakınçağ Basın Tarihi Yakınçağ Denizcilik Tarihi Yakınçağ Kent Tarihi Yakınçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi Yakınçağ Latin Amerika Tarihi Yakınçağ Ortadoğu Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tarihi Yakınçağ Rusya Tarihi Yakınçağ Yenileşme Tarihi Yakınçağ Tarihi (Diğer) Beşeri Bilimlerin Tarihi Bilim Tarihi Ekonomi Tarihi Fikirler Tarihi Hukuk ve Adalet Tarihi İktisadi Düşünce Tarihi İletişim Tarihi Mühendislik ve Teknoloji Tarihi Peyzaj Mimarlığı Tarihi ve Kuramı Şehircilik Tarihi Sinema Tarihi Sosyal Bilimlerin Tarihi Spor Tarihi Tarım Tarihi Tıp Tarihi Türk-İslam Sanatları Tarihi Reklam Tarihi Dinler Tarihi İslam Mezhepleri Tarihi İslam Düşünce Tarihi Hukuk Tarihi Hemşirelik Tarihi Türk Müziği Tarihi Osmanlı Tarihi Turizm Tarihi Kamu Tarihi Spesifik Alanların Tarihi (Diğer) Akıllı Hareketlilik Demiryolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Deniz Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Hava Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Karayolu Taşımacılığı ve Nakliye Hizmetleri Lojistik Tedarik Zinciri Tedarik Zinciri Yönetimi Toplu Taşıma Yolcu İhtiyaçları Ulaşım, Lojistik ve Tedarik Zincirleri (Diğer) Mutfak Kültürü Mutfak Tarihi Mutfak Sanatları Aşçılık Pastacılık Yiyecek ve İçecek Türk Mutfağı Osmanlı Mutfağı Yöresel Mutfaklar Dünya Mutfakları Sürdürülebilir Gastronomi Ziyafet Mutfağı Temel Mutfak Teknikleri Yaratıcı Mutfak Uygulamaları Geleneksel Yemek Fonksiyonel Gıdalar Moleküler Gastronomi Gastronomi Turizmi Gastronomik Trendler Gıda Tüketimi Gıda Pazarlaması Antik Yemekler Yemek ve Küreselleşme Mutfak Planlama Gastronomi (Diğer)
TR Dizin
Adli Bilimler ve Suç Araştırmaları
Polis Akademisi
Adli Biyoloji Suç Ekonomisi Beyaz Yaka Suçları Çevresel Suç Cinsiyet ve Suç Devlet Suçu Irk/Etnisite ve Suç Islah Teorisi, Suçlu Tedavisi ve Rehabilitasyon Kriminolojik Kuramlar Kurbanlar Mahkemeler ve Cezanın Belirlenmesi Organize Suç Özel Polislik ve Güvenlik Hizmetleri Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları Polis Yönetimi, Prosedürler ve Uygulama Siber suç Suç ve Sosyal Adalet Suça Eleştirel Yaklaşımlar Suçun Nedenleri ve Önlenmesi Suçun Sosyolojik Çalışmaları Teknoloji, Suç ve Gözetim Terörizm Kriminoloji (Diğer)
Adli Tıp Dergisi
Adli Tıp Kurumu
Adli Bilişim Adli Biyoloji Adli Diş Hekimliği Adli Tıp Adli Antropoloji Adli Sosyal Bilimler Adli Kimya Adli Psikoloji Adli Epidemiyoloji
TR Dizin
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları Ölçek Geliştirme Standart Belirleme ve Normlar Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar Similasyon çalışmaları Eğitim Yönetimi Eğitimde Denetim Eğitim Planlaması Teftiş ve Planlama Eğitimde Liderlik Aile Danışmanlığı Kariyer Danışmanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Okul Psikolojik Danışmanlığı Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Okul Öncesi Eğitim Sınıf Eğitimi İlköğretim Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim ve Öğretim(Diğer) Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç) Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Ekonomi, İşletme ve Yönetim Müfredatı ve Öğretimi Çevre Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Yaratıcı Drama Eğitimi Medya ve İletişim Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Müze Eğitimi Çoklu Engelli Eğitimi Görme Engelli Eğitimi İşitme Engelli Eğitimi Konuşma Engelli Eğitimi Otistik Çocuklar Eğitimi Özel Yetenekli Eğitimi Zihinsel Engelli Eğitimi Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi Yükseköğretim Finansmanı Yükseköğretim Politikaları Yükseköğretim Sistemleri Yükseköğretim Yönetimi Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yükseköğretimde Program Geliştirme ve Yeterlilikler Yükseköğretimde Tanınma ve Denklik Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarının Akretitasyonu Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim Eğitim Politikası Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri Öğretmen ve Öğrenci Refahı
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bakım Modelleri ve Doğum Yeri Doğumun Psikososyal Yönleri ve Perinatal Ruh Sağlığı Klinik Ebelik Ebelik (Diğer) Antrenman Beden Eğitimi ve Oyun Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Egzersiz Fizyolojisi Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivite ve Sağlık Fiziksel Uygunluk Kinantropometri Motor Kontrol Spor Biliminde Biyomekanik Spor Biliminde Hareket Eğitimi Spor Faaliyetleri Yönetimi Spor ve Beslenme Spor ve Rekreasyon Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer) Geleneksel Çin Tıbbı ve Tedavileri Kayropraktik Naturapati Geleneksel, Tamamlayıcı ve Bütünleştirici Tıp (Diğer) Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sağlığın Geliştirilmesi Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Sağlıkta Hakkaniyet Toplum Çocuk Sağlığı Yaralanmayı Önleme Halk Sağlığı (Diğer) Hemşirelik Esasları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Fizyoterapi İş Terapisi Konuşma Patolojisi Müzik Terapisi Odyoloji Ortoptik Podiatri Protez ve Ortez Rehabilitasyon Sanat Terapisi Yardımcı Sağlık ve Rehabilitasyon Bilimi (Diğer) Aile Bakımı Aile Hekimliği Askeri Sağlık Hizmetleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Dijital Sağlık Engelli Bireyler Evde Bakım Hizmetleri Genel Pratisyenlik Hasta Güvenliği Hava ve Uzay Hekimliği Kırsal ve Uzaktan Sağlık Hizmetleri Multimorbidite Palyatif Bakım Ruh Sağlığı Hizmetleri Sağlık Bilişimi ve Bilişim Sistemleri Sağlık Danışmanlığı Sağlık Fiziği Sağlık Gözetimi Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Sistemleri Sağlık ve Toplum Hizmetleri Sağlık Yönetimi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Tek Sağlık Tıp Eğitimi Uygulama Bilimi ve Değerlendirme Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri ve Sistemleri (Diğer)
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Çuvaş Dil ve Edebiyatı Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer) Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer) Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Ekonometri Teorisi Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler Ekonomik Modeller ve Öngörü Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Yatay Kesit Analizi Zaman Serileri Analizi Ekonometri (Diğer) Uluslararası Finans Finansal Ekonomi Türk Siyasal Hayatı Türk Halk Müziğinde Kompozisyon Arkaik Dönem Arkeolojisi Arkeoloji Bilimi Arkeolojide Obsidyen Arkeolojide Seramik Asya, Afrika ve Amerika Arkeolojisi Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi Deniz Arkeolojisi Dijital Arkeoloji Erken Tunç Çağ Arkeolojisi Helenistik Dönem Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi İslam Coğrafyası Arkeolojisi İslam Öncesi Türk Arkeolojisi Kentsel Arkeoloji Klasik Dönem Arkeolojisi Neolitik Çağ Arkeolojisi Nümizmatik Ortaçağ Arkeolojisi Osmanlı Arkeolojisi Paleolitik Çağ Arkeolojisi Peyzaj Arkeolojisi Selçuklu Arkeolojisi Tarihsel Arkeoloji (Endüstriyel Arkeoloji Dahil) Türk Coğrafyası Arkeolojisi Yerleşim Arkeolojisi Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi Arkeoloji (Diğer) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İslam Öncesi Türk Tarihi Modern Türk Tarihi Orta Asya Tarihi Türk Bozkır Kültürü Türk Halkları ve Toplulukları Türk Kültür Tarihi Genel Türk Tarihi (Diğer) Dijital Pazarlama Endüstriyel Pazarlama Fiyatlandırma Hizmet Pazarlaması Kar Amacı Gütmeyen Pazarlama Kültürlerarası İletişim Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırma Metodolojisi Pazarlama İletişimi Pazarlama Teknolojisi Pazarlama Teorisi Pazarlama Yönetimi Reklam Satış Yönetimi Sosyal Pazarlama Tarımsal Pazarlama Tüketici Davranışı Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme Uluslararası Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi Pazarlama (Diğer)
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Hidrobiyoloji Gıda Mühendisliği Ziraat Mühendisliği (Diğer) Hayvansal Üretim (Diğer) Tarım Politikaları
TR Dizin
ADO Klinik Bilimler Dergisi
Ankara Diş Hekimleri Odası
Ağız ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği Diş Malzemeleri ve Ekipmanı Diş Terapötikleri, Farmakoloji ve Toksikoloji Endodonti Kraniyofasiyal Biyoloji Oral İmplantoloji Oral Tıp ve Patoloji Ortodonti ve Dentofasiyal Ortopedi Özel Bakım Diş Hekimliği Periodontoloji Protez Restoratif Diş Tedavisi Diş Hekimliği (Diğer)
TR Dizin
ADÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler Bilgi Sistemleri Eğitimi Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi E-Devlet Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgi Sistemleri (Diğer) Bağlam Öğrenimi Derin Öğrenme Nöral Ağlar Şaşırtmalı Makine Öğrenimi Takviyeli Öğrenme Yapay Görme Yarı ve Denetimsiz Öğrenme Denetimli Öğrenme Makine Öğrenmesi Algoritmaları Aşırı Öğrenme Makineleri Sınıflandırma algoritmaları Biyoenformatik Makine Öğrenme (Diğer) Akıllı Robotik Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme Bulanık Hesaplama Doğal Dil İşleme Evrimsel Hesaplama Konuşma Tanıma Konuşma Üretimi Memnuniyet ve Optimizasyon Modelleme ve Simülasyon Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler Planlama ve Karar Verme Sanal Gerçeklik Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler Yapay Zeka (Diğer) Ampirik Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yazılımı Bilgisayar Yazılımı Gereksinim Mühendisliği Otomatik Yazılım Mühendisliği Programlama Dilleri Yazılım İçin Resmi Yöntemler Yazılım Kalitesi, Süreçler ve Metrikler Yazılım Mimarisi Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon Pekiştirmeli Öğrenme Yazılım Mühendisliği (Diğer) Algoloji Bitki Biyokimyası Bitki Biyoteknolojisi Bitki Fizyolojisi Bitki Gelişim ve Üreme Biyolojisi Bitki Hücresi ve Moleküler Biyoloji Bitki Morfolojisi ve Anatomisi Bitki Patolojisi Polen Bilimi Etnobotanik Briyofit Bitki Doku ve Organ Kültürü Bitki Bilimi (Diğer) Biyoinformatik Yöntem Geliştirme Biyolojik Ağ Analizi Genomik ve Transkriptomik Hesaplamalı Ekoloji ve Filogenetik İstatistiksel ve Nicel Genetik Proteomik ve Metabolomik Sekans Analizi Translasyonel ve Uygulamalı Biyoinformatik Moleküler Yerleştirme Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji (Diğer) Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer) Akustik ve Akustik Cihazlar; Dalgalar Elektrostatik ve Elektrodinamik Genel Fizik İstatistik Fizik Klasik ve Fiziksel Optik Malzeme Fiziği Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik Termodinamik ve İstatistiksel Fizik Yüzey Fiziği Klasik Fizik (Diğer) Akış Analizi Analitik Spektrometri Biyoanaliz Elektroanalitik Kimya Enstrümantal Yöntemler Kalite Kontrolü, Kemometri, İzlenebilirlik ve Metrolojik Kimya Metabolomik Kimya Sensör Teknolojisi Separasyon Bilimi Analitik Kimya (Diğer) Çözelti Kimyası Elektrokimya Fotokimya Kataliz ve Reaksiyon Mekanizmaları Kimyasal Termodinamik ve Enerji Bilimi Kolloit ve Yüzey Kimyası Moleküler Görüntüleme Reaksiyon Kinetiği ve Dinamikleri Taşıma Özellikleri ve Dengede Olmayan İşlemler Fiziksel Kimya (Diğer) Deneysel Analiz Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü Matematikte Optimizasyon Sayısal Analiz Sembolik Hesaplama Sonlu Elemanlar Analizi Sayısal ve Hesaplamalı Matematik (Diğer) Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler Cebir ve Sayı Teorisi Cebirsel ve Diferansiyel Geometri Grup Teorisi ve Genellemeler Kategori Teorisi, K Teorisi, Homolojik Cebir Kısmi Diferansiyel Denklemler Kombinatorik ve Ayrık Matematik (Fiziksel Kombinatorik Hariç) Lie Grupları, Harmonik ve Fourier Analizi Matematiksel Mantık, Kümeler Teorisi, Kafesler ve Evrensel Cebir Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Topoloji Temel Matematik (Diğer) Aydınlatma Devreler ve Sistemler Elektrik Devreleri ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Depolama Elektrik Enerjisi Taşıma, Şebeke ve Sistemleri Elektrik Enerjisi Üretimi (Yenilenebilir Kaynaklar Dahil, Fotovoltaikler Hariç) Elektrik Makineleri ve Sürücüler Elektrik Tesisleri Fotovoltaik Güç Sistemleri Mühendislik Elektromanyetiği Yüksek Gerilim Elektrik Mühendisliği (Diğer) Analog Elektronik ve Arayüzler/ Bağdaştıcılar Dijital Elektronik Cihazlar Dijital İşlemci Mimarileri Elektronik Elektronik Algılayıcılar Elektronik Cihaz ve Sistem Performansı Değerlendirme, Test ve Simülasyon Elektronik Enstrümantasyon Elektronik Harp Elektronik Tasarım Otomosyonu Elektronikte Ölçme Tekniği Endüstriyel Elektronik Fotonik ve Elektro-Optik Cihazlar, Sensörler ve Sistemler (İletişim Hariç) Fotovoltaik Cihazlar (Güneş Pilleri) Gömülü Sistemler Güç Elektroniği Kontrol Teorisi ve Uygulamaları Kuantum Mühendislik Sistemleri (Bilgisayar ve İletişim Dahil) Mikroelektronik Radyo Frekansı Mühendisliği Sayısal Tasarım Yarı İletkenler Elektronik, Sensörler ve Dijital Donanım (Diğer) Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi Betonarme Yapılar Çelik Yapılar Deprem Mühendisliği Granüler Mekanik Hidromekanik İnşaat Geoteknik Mühendisliği İnşaat Mühendisliğinde Sayısal Modelleme İnşaat Mühendisliğinde Sistem Tanımlama İnşaat Mühendisliğinde Zemin Mekaniği İnşaat Yapım Mühendisliği Karmaşık Sivil Sistemler Kırılma Mekaniği Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği Mimari Mühendislik Rüzgar Su Hasadı Su Kaynakları Mühendisliği Su Kaynakları ve Su Yapıları Ulaşım ve Trafik Ulaştırma Mühendisliği Yangın Güvenliği Mühendisliği Yapı Dinamiği Yapı İşletmesi Yapı Malzemeleri Yapı Mühendisliği Yapım Teknolojileri İnşaat Mühendisliği (Diğer) Gıda Mühendisliği Akım Makinaları Biyosistem Hassas Tarım Teknolojileri Sera Teknolojileri Sulama Sistemleri Sulama Suyu Kalitesi Tarım Makine Sistemleri Tarım Makineleri Tarımsal Drenaj Tarımsal Elektrifikasyon Tarımsal Enerji Sistemleri Tarımsal Otomasyon Tarımsal Yapılar Ziraat Mühendisliği (Diğer) Hasat Sonrası Bahçecilik Teknolojileri (Taşımacılık ve Depolama dahil) Meyve Yetiştirme ve Islahı Şarapçılık ve Bağcılık Sebze Yetiştirme ve Islahı Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Diğer) Fitopatoloji Herboloji Nematoloji Pestisititler ve Toksikoloji Tarımda Akaroloji Tarımda Entomoloji Bitki Koruma (Diğer) Et Teknolojisi Fermantasyon Teknolojisi Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme Gıda Biyoteknolojisi Gıda Güvenliği, İzlenebilirliği, Sertifikasyonu ve Özgünlüğü Gıda Kimyası ve Gıda Sensör Bilimi Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Sürdürülebilirliği Gıda Teknolojileri Hububat Teknolojisi İçecek Kimyası ve İçecek Sensör Bilimi Kurutma Teknolojileri Meyve-Sebze Teknolojisi Süt Teknolojisi Temel Gıda İşlemleri Yağ Teknolojisi Gıda Bilimleri (Diğer) Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Hayvan Besleme Hayvan Beslenmesi Hayvan Koruma Hayvan Refahı Hayvan Üreme ve Islahı Hayvan Üretiminde Çevre Çalışmaları Hayvan Yetiştirme Hayvan Yönetimi Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Hayvansal Üretim (Diğer) Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil) Balık Anatomisi Balık Biyolojisi Balık Fizyolojisi ve Genetik Balık Islahı Balık Yetiştiriciliği Balık Zararlıları ve Hastalıkları Balıkçılık Amenajmanı Balıkçılık Yönetimi Kabuklu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Omurgasızları Su Ürünleri Teknolojileri Sucul Kültür Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer) Çiftlik İşletmeleri Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Tarım Politikaları Tarımsal Yayım ve Haberleşme Tarımsal Yönetimde Pazarlama Tarım Ticareti Tarım İşletmeciliği Tarım Ekonomisi (Diğer) Biyoteknolojinin Genetik Modifikasyonsuz Kullanımı Çiftlik Hayvanları Klonlama Genetiği Değiştirilmiş Ağaçlar Genetiği Değiştirilmiş Bahçe Bitkileri Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar Genetiği Değiştirilmiş Tarla ve Mera Bitkileri Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Tarımsal Moleküler Mühendisliği Tarımda Bitki Bakteriolojisi Tarımda Bitki Biyoteknolojisi Tarımda Bitki Virolojisi Tarımda Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Tarımda Hayvan Biyoteknolojisi Tarımsal Biyoteknolojik Tanılama Tarımsal Deniz Biyoteknolojisi Transgenez Tarımsal Biyoteknoloji (Diğer) Agrokimyasallar ve Biyositler (Uygulama dahil) Agronomi Bitki Atık Su Kullanımı Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Endüstri Bitkileri Gübreler ve Uygulaması Hasat Sonrası Teknolojiler (Nakliye ve Depolama dahil) Organik Tarım Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Tarım-Ekosistem İşlevi ve Tahmini Tarımda Bitki Biyokimyası ve Fizyolojisi Tarımda Bitki Biyokütlesi ve Biyoürünleri Tarımda Bitki Islahı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tozlaşma Biyolojisi ve Sistemleri Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Diğer) Arazi Üretim Kapasitesi ve Toprak Verimliliği Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Toprak Bilimi ve Ekolojisi Toprak Biyolojisi Toprak Ekolojisi Toprak Etüd ve Haritalama Toprak Fiziği Toprak Kimyası ve Toprak Karbon Ayrıma (Karbon Ayırma Bilimi hariç) Toprak Mekaniği Toprak Mikrobiyolojisi Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Islahı Toprakbilim ve Pedometrik Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme (Diğer)
ADÜ-Spor Bilimleri Dergisi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Spor ve Egzersiz Beslenmesi Antrenman Beden Eğitimi ve Oyun Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi Egzersiz Fizyolojisi Engelliler için Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivite ve Sağlık Fiziksel Uygunluk Kinantropometri Motor Kontrol Spor Biliminde Biyomekanik Spor Biliminde Hareket Eğitimi Spor Faaliyetleri Yönetimi Spor ve Beslenme Spor ve Rekreasyon Spor ve Genetik Egzersiz ve Spor Psikolojisi Egzersiz ve Spor Bilimleri (Diğer)
Advances in Artificial Intelligence Research
Osman ÖZKARACA
Bilgisayar Görüşü Görüntü İşleme Örüntü Tanıma Ses İşleme Video İşleme Bilgisayar Görüşü ve Çoklu Ortam Hesaplama (Diğer) Ağ Oluşturma ve İletişim Bulut Bilişim Dağıtılmış Sistemler ve Algoritmalar Enerji Tasarruflu Hesaplama Eşzamanlı / Paralel Sistemler ve Teknolojiler Güvenilir Sistemler İşletim Sistemleri Paralel ve Dağıtık Sistemler Performans Değerlendirmesi Servis Odaklı Hesaplama Siberfizik Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti Uç Nokta Hesaplama Yüksek Performanslı Hesaplama Dağıtık Bilgi İşleme ve Sistem Yazılımı (Diğer) Yapay Görme Akıllı Robotik Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme Bulanık Hesaplama Doğal Dil İşleme Evrimsel Hesaplama Konuşma Tanıma Konuşma Üretimi Memnuniyet ve Optimizasyon Modelleme ve Simülasyon Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler Planlama ve Karar Verme Sanal Gerçeklik Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler Yapay Zeka (Diğer) Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler Biyomedikal Enstrümantasyon Biyomedikal Görüntüleme Biyomedikal Tanı Biyomekanik Mühendisliği Tıbbi Cihazlar Biyomedikal Mühendisliği (Diğer)
Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR)
Akdeniz Üniversitesi
Turizm (Diğer)
TR Dizin Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus
Advances in Women’s Studies
Atatürk Üniversitesi
Kadın Araştırmaları
ADYUTAYAM Dergisi
Adıyaman Üniversitesi
Bitki Bilimi (Diğer) Ekoloji (Diğer) Endüstriyel Biyoteknoloji (Diğer) Evrimsel Biyoloji (Diğer) Akaroloji Entomoloji Hayvan Bilimi (Diğer) Bakteriyoloji Mikoloji Parazitoloji Viroloji Mikrobiyoloji (Diğer) Biyosistem Hassas Tarım Teknolojileri Sera Teknolojileri Sulama Sistemleri Sulama Suyu Kalitesi Tarım Makine Sistemleri Tarım Makineleri Tarımsal Drenaj Tarımsal Elektrifikasyon Tarımsal Enerji Sistemleri Tarımsal Otomasyon Tarımsal Yapılar Ziraat Mühendisliği (Diğer) Hasat Sonrası Bahçecilik Teknolojileri (Taşımacılık ve Depolama dahil) Meyve Yetiştirme ve Islahı Şarapçılık ve Bağcılık Sebze Yetiştirme ve Islahı Sera Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Diğer) Fitopatoloji Herboloji Nematoloji Pestisititler ve Toksikoloji Tarımda Akaroloji Tarımda Entomoloji Bitki Koruma (Diğer) Et Teknolojisi Fermantasyon Teknolojisi Gıda Ambalajlama, Saklama ve İşleme Gıda Biyoteknolojisi Gıda Güvenliği, İzlenebilirliği, Sertifikasyonu ve Özgünlüğü Gıda Kimyası ve Gıda Sensör Bilimi Gıda Mikrobiyolojisi Gıda Sürdürülebilirliği Gıda Teknolojileri Hububat Teknolojisi İçecek Kimyası ve İçecek Sensör Bilimi Kurutma Teknolojileri Meyve-Sebze Teknolojisi Süt Teknolojisi Temel Gıda İşlemleri Yağ Teknolojisi Gıda Bilimleri (Diğer) Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Hayvan Besleme Hayvan Beslenmesi Hayvan Koruma Hayvan Refahı Hayvan Üreme ve Islahı Hayvan Üretiminde Çevre Çalışmaları Hayvan Yetiştirme Hayvan Yönetimi Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı Hayvansal Üretim (Diğer) Avlanma Sonrası Balıkçılık Teknolojileri (Ulaşım dahil) Balık Anatomisi Balık Biyolojisi Balık Fizyolojisi ve Genetik Balık Islahı Balık Yetiştiriciliği Balık Zararlıları ve Hastalıkları Balıkçılık Amenajmanı Balıkçılık Yönetimi Kabuklu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Su Omurgasızları Su Ürünleri Teknolojileri Sucul Kültür Sucul Kültür ve Balıkçılık Stok Değerlendirmesi Sucul Kültür ve Balıkçılık (Diğer) Çiftlik İşletmeleri Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma Tarım Politikaları Tarımsal Yayım ve Haberleşme Tarımsal Yönetimde Pazarlama Tarım Ticareti Tarım İşletmeciliği Tarım Ekonomisi (Diğer) Arazi Toplulaştırma Besinlerin Tarımsal Yönetimi Bitkisel Gen Kaynakları Yönetimi Çiftlik Yönetimi, Kırsal Yönetim ve Tarımsal İşletme Tarım Arazisi Yönetimi Tarım Sistemleri Analizi ve Modellemesi Tarımsal Arazi Planlaması Tarımsal Hidroloji Tarımsal Mekansal Analiz ve Modelleme Tarımsal Su Yönetimi Tarımsal Üretim Sistemleri Simulasyonu Tarım, Arazi ve Çiftlik Yönetimi (Diğer) Biyoteknolojinin Genetik Modifikasyonsuz Kullanımı Çiftlik Hayvanları Klonlama Genetiği Değiştirilmiş Ağaçlar Genetiği Değiştirilmiş Bahçe Bitkileri Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar Genetiği Değiştirilmiş Tarla ve Mera Bitkileri Nükleik Asitlerin ve Proteinlerin Tarımsal Moleküler Mühendisliği Tarımda Bitki Bakteriolojisi Tarımda Bitki Biyoteknolojisi Tarımda Bitki Virolojisi Tarımda Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Tarımda Hayvan Biyoteknolojisi Tarımsal Biyoteknolojik Tanılama Tarımsal Deniz Biyoteknolojisi Transgenez Tarımsal Biyoteknoloji (Diğer) Agrokimyasallar ve Biyositler (Uygulama dahil) Agronomi Bitki Atık Su Kullanımı Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Endüstri Bitkileri Gübreler ve Uygulaması Hasat Sonrası Teknolojiler (Nakliye ve Depolama dahil) Organik Tarım Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Tarım-Ekosistem İşlevi ve Tahmini Tarımda Bitki Biyokimyası ve Fizyolojisi Tarımda Bitki Biyokütlesi ve Biyoürünleri Tarımda Bitki Islahı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tozlaşma Biyolojisi ve Sistemleri Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Diğer) Arazi Üretim Kapasitesi ve Toprak Verimliliği Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Toprak Bilimi ve Ekolojisi Toprak Biyolojisi Toprak Ekolojisi Toprak Etüd ve Haritalama Toprak Fiziği Toprak Kimyası ve Toprak Karbon Ayrıma (Karbon Ayırma Bilimi hariç) Toprak Mekaniği Toprak Mikrobiyolojisi Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Islahı Toprakbilim ve Pedometrik Toprak Bilimleri ve Bitki Besleme (Diğer) Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Veteriner Anatomi ve Fizyoloji Veteriner Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Veteriner Bakteriyoloji Veteriner Biyokimya Veteriner Cerrahi Veteriner Doğum ve Jinekoloji Veteriner Epidemiyoloji Veteriner Farmakoloji Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Veteriner Hekimlik Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik Veteriner Histoloji ve Embriyolojisi Veteriner İmmünoloji Veteriner Mikoloji Veteriner Mikrobiyolojisi Veteriner Parazitoloji Veteriner Patoloji Veteriner Tanı ve Teşhis Veteriner Üroloji Veteriner Viroloji Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik Veteriner İç Hastalıkları Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Görüntüleme Sistemleri Dölerme ve Suni Tohumlama Veteriner Bilimleri (Diğer)
Afet ve Risk Dergisi
Ankara Üniversitesi
Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları (Diğer) Yazılım Mühendisliği (Diğer) İletişim ve Medya Çalışmaları (Diğer) Sosyoloji (Diğer) Deniz Mühendisliği (Diğer) Altyapı Mühendisliği ve Varlık Yönetimi Betonarme Yapılar Çelik Yapılar Deprem Mühendisliği Granüler Mekanik Hidromekanik İnşaat Mühendisliği (Diğer) Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer) Çevre Sağlığı Halk Sağlığı (Diğer) Sağlık Kurumları Yönetimi Tarihsel Çalışmalar (Diğer) Halkla İlişkiler Gıda Sürdürülebilirliği
TR Dizin
Africania
İnönü Üniversitesi
Afrika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Afrika Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Asya, Afrika ve Amerika Arkeolojisi Çağdaş Afrika Tarihi Afrika Siyasi Tarihi Ortadoğu ve Kuzey Afrika Tarihi Yakınçağ Afrika Tarihi Yeniçağ Afrika Tarihi
Afro Eurasian Studies
Musiad (Independent Industrialists and Businessmen's Association)
Avrupa Birliği Ekonomisi Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İktisat (Diğer) Anayasa ve Siyasal Kurumlar Avrupa ve Bölge Çalışmaları Barış Çalışmaları Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar Politik Ekoloji Savunma Çalışmaları Siyasal Akımlar Siyasal İletişim Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi Siyaset Bilimi Metodolojisi Siyaset Biliminde Çevre Politikası Siyasi Düşünce Tarihi Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Türk Siyasal Hayatı Uluslararası Kurumlar Uluslararası Siyaset Uyuşmazlık Çözümü Vatandaşlık Siyaset Bilimi (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Uluslararası İlişkiler (Diğer)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dini Musiki Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk Müzik Algısı Müzik Eğitimi Müzik Performansı Müzik Teknolojisi ve Kayıt Müzik Teorileri Müzikoloji ve Etnomüzikoloji Orkestra Şefliği Türk Halk Müziğinde Kompozisyon Türk Halk Müziğinde Yorumculuk Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk Müzik (Diğer)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bilgisayar Görüşü ve Çoklu Ortam Hesaplama (Diğer) Ampirik Yazılım Mühendisliği Bilgisayar Sistem Yazılımı Bilgisayar Yazılımı Yazılım Mimarisi Yazılım Testi, Doğrulama ve Validasyon Yazılım Mühendisliği (Diğer) Yapısal Biyoloji Hidrobiyoloji Entomoloji Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Fotonik, Optoelektronik ve Optik İletişim Metroloji,Uygulamalı ve Endüstriyel Fizik Klasik Fizik (Diğer) Nükleer Fizik Plazma Fiziği; Füzyon Plazmaları; Elektrik Deşarjları Parçacık Fiziği Savunma Çalışmaları Elektrokimya Kristalografi Adli Değerlendirme, Çıkarım ve İstatistik Biyoistatistik Büyük ve Karmaşık Veri Teorisi Esnek Hesaplama Hesaplamalı İstatistik İstatistiksel Analiz İstatistiksel Deney Tasarımı İstatistiksel Kalite Kontrol İstatistiksel Teori İstatistiksel Veri Bilimi Mekansal İstatistik Nicel Karar Yöntemleri Olasılık Teorisi Olasılıksal Analiz ve Modelleme Örnekleme Teorisi Risk Analizi Uygulamalı İstatistik Yöneylem İstatistik (Diğer) Deneysel Analiz Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü Matematikte Optimizasyon Sayısal Analiz Sembolik Hesaplama Sonlu Elemanlar Analizi Sayısal ve Hesaplamalı Matematik (Diğer) Adi Diferansiyel Denklemler, Fark Denklemleri ve Dinamik Sistemler Cebir ve Sayı Teorisi Cebirsel ve Diferansiyel Geometri Grup Teorisi ve Genellemeler Kategori Teorisi, K Teorisi, Homolojik Cebir Kısmi Diferansiyel Denklemler Kombinatorik ve Ayrık Matematik (Fiziksel Kombinatorik Hariç) Lie Grupları, Harmonik ve Fourier Analizi Matematiksel Mantık, Kümeler Teorisi, Kafesler ve Evrensel Cebir Operatör Cebirleri ve Fonksiyonel Analiz Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Topoloji Temel Matematik (Diğer) Biyolojik Matematik Finansal Matematik Matematiksel Yöntemler ve Özel Fonksiyonlar Matematikte Kompleks Sistemler Matematikte Yöneylem Araştırması Teorik ve Uygulamalı Mekanik Matematiği Uygulamalarda Dinamik Sistemler Varyasyon Hesabı, Sistem Teorisinin Matematiksel Yönleri ve Kontrol Teorisi Yaklaşım Teorisi ve Asimptotik Yöntemler Uygulamalı Matematik (Diğer) Doku Mühendisliği Biyomateryaller Enerji Sistemleri Mühendisliği (Diğer) Ulaştırma Mühendisliği Fotogrametri Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Kadastro ve Mülkiyet Kartografya ve Sayısal Haritalama Navigasyon ve Konum Sabitleme Planlamada Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uydu Tabanlı Konumlama Yer Ölçümü (Hidrografik Etüt Dahil) Jeomatik Mühendisliği (Diğer) Gıda Mühendisliği Polimer Bilimi ve Teknolojileri Otomasyon Mühendisliği Akustik ve Gürültü Kontrolü (Mimari Akustik hariç) Makine Mühendisliği (Diğer) Kaplama Teknolojisi Kereste, Hamur ve Kağıt Kompozit ve Hibrit Malzemeler Malzeme Karekterizasyonu Malzeme Mühendisliğinde Seramik Malzeme Üretim Teknolojileri Malzeme Mühendisliği (Diğer) Uçak Performansı ve Uçuş Kontrol Sistemleri Genel Jeoloji Yer Bilimleri ve Jeoloji Mühendisliği (Diğer) Jeoloji (Diğer)
TR Dizin
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yapay Zeka (Diğer) Makro İktisat (Diğer) Mikro İktisat (Diğer) Felsefe Tarihi (Diğer) Hukuk (Diğer) Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi (Diğer) Sosyoloji (Diğer) Uluslararası İlişkiler (Diğer) Sayısal ve Hesaplamalı Matematik (Diğer) Finans Maliye Çalışmaları (Diğer) Muhasebe, Denetim ve Mali Sorumluluk (Diğer) Pazarlama (Diğer) Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış (Diğer) Turizm (Diğer) Uluslararası Ticaret (Diğer)
TR Dizin
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Bilgi Güvenliği Yönetimi Bilgi Modelleme, Yönetim ve Ontolojiler Bilgi Sistemleri Eğitimi Bilgi Sistemleri Felsefesi, Araştırma Yöntemleri ve Teori Bilgi Sistemleri Geliştirme Metodolojileri ve Uygulamaları Bilgi Sistemleri Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Geliştirme Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi E-Devlet Elektronik Belge Yönetim Sistemleri İş Süreçleri Yönetimi Karar Desteği ve Grup Destek Sistemleri Organizasyonel, Organizasyon Dışı ve Küresel Bilgi Sistemleri Sürdürülebilir Kalkınma ve Kamu Yararına Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemleri (Diğer) Bilgisayar Destekli Tasarım Bilgisayar Grafikleri Ciddi Oyunlar ve Simülasyonlar Eğlence ve Oyun Etkileşimli Anlatım Prosedürel İçerik Üretimi Sanal ve Karma Gerçeklik Ses ve Müzik İşleme Grafikler, Artırılmış Gerçeklik ve Oyunlar (Diğer) Bilgi Görselleştirme Bilgi İşlem Eğitimi Bilgisayar Sistemlerinin Adalet, Hesap Verebilirlik, Şeffaflık, Güven ve Etiği Duygusal Bilgi İşleme Erişilebilir Bilgi İşlem İnsan Bilgisayar Etkileşimi İşbirlikçi ve Sosyal Bilgi İşleme Karışık İnisiyatif ve Döngüdeki İnsan Sosyal Robotik Yaygın Hesaplama İnsan Merkezli Bilgi İşleme (Diğer) Açık Erişim Arşiv Bilgi Arama Davranışı Bilgi Çıkarımı Bilgi Etkileşimi Bilgi ve Bilgi Kaynaklarının Organizasyonu Bilgi Yönetişimi, Politika ve Etik Dijital Küratörlük ve Koruma Dokümantasyon İnformetrik Kayıt Tutma Bilişimi Kütüphane Çalışmaları Sosyal ve Topluluk Bilişimi Kütüphane ve Bilgi Çalışmaları (Diğer) Adli Bilişim Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Bulut Bilişim Güvenliği Dijital Adli Tıp Donanım Güvenliği Kriptografi Sistem ve Ağ Güvenliği Veri Güvenliği ve Korunması Veri ve Bilgi Gizliliği Yazılım ve Uygulama Güvenliği Siber Güvenlik ve Gizlilik (Diğer) Sanat ve Beşeri Bilimlerde Bilgi İşleme Sosyal Bilimlerde ve Eğitimde Bilgi İşleme Akış ve Sensör Verileri Bilgi Alma ve Web Arama Bilgi Çıkarma ve Füzyon Büyük Veri Grafik, Sosyal ve Multimedya Verileri Sorgu İşleme ve Optimizasyon Tavsiye Sistemleri Veri Kalitesi Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi Veri Modelleri, Depolama ve Dizinleme Veritabanı Sistemleri Veri Yönetimi ve Veri Bilimi (Diğer) Akıllı Robotik Bilgi Temsili ve Akıl Yürütme Otonom Ajanlar ve Çok Yönlü Sistemler Planlama ve Karar Verme Sanal Gerçeklik Yapay Yaşam ve Karmaşık Uyarlanabilir Sistemler Yapay Zeka (Diğer) Çevre Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Çevre Rehabilitasyonu ve Restorasyonu Çevresel Değerlendirme ve İzleme Doğal Kaynak Yönetimi Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik Yaban Hayatı ve Habitat Yönetimi Çevre Yönetimi (Diğer) İklim Değişikliğinin ve İnsan Adaptasyonunun Beşeri Etkileri Çuvaş Dil ve Edebiyatı Güney-Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Kuzey-Doğu (Altay, Hakas, Tuva, Saha/Yakut) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Diğer) Çeviri ve Yorum Çalışmaları Erken İngilizce Dilleri İkinci Bir Dil Olarak İngilizce Karşılaştırmalı Dil Çalışmaları Latince ve Klasik Yunan Dilleri Dil Çalışmaları (Diğer) Bilişsel Dilbilimi Bütünce Dilbilimi Çocuğun Dil Edinimi Dil Belgeleme ve Açıklama Dil Kullanım Bilimi Dilsel Yapılar (Fonoloji, Morfoloji ve Sözdizimi dahil) Fonetik ve Konuşma Bilimi Hesaplamalı Dilbilim Söylem ve Bağlamsal Dilbilim Sözlükbilim ve Anlambilim Tarihsel, Karşılaştırmalı ve Biçimsel Dilbilim Toplumsal Dilbilim Uygulamalı Dilbilim ve Eğitim Dilbilimi Dilbilim (Diğer) Afrika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Alman Dili, Edebiyatı ve Kültürü Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü Arnavut Dili, Edebiyatı ve Kültürü Asya Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Avrupa Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Boşnak Dili, Edebiyatı ve Kültürü Bulgar Dili, Edebiyatı ve Kültürü Çağdaş Yunan Dili, Edebiyatı ve Kültürü Çin Dili, Edebiyatı ve Kültürü Ermeni Dili, Edebiyatı ve Kültürü Fars Dili, Edebiyatı ve Kültürü Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü Güney-Doğu Asya Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Hint Dili, Edebiyatı ve Kültürü Hırvat Dili, Edebiyatı ve Kültürü Hollanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü İspanyol Dili, Edebiyatı ve Kültürü İtalyan Dili, Edebiyatı ve Kültürü Japon Dili, Edebiyatı ve Kültürü Kafkas Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Kore Dili, Edebiyatı ve Kültürü Kürt Dili, Edebiyatı ve Kültürü Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Latin Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Leh Dili, Edebiyatı ve Kültürü Macar Dili, Edebiyatı ve Kültürü Portekiz Dili, Edebiyatı ve Kültürü Rus Dili, Edebiyatı ve Kültürü Slav Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri Urdu Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü (Diğer) Basılı Kültür Çağdaş Tiyatro Çalışmaları Çocuk Edebiyatı Dijital Edebiyat Edebi Teori Ekoeleştiri Genç Yetişkin Edebiyatı Hititoloji Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat Latince ve Klasik Yunan Edebiyatı Modern ve Postmodern Edebiyat Ortaçağ Edebiyatı Popüler ve Tür Edebiyatı Romantik Dönem Edebiyatı Rönesans Edebiyatı Sömürge Dönemi Sonrası Edebiyatı Stilistik ve Metinsel Analiz Sümeroloji Türk İslam Edebiyatı Edebi Çalışmalar (Diğer) Basın Çalışmaları Çevresel İletişim Gazetecilik Gazetecilik Çalışmaları İletişim Çalışmaları İletişim Eğitimi İletişim Kuramları İletişim Sistemleri İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları İnternet İnternet Yayıncılığı Kitle İletişimi Medya Endüstrisi Çalışmaları Medya Okuryazarlığı Medya Teknolojileri Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim Radyo Programcılığı Radyo Yayıncılığı Radyo-Televizyon Sosyal Medya Çalışmaları Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi Televizyon Programcılığı Televizyon Yayıncılığı Transmedya Uluslararası ve Kalkınma İletişimi Yeni İletişim Teknolojileri Yeni Medya İletişim ve Medya Çalışmaları (Diğer) Asya Kültürü Çalışmaları Çevre ve Kültür Çok Kültürlü ve Kültürlerarası Çalışmalar Ekran ve Medya Kültürü Göçmen Kültürü Çalışmaları Günlük Yaşam ve Tüketim Kültür, Temsil ve Kimlik Kültürel Teori Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Küreselleşme ve Kültür Postkolonyal Çalışmalar Sanat ve Kültür Politikası Tarım, Yiyecek ve İçeceğin Kültürel Çalışmaları Ulus ve Bölgenin Kültürel Çalışmaları Kültürel çalışmalar (Diğer) Dijital Reklamcılık Reklam Araştırmaları Reklam Çözümlemesi Reklam Kampanyaları Reklam Stratejileri Reklam Yazarlığı Reklam-Medya Planlamaları Siyasal Reklamcılık Sosyal Reklamcılık Reklamcılık (Diğer) Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı) Osmanlı Sahası Dışındaki Klasik Türk Edebiyatı Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi) Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer) Alevilik Bektaşilik Araştırmaları Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi Türk Halk Bilimi (Diğer) Eğitimde ve Psikolojide Ölçme Teorileri ve Uygulamaları Ölçek Geliştirme Standart Belirleme ve Normlar Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Sınıfiçi Ölçme Uygulamaları Bilgisayar Tabanlı Sınav Uygulamaları Ulusal ve Uluslararası Başarı Karşılaştırmaları Eğitimin Kültürler Arası Karşılaştırmaları:Uluslararası Sınavlar Similasyon çalışmaları Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Diğer) Eğitim Yönetimi Eğitimde Denetim Eğitim Planlaması Teftiş ve Planlama Eğitimde Liderlik Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (Diğer) Aile Danışmanlığı Kariyer Danışmanlığı Madde Bağımlılığı Danışmanlığı Okul Psikolojik Danışmanlığı Psikolojik Danışmanlık Eğitimi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Diğer) Eğitimde Program Geliştirme Eğitimde Program Değerlendirme Program Tasarımı Öğrenme Kuramları Hizmetiçi Eğitim Eğitimde Hazırbulunuşluluk Öğretim Kuramları Öğretim Tasarımı Öğretim Teknolojileri Informal Öğrenme Okul Dışı Öğrenme Hayat Boyu Öğrenme Yetişkin Eğitimi Değerler Eğitimi Eğitimin Felsefi ve Sosyal Temelleri Eğitimin Psikolojik Temelleri Çok Kültürlü Eğitim Karşılaştırmalı ve Kültürlerarası Eğitim Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcilerin Mesleki Gelişimi Eğitim Programları ve Öğretim (Diğer) Okul Öncesi Eğitim Sınıf Eğitimi İlköğretim Temel Eğitim (Diğer) Matematik Eğitimi Fizik Eğitimi Kimya Eğitimi Biyoloji Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi STEM Eğitimi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (Diğer) Türkçe Eğitimi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Tarih Eğitimi Coğrafya Eğitimi Psikoloji Eğitimi Sosyoloji Eğitimi Felsefe Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Din Eğitimi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (Diğer) Teknik, Mesleki ve İş Yeri Eğitimi Mesleki Eğitim Mesleki Eğitim ve Öğretim(Diğer) Beden Eğitimi ve Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Eğitimi (Ekonomi, İşletme ve Yönetim Hariç) Bilim, Teknoloji ve Mühendislik Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Ekonomi, İşletme ve Yönetim Müfredatı ve Öğretimi Çevre Eğitimi ve Programlarının Geliştirilmesi Sağlık Bilimleri Eğitimi ve Program Geliştirme: Tıp, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Eğitimi Alan Eğitimleri (Diğer) Yaratıcı Drama Eğitimi Medya ve İletişim Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Müze Eğitimi Sanat Eğitimi (Diğer) Çoklu Engelli Eğitimi Görme Engelli Eğitimi İşitme Engelli Eğitimi Konuşma Engelli Eğitimi Otistik Çocuklar Eğitimi Özel Yetenekli Eğitimi Zihinsel Engelli Eğitimi Otizm ve Spekrum Bozukluğu Eğitimi Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi (Diğer) Yükseköğretim Finansmanı Yükseköğretim Politikaları Yükseköğretim Sistemleri Yükseköğretim Yönetimi Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yükseköğretimde Program Geliştirme ve Yeterlilikler Yükseköğretimde Tanınma ve Denklik Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Lisans ve Lisansüstü Eğitim Programlarının Akretitasyonu Yükseköğretim Çalışmaları (Diğer) Cinsiyet, Cinsellik ve Eğitim Eğitim Politikası Eğitim Teknolojisi ve Bilgi İşlem Kapsayıcı Eğitim Öğrenme Analitiği Öğrenme Bilimleri Öğretmen ve Öğrenci Refahı Eğitim Üzerine Çalışmalar (Diğer) Ekonometri Teorisi Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler Ekonomik Modeller ve Öngörü Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler Panel Veri Analizi Uygulamalı Makro Ekonometri Uygulamalı Mikro Ekonometri Yatay Kesit Analizi Zaman Serileri Analizi Ekonometri (Diğer) Ekolojik İktisat Ekonomi Politik Teorisi Heterodoks İktisat İktisat Metodolojisi İslam Ekonomisi Kurumsal İktisat Teorisi Makroekonomik Teori Matematiksel İktisat Mikroekonomik Teori Radikal İktisat Ekonomi Teorisi (Diğer) Büyüme Enflasyon İstihdam Kalkınma Ekonomisi - Makro Kayıt Dışı Ekonomi Konjonktür Dalgalanmaları Maliye Politikası Para Politikası Para-Bankacılık Sermaye Piyasaları Uluslararası Finans Makro İktisat (Diğer) Bölgesel Ekonomi Çalışma Ekonomisi Çevre Ekonomisi Davranışsal İktisat Deneysel İktisat Doğal Kaynaklar Ekonomisi Finansal Ekonomi Hukuk ve İktisat İktisadi Tasarım İktisat Teorisi Kalkınma Ekonomisi - Mikro Kent Ekonomisi Kurumsal İktisat Oyun Teorisi Politik Ekonomi Refah Ekonomisi Sanayi Ekonomisi Suç Ekonomisi Mikro İktisat (Diğer) Avrupa Birliği Ekonomisi Uluslararası İktisadi Kuruluşlar Uluslararası İktisatta Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İktisat (Diğer) Eğitim Ekonomisi Ev Ekonomisi Gemilerde Enerji Ekonomisi İletişim Ekonomisi Kamu Ekonomisi Kamu Ekonomisi - Kamu Seçimi Kamu Ekonomisi - Kamuya Sağlanan Mallar Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir Mühendislik Ekonomisi Örgüt Ekonomisi Sağlık Ekonomisi Şehir Ekonomisi ( Kent Ekonomisi) Sigorta Ekonomisi Sürdürülebilir Kalkınma Tarım Ekonomisi Tekstil Ekonomisi Turizm Ekonomisi Ulaşım Ekonomisi Yeşil Ekonomi Uygulamalı Ekonomi (Diğer) Çevre Hukuku Hayvan Hakları İklim Değişikliği Yasası Madencilik, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku Çevre ve Kaynaklar Hukuku (Diğer) Aile Hukuku Basın ve Haberleşme Hukuku Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ceza Hukuku Hukuk Eğitimi Hukuk Reformu Hukuk Teorisi, İçtihat ve Hukuki Yorum Hukuk ve Beşeri Bilimler Hukuk ve Din Hukuk, Bilim ve Teknoloji Hukuk, Toplum ve Sosyo-Yasal Araştırma Hukuki Cinsiyet ve Cinsellik İletişim Hukuku Irk, Etnisite ve Hukuk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Özel Sigorta Hukuku Spor Hukuku Tasarım Hukuku Tıbbi ve Sağlık Hukuku Turizm Hukuku Hukuk (Diğer) Anayasa Hukuku Askeri Hukuk ve Adalet Göç, Sığınma ve Mülteci Hukuku İdare Hukuku Kişisel Veriler ve Gizlilik Refah, Sigorta, Engellilik ve Sosyal Güvenlik Yasası Rekabet Hukuku Yurtiçi İnsan Hakları Hukuku Kamu Hukuku (Diğer) Eşitlik ve Güven Yasası Fikri Mülkiyet Hukuku Haksız Muamele Hukuku Mülkiyet Hukuku (Fikri Mülkiyet Hukuku hariç) Sözleşme Hukuku Özel Hukuk ve Medeni Yükümlülükler (Diğer) Bankacılık, Finans ve Menkul Kıymetler Hukuku İş Hukuku Kar Amacı Gütmeyen Hukuk Şirketler ve Dernekler Hukuku Vergi Kanunu Ticaret Hukuku (Diğer) Asya ve Pasifik Hukuku Avrupa Birliği Hukuku Karşılaştırmalı Hukuk Okyanus Hukuku ve Denetim Roma Hukuku Uluslararası Ceza Hukuku Uluslararası İnsani ve İnsan Hakları Hukuku Uluslararası Kamu Hukuku Uluslararası Tahkim Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku Uzay, Denizcilik ve Havacılık Hukuku Yasa Çatışmaları Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk (Diğer) Adalete Erişim Ceza Muhakemeleri Usulü Dava, Yargılama, Anlaşmazlık Çözümü Gençlik Adaleti Sivil Prosedür Yasal Kurumlar (Mahkemeler ve Adalet Sistemleri dahil) Yasal Uygulama, Avukatlık ve Hukuk Mesleği Yasal Sistemler (Diğer) Çevresel Antropoloji Dilbilimsel Antropoloji Gelişim Antropolojisi Tıbbi Antropoloji Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Antropolojisi Antropoloji (Diğer) Beşeri Coğrafyada Kent Türkiye Fiziki Coğrafyası Çevresel Coğrafya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ekoloji, Sürdürülebilirlik ve Enerji Ekonomik Coğrafya Kalkınma Coğrafyası Kırsal ve Bölgesel Coğrafya Kültür Coğrafyası Nüfus Coğrafyası Rekreasyon, Tatil ve Turizm Coğrafyası Sağlık Coğrafyası Şehir ve Bölge Planlama Eğitimi Siyasi Coğrafya Sosyal Coğrafya Tarihi Coğrafya Türkiye Beşeri Coğrafyası Türkiye Ekonomik Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Ülkeler Coğrafyası Yerleşme Coğrafyası Beşeri Coğrafya (Diğer) Aile ve Hanehalkı Çalışmaları Doğurganlık Göç Nüfus Eğilimleri ve Politikaları Ölüm Oranı Demografi (Diğer) Adli Antropoloji Antropometri Arkeometri Beslenme Antropolojisi Biyolojik Antropoloji Ekolojik Antropoloji Ergonomi Evrim Fiziki Antropoloji Fiziki Antropoloji ve Paleoantropolojide Biyometri Fiziki Antropoloji ve Paleoantropolojide Paleoekoloji Hominid Filojenisi İnsan Paleontolojisi İnsanda Biyolojik Çeşitlilik Kriminal Antropoloji Odontoloji Oksoloji Osteoloji Primatoloji Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji (Diğer) İnsani Felaketler, Çatışma ve Barış İnşası İşgücü, Göç ve Gelişme Kalkınma İşbirliği Kentsel Toplum Gelişimi Kırsal Toplum Gelişimi Politik İktisat ve Sosyal Değişim Sosyoekonomik Gelişim Yoksulluk, Kapsayıcılık ve Refah Gelişme Çalışmaları (Diğer) Beyaz Yaka Suçları Çevresel Suç Cinsiyet ve Suç Devlet Suçu Irk/Etnisite ve Suç Islah Teorisi, Suçlu Tedavisi ve Rehabilitasyon Kriminolojik Kuramlar Kurbanlar Mahkemeler ve Cezanın Belirlenmesi Organize Suç Özel Polislik ve Güvenlik Hizmetleri Polis ve İç Güvenlik Araştırmaları Polis Yönetimi, Prosedürler ve Uygulama Siber suç Suç ve Sosyal Adalet Suça Eleştirel Yaklaşımlar Suçun Nedenleri ve Önlenmesi Suçun Sosyolojik Çalışmaları Teknoloji, Suç ve Gözetim Terörizm Kriminoloji (Diğer) AB Bölge Politikaları Araştırma, Bilim ve Teknoloji Politikası Çevre Politikası Cinsiyet, Politika ve Yönetim Ekonomik Kalkınma Politikası İklim ve Su Politikaları İletişim ve Medya Politikası Kamu Politikası Kamu Yönetimi Kentleşme Politikaları Kentsel Politika Konut Politikası Risk Politikası Sağlık Politikası Suç Politikası Turizm Politikası Türkiye'nin Bölgesel Politikası ve Planlaması Yerel Yönetimler Politika ve Yönetim (Diğer) Anayasa ve Siyasal Kurumlar Avrupa ve Bölge Çalışmaları Barış Çalışmaları Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar Politik Ekoloji Savunma Çalışmaları Siyasal Akımlar Siyasal İletişim Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi Siyaset Bilimi Metodolojisi Siyaset Biliminde Çevre Politikası Siyasi Düşünce Tarihi Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset Türk Siyasal Hayatı Uluslararası Kurumlar Uluslararası Siyaset Uyuşmazlık Çözümü Vatandaşlık Siyaset Bilimi (Diğer) Aile Kaynakları Eğitimi Danışmanlık, Refah ve Toplum Hizmetleri Klinik Sosyal Hizmet Uygulaması Sosyal Program Değerlendirmesi Sosyal Hizmetler (Diğer) Beslenme Eğitimi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi Dezavantajlı Gruplar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kırsal Kalkınma Sosyal Adalet Sosyal Barınma Sosyal Dışlanma Sosyal Güvenlik Sosyal Politikada Bakım Hizmetleri Sosyal Politikada Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Suç ve Ceza Yoksulluk Çalışmaları Sosyal Politika (Diğer) Aile Antropolojisi Bilim Antropolojisi Bilişsel Antropoloji Din Antropolojisi Etnoloji Görsel Antropoloji İktisadi Antropoloji Kent Antropolojisi Kırsal Antropoloji Medya Antropolojisi Müzik Antropolojisi Psikolojik Antropoloji Sayısal Antropoloji Siyasal Antropoloji Sosyal ve Kültürel Antropolojide Gelişim Antropolojisi Tarihsel Antropoloji Taşınabilir Kültür Varlıklarınn Korunması ve Onarımı Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Diğer) Adli Sosyal Bilimler Aile Sosyolojisi Aile ve İlişkiler Sosyolojisi Askeri Sosyoloji Beden Sosyolojisi Bilgi ve Bilim Sosyolojisi Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ve Sosyal Bilimler Boş Zaman Sosyolojisi Çalışma Sosyolojisi Çevre Sosyolojisi Cinsiyet Sosyolojisi Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi Dil Sosyolojisi Din Sosyolojisi Edebiyat Sosyolojisi Eğitim Sosyolojisi Eğlence Sosyoloji Ekonomik Demografi Endüstri Sosyolojisi Eşitsizlik Sosyolojisi Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi Hukuk Sosyolojisi İktisat Sosyolojisi İletişim Sosyolojisi İş ve Örgüt Sosyolojisi Kadın Araştırmaları Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Kırsal Sosyoloji Kültür Sosyolojisi Modernleşme Sosyolojisi Müzik Sosyolojisi Oyun Sosyolojisi Sağlık Sosyolojisi Sanat Sosyolojisi Sinema Sosyolojisi Siyaset Sosyolojisi Sosyal Değişim Sosyal Demografi Sosyal Hareketler Sosyal Teori Sosyolojide Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme Sosyolojide Niceliksel Yöntemler Sosyolojide Niteliksel Yöntemler Sosyolojik Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri Spor Sosyolojisi Teknik Demografi Televizyon Sosyolojisi Uygulamalı Sosyoloji, Program Değerlendirmesi ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Yaşam Seyrinin Sosyolojisi Yönetim Sosyolojisi Sosyoloji (Diğer) Afrika Çalışmaları Amerika Çalışmaları Asya Toplumu Çalışmaları Avrupa Birliği Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Avrupa Çalışmaları Bölgesel Çalışmalar Küreselleşme Ortadoğu Çalışmaları Türk Dış Politikası Türk Dünyası Çalışmaları Uluslararası Göç Uluslararası Güvenlik Uluslararası Hukuk Uluslararası İlişkiler Kuramları Uluslararası İlişkilerde Siyaset Uluslararası İlişkilerde Terörizm Uluslararası İlişkilerde Uyuşmazlık Çözümü Uluslararası Kuruluşlar Uzakdoğu Çalışmaları Uluslararası İlişkiler (Diğer) Canlandırma-Animasyon Dijital Oyun Tasarımı Fotoğraf Görsel İletişimde Bilgisayar Destekli Tasarım Görsel Tasarım Göstergebilim Grafik Tasarımı Gülmece / Karikatür İllüstrasyon Multimedya Tasarımı Video Tasarımı Web Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı (Diğer) Arazi Kullanımı ve Çevre Planlaması Bölge Planlamada Kent Coğrafyası Bölgesel Analiz ve Gelişme Düzenleyici Planlama ve Geliştirme Değerlendirmesi Kamu Katılımı ve Toplum İştiraki Katılım ve Yönetişim Kent Morfolojisi Kent Tarihi Kentsel Alan Yönetimi Kentsel Analiz ve Geliştirme Kentsel Bilişim Kentsel Estetik Kentsel Planlama ve Sağlık Kentsel Tasarım Konut Piyasası, Kalkınma ve Yönetim Şehir ve Bölge Planlama Stratejik, Metropol ve Bölgesel Planlama Toplum Planlaması Türkiye'de Bölgesel Analiz ve Planlama Ulaşım Planlaması Yapılı Çevrenin Tarihi ve Teorisi Kent ve Bölge Planlama (Diğer) Afet Yardım Mimarisi İç Mimarlık Mimari Bilgi İşlem ve Görselleştirme Yöntemleri Mimari Bilim ve Teknoloji Mimari Miras ve Koruma Mimari Tarih, Teori ve Eleştiri Mimari Tasarım Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri Mimarlık Yönetimi Mimarlıkta Malzeme ve Teknoloji Sürdürülebilir Mimari Mimarlık (Diğer) Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği Fiziksel Çevre Kontrolü Peyzaj Mimarlığında Arazi ve Su Kaynakları Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Teknolojileri Peyzaj Onarımı Peyzaj Planlama Peyzaj Tasarımı Peyzaj Teknikleri Peyzaj Yönetimi Yeşil Yapılar ve Çevreler Peyzaj Mimarlığı (Diğer) Afet Yardım Tasarımı Endüstriyel Ürün Tasarımı Ergonomi Tasarımı Etkileşim ve Deneyim Tasarımı Evrensel ve Engelsiz Tasarım Hizmet Tasarımı İç Dekorasyon Tasarımı Mimari, Yerleşim ve Endüstriyel Ürünlerde Tasarım, Plan ve Proje Uygulama Sosyal Tasarım Sürdürülebilir Tasarım Tasarım Antropolojisi Tasarım Araçları ve Teknolojisi Tasarım Kültürü ve Toplumsal Bağlam Tasarım Modelleri ve Simülasyonları Tasarım Tarihi, Teorisi ve Eleştiri Tasarım Uygulaması ve Yöntemleri Tasarım Yönetimi Tasarımda Bilgi Teknolojileri Tekstil ve Moda Tasarımı Veri Görselleştirme ve Hesaplamalı Tasarım Yangın Güvenliği Tasarımı Tasarım (Diğer) Miktar Etüdü Proje ve Yapım Yönetimi Yapı Bilgi Modelleme ve Yönetimi Yapı Endüstrisi Çalışmaları Yapı Endüstrisi Çalışmaları, Teknoloji ve Sistemleri Yapı İnşaat Yönetimi ve Proje Planlaması Avrupa ve Bölge Çalışmaları Yapı ve Çevrede Kalite Yönetimi Yapı ve İnşaatta Otomasyon ve Teknoloji Yapı, Çevre, Yerleşim ve Ürünlerde Koruma, Restorasyon, Yenileme Yapısal Bütünlük ve Hasar Yapı (Diğer) Biliş Duyusal Süreçler, Algı ve Performans Görsel Algı Hafıza ve Dikkat Karar Verme Öğrenme, Motivasyon ve Duygu Psikodilbilim (Konuşma Üretimi ve Anlama dahil) Sosyal Biliş Bilişsel ve Hesaplamalı Psikoloji (Diğer) Bilişsel Sinirbilim Davranışsal Epigenetik Davranışsal Genetik Davranışsal Sinirbilim Evrimsel Psikolojik Çalışmalar Gen-Çevre Etkileşimi Psikofarmakoloji Psikofizyoloji Psikopatoloji Sosyal ve Duygusal Sinirbilim Biyolojik Psikoloji (Diğer) Bilişsel Gelişim Cinsel Gelişim Duygusal gelişim Kişilik Gelişimi Öğrenme Psikolojisi Sosyal Gelişim Zeka Gelişimi Gelişim Psikolojisi (Diğer) Klinik Nöropsikoloji Klinik Psikoloji Psikolojik danışmanlık Psikoterapi Uygulama ve Araştırmaları Sağlık Psikolojisi Stres Travma Psikolojisi Klinik ve Sağlık Psikolojisi (Diğer) Aile Psikolojisi Askeri Psikoloji Benlik Çalışma Psikolojisi Cinsiyet Psikolojisi Din Psikolojisi İktisat Psikolojisi İletişim Psikolojisi Kişilik ve Bireysel Farklılıklar Kültürel Psikoloji Kültürlerarası Psikoloji Mimarlık ve Çevre Psikolojisi Politik Psikoloji Psikolojide Davranış-Kişilik Değerlendirmesi Sosyal Psikoloji Topluluk Psikolojisi Trafik Psikolojisi Yönetim Psikolojisi Sosyal ve Kişilik Psikolojisi (Diğer) İstatistiksel Analiz Teknikleri Klasik Test Kuramları Madde-Cevap Kuramı Modelleme Ölçme Eşdeğerliliği Örgütsel Değişim ve Gelişim Test Kuramları Test Standarizasyonu ve Norm Geliştirme Test, Ölçme ve Psikometri (Diğer) Adli Psikoloji Çocuk ve Ergen Gelişimi Eğitim Psikolojisi Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji (İnsan Faktörleri Dahil) Psikolojik Metodoloji, Tasarım ve Analiz Spor ve Egzersiz Psikolojisi Yaşlanma Psikolojisi Uygulamalı ve Gelişimsel Psikoloji (Diğer) Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Yönetimi Bilgisayar Oyunları ve Animasyon Dijital ve Elektronik Medya Sanatı Ekran Medyası Görsel Efektler İnteraktif Medya Ekran ve Dijital Medya (Diğer) Ciltleme Sanatı Çini Sanatı Eski Kumaş Desenleri Halı-Kilim ve Dokuma Hat Minyatür Tezhip Geleneksel Türk Sanatları (Diğer) El Sanatları Fotoğraf, Video ve Lens Tabanlı Uygulama Güzel Sanatlar Performans Sanatı Görsel Sanatlar (Diğer) Dini Musiki Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon Klasik Batı Müziğinde Yorumculuk Müzik Algısı Müzik Eğitimi Müzik Performansı Müzik Teknolojisi ve Kayıt Müzik Teorileri Müzikoloji ve Etnomüzikoloji Orkestra Şefliği Türk Halk Müziğinde Kompozisyon Türk Halk Müziğinde Yorumculuk Türk Sanat Müziğinde Kompozisyon Türk Sanat Müziğinde Yorumculuk Müzik (Diğer) Dans ve Koreografi Drama Yazarlığı Halk Dansları Klasik Bale Modern Dans Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü Oyun Kuramı/Olgusu Oyunculuk-Reji Sahne Tasarımı Tiyatro Kuramı Uygulamalı Tiyatro Performans Sanatları (Diğer) Baskı Resim Cam Tasarımı Çevresel Sanat Disiplinlerarası Sanat Enstelasyon/Yerleştirme Sanatı Heykel Plastik Sanat Eserleri Restorasyonu ve Konservasyonu Resim Seramik Tasarımı Video Sanatı Plastik Sanatlar (Diğer) Çini Onarımı Kağıt İşler Restorasyonu Kalem İşi Restorasyonu Küçük Objeler Restorasyonu Malzeme / Analiz Varak Uygulama Sanat Eserleri Restorasyonu ve Korunması (Diğer) Görsel Kültür İslam Sanatları Kültürel ve Doğal Miras Mimarlık Tarihi Mimarlıkta Estetik Resim Tarihi Sanat Eleştirmenliği Sanat Tarihi Sanat Tarihinde Kent Sanat Tarihinde Kentsel Estetik Sanat Teorisi Sanat Tarihi, Teori ve Eleştiri (Diğer) Belgesel Film - Politik Sinema Film Eleştirisi Film Restorasyonu Film Yapım ve Yönetimi Sinema Kuramları Sinema ve Estetik Sinema-TV Yapım ve Yönetimi Sinema (Diğer) Ebru Sanatı Halı, Kilim ve Dokuma Mimari Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi Seramik ve Cam Tasarımı Türk İslam Sanatında Güzel Sanatlar Türk İslam Sanatında Hat Türk Musikisi Türk İslam Sanatları (Diğer) Dijital Yazarlık Profesyonel Yazarlık ve Gazetecilik Uygulaması Site Tabanlı Yazarlık Teknik Yazarlık Yaratıcı Yazarlık Yaratıcı ve Profesyonel Yazarlık (Diğer) Arkaik Dönem Arkeolojisi Arkeoloji Bilimi Arkeolojide Obsidyen Arkeolojide Seramik Asya, Afrika ve Amerika Arkeolojisi Avrupa, Akdeniz ve Levant Arkeolojisi Deniz Arkeolojisi Dijital Arkeoloji Erken Tunç Çağ Arkeolojisi Helenistik Dönem Arkeolojisi Hitit Arkeolojisi İslam Coğrafyası Arkeolojisi İslam Öncesi Türk Arkeolojisi Kentsel Arkeoloji Klasik Dönem Arkeolojisi Neolitik Çağ Arkeolojisi Nümizmatik Ortaçağ Arkeolojisi Osmanlı Arkeolojisi Paleolitik Çağ Arkeolojisi Peyzaj Arkeolojisi Selçuklu Arkeolojisi Tarihsel Arkeoloji (Endüstriyel Arkeoloji Dahil) Türk Coğrafyası Arkeolojisi Yerleşim Arkeolojisi Yunan ve Roma Dönemi Arkeolojisi Arkeoloji (Diğer) Çağdaş Afrika Tarihi Çağdaş Akdeniz Tarihi Çağdaş Amerika Tarihi Çağdaş Askeri Tarih Çağdaş Asya Tarihi Çağdaş Avrupa Tarihi Çağdaş Balkan Tarihi Çağdaş İran tarihi Çağdaş Orta Doğu Tarihi Çağdaş Rusya Tarihi Çağdaş Dünya Tarihi (Diğer) Eski Anadolu Tarihi Eski Önasya Tarihi Eski Yunan ve Roma Tarihi Eskiçağ Tarihi (Diğer) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi İslam Öncesi Türk Tarihi Modern Türk Tarihi Orta Asya Tarihi Türk Bozkır Kültürü Türk Halkları ve Toplulukları Türk Kültür Tarihi Genel Türk Tarihi (Diğer) Asya İktisat Tarihi Avrupa İktisat Tarihi Dünya İktisat Tarihi Finans Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi Türkiye İktisat Tarihi İktisat Tarihi (Diğer) Arşivcilik, Depolama ve İlgili Çalışmalar Dijital Miras Eleştirel Miras, Müze ve Arşiv Çalışmaları Kültürel Miras Koleksiyonları ve Yorumlamaları Kültürel Miras Turizmi, Ziyaretçi ve İzleyici Çalışmaları Kültürel Miras ve Koruma Kültürel Miras Yönetimi (Dünya Mirası dahil) Somut Olmayan Kültürel Miras Tarihi Malzemelerin Korunması Kültürel Miras, Arşiv ve Müze Çalışmaları (Diğer) Bizans Tarihi İslam Tarihi ve Medeniyeti Ortaçağ Asya Tarihi Ortaçağ Avrupa Tarihi Ortaçağ Halk Kültürü Ortaçağ Kentleri Roma Tarihi Selçuklu Tarihi Türk İslam Devletleri Tarihi Türk İslam Düşünce Tarihi Ortaçağ Tarihi (Diğer) Osmanlı Azınlıklar Tarihi Osmanlı Düşünce Tarihi Osmanlı Eğitim Tarihi Osmanlı Kültür ve Sanatı Osmanlı Merkez Teşkilatı Osmanlı Sosyoekonomik Tarihi Osmanlı Taşra Teşkilatı Osmanlı Toplumu Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti (Diğer) Afrika Siyasi Tarihi Amerika Siyasi Tarihi Askeri Coğrafya Avrupa Siyasi Tarihi Siyasi Tarihde Siyasal Coğrafya Siyasi Tarih (Diğer) Biyografi Çevre Tarihi Cinsiyet Tarihi Dijital Tarih Dinler Tarihi Göç Tarihi İmparatorluk, Emperyalizm ve Sömürgecilik Tarihi Irk Tarihi İslam Tarihi Küresel ve Dünya Tarihi Suç Tarihi Çalışmaları Uluslararası Tarih Uluslarötesi Tarih Tarihsel Çalışmalar (Diğer) Yakınçağ Afrika Tarihi Yakınçağ Akdeniz Tarihi Yakınçağ Amerikan Tarihi Yakınçağ Askeri Tarih Yakınçağ Asya Tarihi Yakınçağ Avrupa Tarihi Yakınçağ Balkan Tarihi Yakınçağ Basın Tarihi Yakınçağ Denizcilik Tarihi Yakınçağ Kent Tarihi Yakınçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi Yakınçağ Latin Amerika Tarihi Yakınçağ Ortadoğu Tarihi Yakınçağ Osmanlı Tarihi Yakınçağ Rusya Tarihi Yakınçağ Yenileşme Tarihi Yakınçağ Tarihi (Diğer) Yeniçağ Afrika Tarihi Yeniçağ Akdeniz Tarihi Yeniçağ Amerikan Tarihi Yeniçağ Askeri Tarih Yeniçağ Asya Tarihi Yeniçağ Avrupa Tarihi Yeniçağ Balkan Tarihi Yeniçağ Basın Tarihi Yeniçağ Denizcilik Tarihi Yeniçağ Kent Tarihi Yeniçağ Keşifler ve Sömürgecilik Tarihi Yeniçağ Latin Amerika Tarihi Yeniçağ Ortadoğu Tarihi Yeniçağ Osmanlı Tarihi Yeniçağ Rusya Tarihi Yeniçağ Yenileşme Tarihi Yeniçağ Tarihi (Diğer) Aktüerya Banka Yönetimi Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Bankacılıkta Risk Yönetimi Bireysel Emeklilik Sigortacılığı Doğal Risk Sigortacılığı Finansal Kurumlar Hayat Sigortacılığı Katılım Bankacılığı Katılım Sigortacılığı Özel Sigorta İşletmeciliği Özel Sigorta Yönetimi Risk Yönetimi ve Sigorta Sigorta Muhasebesi Sigorta Pazarlaması Sigorta Yenileme Sigortacılıkta Gözetim ve Denetim Ticari Bankacılık Uluslararası Bankacılık Yatırım Bankacılığı Bankacılık ve Sigortacılık (Diğer) Çevre ve İklim Finansmanı Davranışsal Finans Finans Finansal Ekonometri Finansal Öngörü ve Modelleme Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal Risk Yönetimi Gayrimenkul Değerleme ve Finansmanı Hanehalkı Finansmanı ve Finansal Okuryazarlık İslam Finansı İslami Mikrofinans Kar Amacı Gütmeyen Finans ve Risk Mikrofinans Yatırımlar ve Portföy Yönetimi Finans ve Yatırım (Diğer) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Etkinlik Yönetimi Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları İnsan Kaynakları Yönetimi İş ve İşgücü Tarihi İş ve İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşgücü Planlaması İstihdam Eşitliği ve Çeşitliliği İşyeri Refahı ve Çalışma Hayatının Kalitesi İtibar Yönetimi Kriz İletişimi Kurumsal İletişim Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sanayi ve Çalışan İlişkileri Sosyal Sorumluluk Projeleri İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler (Diğer) Adli Bilim ve Yönetim Adli Zeka E-İş E-Ticaret İş Analitiği İş Bilgi Sistemleri İş Bilgi Yönetimi Teknoloji Yönetimi İşletme İş Sistemleri (Diğer) Bütçe ve Mali Planlama Devlet Muhasebesi Kamu Maliyesi Mali Hukuk Maliye Kuramı Maliye Çalışmaları (Diğer) Dijital Pazarlama Endüstriyel Pazarlama Fiyatlandırma Hizmet Pazarlaması Kar Amacı Gütmeyen Pazarlama Kültürlerarası İletişim Müşteri İlişkileri Yönetimi Pazarlama Araştırma Metodolojisi Pazarlama İletişimi Pazarlama Teknolojisi Pazarlama Teorisi Pazarlama Yönetimi Reklam Satış Yönetimi Sosyal Pazarlama Tarımsal Pazarlama Tüketici Davranışı Tüketici Odaklı Ürün veya Hizmet Geliştirme Uluslararası Pazarlama Ürün ve Marka Yönetimi Pazarlama (Diğer) Afet ve Acil Durum Yönetimi Endüstriyel Organizasyon Girişimcilik Hastane İşletmeciliği İnovasyon Yönetimi Kalite Yönetimi Kamu Sektörü Organizasyonu ve Yönetimi Kâr Amacı Gütmeyen İşletme ve Yönetim Kriz ve Konu Yönetimi Küçük İşletme Organizasyonu ve Yönetimi Kurumsal Yönetim Liderlik Operasyon Stratejisi Organizasyon Organizasyon ve Yönetim Teorisi Organizasyonel Planlama ve Yönetim Örgüt Kültürü Örgütsel Davranış Paydaş Katılımı Proje Yönetimi