Akademik Hassasiyetler
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2148-5933 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |


13. SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR.
14. SAYIMIZ ARALIK 2020'DE YAYINLANACAKTIR.

   Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD, ASOS İNDEX, ROAD INDEX ve BASE INDEX tarafından taranmaktadır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Aralık 2020 sayımızdan itibaren (14. Sayı) dergimize  gönderilen makalelerde "düşünceyi" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmaların yayınlanması kararı alınmıştır.  Çalışmalardan sadece akademik değil, entellektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir. 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN YAPMASI GEREKENLER

1) Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Şablona uygun gönderilmeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

2) Makale Telif Hakkı Devir Formununun doldurması gerekir. AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

3) Makale TURNITIN RAPORU da makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gerekir. 

4) TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. 


Dergipark'ın makale yayın kalitesi ve süreci ile ilgili uyarısı için lütfen; https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

         Editörden

Türkiye’de bilim hayatındaki akademik çalışmalarda nitelik problemi son yıllarda giderek daha da önemli bir hale geldi. Bu konuda her ne kadar kurumsal anlamda standart bazı kural ve sınırlamalar getirilmeye çalışılsa da bu konudaki esas gelişme yazar, hakem ve dergi üçgeninde niteliğin her üç unsur tarafından içsel bir kaygı ve zorunluluk olarak hissedilmesiyle sağlanacaktır. Bugüne kadar yazılan makale ve yapılan araştırmaların alanında sadece ülke sınırları içerisinde değil, dışında da etki ve katkısının sağlanabilmesi ancak bu nitelik kaygısının sağlanmasıyla söz konusu olacaktır. Akademik kaygıların kişisel kaygılarla iç içe geçtiği günümüzde yapılan araştırmaların ve yazılan makalelerin sadece kendi alanına hitap etmenin ötesine taşınabilmesi özellikle sosyal bilimler alanında ancak entelektüel bir kaygı da olursa söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Aralık 2020 tarihinde çıkacak 14. Sayımızdan itibaren sosyal bilimler alanında yazılan makalelerin sadece kendi alanına hitap etmesinin ötesinde “düşünsel” bir çerçeveye de sahip olması, bu sayede alan dışındaki kişilerin ve ilgi duyanlarında entelektüel ilgisini çekecek mahiyette çalışmalarla buluşmasını sağlamayı düşünüyoruz. Yayın politikasını sosyal bilimlerde “düşünce” temelli bir zemin üzerinden yürütmeye karar veren dergimizin bu yeni çerçevesi akademik çalışmalarda niteliğin sağlanması, yazılan makalelerin alanlarında gerçek anlamda karşılık bulması ve değer görmesi içindir. Bu çerçevede dergimize gönderilecek makaleler, ilk önce alan editörlerinin incelemesi ve editoryal kurulun değerlendirilmesine müteakip uygun görülmesi halinde hakem değerlendirme aşamasına alınacak ve yayın sürecine tabi tutulacaktır. Akademik Hassasiyetlerin Türk akademiasına yönelik bu nitelik kaygısının amacına ulaşmasını temenni ediyor, dergimize makale gönderecek yazarlarında bu hassasiyeti dikkate almalarını istiyoruz. 13. Sayımızı hazırladığımız Mayıs 2020 dönemindeki bu sayımızda farklı konular ve yazarlarla sizleri buluşturuyoruz. 14. Sayımızda buluşmak ümidiyle…

 

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |
Kapak Resmi


13. SAYIMIZ YAYINLANMIŞTIR.
14. SAYIMIZ ARALIK 2020'DE YAYINLANACAKTIR.

   Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD, ASOS İNDEX, ROAD INDEX ve BASE INDEX tarafından taranmaktadır.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Aralık 2020 sayımızdan itibaren (14. Sayı) dergimize  gönderilen makalelerde "düşünceyi" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmaların yayınlanması kararı alınmıştır.  Çalışmalardan sadece akademik değil, entellektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir. 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN YAPMASI GEREKENLER

1) Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Şablona uygun gönderilmeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

2) Makale Telif Hakkı Devir Formununun doldurması gerekir. AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

3) Makale TURNITIN RAPORU da makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gerekir. 

4) TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. 


Dergipark'ın makale yayın kalitesi ve süreci ile ilgili uyarısı için lütfen; https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/Dergimize gönderilen makalelerde 750-1000 kelime aralığında İngilizce uzun özetin (Extended Abstract) eklenmesi gerekmektedir.

         Editörden

Türkiye’de bilim hayatındaki akademik çalışmalarda nitelik problemi son yıllarda giderek daha da önemli bir hale geldi. Bu konuda her ne kadar kurumsal anlamda standart bazı kural ve sınırlamalar getirilmeye çalışılsa da bu konudaki esas gelişme yazar, hakem ve dergi üçgeninde niteliğin her üç unsur tarafından içsel bir kaygı ve zorunluluk olarak hissedilmesiyle sağlanacaktır. Bugüne kadar yazılan makale ve yapılan araştırmaların alanında sadece ülke sınırları içerisinde değil, dışında da etki ve katkısının sağlanabilmesi ancak bu nitelik kaygısının sağlanmasıyla söz konusu olacaktır. Akademik kaygıların kişisel kaygılarla iç içe geçtiği günümüzde yapılan araştırmaların ve yazılan makalelerin sadece kendi alanına hitap etmenin ötesine taşınabilmesi özellikle sosyal bilimler alanında ancak entelektüel bir kaygı da olursa söz konusu olabilecektir. Bu sebeple Aralık 2020 tarihinde çıkacak 14. Sayımızdan itibaren sosyal bilimler alanında yazılan makalelerin sadece kendi alanına hitap etmesinin ötesinde “düşünsel” bir çerçeveye de sahip olması, bu sayede alan dışındaki kişilerin ve ilgi duyanlarında entelektüel ilgisini çekecek mahiyette çalışmalarla buluşmasını sağlamayı düşünüyoruz. Yayın politikasını sosyal bilimlerde “düşünce” temelli bir zemin üzerinden yürütmeye karar veren dergimizin bu yeni çerçevesi akademik çalışmalarda niteliğin sağlanması, yazılan makalelerin alanlarında gerçek anlamda karşılık bulması ve değer görmesi içindir. Bu çerçevede dergimize gönderilecek makaleler, ilk önce alan editörlerinin incelemesi ve editoryal kurulun değerlendirilmesine müteakip uygun görülmesi halinde hakem değerlendirme aşamasına alınacak ve yayın sürecine tabi tutulacaktır. Akademik Hassasiyetlerin Türk akademiasına yönelik bu nitelik kaygısının amacına ulaşmasını temenni ediyor, dergimize makale gönderecek yazarlarında bu hassasiyeti dikkate almalarını istiyoruz. 13. Sayımızı hazırladığımız Mayıs 2020 dönemindeki bu sayımızda farklı konular ve yazarlarla sizleri buluşturuyoruz. 14. Sayımızda buluşmak ümidiyle…

 

Cilt 7 - Sayı 13 - 31 May 2020
 1. ORTADOĞU’DA MÜDAHALECİLİK VE EGEMENLİK
  Sayfalar 1 - 19
  Çağatay SARP , Murat CİHAN
 2. DOĞU AKDENİZ’DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE TARTIŞMALARI VE TÜRKİYE’NİN VİZYONU
  Sayfalar 21 - 45
  Fatih Fuat TUNCER , Zeynep Deniz ALTINSOY
 3. TÜRK SİYASAL HAYATINDA ORTADOĞU: DIŞ POLİTİKA, KİMLİK VE TEMSİL
  Sayfalar 47 - 77
  Berkan ÖZGÜR
 4. IRKÇILIĞIN DÖNÜŞÜMÜ: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR ANALİZ
  Sayfalar 79 - 102
  Emine ERDEN KAYA , Şenol DURGUN
 5. INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO STUDYING INTERNATIONAL RELATIONS: RELEVANCE OF SOCIAL PSYCHOLOGICAL ACCOUNTS
  Sayfalar 103 - 117
  Betül ÖZYILMAZ KİRAZ
 6. “İLLET-İ MÜTHİŞE”: 20. YÜZYILIN İLK YARISINDA TÜRKİYE’DE FRENGİ İLE MÜCADELE
  Sayfalar 119 - 148
  Hatice GUZEL MUMYAKMAZ
 7. DİJİTAL PAZARLAMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ, GELECEĞİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
  Sayfalar 149 - 168
  İsmail ERKAN
 8. DİJİTAL ÇAĞDA TÜKETİM VE ALGISAL ESKİTME: SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
  Sayfalar 169 - 191
  Aysun KAYA DENİZ
 9. A SOLUTION TO KIRKUK’S STATUS PROBLEM: AUTONOMY ENHANCED WITH POWER-SHARING
  Sayfalar 193 - 218
  Kürşad GÜÇ
 10. KAPİTALİZMİN EKONOMİK KRİZLERİ
  Sayfalar 219 - 240
  Fetullah AKIN
 11. YÖNETİM TARTIŞMALARINDA KAMU YARARINDAN KAMU TERCİHİNE VE KAMU DEĞERİNE
  Sayfalar 241 - 265
  Sevinç SOYOCAK ÖZALP
 12. NEOLİBERALLEŞME DÖNEMİNDE TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN MERKEZİLEŞME SÜRECİ: 1980’Lİ YILLARDA YÖNETSEL MERKEZİLEŞMENİN ARAÇLARI
  Sayfalar 267 - 295
  Recep AYDIN
 13. DEDE KORKUT KİTABI’NDAKİ HİKAYELERİN BENLİK SAYGISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 297 - 310
  N. Gamze ILICAK , Fatih BAL
 14. COVID-19 SALGINI, DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE
  Sayfalar 311 - 335
  Mehmet Akif OKUR
 15. MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE SERMAYE YAPISI İLİŞKİSİ: BİST ENERJİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 337 - 353
  Eyyüp Ensari ŞAHİN
 16. ETNİK KİMLİK VE KÜLTÜREL ÖĞELERİN SATIN ALMA EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ: İSTANBUL İLİ PENDİK İLÇESİ ÖRNEKLEMİ
  Sayfalar 355 - 389
  Türkmen TÖRELİ , Sibel AKOVA
 17. AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI, İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ İNCELENMESİ: SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 391 - 405
  Okan ÖZKAN , Özlem ÖZER , Sümeyye ÖZMEN
 18. BABA KATILIMI ÖLÇÜMÜNDE YORUMSAMACI YAKLAŞIMIN YERİ
  Sayfalar 407 - 430
  Sezgin ERDEM
 19. SABAHATTİN ALİ’NİN İÇİMİZDEKİ ŞEYTAN ADLI YAPITININ FARKLI BASIMDAKİ DİLİÇİ VERSİYONLARININ MUKAYESESİ
  Sayfalar 431 - 448
  Esra ULUŞAHİN
 20. A REVIEW ON THE PERSONAL DATA PROTECTION AUTHORITY OF TURKEY
  Sayfalar 449 - 472
  İsmail SEVİNÇ , Niyazi KARABULUT
 21. MADDE BAĞIMLISI BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK BİR ANALİZİ: İSTANBUL ESENYURT ÖRNEĞİ
  Sayfalar 473 - 488
  Vural KARAGÜL , Cem HOCAOĞLU
 22. ÇALIŞANLARIN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGISININ İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: GEMİ ACENTELERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 489 - 504
  Özlem SANRI , Ayşe İLGÜN KAMANLI
 23. GLOBAL KRİZDE CİNSİYET VE MEDENİ DURUMA GÖRE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: TÜRKİYE İÇİN FOURIER DURAĞANLIK ANALİZİ
  Sayfalar 505 - 525
  Yıldırım Beyazıt ÇİÇEN
 24. İMAJ RESTORASYON TEORİSİ BAĞLAMINDA ÜLKER 1 NİSAN KRİZİ
  Sayfalar 527 - 545
  Türkan Öykü BÜYÜKÇELİKOK , Engincan YILDIZ
 25. DETERMINATION OF THE FACTORS AFFECTING COTTON EXPORT OF TURKEY: A PANEL GRAVITY MODEL APPROACH
  Sayfalar 547 - 564
  Fatma Feyza GÜNDÜZ , Özlem AKAY , Selim GÜNDÜZ , Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
Dizinler
YAZARLARIN DİKKATİNE

Aralık 2020 Sayımızdan itibaren (14. Sayı) dergimize makale gönderecek yazarların "düşüncenin" ön plana çıktığı çalışmalarını göndermelerini istiyoruz. Dergimiz sosyal bilimler alanında yayın yapan bir dergi olarak sadece akademik kaygılar ve akademik literatüre katkı sağlayacak çalışmaların ötesinde  entellektüel ve düşünce dünyasına da katkı sağlayacak makalelere yer vermeyi dilemektedir. Bu nedenle yazarların çalışmalarını bu hassasiyetimizi dikkate alarak dergimize göndermelerini istiyoruz. Gönderilen çalışmalar ilk olarak editöryal kurul tarafından değerlendirilip uygun görüldüğü takdirde hakem sürecine alınacaktır. 

Dergimize makale gönderecek yazarların aşağıda yer alan hususları tamamlayarak makalelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

- MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları,

- MAKALE DEVİR SÖLEŞMELERİNİ eksiksiz olarak doldurmaları,

- TURNİTİN RAPORUNU sisteme başvuru sırasında yüklemeleri