e-ISSN: 2757-9425
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 01.04.2021 tarihinden itibaren Abant Sosyal Bilimler Dergisi ismiyle, yılda üç sayı olarak (BAHAR/MART, YAZ/TEMMUZ, SONBAHAR/KASIM) yayın hayatına devam edecektir. Yeni ismiyle yakın hedeflerine doğru  kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek dergimizin bütün paydaşlarına şükranlarımızla arz olunur. 

Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 21 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. TURİZM GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLİ ÜLKELER ÖRNEĞİ

Araştırma Makalesi

8. İŞ YERİ DIŞLAMASI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Araştırma Makalesi

23. FAŞİZMDE PALİNGENESİS MİT