Amaç

Akademik Hassasiyetler Dergisi, farklı düşünce ve görüşten Sosyal Bilimler alanındaki çalışmaları eleştirel bir süreçten geçirmek ve entellektüel, akademik çalışmaların nitelikli bir şekilde yapılmasını sağlamayı amaçlayan bir platformdur. 

Kapsam

Sosyal bilimlerin her alanında yayın yapan Akademik Hassasiyetler Dergisi , Siyaset Bilimi, sosyoloji, tarih, felsefe, psikoloji, hukuk, ekonomi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye vb. alanlarda yapılan teorik ve uygulamalı yayınlara yer veren disiplinlerarası çalışmaları destekleyen bir dergidir.