Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Cilt 74 - Sayı 2 - Nis 2019
 1. Türkiye’de Siyasal Söylemin Değişen ve Değişmeyen Değer Öncelikleri: 2002, 2007 ve 2011 Seçim Söylemleri Üzerine Bir Değer Analizi
  Sayfalar 319 - 355
  Aynur Köse
 2. Avrupa’nın Mülteci Politikalarına Oryantalist Yaklaşımı: Suriye Krizi Sonrası Avrupa ve Türkiye İlişkileri
  Sayfalar 357 - 380
  Aysun Yaralı Akkaya
 3. Thomas Schelling’in Kuramsal Çalışmalarının Soğuk Savaş Stratejilerine Katkıları
  Sayfalar 381 - 403
  Sabri Aydın, Tayyar Arı
 4. Uluslararası’nın Beckçi Eleştirisi
  Sayfalar 405 - 427
  Hüsrev Tabak
 5. Türkiye’de Neoliberalizmin Kuruluş Süreci: 1980-1994
  Sayfalar 429 - 464
  Yiğit Karahanoğulları
 6. Adam Smith’ten Neoliberalizme Vergi Adaleti: Ödeme Gücü ve Fayda Yaklaşımlarının Kavramsal, Kuramsal ve Ülke Uygulamaları Bağlamında Bir İncelemesi
  Sayfalar 465 - 510
  Zeynep Ağdemir, Ceyhun Gürkan
 7. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’nin Ulusal İnovasyon Sistemlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler
  Sayfalar 511 - 547
  Yasemin Hancıoğlu, Özlem Atay
 8. Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Açısından Hakkaniyet
  Sayfalar 549 - 580
  Sezer Alcan, Onur Özsoy
 9. Kişiye Özgü Sözleşmelerin Kariyer Başarısına Etkisinde Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracı Rolü
  Sayfalar 581 - 599
  Gaye Özçelik, Meryem Aybas, Cavide Uyargil
 10. Türkiye’de İşveren Sendikacılığının Tarihi Seyri
  Sayfalar 601 - 629
  Meltem Tekerek
 11. Politique Budgétaire et Emploi Public Dans les Modèles Macroéconomiques Contemporains
  Sayfalar 631 - 655
  İrem Zeyneloğlu, Gilbert Koenig
 12. De La Diplomatie Du Chèquier À La Diplomatie Flexible: L’impact De L’engagement Chinois En Amérique Centrale Sur La Politique Étrangère Taïwanaise
  Sayfalar 657 - 679
  Emine Akçadağ Alagöz
Dizinler