e-ISSN: 2687-2048
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: H. Kazım KALKAN
Kapak Resmi
       

Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (ALKAD), 2019 yılında yayın hayatına başlayan, uluslararası, hakemli, açık erişimli yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında çıkarılan bilimsel bir dergidir. Dergi Alman dili ve kültürü odaklı çalışmaları bilimsel ölçüt ve değerlendirme kriterlerine tabi tutarak bilim dünyasının hizmetine sunmak amacını gütmektedir. Dergide bir sayıda yayınlanan toplam makale sayısının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla farklı filolojilere ait çalışmalar da yer alabilmektedir.


Alman dili ve kültürü merkezli çalışmalara yer veren dergide, edebiyat bilimi, dilbilim, kültürbilimi, çeviribilim ve dil öğretimi alanlarındaki kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalar yer almaktadır. Dergi Türkçe, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde makale kabul etmektedir.


Alman Dili ve Kültürü Araştırmaları Dergisi (The Journal of German Language and Culture Research) is an international, peer-reviewed, open-access scientific journal that was published twice a year in June and December. The journal aims to present the studies of German language and culture to the service of the scientific world by subjecting them to scientific and evaluation criteria. Studies of different philologies may be included in the journal, provided that it does not exceed twenty percent of the total number of articles published in one issue.Dizinler/ Index15168 Scientific Indexing Services

22280

  ResearchBib  Academic Resource Index

16043 Directory of Research Journals Indexing

image      
16733

17805

Yayın Çağrısı