Anasay
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 22 Şubat 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2587-2001 | e-ISSN 2618-6187 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İshak KÜÇÜKYILDIZ |


“ANASAY” dergisi Kültür Turizm Bakanlığı "GENÇDES" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir.
Dergide kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.
“ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan tüm araştırmacılara açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu bulunan dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

“ANASAY” Journal started its publishing life with the support of the Ministry of Culture and Tourism's "GENÇDES" project. It is an independent, national refereed scientific publication that is not affiliated with any institution. It is a journal published 4 times a year, every year in February, May, August and November.
The journal will include theoretical and applied original research, analysis, compilations and book introductions.
“ANASAY” Journal is open to all researchers studying in the field of Social Sciences. The publication language of our journal, which has a wide range of advisory and referee boards, is Turkish and English.

Yours sincerely.
Editorship of ANASAY Journal

Anasay

ISSN 2587-2001 | e-ISSN 2618-6187 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı İshak KÜÇÜKYILDIZ |
Kapak Resmi


“ANASAY” dergisi Kültür Turizm Bakanlığı "GENÇDES" projesinin desteğiyle yayım hayatına başlamıştır. Herhangi bir kuruma bağlı olmayan bağımsız, ulusal hakemli bilimsel bir yayın organıdır. Her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanan bir dergidir.
Dergide kuramsal ve uygulamalı özgün araştırma, inceleme, derlemeler ve kitap tanıtımlarına yer verilecektir.
“ANASAY” dergisi, Sosyal Bilimler alanında çalışma yapan tüm araştırmacılara açıktır. Birçok farklı alandan danışma ve hakem kurulu bulunan dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
İlginize şimdiden teşekkür ederiz.

“ANASAY” Journal started its publishing life with the support of the Ministry of Culture and Tourism's "GENÇDES" project. It is an independent, national refereed scientific publication that is not affiliated with any institution. It is a journal published 4 times a year, every year in February, May, August and November.
The journal will include theoretical and applied original research, analysis, compilations and book introductions.
“ANASAY” Journal is open to all researchers studying in the field of Social Sciences. The publication language of our journal, which has a wide range of advisory and referee boards, is Turkish and English.

Yours sincerely.
Editorship of ANASAY Journal

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 22 Şubat 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021
İntihal

ANASAY dergisine, 01.12.2019 tarihinden itibaren gönderilen tüm makaleler, hakem değerlendirmesine sunulmadan önce 16036 programı ile benzerlik raporundan geçirilmektedir.

Tarandığımız İndeksler

ANASAY Dergisi aşağıdaki uluslararası/Ulusal indeksler / veritabanları / bibliyografyalar tarafından taranmaktadır.

MLA - Modern Language Association 

SOBIAD (TR Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

Scilit

İdealonline

SIS (Scientific Indexing Services)

ResearchBib (Academic Resource Index)

ISAM (TDV İslâm Araştırmaları Merkezi)

InfoBase Index

DRJI (Directory of Research Journals Indexing)

CrossRef DOI (Digital Object Identifier)

CiteFactor (Academic Scientific Journals)

Paperity

ESJI (Eurasian Scientific Journal Index)

Academic Journals Index

Rootindexing

WorldCat

OpenAIRE

Semantic Scholar

General Impact Factor

kaynakca.info

Google akademik

EuroPub

Mendeley

SOBİAD ATIF DİZİNİ ETKİ FAKTÖRÜ

ANASAY DERGİSİNİN ETKİ FAKTÖRÜ (İmpact Faktörü) 

2020: 0,087 


2019: 0,034


Geniş bilgi için bkz.

2020 https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=impact-faktoru 

2019 https://atif. sobiad. Com / index. jsp?modul = impact-faktoru&fbclid =IwAR3FTE0P8uTdzPyGD1XLU CWy18K-DQZTHtTcTa47jIanHHzamSpQlvDrGY