ISSN: 2651-4141
e-ISSN: 2667-4068
Başlangıç: 1997
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi

İlk defa 1998 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, 2018 yılından sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AHBVÜ-HFD) adıyla yayın hayatına devam etmektedir.


Dergimiz “Hakemli Dergi” statüsünde Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergiye her zaman makale gönderilebilir. Her makale süreci tamamlandıktan sonraki ilk sayıda ya da sonraki sayıda (makale sayısına göre) yayınlanır. 


Dergide yayınlanan makalelerin uluslararası çevrelerde görünürlüğünü arttırmak ve uluslararası indekslere yapılacak başvurular kapsamında 2023 Ocak sayısından itibaren hakem süreci olumlu tamamlanan makalelerden 600-800 kelime arası İngilizce genişletilmiş özet talep edilmektedir. (Yazım Kurallarına bakınız)


27.05.2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından TR Dizin'de taranmaktadır.


Dergiye gönderilen akademik çalışmalar ön inceleme aşamasının ardından çift hakem tarafından değerlendirilmektedir.


Yayımlanmak üzere gönderilen akademik çalışmalar ön inceleme aşamasında Dergimizin Yazım Kurallarına uygunluk açısından denetlenmektedir. Sürecin hızlı ilerleyebilmesi için şartlara uyulması önem taşımaktadır.


Güncelleme: İntihal Kontrolü

18 Şubat 2024 tarihi itibariyle makaleler Dergipark sistemi tarafından İntihal.net programı tarafından makalenin gönderim aşamasında taranmaktadır. Program ayarları gereği oranlar yüksek çıkabilmektedir. BU aşamada editör yardımcıları raporun benzerlik oranından ziyade raporda tespit edilen benzerliklerin niteliğine göre karar vermektedir.2024 - Cilt: 28 Sayı: 1