Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 2687-2374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademik Platform | www.apjhls.com


Değerli Bilim Dostlarımız


Uzun bir süreden beri Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda ‘’Yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmek” misyonu ile çalışmalar yapan Helal ve Sağlıklı Gıda Platformumuz, uluslararası nitelikte Türkçe- İngilizce- Arapça dillerinden makalelerin yer alacağı Academic Platform Journal of Halal Life Style / Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi (APJHLS) isimli bilimsel bir dergi ile e-dergi olarak yayın hayatına başlayacaktır.


Temel hedef, helal kavramını Helal Gıda ve Beslenme, Yaşam Boyu Sağlık, Helal Yönetim Ticaret ve İşletme, Helal Turizm, İlahiyat ve Eğitim gibi hayatın her alanına yönelik makaleleri kabul edecektir. Bu kapsamda, helal kavramının gıdanın ötesinde her anlamda insanoğlunun hayatında yer edinmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bakış açısıyla, günümüz toplumunda daraltılarak sadece yeme-içme bahsinde gelenekselleştirilerek gündeme gelen Helal kavramı yaşamın her alanında aktif bir şekilde hak ettiği yeri bulmuş olacak, ‘Hukuki’ olan ancak ‘Vicdanlarda Helal Olmayan’ pek çok etik dışı davranışın sorgulanmasıyla ilgili yeni ufuklar açılmış olacaktır. Bu hedef; siz değerli araştırmacıların katkıları olmadan gerçekleşemez.


Açık erişim felsefesi ve ilkeleri (Budapeşte Açık Erişim Girişimi) ile “Creative Commons” telif hakkı lisans uygulamaları doğrultusunda uluslararası hakemli bir dergi olan JHLS, bilim ile helal kavramı arasında bir köprü görevi yürütmeyi hedeflemektedir.


Dergimizde yayınlanacak makalelerin sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla Helal Yaşam kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığa bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının verileceği inancı ile çıkarılacak sayılar için araştırma sonuçlarınızı bekleriz.

Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi

ISSN 2687-2374 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademik Platform | www.apjhls.com
Kapak Resmi


Değerli Bilim Dostlarımız


Uzun bir süreden beri Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda ‘’Yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmek” misyonu ile çalışmalar yapan Helal ve Sağlıklı Gıda Platformumuz, uluslararası nitelikte Türkçe- İngilizce- Arapça dillerinden makalelerin yer alacağı Academic Platform Journal of Halal Life Style / Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi (APJHLS) isimli bilimsel bir dergi ile e-dergi olarak yayın hayatına başlayacaktır.


Temel hedef, helal kavramını Helal Gıda ve Beslenme, Yaşam Boyu Sağlık, Helal Yönetim Ticaret ve İşletme, Helal Turizm, İlahiyat ve Eğitim gibi hayatın her alanına yönelik makaleleri kabul edecektir. Bu kapsamda, helal kavramının gıdanın ötesinde her anlamda insanoğlunun hayatında yer edinmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu bakış açısıyla, günümüz toplumunda daraltılarak sadece yeme-içme bahsinde gelenekselleştirilerek gündeme gelen Helal kavramı yaşamın her alanında aktif bir şekilde hak ettiği yeri bulmuş olacak, ‘Hukuki’ olan ancak ‘Vicdanlarda Helal Olmayan’ pek çok etik dışı davranışın sorgulanmasıyla ilgili yeni ufuklar açılmış olacaktır. Bu hedef; siz değerli araştırmacıların katkıları olmadan gerçekleşemez.


Açık erişim felsefesi ve ilkeleri (Budapeşte Açık Erişim Girişimi) ile “Creative Commons” telif hakkı lisans uygulamaları doğrultusunda uluslararası hakemli bir dergi olan JHLS, bilim ile helal kavramı arasında bir köprü görevi yürütmeyi hedeflemektedir.


Dergimizde yayınlanacak makalelerin sadece inanç hassasiyeti dolayısıyla Helal Yaşam kavramını içselleştirmiş olan insanlara değil yeryüzünde yaşayan tüm insanlığa bir yaşam tarzı olarak sunulması yolunda temel mesajların ve bir yol haritasının verileceği inancı ile çıkarılacak sayılar için araştırma sonuçlarınızı bekleriz.

Cilt 1 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Ekmek Hakkında Güncel Bir Değerlendirme: Sağlık Etkileri, Gıda Katkı Maddeleri ve Helallik Sorunu
  Sayfalar 1 - 17
  Fatih GÜLTEKİN, Sümeyye AKIN, Adem ELGÜN
 2. Alkol ve Gastrointestinal Mikrobiyota
  Sayfalar 18 - 22
  Kerem YILMAZ, Mustafa ALTINDİŞ
 3. Endüstriyel Yumurta Ürünlerinin Helal Gıda Açısından Üretim Şartlarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 23 - 34
  Muhammed YÜCEER, Cengiz CANER
 4. Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti
  Sayfalar 35 - 43
  Murat ŞİMŞEK
 5. İşlenmiş Et Ürünleri ve Gıda Katkı Maddeleri
  Sayfalar 44 - 53
  Fatih GÜLTEKİN, Sümeyye AKIN
 6. İlaç Bileşimlerinde İslam İnancına Göre Haram Olan Maddelerin Bulunma Durumu
  Sayfalar 54 - 61
  Seyfullah Oktay ARSLAN, Saliha Ayşenur ÇAM, Fatma UYSAL
Yazım Kuralları /Instructions for Authors

Dergiye yayımlanması için gönderilen yazılarda aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.

 • Makaleler İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır.
 • Gönderilen metin daha önceden yayımlanmamış ve herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamış olmalıdır (veya Editöre Notlar kısmında bir açıklama yapılmalıdır).
 • Gönderi dosyası Microsoft Word dokümanı dosyası biçiminde olmalıdır.
 • Mevcut olduğu durumlarda referansların URL'leri verilmelidir.
 • Metin; tek satır aralıklı, 10 punto ile yazılarak, altını çizme yerine italik kullanılmış (URL adresleri hariç) ve tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun kısımlara yerleştirilerek teslim edilmelidir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyaları (JPG veya TIFF formatında ) ek dosya olarak gönderilmelidir.
 • Makalenin başlığı, makalenin içeriğine uygun ve anlaşılır olmalıdır. Tüm başlıklar kalın yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Araştırma için sağlanan bireysel veya kurumsal mali desteklerle ilgili teşekkür yazıları makalenin sonunda ayrı bir bölümde yer almalıdır.
 • Özet, teşekkür ve referans bölümleri dışında kalan tüm makale bölümlerinde numaralandırma yapılmalıdır. Makale düzenlemesi sırası ile Özet, Makale Ana Metin, Teşekkür (gerekli olması durumunda) ve Referanslar şeklinde yapılmalıdır.
 • Matematiksel ifadeler “Denklem Düzenleyicisi” kullanılarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler parantez içinde numaralandırılmalıdır.
 • Makale aşağıda verilen sırada düzenlenmelidir.

a.) Özet: Özet’in uzunluğu en fazla 250 kelime olmalıdır. En az 3 (üç) kelimeden oluşacak anahtar kelimeler ile özet arasında bir satır boşluk bırakılmalı ve italik olarak yazılmalıdır. Matematiksel ifadeler özete dâhil edilmemelidir.
b.) Ana Metin: Makale, bilimsel bir dille, farklı disiplinlerdeki ispata dayalı bilgiler ve mantıksal tartışmaların birleştirilmesi ile oluşan fikirleri içeren ve makalenin temel amaç ve yaklaşımlarını ifade eden bir giriş bölümü ile başlamalıdır. Bu bölüm tüm okuyucular dikkate alınarak yazılmalıdır. Teknik terimler, semboller ve kısaltmalar makalede ilk kullanıldıklarında tanımlanmalıdır. Tüm bölümler numaralandırılarak şu sırada biçimlendirilmelidir.
1. Giriş,
2. Malzeme ve Yöntem,
3. Bulgular,                   
4. Değerlendirme ve Sonuç.
Ana metin alt başlıklara sahip olabilir. ( 2.1, 2.1, ..etc.)
c). Referanslar: Cümlenin sonunda da gösterildiği gibi tüm referanslar (kaynaklar) kareli parantez içerisinde numaralandırılmalıdır. Makalenin sonuna aşağıdaki örneklere benzer bilgileri içeren referans listesi eklenmelidir.
Not: Referanslama IEEE sistemine göre yapılmakta olup her bir makale için uygun referans formatı:
https://www.refme.com/citation-generator/ieee/ veya
http://www.citationmachine.net/ieee adresinden otomatik olarak üretilebilmektedir.


i. Makale             [1] A. Z. Bir, H.T. Kuloglu, Y. Baykal and Y. Cai, "Beam wander characteristics of cos and cosh-Gaussian beams,", Appl. Phys. B, vol. 95, no 4, pp. 763-771, May 2009.

ii. Kitap               [1] A. Lister, Fundamentals of Operating Systems, New York: Springer-Verlag, 1984.

iii. Tez                 [1] Gergün Seçil, "Representations of functions harmonic in the upper half-plane and their applications", Ph. D. thesis, Bilkent University Institute of Engineering and Science, Ankara, 2003.

iv. Toplantı ve Konferans Sunumları
[1] B. Küçükali, and L. Kandiller, "Deniz Harbinde Filo Konuşlandırma Problemi ve Akaryakıt Tüketim Simülasyonu", Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2002, ODTÜ, Ankara, 263-271, (2002).
[2] D. Baleanu, "Variational formulation of the Schrödinger field", in Proceedings of XII International Colloquium on Quantum Groups and Integrable Systems, (June 12-14, Prague, Czech Republic, 2003), Czech. J. Phys. 53 (11), 971-976, (2003).

v. Rapor             [1] A. S. Camtepe, S. Albayrak, and B. Yener, "Optimally Increasing Secure Connectivity in Multihop Wireless Adhoc Networks" Rensselaer Polytechnic Institute, Department of Computer Science Technical Report TR-09-01, (2009).

vi. Süreli Yayınlar   
[1] H. M. Şahin, and T. Altunok , "Bir Konferansla Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları", Eko Enerji (Aylık Ekonomi Politik Enerji Dergisi), Sayı 37, Şubat 2010.

vii. URL referanslar (e-ansiklopediler, e-kitaplar and e-dergiler)
[1] Wikipedia, URL: http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_address_harvesting (Erişim zamanı; Şubat, 8, 2010).


Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için kontrol listesi 

Makaleler eksiksiz olmalı ve şunları kapsamalıdır:

 • Editöre sunum sayfası
 • Kapak sayfası
 • Yazı bölümleri
 • Türkçe ve İngilizce başlık
 • Özet (250 sözcük) (Türkçe ve İngilizce)
 • Anahtar sözcükler (en az 3) (Türkçe ve İngilizce)
 • Uygun bölümlere ayrılmış makale
 • Dergi yazı kurallarına uygun olarak hazırlanmış kaynaklar listesi
 • Bütün şekil, tablo ve grafikler