Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-2374 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademik Platform |


Helal yaşam tarzı, yaşamın amacına önem verenler için onaylanmış bir kalite standardıdır. AP Helal Yaşam, günümüzde belirli alanlarla sınırlı ve kısmen kullanılan Helal bilincinin ve duyarlılığının yaşamın her alanında aktif olarak bilimsel bir yaklaşımla tartışıldığı bir ortamdır. Buna ilave olarak, çıktılar ve beklenen değer, yalnızca İnanç nedeniyle Helal Yaşam kavramını içselleştirenlere değil, bilimsel olarak üretilmiş objektif bilgiyi algılayabilen herkese alternatif bir yaşam tarzı sunmaktadır. AP Helal Yaşam, özgün, telif ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış aşağıdaki bilimsel ürün türlerini ilgililerle buluşturmaya devam etmektedir:

• Keşifsel çalışmalar ve kavramlaştırma araştırmaları;
• Nedensel ya da tanımlayıcı olarak tasarlanmış nicel/nitel birincil veriye dayanan araştırma makaleleri;
• Nicel/nitel ikincil veriye dayanan veya sistematik literatür taraması veya İçerik Analizi ile üretilmiş çalışmaları;
• Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildirilerin tam metinleri;
• Örnek Olay Analizi raporları;
• Yeni bir terim, yöntem ve/veya metodolojiyi tanıtan teknik raporlar;
• Kitap ve sempozyum kritikleri;
• Önceki yayınlanmış çalışmalarla ilgili bilimsel eleştiriler;
• Bilimsel eleştirilere verilen cevaplar.

Akademik Platform Helal Yaşam Dergisi

e-ISSN 2687-2374 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Akademik Platform |
Kapak Resmi


Helal yaşam tarzı, yaşamın amacına önem verenler için onaylanmış bir kalite standardıdır. AP Helal Yaşam, günümüzde belirli alanlarla sınırlı ve kısmen kullanılan Helal bilincinin ve duyarlılığının yaşamın her alanında aktif olarak bilimsel bir yaklaşımla tartışıldığı bir ortamdır. Buna ilave olarak, çıktılar ve beklenen değer, yalnızca İnanç nedeniyle Helal Yaşam kavramını içselleştirenlere değil, bilimsel olarak üretilmiş objektif bilgiyi algılayabilen herkese alternatif bir yaşam tarzı sunmaktadır. AP Helal Yaşam, özgün, telif ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış aşağıdaki bilimsel ürün türlerini ilgililerle buluşturmaya devam etmektedir:

• Keşifsel çalışmalar ve kavramlaştırma araştırmaları;
• Nedensel ya da tanımlayıcı olarak tasarlanmış nicel/nitel birincil veriye dayanan araştırma makaleleri;
• Nicel/nitel ikincil veriye dayanan veya sistematik literatür taraması veya İçerik Analizi ile üretilmiş çalışmaları;
• Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildirilerin tam metinleri;
• Örnek Olay Analizi raporları;
• Yeni bir terim, yöntem ve/veya metodolojiyi tanıtan teknik raporlar;
• Kitap ve sempozyum kritikleri;
• Önceki yayınlanmış çalışmalarla ilgili bilimsel eleştiriler;
• Bilimsel eleştirilere verilen cevaplar.

Cilt 2 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Helâl Gıda Üretimi ve Tüketimi
  Sayfalar 70 - 94
  Zeynep GÜNEŞ, Hasan YETİM
 2. Helâl Gıda
  Sayfalar 95 - 101
  Mustafa ATASEVER, Mustafa ALİŞARLI
 3. Helâl Gıda ve Gıda Etiketi
  Sayfalar 102 - 108
  Büşra DEMİRER, Mehmet ÖZDEMİR
 4. Utilization of Black Grape Pomace in the Production of Shalgam Juice: Effect on the Ethyl Alcohol Levels
  Sayfalar 109 - 115
  Mehmet AKBULUT, Hacer ÇOKLAR