ISSN: 2651-4141
e-ISSN: 2667-4068
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İlk defa 1998 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, 2018 yılından sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AHBVÜ-HFD) adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz “Hakemli Dergi” statüsünde yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.


 27.05.2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından TR Dizin'de ve 22.4.2020 tarihi itibariyle CiteFactor isimli uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. 


Editörler tarafından gerçekleştirilen ön inceleme aşamasını geçen akademik çalışmalar, çift hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Yayımlanmak üzere gönderilen akademik çalışmaların Dergimizin Yazım Kurallarına ve şekil şartlarına uygun şekilde gönderilip gönderilmediği, ön inceleme aşamasında öncelikle incelendiği için yazarların Dergimizin Yazım Kurallarını dikkatle gözden geçirmesi tavsiye edilir. Aynı akademik çalışma, en fazla üç defa ön incelemeye tabi tutulacak; bunun ardından reddedilecektir.


2019 yılı itibarıyla dergide yayımlanan makalelere DOI numarası verilmekte ve makalelerde yazarların ORCID numaraları gösterilmektedir.


** Dergimize akademik çalışma göndermeden önce lütfen güncellenmiş yazım kuralları ve şekil şartlarına, etik ilkeler ve yayın politikasına bakınız. Dergimiz "Yazım Kuralları ve Şekil Şartları" 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla güncellenmiştir

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 10 Şubat 2022

2022 - Cilt: 26 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

1. ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN İŞ GÜVENCESİ İHTİYACI

Araştırma Makalesi

3. KONKORDATO TALEPLERİNDE GÖREVLİ MAHKEME KAVRAMI VE İŞ DAĞILIMI SORUNU

Araştırma Makalesi

5. TÜRK MEDENİ KANUNU KAPSAMINDA TAŞINIRLARDA ZİLYETLİĞİN KORUNMASI

Araştırma Makalesi

7. ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSABINDA ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORCUNUN DURUMU

Araştırma Makalesi

9. HAYVANLAR ÜZERİNDE SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ

Araştırma Makalesi

11. KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNİN TÜKETİCİ KREDİSİ NİTELİĞİ

Araştırma Makalesi

13. İDARİ YARGILAMA HUKUKUNDA KANUN YOLLARINDA HÜKMÜN İNFAZININ DURDURULMASI

Araştırma Makalesi

14. 1876’DAN 2017’YE DEVLET BAŞKANLARININ ANAYASAL GÜÇLERİ

Araştırma Makalesi

15. PROVOKATİF MEŞRU SAVUNMA

Araştırma Makalesi

16. “İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ” MÜ? “ZORUNLU BAŞVURUNUN YAPILMAMASI” MI?

Çeviri

21. ALMANYA’DA CEZANIN BELİRLENMESİNDEKİ DURUM