İletişim Bilgileri

Başeditör

Ilkay YILDIZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
efd.editor@ankara.edu.tr

Editör Yardımcısı

Canan HASÇİÇEK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
cogan@pharmacy.ankara.edu.tr

Teknik İletişim

M. Mesud HÜRKUL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
huerkulmm@gmail.com

Editör Yardımcısı

Aysu Selçuk
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ
aysuselcuk@ankara.edu.tr

Editör Yardımcısı

Fatıma Doğanç
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ
doganc@ankara.edu.tr

Alan Editörü

Işıl ÖZAKÇA GÜNDÜZ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ozakca@ankara.edu.tr

Kapsam ve Amaç

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, açık erişim, hakemli bir dergi olup Türkçe veya İngilizce olarak farmasötik bilimler alanındaki önemli gelişmeleri içeren orijinal araştırmalar, derlemeler ve kısa bildiriler için uluslararası bir yayım ortamıdır. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler supleman özel sayısı olarak dergide yayımlanabilir. Ayrıca, tüm farmasötik alandaki gelecek ve önceki ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ile sosyal aktiviteleri içerir.