e-ISSN: 2687-2374
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Akademik Perspektif Derneği
Kapak Resmi
       

AP Helal Yaşam Dergisi* (APJHLS) altı ayda bir yayınlanan, Helal yaşam tarzı perspektifinde farklı dil ve disiplinlerden başvuru kabul eden, tarafların gizlendiği (double blind) hakem değerlendirme sürecini uluslararası ölçekte benimsemiş, açık erişimli ve içeriğin serbestçe paylaşılmasına imkan veren (CC BY) bilimsel bir dergidir. Helal bilinç ve kavramının, yaşamın her alanını kapsayacak şekilde bilimsel yaklaşımlarla ele alındığı bir ortamdır sunmaktadır. AP Helal Yaşam Dergisi özgün, telif ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış aşağıdaki bilimsel ürün türlerini ilgililerle buluşturmaya devam etmektedir:

  • Keşifsel çalışmalar ve kavramlaştırma araştırmaları;
  • Nedensel ya da tanımlayıcı nicel/nitel birincil veriye dayanan araştırma makaleleri;
  • Nicel/nitel ikincil veriye dayanan veya sistematik literatür taraması veya İçerik Analizi ile üretilmiş çalışmaları;
  • Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildirilerin tam metinleri;
  • Örnek Olay Analizi raporları;
  • Yeni bir terim, yöntem ve/veya metodolojiyi tanıtan teknik raporlar;
  • Kitap ve sempozyum kritikleri;
  • Önceki yayınlanmış çalışmalarla ilgili bilimsel eleştiriler;
  • Bilimsel eleştirilere verilen cevaplar.

*Cilt:2, Sayı:2’ye kadar Helal Yaşam Dergisi adıyla

26650 26648      26647      26649         26642    

26651       266522528025281    25282


25283      25284     25288      25286       25287


Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi