Keşfet

Dergiler 2015

ALKÜ Fen Bilimleri Dergisi
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Mühendislik
All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace
Center for Foreign Policy and Peace Research, İhsan Doğramacı Peace Foundation
Sosyal
Scopus ProQuest Index Copernicus TR Dizin EBSCO Columbia International Affairs Online (CIAO) Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
İstanbul Üniversitesi
Sosyal
SOBIAD TR Dizin Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi
H. Kazım KALKAN
Alman, Flemenk, İskandinav Edebiyatı Dil ve Dil Bilim Edebi İncelemeler Edebiyat Eğitim, Eğitim Araştırmaları Folklor Kültürel Çalışmalar
Alphanumeric Journal
Bahadır Fatih YILDIRIM
Endüstri Mühendisliği Yöneylem, Araştırma ve Yönetim Bilimi
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) DOAJ EconLit SOBIAD CiteFactor TR Dizin RePEc ResearchBib Sindex Akademik Dizin Arastirmax Rootindexing Eurasian Scientific Journal Index ASOS Index JournalTOCs Open Access Library (oalib) SciLit Index Copernicus
Amasya İlahiyat Dergisi
Amasya Üniversitesi
Din Bilimi
TR Dizin
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Amasya Üniversitesi
Eğitim, Bilimsel Disiplinler
idealonline Arastirmax Türk Eğitim İndeksi DOAJ Index Copernicus CiteFactor Acarindex SOBIAD ResearchBib JournalTOCs
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Amasya Üniversitesi
Sosyal
Scientific Indexing Services MIAR ROAD CiteFactor Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Rootindexing Eurasian Scientific Journal Index İSAM MLA International Bibliography Google Scholar
Amisos
Davut YİĞİTPAŞA
Antropoloji Arkeoloji Sanat Tarih
SOBIAD Google Scholar OpenAIRE Arastirmax infobase index Journal Factor DRJI OAJI ResearchBib Eurasian Scientific Journal Index idealonline
Ana Dili Eğitimi Dergisi
Mehmet KURUDAYIOĞLU
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
DOAJ TR Dizin Modern Language Association ERIH PLUS
Anadolu
Ankara Üniversitesi
Arkeoloji
TR Dizin EBSCO
Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Mustafa KARACA
Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Google Scholar
Anadolu Araştırmaları
İstanbul Üniversitesi
Alan Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Dil ve Dil Bilim Kültürel Çalışmalar Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası Tarih
TR Dizin
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Fen Mühendislik Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Spor Bilimleri Sosyal Hukuk
ANADOLU Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ziraat Ziraat, Ortak Disiplinler
CAB Direct CAB Abstract TR Dizin
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi
Yeni Eğitim Yayıncılık
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Anadolu Güncel Tıp Dergisi
MediHealth Academy Yayıncılık
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi
Ataturk University
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
SOBIAD TÜRK MEDLINE Google Scholar TÜRKİYE ATIF DİZİNİ TR Dizin
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi
Seymur AĞAZADE
Siyasi Bilimler İktisat İşletme
Eurasian Scientific Journal Index Rootindexing ROAD Science Library Index ResearchBib Journal Factor DRJI
Anadolu Journal of Educational Sciences International
Anadolu University
Sosyal
TR Dizin
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
OAJI DOAJ MIAR TÜRKİYE ATIF DİZİNİ TÜRK MEDLINE Google Scholar TR Dizin Scientific World Index SciLit Academic Keys ResearchBib J-Gate ScopeMed
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mühendislik
Scientific Indexing Services SOBIAD Google Scholar DRJI
Anadolu Öğretmen Dergisi
Naim UZUN
Eğitim, Bilimsel Disiplinler Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Eurasian Scientific Journal Index Google Scholar Scientific Indexing Services idealonline OpenAIRE
Anadolu Strateji Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Sosyal
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Ondokuz Mayıs University
Fen
DOAJ TR Dizin ProQuest Ulrich's Periodicals Directory CAB Direct Google Scholar CAB Abstract EBSCOhost CiteFactor Scientific Indexing Services OAJI DRJI SciLit COSMOS IF
Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi - B Teorik Bilimler
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Temel Bilimler
DOAJ EBSCO TR Dizin
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Google Scholar
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Hukuk
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası Uluslararası İlişkiler İktisat İşletme İşletme Finans
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası Uluslararası İlişkiler İktisat
Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi
İşletme
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilim Tartışmaları Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Alan Çalışmaları
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Google Scholar RePEc Ulrich's Periodicals Directory EconLit EBSCOhost Index Islamicus ASOS Index Index Copernicus
Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi
Namık Kemal Üniversitesi
Sosyal
İSAM Global Academic Index SciLit JournalTOCs CrossRef Index Copernicus idealonline
Analytical Politics
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Kamu Yönetimi Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler
Anasay
İshak KÜÇÜKYILDIZ
Sosyal
CrossRef General Impact Factor CiteFactor Rootindexing ASOS Index Eurasian Scientific Journal Index OpenAIRE Index Copernicus DRJI infobase index ResearchBib ROAD Kaynakça.info Scientific Indexing Services Google Scholar İSAM
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
Detay Yayıncılık
Sosyal
EBSCO TR Dizin
Anatolian Bryology
Cankiri Karatekin University
Fen
TR Dizin Thomson Reuters / Clarivate Analytics SOBIAD Google Scholar DOAJ EBSCOhost CrossRef
Anatolian Journal of Biology
Mehmet KARADAYI
Biyoloji
Anatolian Journal of Botany
Abdullah KAYA
Fen Biyoloji
Google Scholar i2or Eurasian Scientific Journal Index DRJI Scientific Indexing Services
Anatolian Journal of Emergency Medicine
Türkiye Acil Tıp Derneği
Tıp
Anatomy
Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Index Copernicus EBSCO TR Dizin
Anayasa Yargısı
T.C. ANAYASA MAHKEMESİ
Hukuk
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Muş Alparslan Üniversitesi
Sosyal
ASOS Index İSAM Index Copernicus TR Dizin SOBIAD ResearchBib Eurasian Scientific Journal Index Türk Eğitim İndeksi CiteFactor DRJI Google Scholar SciLit COSMOS IF idealonline JIFACTOR infobase index
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Veteriner Hekimlik
Anka Tıp Dergisi
İbrahim İKİZCELİ
Genetik ve Kalıtım Tıp Acil Tıp Adli Tıp Alerji Anatomi ve Morfoloji Androloji Anestezi Biyofizik Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Biyokimyasal Araştırma Metotları Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji Cerrahi Dermatoloji Endokrinoloji ve Metabolizma Enfeksiyon Hastalıkları Fizyoloji Gastroenteroloji ve Hepatoloji Gelişim Biyolojisi Genel ve Dahili Tıp Geriatri ve Gerontoloji Gerontoloji Göz Hastalıkları Halk ve Çevre Sağlığı Hematoloji Hücre Biyolojisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp ve Kalp Damar Sistemi Klinik Nöroloji Kulak, Burun, Boğaz Mikrobiyoloji Nörolojik Bilimler Nörolojik Görüntüleme Odyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisi Onkoloji Ortopedi Patoloji Pediatri Periferal Damar Hastalıkları Psikiyatri Radyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntüleme Rehabilitasyon Romatoloji Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Solunum Sistemi Spor Bilimleri Tamamlayıcı ve Entegre Tıp Temel Sağlık Hizmetleri Transplantasyon Tropik Tıp Tıbbi Araştırmalar Deneysel Tıbbi Etik Tıbbi Laboratuar Teknolojisi Tıbbi İnformatik Yoğun Bakım, Tıp Üroloji ve Nefroloji İmmünoloji
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi
Ankara Üniversitesi
Sosyal Hukuk Siyasi Bilimler Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası İktisat İşletme
Index Copernicus Index Islamicus DOAJ ERIH PLUS Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Index (ESCI) EBSCO TR Dizin
Ankara Barosu Dergisi
Ankara Barosu
Hukuk
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Ankara EAH
Diş Hekimliği Eczacılık Tıp
Google Scholar TR Dizin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli University
Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Hukuk
TR Dizin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli University
Sosyal
TR Dizin
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Eğitim, Bilimsel Disiplinler Eğitim, Eğitim Araştırmaları Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Ankara Medical Journal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Fen Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Academic Keys Google Scholar TÜRKİYE ATIF DİZİNİ DOAJ TR Dizin SHERPA/RoMEO ResearchBib ISRA (International Society for Research Activity) ROAD J-Gate Hinari JournalTOCs TÜRK MEDLINE
Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
TÜRKİYE ATIF DİZİNİ SOBIAD CiteFactor Index Copernicus DRJI Google Scholar
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi
Ankara Üniversitesi
Fen Mühendislik Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Sosyal
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Social Sciences University of Ankara
Hukuk
Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Uluslararası Sosyal Bilimler Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (USDAD)
Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Eğitim, Bilimsel Disiplinler Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası Tarih
Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi
Fen Mühendislik, Ortak Disiplinler Tıp Sosyal
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Farmakoloji ve Eczacılık
OpenAIRE Google Scholar Scopus
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Eğitim, Bilimsel Disiplinler Eğitim, Eğitim Araştırmaları
TR Dizin EBSCOhost DOAJ Educational Research Abstracts Online SOBIAD ERIH PLUS ProQuest
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi
Ankara University
Sosyal
DOAJ TR Dizin ProQuest EBSCO SOBIAD Türk Eğitim İndeksi Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Sanat Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Hukuk
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Din Bilimi Felsefe Sanat Sosyoloji
Scopus WorldCat Index Islamicus TR Dizin
Ankara Üniversitesi İlef Dergisi
Ankara Üniversitesi
Sosyal
ERIH PLUS TR Dizin Emerging Sources Citation Index (ESCI) DOAJ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Ankara Üniversitesi
Sosyal Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü Hukuk Kamu Yönetimi Kentsel Çalışmalar Siyasi Bilimler Uluslararası İlişkiler Çevre Çalışmaları İktisat İşletme İşletme Finans
ASOS Index EBSCO Index Islamicus TR Dizin
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi
Veteriner Hekimlik
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) CAB Direct TR Dizin CAB Abstract Science Citation Index Expanded (SCI-E) Scopus
Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul
İstanbul Üniversitesi
Hukuk
TR Dizin
Antakiyat
Mustafa Kemal Üniversitesi
Sosyal Din Bilimi Eğitim, Bilimsel Disiplinler
idealonline İSAM Acarindex Kaynakça.info Google Scholar
Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Antalya Bilim Üniversitesi
Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Bilim Felsefesi ve Tarihi Davranış Bilimleri Endüstriyel İlişkiler ve İşgücü Etik Halkla İlişkiler Hukuk Kamu Yönetimi Psikoloji Sosyoloji Uluslararası İlişkiler İktisat İşletme
Antropoloji
Ankara University
Jeoloji Biyoloji Ekoloji Evrim Biyolojisi Paleontoloji Adli Tıp Anatomi ve Morfoloji Alan Çalışmaları Antropoloji Arkeoloji Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Coğrafya Din Bilimi Ergonomi Etnik Çalışmalar Kültürel Çalışmalar Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
EBSCO SOBIAD TR Dizin
Apiterapi ve Doğa Dergisi
Oktay YILDIZ
Mühendislik Gıda Bilimi ve Teknolojisi Mühendislik, Ortak Disiplinler Orman Mühendisliği Temel Bilimler
Aquatic Research
Nuray ERKAN ÖZDEN
Denizcilik Mühendislik, Deniz Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
TR Dizin ROAD Bielefeld Academic Search Engine (BASE) FAO/AGRİS SHERPA/RoMEO SciLit
Aquatic Sciences and Engineering
Istanbul University
Fen Deniz ve Tatlı Su Biyolojisi
Emerging Sources Citation Index (ESCI) SciLit Clarivate Analytics-Zoological Record TR Dizin CAB Abstract
Aras Türkiye Eski Yakın Doğu Araştırmaları Dergisi
Iğdır Üniversitesi
Arkeoloji
Araştırma ve Deneyim Dergisi
Ayten KİRİŞ AVAROĞULLARI
Eğitim, Bilimsel Disiplinler
SOBIAD ASOS Index Türk Eğitim İndeksi
Archives of Clinical and Experimental Medicine
Mustafa HASBAHÇECİ
Tıp Cerrahi Genel ve Dahili Tıp Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri Hemşirelik
TR Dizin TÜRK MEDLINE Google Scholar CrossRef DOAJ
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri
Ankara University
Sosyal Arkeoloji Dil Bilim Tarih
TR Dizin EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek Zeitschriftendatenbank (ZDB) İSAM Kaynakça.info Eurasian Scientific Journal Index idealonline SciLit Index Copernicus
Arış Dergisi
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı
Sanat
Arkeoloji Dergisi
Ege Üniversitesi
Antropoloji Arkeoloji
Arşiv Dünyası
Türk Arşivciler Derneği
Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Bilgi, Belge Yönetimi Kültürel Çalışmalar Tarih
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi
Çukurova Üniversitesi
Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
idealonline DOAJ TÜRKİYE ATIF DİZİNİ TÜRK MEDLINE EBSCO TR Dizin
Art-e Sanat Dergisi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Sanat
SOBIAD TR Dizin EBSCO
Art-Sanat Dergisi
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Sanat
Arastirmax ResearchBib Emerging Sources Citation Index (ESCI) TR Dizin Türk Eğitim İndeksi SOBIAD Acarindex
ArtGRID - Journal of Architecture Engineering and Fine Arts
Hakan OGUZ
Mühendislik Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri Bilgisayar Bilimleri, Disiplinler Arası Uygulamalar Bilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimari Bilgisayar Bilimleri, Sibernitik Bilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlar Bilgisayar Bilimleri, Yapay Zeka Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Malzeme Bilimleri, Biyomalzemeler Malzeme Bilimleri, Kompozitler Malzeme Bilimleri, Kâğıt ve Ahşap Malzeme Bilimleri, Ortak Disiplinler Malzeme Bilimleri, Tekstil Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler Mimarlık Mühendislik, Deniz Mühendislik, Elektrik ve Elektronik Mühendislik, Hava ve Uzay Mühendislik, Jeoloji Mühendislik, Kimya Mühendislik, Makine Mühendislik, Okyanus Mühendislik, Ortak Disiplinler Mühendislik, Petrol Orman Mühendisliği Uzaktan Algılama Çevre Bilimleri Mühendislik, Ziraat
Artıbilim Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Sosyal
Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Mühendislik
Artium
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Mimarlık İnşaat ve Yapı Teknolojisi Kentsel Çalışmalar
CiteFactor Google Scholar Scientific Indexing Services Rootindexing
ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Sosyal Sosyal Antropoloji Arkeoloji Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Bilim Felsefesi ve Tarihi Dil Bilim Edebi Teori ve Eleştiri Edebi İncelemeler Etik Eğitim, Eğitim Araştırmaları Film, Radyo, Televizyon Folklor Halkla İlişkiler Kentsel Çalışmalar Kültürel Çalışmalar Psikoloji Sanat Sosyal Akımlar Sosyal Bilimler Tarihi Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası Sosyoloji İletişim
Artuklu Akademi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Sosyal
İSAM TR Dizin ASOS Index idealonline SOBIAD
Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Sosyal
CiteFactor Acarindex Google Scholar idealonline SOBIAD
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Matematik Sosyal Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm Siyasi Bilimler İktisat İşletme
CiteFactor DRJI Acarindex
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Mimarlık Orman Mühendisliği Biyoloji Çevre Bilimleri Ziraat
TR Dizin CAB Direct SciLit Scientific World Index DOAJ Scientific Indexing Services
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Sosyal
Asia Minor Studies
Serhat KUZUCU
Sosyal Antropoloji Arkeoloji Asya Çalışmaları Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler Bilim Felsefesi ve Tarihi Coğrafya Dil Bilim Dil ve Dil Bilim Edebi Teori ve Eleştiri Edebi İncelemeler Edebiyat Edebiyat (Romantizm) Felsefe Fiziki Coğrafya Kadın Araştırmaları Kentsel Çalışmalar Kültürel Çalışmalar Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Psikoloji Siyasi Bilimler Sosyal Bilimler Tarihi Sosyal Çalışma Sosyoloji Tarih Uluslararası İlişkiler İktisat İletişim İşletme
MLA International Bibliography Acarindex EBSCO DRJI ASOS Index SOBIAD Google Scholar Index Copernicus
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tarih
TR Dizin
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Sosyal
SOBIAD Google Scholar Index Copernicus CiteFactor ResearchBib
Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Sosyal
Asya Öğretim Dergisi
Yeni Eğitim Yayıncılık
Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Scientific Indexing Services ASOS Index CiteFactor Türk Eğitim İndeksi ResearchBib EBSCOhost Acarindex SOBIAD Eurasian Scientific Journal Index OAJI