Alanyazın
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Mart 2021
Bitiş: 30 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2718-0808 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Öncü Okul Yöneticileri Derneği | https://www.alanyazin.com/


ALANYAZIN, eğitim bilimleri alanında yayınlanmış kitap, tez, rapor, araştırma gibi bilimsel çalışmaların, alanda çalışan bilim insanlarının ve kurumların daha geniş bir çevrede bilinir olmasını, üretilen bilimsel bilginin eleştirel bir bakışla değerlendirmesini ve alana ilişkin bilimsel bilgi ve yayınlar arasında bütünsel perspektifte konumlandırılmasını, kuram ile uygulama arasında bir köprü olmayı amaçlamaktadır.

Bahar 2021 (Cilt 2, Sayı 1) sayısı için makale kabulü 30 Nisan'a kadar devam etmektedir. 

Alanyazın

e-ISSN 2718-0808 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Öncü Okul Yöneticileri Derneği | https://www.alanyazin.com/
Kapak Resmi


ALANYAZIN, eğitim bilimleri alanında yayınlanmış kitap, tez, rapor, araştırma gibi bilimsel çalışmaların, alanda çalışan bilim insanlarının ve kurumların daha geniş bir çevrede bilinir olmasını, üretilen bilimsel bilginin eleştirel bir bakışla değerlendirmesini ve alana ilişkin bilimsel bilgi ve yayınlar arasında bütünsel perspektifte konumlandırılmasını, kuram ile uygulama arasında bir köprü olmayı amaçlamaktadır.

Bahar 2021 (Cilt 2, Sayı 1) sayısı için makale kabulü 30 Nisan'a kadar devam etmektedir. 

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Mart 2021
Bitiş: 30 Nisan 2021