Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-4936 | e-ISSN 2645-9019 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi


ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. ADAM AKADEMİ, yayın başvuru, hakemlik süreçleri ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makaleleri yayımlanan yazarlara talepleri halinde 1 sayı ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dünyadaki birçok saygın üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ADAM AKADEMİ, aşağıda yer alan servisler tarafından da taranmakta ve dizinlenmektedir: 

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal Bilimler Veritabanı)
 • ProQuest (Central, Social Science Database, Social Science Premium Collection)
 • EBSCOhost (Academic Search Premier)
 • Index Islamicus
 • Index Copernicus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2146-4936 | e-ISSN 2645-9019 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/adamakademi
Kapak Resmi


ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. ADAM AKADEMİ, yayın başvuru, hakemlik süreçleri ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makaleleri yayımlanan yazarlara talepleri halinde 1 sayı ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dünyadaki birçok saygın üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ADAM AKADEMİ, aşağıda yer alan servisler tarafından da taranmakta ve dizinlenmektedir: 

 • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal Bilimler Veritabanı)
 • ProQuest (Central, Social Science Database, Social Science Premium Collection)
 • EBSCOhost (Academic Search Premier)
 • Index Islamicus
 • Index Copernicus
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
Cilt 10 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. When do Civil Wars Breed Ethnic Cleansing? The Cases of Lebanon and Yugoslavia
  Sayfalar 265 - 290
  M. Tahir KILAVUZ
 2. Islam, Politics, and Bangladesh: A Qualitative Content Analysis on the Democratic and Political Culture of Bangladesh Jamaat-e-Islami (BJI)
  Sayfalar 291 - 318
  Md Nazmul ISLAM, Murat ÖNDER, İsrael Nyaburi NYADERA
 3. Causal Link Between Consumer Prices Index and Producer Prices Index: An Evidence From Central and Eastern European Countries (CEECs )
  Sayfalar 319 - 332
  Asli OZPOLAT
 4. Tolstoy Vakfı ve Türkiye’deki Faaliyetleri
  Sayfalar 333 - 356
  Sinan KIYANÇ
 5. İşletme Tarihi’nde Bir Araştırma Alanı Olarak Girişimcilik Kavramı: Kökenleri, Evrimi, Kültür ve Değerler Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 357 - 376
  Nurzahit KESKİN
 6. Ermenistan Devleti’nin Kurulması ve Bölgeden Azerbaycan Türklerinin Zorunlu Göç Ettirilmesi (1906-1953)
  Sayfalar 377 - 398
  Amrah BAYRAMOV, Ahmet EDİ
 7. Psikolojik Sözleşme İhlalinin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Çağrı Merkezi Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 399 - 424
  Özlem TÜRKÖZÜ, Merve KOÇOĞLU SAZKAYA
 8. Reflection of Social Media Addiction on Family Communication Processes
  Sayfalar 425 - 445
  Şebnem GÜRSOY ULUSOY, Özge GÜRSOY ATAR
 9. Muhtarlar ve Topluluk-Temelli Afet Yönetişimi
  Sayfalar 447 - 485
  Fahri ÇAKI, Goncagül GÜLTEKİN ÖZBAYRAM
 10. Discussing the Coronavirus Pandemic in the Context of Risk Society and Its Educational Implications
  Sayfalar 487 - 589
  Volkan DURAN, Recep CENGİZ
Dizinler
Anahtar Kelimeler

Sosyal bilimler, iktisat, ekonomi, maliye, tarih, İslami ilimler, teoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, teori, araştırma, Osmanlı, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Akdeniz, Karadeniz, reform, kalkınma, kurumlar, vakıflar