Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-2048 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı H. Kazım KALKAN |


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (ALKAD), 2019 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, hakemli, açık erişimli yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergi Alman dili ve kültürü odaklı çalışmaları bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak amacını gütmektedir. Dergide bir sayıda yayınlanan toplam makale sayısının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla farklı filolojilere ait çalışmalar da yer alabilmektedir.


Alman dili ve kültürü merkezli çalışmalara yer veren dergide, edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (The Journal of German Language and Culture Research) is an international, peer-reviewed, open-access scientific journal that was published twice a year in June and December. The journal aims to present the studies of German language and culture to the service of the scientific world by subjecting them to scientific and evaluation criteria. Studies of different philologies may be included in the journal, provided that it does not exceed twenty percent of the total number of articles published in one issue.


The journal focuses on German language and culture and includes theoretical and / or practical studies in the fields of literary science, linguistics, cultural science, translation science and language teaching. The journal accepts articles in Turkish, German, French and English languages. The responsibility of the articles belongs to their authors.

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2687-2048 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı H. Kazım KALKAN |
Kapak Resmi


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (ALKAD), 2019 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, hakemli, açık erişimli yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergi Alman dili ve kültürü odaklı çalışmaları bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak amacını gütmektedir. Dergide bir sayıda yayınlanan toplam makale sayısının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla farklı filolojilere ait çalışmalar da yer alabilmektedir.


Alman dili ve kültürü merkezli çalışmalara yer veren dergide, edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (The Journal of German Language and Culture Research) is an international, peer-reviewed, open-access scientific journal that was published twice a year in June and December. The journal aims to present the studies of German language and culture to the service of the scientific world by subjecting them to scientific and evaluation criteria. Studies of different philologies may be included in the journal, provided that it does not exceed twenty percent of the total number of articles published in one issue.


The journal focuses on German language and culture and includes theoretical and / or practical studies in the fields of literary science, linguistics, cultural science, translation science and language teaching. The journal accepts articles in Turkish, German, French and English languages. The responsibility of the articles belongs to their authors.

Dizinler/ Index


15168 Scientific Indexing Services

  ResearchBib  Academic Resource Index

16043 Directory of Research Journals Indexing

ajiLogo.png Academic Journal Index

image        ASOS Index
16733

Yayın Çağrısı
Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi Haziran 2020 sayısı için yayın kabul etmektedir.