Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2636-7998 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nurşen ADAK |


Hakkımızda

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC) Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.  Başta sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, hemşirelik, siyaset bilimi vb bilim dalları olmak üzere kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili tüm bilim dallarından kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalara açıktır. Disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel tartışmalara yer veren süreli bir yayın organı olan KTC Dergisi, muhtelif disiplinlerden gelen araştırmacılar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, alana ilişkin güncel tartışmaların üretilmesi, yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilmesini amaçlamaktadır. Yayım dili Türkçe ve İngilizce olan KTC Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakem değerlendirmesi ve editör incelemesi ile yayıma hazır hale getirilmektedir. Dergide akademik makaleler dışında saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi

e-ISSN 2636-7998 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Nurşen ADAK |
Kapak Resmi


Hakkımızda

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi (KTC) Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir.  Başta sosyoloji, psikoloji, antropoloji, iletişim, tarih, ekonomi, işletme, hukuk, eğitim bilimleri, hemşirelik, siyaset bilimi vb bilim dalları olmak üzere kadın ve toplumsal cinsiyet konularıyla ilgili tüm bilim dallarından kadın ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle hazırlanmış ampirik ve derleme çalışmalara açıktır. Disiplinlerarası kavramsal, ampirik ve yöntemsel tartışmalara yer veren süreli bir yayın organı olan KTC Dergisi, muhtelif disiplinlerden gelen araştırmacılar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi, alana ilişkin güncel tartışmaların üretilmesi, yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilmesini amaçlamaktadır. Yayım dili Türkçe ve İngilizce olan KTC Dergisi’ne gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakem değerlendirmesi ve editör incelemesi ile yayıma hazır hale getirilmektedir. Dergide akademik makaleler dışında saha çalışması notları, söyleşiler, kongre ve çalıştay notları ve kitap tanıtım yazılarına da yer verilmektedir. 

Dergide yayımlanan tüm çalışmalar, kamu ve tüzel kişilerce, gerekli atıflar verilmek koşuluyla kullanıma açık olup dergide yayımlanmış çalışmaların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Cilt 3 - Sayı 1 - 31 May 2020
 1. Annelerin Emzirmeye İlişkin Instagram’da Paylaştıkları Görsellerin Heteronormatif Cinsiyet Kalıpları Açısından Değerlendirilmesi | Evaluation of the Visuals Shared By Mothers on Instagram About Breastfeeding from the Point of Heteronormative Gender Patterns
  Sayfalar 1 - 29
  Meral TİMURTURKAN
 2. Politik Kamera: Rumen Yeni Dalga Sinemasında Bakışın İdeolojikleşmesi ve Kadın Bedeninin Temsili | Political Camera: The Ideologization of View in Romanian New Wave Cinema and Representation of Women’s Body
  Sayfalar 30 - 60
  Mehmet AYTEKİN
 3. An Ethnographical Approach: Female Blogosphere In Turkey
  Sayfalar 61 - 82
  Melike Aslı SİM
 4. Güzel Doğulmaz, Güzel Olunur!: Beauvoir’ın Aşkınlık, Irigaray’ın Taklit Düşüncesi Üzerinden Güzellik Sorunsalı | One Is Not Born, But Rather Becomes, Beautiful!: Examination of Beauty Through Beauvoir's Transcendence and Irigaray's Mimicry Concepts
  Sayfalar 83 - 101
  Özüm KOŞAR
 5. Özneden Nesneye İtilme: Kadın Deneyimi Olarak Kürtaj / Repressing From Subject To Object: Abortion as a experience of woman
  Sayfalar 102 - 128
  Merve YILDIRIM , Halime ÜNAL REŞİTOĞLU
 6. Pamuk Prenses ile Hansel ve Gretel Masallarında Cadı-Doğa Bağlantısının İncelenmesi | Investıgatıon of Wıtch-Nature Connectıon In Snow Whıte Wıth Hansel And Gretel
  Sayfalar 129 - 150
  Kinem TOKDEMİR
 7. Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kadınlara Yönelik Hizmetlerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi | An evaluation of local government services for women in Turkey on the basis of gender
  Sayfalar 151 - 169
  Ilgın YUCEL , İlkay KUTLAR

18858

18859

18860

18861