Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1968 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında uluslararası bazı dizinlerde taranan hakemli ulusal bir dergidir. Elli yıldır düzenli yayımlanan, eğitim bilimleri alanının ilk bilimsel dergisidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere üç sayı yayımlanacak, yayımlanma kararı verilen makalelerin erken görünümleri verilecektir.

  Dergimizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki makaleler yayımlanır. Her sayıda özgün ve güncel araştırma makaleleri, en çok iki derleme makalesi yayımlanır.  Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler intihal denetiminden geçirilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Makalelerin iThenticate programında benzerlik oranının (dergi şablonu, kaynakça hariç olmak ve aynı kaynaktan yapılacak alıntılarda –kendi yayınları dahil- benzerlik oranı % 3’ten az olmak üzere) % 10’un altında olması gerekir. Dergimizin resmi dili Türkçe’dir; İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de yayınlanır. Dergimiz, Fakültemizden, yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların makalelerini kabul eder. İlk incelemede reddedilmemiş makaleler için kör hakemlik süreci sürdürülür. Makale başvurularının, makale yazma kılavuzu kullanılarak, yazım kurallarımıza uygun olması, yazarların ORCID numaralarının belirtilmesi, Telif Hakkı Devri Tutanağı’nın makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi istenir.

  Dergimiz, açık erişimle dünyanın her yerinden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği hem elektronik ortamda; E-ISSN 2458-8342, hem de basılı ISSN 1301-3718 yayımlanan bir dergidir. Yazarlardan ücret almadığımız gibi, yazarlara ücret de ödemiyoruz.  

  Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİADDirectory of Open Access Journals (DOAJ)’da dizinlenmektedir.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-3718 | e-ISSN 2458-8342 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1968 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40
Kapak Resmi 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında uluslararası bazı dizinlerde taranan hakemli ulusal bir dergidir. Elli yıldır düzenli yayımlanan, eğitim bilimleri alanının ilk bilimsel dergisidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere üç sayı yayımlanacak, yayımlanma kararı verilen makalelerin erken görünümleri verilecektir.

  Dergimizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki makaleler yayımlanır. Her sayıda özgün ve güncel araştırma makaleleri, en çok iki derleme makalesi yayımlanır.  Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler intihal denetiminden geçirilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Makalelerin iThenticate programında benzerlik oranının (dergi şablonu, kaynakça hariç olmak ve aynı kaynaktan yapılacak alıntılarda –kendi yayınları dahil- benzerlik oranı % 3’ten az olmak üzere) % 10’un altında olması gerekir. Dergimizin resmi dili Türkçe’dir; İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de yayınlanır. Dergimiz, Fakültemizden, yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların makalelerini kabul eder. İlk incelemede reddedilmemiş makaleler için kör hakemlik süreci sürdürülür. Makale başvurularının, makale yazma kılavuzu kullanılarak, yazım kurallarımıza uygun olması, yazarların ORCID numaralarının belirtilmesi, Telif Hakkı Devri Tutanağı’nın makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi istenir.

  Dergimiz, açık erişimle dünyanın her yerinden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği hem elektronik ortamda; E-ISSN 2458-8342, hem de basılı ISSN 1301-3718 yayımlanan bir dergidir. Yazarlardan ücret almadığımız gibi, yazarlara ücret de ödemiyoruz.  

  Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİADDirectory of Open Access Journals (DOAJ)’da dizinlenmektedir.

Cilt 52 - Sayı 3 - 1 Ara 2019
 1. Akademik Başarının Okul, Aile ve Öğrenci Özellikleri ile İlişkisinin Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modellemesi ile İncelenmesi
  Sayfalar 655 - 684
  Gülçin Uzun , Ömay Çokluk Bökeoğlu
 2. Farklı Yaşlardaki Gençlerin Benmerkezlilik Eğilimleri ve Akılcı Olmayan İnançlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 685 - 712
  Betül Gökçen Doğan Laçin , Seher Aydemir Sevim , Aslı Aşçıoğlu Önal , Volkan Avşar
 3. İç Göç Deneyimi, Yerleşim Yeri, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Algılanan Anababalık
  Sayfalar 713 - 736
  Eylem Türk
 4. Okul Müdür Yardımcılarının Görevlerinden Ayrılma Nedenleri
  Sayfalar 737 - 770
  Ayşen Bakioğlu , Mesut Demirbilek
 5. The Development of Classroom Environment Perceptions Scale for Pre-Service Teachers
  Sayfalar 771 - 800
  Melike Ozüdoğru , Meral Aksu
 6. Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Etkililiğine İlişkin Aday ve Danışman Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 801 - 836
  Serdar Bozan , Abdurrahman Ekinci , Halis Sakız
 7. Öğretmenlik Uygulamasının Süre Açısından İncelenmesi ve Bir Çözüm Önerisi
  Sayfalar 837 - 868
  Figen Çam Tosun
 8. Öğretmenlik İmajı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 869 - 890
  Mustafa Özgenel , Metin Işık , İsa Bahat
 9. Dijital Veri Güvenliği Farkındalığı ve Bilgi Okuryazarlığı ile Alınan Hizmetiçi Eğitimin Etkisi
  Sayfalar 891 - 914
  Ümmühan Avcı , Esin Arslan
 10. Sınıf Yönetiminde Sosyal Adalet
  Sayfalar 915 - 942
  Seval Koçak , Aynur Bozkurt Bostancı
 11. Dil Öğretiminde Çok Dilli Bakış Açısı
  Sayfalar 943 - 966
  Gülşat Bican
 12. John Dewey ve İsmail Hakkı Tonguç’un Düşüncelerine Göre İnsan Doğasının Eğitimle İlişkilendirilmesi
  Sayfalar 967 - 987
  Funda Demirel
Dizinler
Yayıncı

downloadAnkara Üniversitesi

download Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi