Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Baş Editör: Prof. Dr. İlkay YILDIZ

Yardımcı Editörler:
Prof. Dr. Canan HASÇİÇEK
Doç. Dr. M. Mesud HÜRKUL
Dr. Öğr. Üyesi Aysu SELÇUK
Dr. Fatıma DOĞANÇ

Alan Editörleri:

Prof. Dr. Marcello LOCATELLI
Prof. Dr. Natalizia MICELI
Doç.Dr. Marco Lucio LOLLI
Doç. Dr. İlker ATEŞ
Doç. Dr. Özgür ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Ceyda Tuba ŞENGEL TÜRK
Doç. Dr. Işıl ÖZAKÇA GÜNDÜZ
Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE
Doç. Dr. Zühal KILÇ KURT
Doç. Dr. Aslı KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Belma PEHLIVANOVIC KELLE
Dr. Öğr. Üyesi Burçin ERGENE
Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇİÇEK POLAT
Dr. Öğr. Üyesi Sezen YILMAZ SARIALTIN
Öğr. Gör. Muammer ÇALIKUŞU
Dr. Rafal Jerzy KOPIASZ
Dr. Berna GÜVEN
Araş. Gör. Sevgi TEKTAŞ
Araş. Gör. Murat Sefa KARAASLAN

Araş. Gör. Selenay Sadak

Prof. Dr. İlkay YILDIZ Ankara University Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry Türkiye
Farmasotik Kimya
Prof. Dr. Canan HASÇİÇEK ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, FARMASÖTİK TEKNOLOJİ (DR) Türkiye
İlaç Dağıtım Teknolojileri
Doç. Dr. Muhammed Mesud HÜRKUL ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Farmasotik Botanik
Dr. Aysu SELÇUK ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Klinik Eczacılık ve Eczacılık Uygulaması
Dr. Arş. Gör. Fatıma DOĞANÇ ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Doç. Dr. Marcello LOCATELLİ University "G. d'Annunzio" of Chieti-Pescara İtalya
Akış Analizi, Analitik Spektrometri, Biyoanaliz, Enstrümantal Yöntemler, Separasyon Bilimi
Doç. Dr. Marco Lucio LOLLI University of Turin İtalya
Doç. Dr. İlker ATEŞ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Farmasotik Toksikoloji
Doç. Dr. Özgür ÜSTÜNDAĞ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Doç. Dr. Ceyda SENGEL-TURK Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
İlaç Dağıtım Teknolojileri
Doç. Dr. Işıl ÖZAKCA GÜNDÜZ ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Temel Farmakoloji
Doç. Dr. Banu KAŞKATEPE ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Dr. Zuhal KILIÇ KURT ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Doç. Dr. Aslı KOC ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Belma PEHLIVANOVIC KELLE University of Sarajevo Bosna Hersek
Dr. Öğr. Üyesi Burçin ERGENE Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Farmasotik Botanik
Dr. Derya ÇİÇEK POLAT ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF PHARMACY Türkiye
Farmasotik Botanik
Dr. Sezen YILMAZ SARIALTIN ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Öğretim Görevlisi Muammer ÇALIKUŞU ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Eczacılık İşletmeciliği
Dr. Rafal Jerzy KOPIASZ Warsaw University of Technology Polonya
Dr. Berna GÜVEN Ankara Üniversitesi Türkiye
Temel Farmakoloji
Arş. Gör. Sevgi TEKTAŞ ANKARA UNIVERSITY Türkiye
Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Murat Sefa KARAASLAN Ankara Üniversitesi Türkiye
Selenay SADAK Ankara Üniversitesi Türkiye

Editoryal Danisma Kurulu

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Hayriye Gülçin SALTAN İŞCAN Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nilüfer YÜKSEL Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Nurten ALTANLAR Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Tülay ÇOBAN Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Sibel ÖZKAN Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Gülgün AYHAN KILCIGİL Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Arzu Onay BEŞİKCİ Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Athina GERONIKAKI Aristoteles Üniversitesi, Selanik, YUNANİSTAN
Prof. Dr. Afonso Miguel Neves CAVACO Lizbon Üniversitesi, Lizbon, PORTEKİZ
Prof. Dr. Nina CHANISHVILI George Eliava Bak., Mik. ve Vir. Enstitüsü, Tiflis, GÜRCİSTAN
Prof. Dr. Rudolf BAUER Graz Üniversitesi, Graz, AVUSTURYA
Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Bezhan CHANKVETADZE Ivane Javakhishvili Tiflis Devlet Üniversitesi, Tiflis, GÜRCİSTAN
Prof. Dr. Şükran KÜLTÜR İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL Marmara Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Prof. Dr. Milan STEFEK Slovak Bilim Akademisi, Bratislava, SLOVAK CUMHURİYETİ
Prof. Dr. Istvan TOTH Queensland Üniversitesi, AVUSTRALYA
Prof. Dr. Müzeyyen DEMİREL Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
Prof. Dr. Lütfiye Ömür DEMİREZER Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Sevgi AKAYDIN Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Mine HOŞGÖR LİMONCU Ege Üniversitesi, İzmir, TÜRKİYE
Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
Prof. Dr. Ivan Kosalec Zagreb Üniversitesi, Zagreb, HIRVATİSTAN 
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Eczacılık İşletmeciliği
Prof. Dr. Gülçin SALTAN İŞCAN Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Farmasotik Botanik
Prof. Dr. Bilgehan DOĞRU Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik
Prof. Dr. Nurten ALTANLAR Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Tıbbi Mikrobiyoloji
Analitik Kimya
Prof. Dr. Gülgün AYHAN KILCIGİL ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Farmasotik Kimya
Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU Ankara Üniversitesi Türkiye
Farmasotik Botanik
Prof. Dr. Arzu ONAY BEŞİKÇİ Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Temel Farmakoloji
Prof. Dr. Athina GERONIKAKI Aristotle University of Thessaloniki Yunanistan
Farmasotik Kimya
Doç. Dr. Afonso Miguel Neves CAVACO Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa Portekiz
Eczacılık İşletmeciliği
Tıbbi Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Rudolf BAUER Karl-Franzens-Universität Graz Avusturya
Farmasotik Botanik
Eczacılık İşletmeciliği
Prof. Dr. Bezhan CHANKVETADZE Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Gürcistan
Analitik Kimya
Prof. Dr. Şükran KÜLTÜR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ Türkiye
Farmasotik Botanik
Prof. Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Türkiye
Farmasotik Kimya
Prof. Dr. Müzeyyen DEMİREL Anadolu University, Faculty of Pharmacy 0000-0001-9927-683X Türkiye Web
İlaç Dağıtım Teknolojileri
Prof. Dr. Ömür DEMİREZER HACETTEPE UNIVERSITY Türkiye
Farmasotik Botanik
Prof. Dr. Milan STEFEK Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology: Bratislava, SK Slovakya
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik
Prof. Dr. Pınar ERKEKOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, FARMASOTİK TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI Türkiye
Farmasotik Toksikoloji
Prof. Dr. Sevgi AKAYDIN Gazı University Türkiye
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik
Farmasotik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. İncilay SÜSLÜ HACETTEPE UNIVERSITY Türkiye
Analitik Kimya
Prof. Dr. Ivan KOSALEC University of Zagreb Hırvatistan
Tıbbi Mikrobiyoloji

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.