Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-7998 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nurşen ADAK |


Hakkımızda

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC) Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.  Başta sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, hemşirelik, siyaset bilimi vb bilim dalları olmak üzere kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili tüm bilim dallarından kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalara açıktır. Disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel tartışmalara yer veren süreli bir yayın organı olan KTC Dergisi, muhtelif disiplinlerden gelen araştırmacılar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, alana ilişkin güncel tartışmaların üretilmesi, yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilmesini amaçlamaktadır. Yayım dili Türkçe ve İngilizce olan KTC Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakem değerlendirmesi ve editör incelemesi ile yayıma hazır hale getirilmektedir. Dergide akademik makaleler dışında saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

e-ISSN 2636-7998 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nurşen ADAK |
Kapak Resmi


Hakkımızda

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC) Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.  Başta sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, hemşirelik, siyaset bilimi vb bilim dalları olmak üzere kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili tüm bilim dallarından kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalara açıktır. Disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel tartışmalara yer veren süreli bir yayın organı olan KTC Dergisi, muhtelif disiplinlerden gelen araştırmacılar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, alana ilişkin güncel tartışmaların üretilmesi, yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilmesini amaçlamaktadır. Yayım dili Türkçe ve İngilizce olan KTC Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakem değerlendirmesi ve editör incelemesi ile yayıma hazır hale getirilmektedir. Dergide akademik makaleler dışında saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Cilt 2 - Sayı 2 - 30 Kas 2019
 1. Modern Agoralarda Toplumsal Cinsiyet Oyunları: Disiplinlerarası Bir Saha Araştırması - Gender Games in Modern Agoras: An Interdisciplinary Field Research
  Sayfalar 149 - 173
  Emre BAŞCI
 2. Annelikle Birlikte Aşkın Değişen Yönü: "İyi Babaysan Seni Daha Çok Severim Kocacım!" - The Changing Direction Of Love Due To Motherhood: "If You Are A Good Father I'm Gonna Love You More My Dear Husband!"
  Sayfalar 174 - 210
  Berre ALTAŞ
 3. Sevgi, Sadakat ve Güven Söylemlerinde Namusun İzini Sürmek: Öztahakküm Aracı Olarak Namus - Tracking down Namus on the Discourses of Love, Fidelity and Reliability: Namus as a way of Self-Subjugation
  Sayfalar 211 - 237
  Ayşe KALAV
 4. “Kadınlık” Deneyimi Kavramını Kadınların Gözünden Anlamlandırma Çabası: Göç Süreciyle İş Hayatına Giren Kadınların “Kadınlık” Deneyimlerine Dair Bir Sosyolojik Analiz - An Interpretation of the Feminine Experience through the Eyes of Women: A Sociological Analysis of the Feminine Experience of Women Entering the Labor Force through Migration
  Sayfalar 238 - 260
  Asiye KEMİK
 5. Ekolojik Yaklaşımlı Feminizm/Ekofeminizm Üzerine Genel bir Değerlendirme: Kavramsal Analizi, Tarihi Süreci ve Türleri
  Sayfalar 261 - 278
  Hacı ÖZDEMİR , Duygu AYDEMİR
 6. Toplumsal Cinsiyete Özgü Tıp Üzerine Sosyolojik Tartışmalar - Sociological Discussions on Gender-Specific Medicine
  Sayfalar 279 - 294
  Yelda ÖZEN
 7. James W. Messerschmidt / Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme
  Sayfalar 295 - 303
  Benan Havva BARAN