e-ISSN: 2718-0808
Başlangıç: 2020
Yayımcı: Öncü Okul Yöneticileri Derneği
Kapak Resmi
 

Duyuru - 1:Derginin yeni sayısı (5(2)) için makale kabulüne devam etmektedir.

Son gönderim tarihi: 25 Ekim 2024 - Yayın tarihi: Kasım 2024'tür.

Duyuru - 2: Dergi yazım kuralları güncellenmiştir! Ayrıca ilk başvuru için gerekli dokümanlara aşağıdaki linklerden de erişmeniz mümkündür:

Dikkat: ALANYAZIN’da araştırma makaleleri (nitel, nicel, karma veya deneysel) yayımlanmamaktadır.

Örnek makale şablonu için tıklayınız.

Dergimiz; Asos Index, I2OR, COSMOS IF, Index Copernicus, Google Scholar, Idealonline, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), DRJI, CiteFactor, ResearchBib, Worldcat, Rootindexing ve EuroPub indeksleri tarafından taranmaktadır. Yayımlanan makaleler, akademik değerlendirmelerde diğer uluslararası indeks türünde yayımlanan dergi makalesi kategorisinde puanlanmaktadır.

ALANYAZIN’da yayınlanan makale türleri:

  • Derleme ve tarama makaleleri
  • Meta analiz ve meta sentez makaleleri
  • Kitap, tez, rapor, araştırma değerlendirmeleri
  • Bilimsel etkinlik ve olay değerlendirmeleri
  • Kişi veya kurum monografileri
  • Editöre mektup
  • Teknik not 

Eğitim ve İdeoloji 100. Yıl Özel Sayısı

Yüzlerce yıldır dinler, gelenekler, deneyimler, mitler, mitolojiler insanın tanrı, doğa, varoluş, toplum ve diğer tüm gerçekliklere ilişkin sorularına yanıtlar verirken; aydınlanma aklı ile birlikte mitolojiler yerini insanın aklının rasyonel açıklamalarına bırakmıştır. Toplumsal olanın anlaşılmasında ‘yeni’ bir bilgi formu olarak siyasal düşünce ve ideolojilere ihtiyaç duyulmuştur. “Fikirler bilimi” olarak siyasal düşünce ve ideolojiler, eğitim düşüncesinin ardında yatan toplumsal, entelektüel ve sosyo-politik gerçekliklerin anlaşılması için derinlikli bir rasyonalite sağlar. ALANYAZIN bu tematik sayısında sizleri siyasal düşünce, ideolojiler ve eğitim ilişkisini konu edinen çalışmaları paylaşmaya davet ediyor.


•Siyasal ideolojiler ve eğitim
•Muhafazakarlık ve eğitim
•Milliyetçilik ve eğitim
•Kemalizm ve eğitim
•Sosyalizm ve eğitim
•Sosyal demokrasi ve eğitim
•Liberalizm ve eğitim
•Neo-liberalizm ve eğitim
•Anarşizm ve eğitim
•Feminizm ve eğitim
•Siyasal düşünce gelenekleri ve eğitim düşüncesi
•Siyasal kültür ve eğitim düşüncesi
•Siyaset felsefesi ve eğitim düşüncesi
•Post-modernitenin siyaseti ve post-modern eğitim düşüncesi