ISSN: 1301-3718
e-ISSN: 2458-8342
Başlangıç: 1968
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Duyuru

Virüs salgını gibi bunalımlarda günümüzde hızlı ancak güvenilir bilgi paylaşımı; dergimizin de içinde bulunduğu bilimsel dergilerin rol ve sorumluluklarını artırmaktadır. Ancak, hızlı iletişim gerekçesiyle yayın sürecinde bilimsel ilkelere yeterince uyulmadığı, daha az nitelikli makale örneklerinin oranının da arttığı gözlenmektedir. Bu duruma dikkat çekmek için Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) bir bildiri yayınlayarak (https://ease.org.uk/publications/ease-statements-resources/ease-statement-on-quality-standards/) uluslararası yayıncılık ölçünlerine (standartlarına) vurgu yapmış, aynı görüşlere katılan TR Dizin yetkilileri de bildiriyi bilimsel dergi editörleriyle paylaşmıştır.
Dergimiz, bağlantıdaki bildiriye de konu olan uluslararası yayıncılık ilkelerine önem veren bir dergidir. Virüs salgını gibi bunalım durumlarının bilimsel yayıncılık ilkelerini etkilememesi konusunda özen gösterdiğimizi bu bağlamda bir kez daha bildirmek isteriz.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, eğitim bilimleri alanında uluslararası bazı dizinlerde taranan hakemli ulusal bir dergidir. Elli yıldır düzenli yayımlanan, eğitim bilimleri alanının ilk bilimsel dergisidir. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere üç sayı yayımlanacak, yayımlanma kararı verilen makalelerin erken görünümleri verilecektir.

Dergimizde eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanındaki makaleler yayımlanır. Her sayıda özgün ve güncel araştırma makaleleri, en çok iki derleme makalesi yayımlanır. Yazım kuralları ve biçim yönünden uygun olan makaleler intihal denetiminden geçirilir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Makalelerin iThenticate programında benzerlik oranının (dergi şablonu, kaynakça hariç olmak ve aynı kaynaktan yapılacak alıntılarda –kendi yayınları dahil- benzerlik oranı % 3’ten az olmak üzere) % 10’un altında olması gerekir. Dergimizin resmi dili Türkçe’dir; İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler de yayınlanır. Dergimiz, Fakültemizden, yurtiçinden ve yurtdışından araştırmacıların makalelerini kabul eder. İlk incelemede reddedilmemiş makaleler için kör hakemlik süreci sürdürülür. Makale başvurularının, makale yazma kılavuzu kullanılarak, yazım kurallarımıza uygun olması, yazarların ORCID numaralarının belirtilmesi, Telif Hakkı Devri Tutanağı’nın makaleyle birlikte sisteme yüklenmesi istenir.
Dergimiz, açık erişimle dünyanın her yerinden herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği hem elektronik ortamda; E-ISSN 2458-8342, hem de basılı ISSN 1301-3718 yayımlanan bir dergidir. Yazarlardan ücret almadığımız gibi, yazarlara ücret de ödemiyoruz. 
Dergimiz, ULAKBİM TR Dizin, EBSCO Host, ProQuest Political Science Journals, Educational Research Abstracts Online (ERA), European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), SOBİAD, Directory of Open Access Journals (DOAJ)’da dizinlenmektedir.

2021 - Cilt: 54 Sayı: 2

Yayıncı

10466   Ankara Üniversitesi

10465   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi


Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License