Akademik Hassasiyetler
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |


             MAYIS 2019, 11. SAYIMIZ YAYINDADIR

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

Akademik Hassasiyetler 12. Sayı itibari ile dergimizin şekil ve yazım kurallarını içeren ŞABLONU kullanacaktır. Yazarların makalelerini dergimiz şablonuna yerleştirerek sistemimize yüklemelerini önemle rica ederiz. Şablon kullanmayan yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır. Şablonumuza BURADAN ulaşabilirsiniz. 


Akademik Hassasiyetler dergisinde Kasım ayında yayınlanacak olan Sanat Tarihi Özel Sayısı için makalelerin son gönderim tarihi 01 Eylül 2019 dur.  Makalelerin http://dergipark.gov.tr/akademik hassasiyetler adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için: Dr. Öğr. Üyesi Pınar SERDAR DİNÇER, Tel: 0530 170 83 30, 

TÜBİTAK/ULAKBİM,  yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşın  yazarların ORCID numaralarını edinmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle dergimizde 11. sayı itibariyle yazarların ORCID numaralarını temin etmeleri zorunludur. ORCID  numaralarınıza http://orcid.org adresinden ulaşabilirsiniz. Numara edinmeyen yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır.


Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.

    

          11. SAYI

           Editörden

Toplumu tüm yönleriyle anlamak akademik bir görevden ziyade bu toplumda yaşayan herkes için entelektüel bir zorunluluk, birlikte yaşamanın getirdiği bir yükümlülüktür. Bu süreç düşüncenin egemen kılındığı, farklı fikir ve görüşlerin varlığı ve eleştirel bir atmosfer içerisinde daha da verimli ve gerçeği kapsayıcı olabilir. Akademinin kendi dünyasının dışında içinde bulunduğu toplumun anlam dünyasını da hissetmesi ve onu çözümleyerek yorumlaması akademinin entelektüel dünyasını zenginleştirecek ve gerçekçi üretim yapabilmesini sağlayacaktır.

Bu sayımızı farklı alanlardan yazarların çalışmalarıyla hazırladık. Yaklaşık 20 makalenin yer aldığı 11. Sayımızda yer alan makalelerle ilgili kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Tuğrul Korkmaz, demokrasi konusunda önemli eserlere imza atan siyaset bilimcilerden Arend Lijphart’ın, ülkelerin demokrasisine yönelik karşılaştırmalı analizini Türkiye özelinde ele alarak araştırdı. Semra Boğa & Kemal Erkişi, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin analizi gerçekleştirdi. Mete Kaan Namal, Antalya Serbest Bölgesi örnekleminde, bölgede faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile derinlemesine mülakat yöntemiyle serbest bölgelerin istihdama olan etkisini inceledi. Seda Taş, düşük ücretli işlerde çalışan kadınların gelirlerini nasıl kullandıklarını inceleyerek, bu durumun cinsiyet rollerindeki değişimle olan ilişkisini yorumlamaya çalıştı. Hüseyin Öcal, Kurumsal Yönetim ve Temettü Getiri Endeksine dahil olan şirketleri inceleyerek, kurumsal yönetimin hisse senedi yatırımcısına olan faydalarını araştırdı. Fatih Fuat Tuncer, Kosova güncel tarih ders kitaplarındaki Osmanlı/Türk imajının yansıtılma şekillerini inceledi. Mustafa Altunok, Hitit toplumunun yönetim anlayışını inceleyerek, iktisadi ve toplumsal motiflerden hareketle Hitit toplumunun yönetsel açıdan dikkat çeken yönlerini araştırdı. Esra Erol Ergan, 2004 yılında uygulamaya konulan Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Avrupa Birliği’nin Doğu Komşuları ile olan ilişkilerini inceledi. Bülent İlhan, sermaye girişinin artışı ve dalgalı kurla birlikte 2000’li yıllarda Türkiye finans piyasalarının carry trade için uygun bir ortam sağlayıp sağlamadığını inceledi. Çağatay Sarp ise bir göç dalgasının, yöneldiği bölgede ne tür etkilere ve hangi sosyal etkileşimlere sebep olduğunu yerli toplum algılamaları üzerinden araştırdı. Murat Şahin, kültür ile toplumsal cinsiyet rolü arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, kültür aktarımında toplumsal cinsiyetin rolünü inceledi. Viktoriia Demydova, Rus Ortodoks Kilisesi'ni (ROK) Kremlin'in yumuşak güç aracı olarak incelemeye çalıştı ve Rusya'da muhafazakâr ideolojiyi tartıştı. Mustafa Batuhan Tufaner & Suat Yavuz, 1980-2014 dönemi, 66 gelişmekte olan ülke açısından panel veri analizi kullanarak merkez bankası bağımsızlığı ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi inceledi. Esra Yıldız Üstün, II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerini karşılaştırılarak, bu durumun devlet egemenliğine olan etkisini inceledi. Volkan İpek, Sahra Altı Afrika’da uzun zamanlı Cumhurbaşkanlığı ile bu otoriter yapılı siyasaların eklemlendiği üçüncü dünya devleti teorisi ile bağ kurarak, Gambia’da Yahya Jammeh, Zimbabwe’de Robert Mugabe, Togo’da Gnassingbé-Faure Eyadéma yönetimlerini inceledi. Seda Bayrakdar, Karl Polanyi’nin hayali metalaşma tespiti ve sonuçlarının konusundaki haklılığını günümüzde sosyal, finansal ve ekolojik yıkımlarını göstererek analiz etti. Gülgün Çiğdem, kısa vadeli sermaye hareketleri ile net dış ticaret dengesi arasında korelasyon olup olmadığını inceledi. İsmail Erkan Çelik, 1990 sonrası Türk Bankacılık sektörü aktif karlılığı ile makroekonomik performans ve bankacılık sektörü finansal göstergeleri arasındaki uzun dönem ilişkiyi araştırdı. Rahmi İncekara, otomotiv sektöründeki üretici ve tüketici 1davranışlarını inceleyerek Türkiye’de 26-35 yaş arasındaki tüketicilerin, otomobil satın alırken ürünü satan yerler ve buralardaki satış danışmanlarından bilgi almayı tercih edip etmedikleri sorusuna yanıt aradı. Ümit Eker, Çağatay Türkçesinde yükleme hâli işlevindeki “+nI2” ekinin farklı kullanımlarını inceledi. 12. sayımızda buluşmak ümidiyle…

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |
Kapak Resmi


             MAYIS 2019, 11. SAYIMIZ YAYINDADIR

   Dergimiz ulusal hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve ASOS İNDEX tarafından taranmaktadır.

Akademik Hassasiyetler 12. Sayı itibari ile dergimizin şekil ve yazım kurallarını içeren ŞABLONU kullanacaktır. Yazarların makalelerini dergimiz şablonuna yerleştirerek sistemimize yüklemelerini önemle rica ederiz. Şablon kullanmayan yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır. Şablonumuza BURADAN ulaşabilirsiniz. 


Akademik Hassasiyetler dergisinde Kasım ayında yayınlanacak olan Sanat Tarihi Özel Sayısı için makalelerin son gönderim tarihi 01 Eylül 2019 dur.  Makalelerin http://dergipark.gov.tr/akademik hassasiyetler adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için: Dr. Öğr. Üyesi Pınar SERDAR DİNÇER, Tel: 0530 170 83 30, 

TÜBİTAK/ULAKBİM,  yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşın  yazarların ORCID numaralarını edinmesini zorunlu kılmıştır. Bu nedenle dergimizde 11. sayı itibariyle yazarların ORCID numaralarını temin etmeleri zorunludur. ORCID  numaralarınıza http://orcid.org adresinden ulaşabilirsiniz. Numara edinmeyen yazarların makaleleri dikkate alınmayacaktır.


Sosyal Bilimler alanında yayın yapan "Akademik Hassasiyetler" akademik düşüncenin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan entellektüel bir düşünce platformudur.

Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

    Dergimize gönderilen makaleler Turnitin İntihal Engelleme Programından geçirilmektedir.

    

          11. SAYI

           Editörden

Toplumu tüm yönleriyle anlamak akademik bir görevden ziyade bu toplumda yaşayan herkes için entelektüel bir zorunluluk, birlikte yaşamanın getirdiği bir yükümlülüktür. Bu süreç düşüncenin egemen kılındığı, farklı fikir ve görüşlerin varlığı ve eleştirel bir atmosfer içerisinde daha da verimli ve gerçeği kapsayıcı olabilir. Akademinin kendi dünyasının dışında içinde bulunduğu toplumun anlam dünyasını da hissetmesi ve onu çözümleyerek yorumlaması akademinin entelektüel dünyasını zenginleştirecek ve gerçekçi üretim yapabilmesini sağlayacaktır.

Bu sayımızı farklı alanlardan yazarların çalışmalarıyla hazırladık. Yaklaşık 20 makalenin yer aldığı 11. Sayımızda yer alan makalelerle ilgili kısa bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Tuğrul Korkmaz, demokrasi konusunda önemli eserlere imza atan siyaset bilimcilerden Arend Lijphart’ın, ülkelerin demokrasisine yönelik karşılaştırmalı analizini Türkiye özelinde ele alarak araştırdı. Semra Boğa & Kemal Erkişi, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin analizi gerçekleştirdi. Mete Kaan Namal, Antalya Serbest Bölgesi örnekleminde, bölgede faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile derinlemesine mülakat yöntemiyle serbest bölgelerin istihdama olan etkisini inceledi. Seda Taş, düşük ücretli işlerde çalışan kadınların gelirlerini nasıl kullandıklarını inceleyerek, bu durumun cinsiyet rollerindeki değişimle olan ilişkisini yorumlamaya çalıştı. Hüseyin Öcal, Kurumsal Yönetim ve Temettü Getiri Endeksine dahil olan şirketleri inceleyerek, kurumsal yönetimin hisse senedi yatırımcısına olan faydalarını araştırdı. Fatih Fuat Tuncer, Kosova güncel tarih ders kitaplarındaki Osmanlı/Türk imajının yansıtılma şekillerini inceledi. Mustafa Altunok, Hitit toplumunun yönetim anlayışını inceleyerek, iktisadi ve toplumsal motiflerden hareketle Hitit toplumunun yönetsel açıdan dikkat çeken yönlerini araştırdı. Esra Erol Ergan, 2004 yılında uygulamaya konulan Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Avrupa Birliği’nin Doğu Komşuları ile olan ilişkilerini inceledi. Bülent İlhan, sermaye girişinin artışı ve dalgalı kurla birlikte 2000’li yıllarda Türkiye finans piyasalarının carry trade için uygun bir ortam sağlayıp sağlamadığını inceledi. Çağatay Sarp ise bir göç dalgasının, yöneldiği bölgede ne tür etkilere ve hangi sosyal etkileşimlere sebep olduğunu yerli toplum algılamaları üzerinden araştırdı. Murat Şahin, kültür ile toplumsal cinsiyet rolü arasındaki ilişkiyi değerlendirerek, kültür aktarımında toplumsal cinsiyetin rolünü inceledi. Viktoriia Demydova, Rus Ortodoks Kilisesi'ni (ROK) Kremlin'in yumuşak güç aracı olarak incelemeye çalıştı ve Rusya'da muhafazakâr ideolojiyi tartıştı. Mustafa Batuhan Tufaner & Suat Yavuz, 1980-2014 dönemi, 66 gelişmekte olan ülke açısından panel veri analizi kullanarak merkez bankası bağımsızlığı ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi inceledi. Esra Yıldız Üstün, II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası yabancı yatırım uyuşmazlıklarının çözüm yöntemlerini karşılaştırılarak, bu durumun devlet egemenliğine olan etkisini inceledi. Volkan İpek, Sahra Altı Afrika’da uzun zamanlı Cumhurbaşkanlığı ile bu otoriter yapılı siyasaların eklemlendiği üçüncü dünya devleti teorisi ile bağ kurarak, Gambia’da Yahya Jammeh, Zimbabwe’de Robert Mugabe, Togo’da Gnassingbé-Faure Eyadéma yönetimlerini inceledi. Seda Bayrakdar, Karl Polanyi’nin hayali metalaşma tespiti ve sonuçlarının konusundaki haklılığını günümüzde sosyal, finansal ve ekolojik yıkımlarını göstererek analiz etti. Gülgün Çiğdem, kısa vadeli sermaye hareketleri ile net dış ticaret dengesi arasında korelasyon olup olmadığını inceledi. İsmail Erkan Çelik, 1990 sonrası Türk Bankacılık sektörü aktif karlılığı ile makroekonomik performans ve bankacılık sektörü finansal göstergeleri arasındaki uzun dönem ilişkiyi araştırdı. Rahmi İncekara, otomotiv sektöründeki üretici ve tüketici 1davranışlarını inceleyerek Türkiye’de 26-35 yaş arasındaki tüketicilerin, otomobil satın alırken ürünü satan yerler ve buralardaki satış danışmanlarından bilgi almayı tercih edip etmedikleri sorusuna yanıt aradı. Ümit Eker, Çağatay Türkçesinde yükleme hâli işlevindeki “+nI2” ekinin farklı kullanımlarını inceledi. 12. sayımızda buluşmak ümidiyle…

Cilt 6 - Sayı 11 - May 2019
 1. AREND LIJPHART’IN KRİTERLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ
  Sayfalar 1 - 29
  Hilal TURAN, Tuğrul KORKMAZ
 2. THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL TOURISM RECEIPTS AND ECONOMIC GROWTH IN ASIA PACIFIC COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS
  Sayfalar 31 - 46
  Semra BOĞA, Kemal ERKİŞİ
 3. SERBEST BÖLGELERİN İSTİHDAM ALANI OLARAK ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: ANTALYA SERBEST BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 47 - 83
  Mete Kaan NAMAL, Engin ÇAKIR
 4. İŞKUR VASITASI İLE ÇALIŞAN KADINLARIN GELİR YÖNETİM ŞEKİLLERİ
  Sayfalar 85 - 107
  Dolunay ŞENOL, Seda TAŞ
 5. VALUE RELEVANCE OF CORPORATE GOVERNANCE TO STOCK INVESTORS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET
  Sayfalar 109 - 125
  Hüseyin ÖCAL, Mike Onder KAYMAZ
 6. DISCUSSION ABOUT THE OTTOMAN IMAGE IN KOSOVO’S HISTORY WRITING: KOSOVO WAR AND SKANDERBEG
  Sayfalar 127 - 145
  Fatih Fuat TUNCER
 7. HİTİTLER: BOĞAZKÖY’DEN YÜKSELEN BİR YÖNETİM GÜNEŞİ
  Sayfalar 147 - 160
  Mustafa ALTUNOK
 8. AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: AVRUPA BİRLİĞİ’NİN DOĞU KOMŞULARIYLA İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 161 - 188
  Esra Erol ERGAN, Seyhun DOĞAN
 9. CARRY TRADE 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE İÇİN MÜMKÜN MÜ?
  Sayfalar 189 - 204
  Bülent İLHAN
 10. YERLİ TOPLUM ALGILAMALARINDA ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ KİŞİLERİN GÖÇÜ HARKİV ÖRNEĞİ
  Sayfalar 205 - 232
  Çağatay SARP
 11. KÜLTÜR AKTARIMINDA TOPLUMSAL CİNSİYETİN ROLÜ
  Sayfalar 233 - 249
  Murat ŞAHİN
 12. INDEPENDENCE OF THE UKRAINIAN CHURCH: HOW RUSSIA IS LOSING ITS SOFT POWER TOOL IN UKRAINE
  Sayfalar 251 - 274
  Viktoriia DEMYDOVA
 13. MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Sayfalar 275 - 298
  Mustafa Batuhan TUFANER, Suat YAVUZ
 14. THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL INVESTMENT DISPUTE SETTLEMENT SYSTEMS
  Sayfalar 299 - 314
  Esra YILDIZ ÜSTÜN
 15. THIRD WORLD PRESIDENCIES IN THE GAMBIA, ZIMBABWE AND TOGO: THE RULE OF JAMMEH, MUGABE AND THE EYADÉMAS
  Sayfalar 315 - 330
  Volkan İPEK
 16. KAPİTALİZM KRİZLERİNİN KARL POLANYİ PENCERESİNDEN ANALİZİ
  Sayfalar 331 - 352
  Seda BAYRAKDAR
 17. IS THERE A RELATIONSHIP BETWEEN SHORT-TERM CAPITAL MOVEMENTS AND BALANCE OF FOREIGN TRADE? AN EMPIRICAL STUDY ON TURKEY
  Sayfalar 353 - 366
  Gülgün ÇİĞDEM
 18. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE AKTİF KÂRLILIĞI, MAKROEKONOMİK VE FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ, 1990-2017
  Sayfalar 367 - 383
  İsmail Erkan ÇELİK
 19. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ SATINALMA SÜREÇLERİNDE BİREYSEL TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİN ANALİZİ: BİR ANKET ÇALIŞMASI
  Sayfalar 385 - 404
  Beyhan İncekara, Erhan YILMAZ, Rahmi İNCEKARA
 20. SON DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ MİSBÂHU’L-ENVÂR ADLI ESERDE YÜKLEME VE İLGİ HÂLİ ÇEKİMİ
  Sayfalar 405 - 429
  Ümit EKER
Dizinler