ISSN: 2146-4936
e-ISSN: 2645-9019
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi
Kapak Resmi
       

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. ADAM AKADEMİ, yayın başvuru, hakemlik süreçleri ve yayımlanma süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca makaleleri yayımlanan yazarlara talepleri halinde 1 sayı ücretsiz olarak gönderilmektedir.

Dünyadaki birçok saygın üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ADAM AKADEMİ, aşağıda yer alan servisler tarafından da taranmakta ve dizinlenmektedir: 

  • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin (Sosyal Bilimler Veritabanı)
  • ProQuest (Central, Social Science Database, Social Science Premium Collection)
  • EBSCOhost (Academic Search Premier)
  • Index Islamicus
  • Index Copernicus
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

2022 - Cilt: 12 Sayı: 1

Anahtar Kelimeler

Sosyal bilimler, iktisat, ekonomi, maliye, tarih, İslami ilimler, teoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, felsefe, sosyoloji, teori, araştırma, Osmanlı, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Akdeniz, Karadeniz, reform, kalkınma, kurumlar, vakıflar

images?q=tbn:ANd9GcTN-vWKCuoNo-WpljX6S59qN7Q5NGFxOd_U8Y5MPhMyM_LaIhk-tg

ADAM AKADEMİ'de yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Bu lisans; yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkı tanır. Açık erişim disiplinler arası iletişimi kolaylaştıran, farklı disiplinlerin birbirleriyle çalışabilmesini teşvik eden bir yaklaşımdır.

ADAM AKADEMİ bu doğrultuda makalelerine daha çok erişim ve daha şeffaf bir değerlendirme süreci sunarak kendi alanına katma değer sağlamaktadır.