ISSN: 2651-4141
e-ISSN: 2667-4068
Başlangıç: 1997
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İlk defa 1998 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi adıyla yayın hayatına başlayan dergimiz, 2018 yılından sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AHBVÜ-HFD) adıyla yayın hayatına devam etmektedir.

Dergimiz “Hakemli Dergi” statüsünde yılda dört sayı olarak yayımlanmaktadır.


 27.05.2010 tarihinden itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından TR Dizin'de ve 22.4.2020 tarihi itibariyle CiteFactor isimli uluslararası indeks tarafından taranmaktadır. 


Editörler tarafından gerçekleştirilen ön inceleme aşamasını geçen akademik çalışmalar, çift hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Yayımlanmak üzere gönderilen akademik çalışmaların Dergimizin Yazım Kurallarına ve şekil şartlarına uygun şekilde gönderilip gönderilmediği, ön inceleme aşamasında öncelikle incelendiği için yazarların Dergimizin Yazım Kurallarını dikkatle gözden geçirmesi tavsiye edilir. Aynı akademik çalışma, en fazla üç defa ön incelemeye tabi tutulacak; bunun ardından reddedilecektir.


2019 yılı itibarıyla dergide yayımlanan makalelere DOI numarası verilmekte ve makalelerde yazarların ORCID numaraları gösterilmektedir.


** Dergimize makale göndermeden önce lütfen güncellenmiş makale yazım kurallarına, etik ilkeler ve yayın politikasına bakınız.

Dergi Tarihçesi

2021 - Cilt: 25 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

1. İHMALÎ SUÇ TEORİSİ

Araştırma Makalesi

10. FARKLI ÜLKE UYGULAMALARINDA YARGISAL EMİR