e-ISSN: 2687-2374
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Akademik Perspektif Derneği
Kapak Resmi
       

Helal yaşam tarzı, yaşamın amacına önem verenler için onaylanmış bir kalite standardıdır. AP Helal Yaşam, günümüzde belirli alanlarla sınırlı ve kısmen kullanılan Helal bilincinin ve duyarlılığının yaşamın her alanında aktif olarak bilimsel bir yaklaşımla tartışıldığı bir ortamdır. Buna ilave olarak, çıktılar ve beklenen değer, yalnızca İnanç nedeniyle Helal Yaşam kavramını içselleştirenlere değil, bilimsel olarak üretilmiş objektif bilgiyi algılayabilen herkese alternatif bir yaşam tarzı sunmaktadır. AP Helal Yaşam, özgün, telif ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış aşağıdaki bilimsel ürün türlerini ilgililerle buluşturmaya devam etmektedir:

• Keşifsel çalışmalar ve kavramlaştırma araştırmaları;
• Nedensel ya da tanımlayıcı olarak tasarlanmış nicel/nitel birincil veriye dayanan araştırma makaleleri;
• Nicel/nitel ikincil veriye dayanan veya sistematik literatür taraması veya İçerik Analizi ile üretilmiş çalışmaları;
• Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildirilerin tam metinleri;
• Örnek Olay Analizi raporları;
• Yeni bir terim, yöntem ve/veya metodolojiyi tanıtan teknik raporlar;
• Kitap ve sempozyum kritikleri;
• Önceki yayınlanmış çalışmalarla ilgili bilimsel eleştiriler;
• Bilimsel eleştirilere verilen cevaplar.


ici2.png

asos-index.png

                                                                                                     


Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi