Akademik Hassasiyetler
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2148-5933 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |


15. SAYIMIZ YAYIMLANMIŞTIR.
YENİ SAYIMIZ AĞUSTOS 2021'DE YAYIMLANACAKTIR. DERGİMİZ SENEDE 3 SAYI OLARAK (NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK) ÇIKMAKTADIR. 

   Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), EBSCO, SOBİAD, ASOS İNDEX, ROAD INDEX ve BASE INDEX tarafından taranmaktadır.

 Akademik Hassasiyetler "DÜŞÜNCEYİ" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmalardan sadece akademik değil, entelektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir. 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN YAPMASI GEREKENLER

1) Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Şablona uygun gönderilmeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

2) Makale Telif Hakkı Devir Formununun doldurması gerekir. AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

3) Makale TURNITIN RAPORU da makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gerekir. 

4) TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. 

 

Akademik Hassasiyetler

ISSN 2148-5933 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Hüzeyfe Süleyman ARSLAN |
Kapak Resmi


15. SAYIMIZ YAYIMLANMIŞTIR.
YENİ SAYIMIZ AĞUSTOS 2021'DE YAYIMLANACAKTIR. DERGİMİZ SENEDE 3 SAYI OLARAK (NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK) ÇIKMAKTADIR. 

   Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup TR Dizin (ULAKBİM), EBSCO, SOBİAD, ASOS İNDEX, ROAD INDEX ve BASE INDEX tarafından taranmaktadır.

 Akademik Hassasiyetler "DÜŞÜNCEYİ" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmalardan sadece akademik değil, entelektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir. 

DERGİMİZE MAKALE GÖNDERECEK YAZARLARIN YAPMASI GEREKENLER

1) Dergimize makale gönderecek yazarların MAKALE ŞABLONUNU kullanmaları gerekmektedir. Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz. Şablona uygun gönderilmeyen makaleler dikkate alınmayacaktır.

2) Makale Telif Hakkı Devir Formununun doldurması gerekir. AKADEMİK HASSASİYETLER TELİF HAKKI DEVİR FORMU'na BURADAN ulaşabilirsiniz.

3) Makale TURNITIN RAPORU da makale gönderilirken sisteme yüklenmesi gerekir. 

4) TÜBİTAK/ULAKBİM'e göre yazarların ORCID numarası kullanmaları  zorunlu kılınmıştır. Yazarlar ORCID numaralarına http://orcid.org adresinden ulaşabilir. 

 

Cilt 8 - Sayı 15 - 26 Nis 2021
 1. KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA YENİ BİR TOPLUMSAL HAREKET OLARAK İNSAN HAKLARI HAREKETİ
  Sayfalar 1 - 20
  İbrahim MAVİ, Sıtkı YILDIZ
 2. ADLİ FELSEFE VE TOLERANS
  Sayfalar 21 - 42
  Fikret YILMAZ
 3. CLAUDE-HENRI DE SAINT-SIMON, SAİNT-SİMONİZM VE TOPLUMSAL DEĞİŞİM: ASKERİ TOPLUMDAN SANAYİ TOPLUMUNA GEÇİŞ
  Sayfalar 43 - 65
  Ahu ÖZMEN AKALIN
 4. POST-TRUTH: HEGEMONYA’NIN YENİ İDEOLOJİK AYGITI
  Sayfalar 67 - 82
  Melih COŞGUN
 5. TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM: KEMALİZM VE CHP
  Sayfalar 83 - 110
  Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI
 6. AN ANALYSIS OF WAR CONCEPT IN INTERNATIONAL RELATIONS: MORAL AND INDIVIDUAL LEVEL
  Sayfalar 111 - 126
  Merve Suna ÖZEL ÖZCAN
 7. THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE DEVELOPMENT ON SHAREHOLDERS’ RIGHTS PROTECTION
  Sayfalar 127 - 140
  Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
 8. FİNANSAL DAVRANIŞLAR VE FİNANSAL OKURYAZARLIK İLİŞKİSİ
  Sayfalar 141 - 164
  Hülya YILMAZ, Turgay KAYMAKÇI
 9. İKTİDAR VE MUHALEFET İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE DEMOKRAT PARTİ’NİN BİRİNCİ KONGRESİ
  Sayfalar 165 - 187
  Oğuz KAAN
 10. MICHAEL E. PORTER VE JAY BARNEY’İN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ İLE İLGİLİ YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 189 - 208
  İbrahim Taha DURSUN
 11. PROTRACTED BETROTHAL: A BRIEF HISTORY OF PRESENT TURKEY-EUROPEAN UNION ANTAGONISM
  Sayfalar 209 - 231
  Mustafa Onur TETİK
 12. SAVAŞ PROPAGANDASINI ANLAMAYA ÇALIŞMAK: ÇANAKKALE SAVAŞI’NDA ANZAKLAR VE SAVAŞ POSTERLERİ
  Sayfalar 233 - 268
  Sarp BAĞCAN
 13. AIR POLLUTION, HEALTH AND ECONOMIC GROWTH: A PANEL DATA ANALYSIS FOR COUNTRIES WITH THE HIGHEST CO2 EMISSION
  Sayfalar 269 - 288
  İsmail Cem AY
 14. DİASPORA OLMAK YA DA OLMAMAK: ÇERKESLER İÇİN HAYATİ BİR MESELENİN ANALİZİ
  Sayfalar 289 - 314
  Metin UÇAR
 15. DEĞİŞEN PARTİLER, DEĞİŞMEYEN SİYASET; 1950 ESKİŞEHİR VE 1958 ÇANKIRI SEL FELAKETLERİ
  Sayfalar 315 - 339
  Onur ÇELEBİ, Zeynep TEKDOĞAN
 16. DIVERGENT NATURE OF TERRORISM: A COMPARATIVE ANALYSIS ON PKK AND ISIS/ISIL
  Sayfalar 341 - 360
  Haluk KARADAĞ, Ismail SIKI
 17. THE PERCEPTION OF MUSLIM DEMOCRACY IN THE POLITICAL THOUGHT OF RACHID GHANNOUCHI
  Sayfalar 361 - 376
  Hafijur RAHMAN
 18. DOĞU HİNDİSTAN ŞİRKETİ VE İNGİLİZ RAJ’IN HİNDİSTAN’DAKİ HAKİMİYETİ: YEŞİL TEORİ ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ
  Sayfalar 377 - 395
  Hatice ÇELİK, Güler ÇOKER
 19. BİREYSEL İNANÇ DÜZEYİYLE ÖRGÜTSEL İNANÇ İKLİMİ ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEVRESEL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 397 - 416
  Mustafa ASLAN
Dizinler
YAZARLARIN DİKKATİNE

 Akademik Hassasiyetler "DÜŞÜNCEYİ" esas alan sosyal bilimler alanındaki çalışmalar yayımlanmaktadır. Çalışmalardan sadece akademik değil, entelektüel alana da katkı sağlaması istenmektedir.