Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1015-3918 | e-ISSN 2564-6524 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1971 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır.  Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi

ISSN 1015-3918 | e-ISSN 2564-6524 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1971 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://journal.pharmacy.ankara.edu.tr
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi (Ankara Ecz. Fak. Derg.) Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin resmi bilimsel bir dergisidir. 1971 ve 2010 yılları arasında basılı olarak yayımlanmıştır.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi yılda 3 sayı olarak (Ocak-Mayıs-Eylül) yayımlanır. Bu dergi açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayın ortamıdır.  Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce tamamen veya kısmen başka bir yerde yayınlanmamış veya yayını için başka bir yere başvuruda bulunulmamış olması gereklidir. Makaleler derginin yazım kurallarına uymalıdır.

Cilt 44 - Sayı 2 - 31 May 2020
 1. COUSINIA CASS. CİNSİNİN GELENEKSEL KULLANIMI, FİTOKİMYASAL İÇERİĞİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ
  Sayfalar 293 - 307
  Leyla PAŞAYEVA , Ayşe Cemre KARARENK , Müberra KOŞAR
 2. PROLİPOZOM TEKNOLOJİSİNDEKİ GÜNCEL GELİŞMELER VE UYGULAMALAR
  Sayfalar 308 - 333
  Zerrin SEZGİN BAYINDIR , Nadir DERELİ
 3. RASYONEL İLAÇ TASARIMINDA MOLEKÜLER MEKANİK VE MOLEKÜLER DİNAMİK YÖNTEMLERİN KULLANILMA AMACI
  Sayfalar 334 - 355
  Dilara EREN , İsmail YALÇIN
 4. TOPOİZOMERAZ II ENZİM İNHİBİTÖRLERİ
  Sayfalar 356 - 372
  Oğuzhan FIRAT , İlkay YILDIZ
 5. PHARMACOPHORE MODELING STUDIES ON KNOWN MMP-9 ENZYME INHIBITORS TO IDENTIFY THE IMPORTANT COMMON FEATURES
  Sayfalar 204 - 210
  Tugba ERTAN-BOLELLİ , Kayhan BOLELLİ
 6. SYNTHESIS AND ANTIRADICAL ACTIVITY OF ALKYL DERIVATIVES OF 5-(5-METHYL-1H-PYRAZOL-3-YL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
  Sayfalar 211 - 219
  Andrey GOTSULYA
 7. KADIN ECZACILAR PERSPEKTİFİNDEN ECZACILIK MESLEĞİ
  Sayfalar 220 - 232
  Miray ARSLAN , Efsun Sima ÇOBAN , Sevgi ŞAR
 8. AN INVESTIGATION OF THE PHARMACOKINETICS AND POTENTIAL METABOLITES OF POTASSIUM 2-((4-AMINO-5-(MORFOLINOMETYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO) ACETATE ON RATS
  Sayfalar 233 - 241
  Roman SHCHERBYNA
 9. METHOD OF SYNTHESIS NOVEL N'-SUBSTITUTED- 2-((5-(THIOPHEN-2-YLMETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO) ACETOHYDRAZIDES
  Sayfalar 242 - 252
  Andrey SAFONOV
 10. APPLICATION OF AHP METHOD FOR THE SELECTION OF PHARMACEUTICAL WAREHOUSE LOCATION
  Sayfalar 253 - 264
  Miray ARSLAN
 11. İSTANBUL AKTARLARINDA SATILAN HYPERICUM PERFORATUM ÖRNEKLERİNİN FARMAKOGNOZİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 265 - 280
  Ömerül Faruk TAVLI , Ömer HAZMAN , Ahmet BÜYÜKBEN , Fatıma Nur YILMAZ , Berna ÖZBEK ÇELİK , Esra EROĞLU ÖZKAN
 12. APOPTOTIC AND CYTOTOXIC EFFECT OF ORIGANUM MINUTIFLORUM ON NB2A NEUROBLASTOMA CELLS
  Sayfalar 281 - 292
  İsmail SARİ , Gonca DÖNMEZ ARAT, Oktay ÖZKAN , İşil AYDEMİR , Caner ÖZBEY , Mehmet İbrahim TUĞLU
Dizinler
Creative Commons