Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-4936 | e-ISSN 2645-9019 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi


ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. ADAM AKADEMİ, yayın başvuru, hakemlik süreçleri ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makaleleri yayımlanan yazarlara talepleri halinde 1 sayı ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dünyadaki birçok saygın üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ADAM AKADEMİ, aşağıda yer alan servisler tarafından da taranmakta ve dizinlenmektedir: 

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal Bilimler Veritabanı)
 • ProQuest (Central, Social Science Database, Social Science Premium Collection)
 • EBSCOhost (Academic Search Premier)
 • Index Islamicus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4936 | e-ISSN 2645-9019 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi
Kapak Resmi


ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. ADAM AKADEMİ, yayın başvuru, hakemlik süreçleri ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makaleleri yayımlanan yazarlara talepleri halinde 1 sayı ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dünyadaki birçok saygın üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ADAM AKADEMİ, aşağıda yer alan servisler tarafından da taranmakta ve dizinlenmektedir: 

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal Bilimler Veritabanı)
 • ProQuest (Central, Social Science Database, Social Science Premium Collection)
 • EBSCOhost (Academic Search Premier)
 • Index Islamicus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Cilt 10 - Sayı 1 - 30 Haz 2020
Dizinler
Anahtar Kelimeler

Sosyal bilimler, iktisat, ekonomi, maliye, tarih, İslami ilimler, teoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, teori, araştırma, Osmanlı, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Akdeniz, Karadeniz, reform, kalkınma, kurumlar, vakıflar