Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

ÖNEMLİ: 

Dergimizin yayına hazır makale havuzunda 60'ı aşkın makale mevcuttur.

Hakem süreci tamamlanmış makalelerin bekleme süresi ortalama 1,5 yıl  olarak öngörülmektedir.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

ÖNEMLİ: 

Dergimizin yayına hazır makale havuzunda 60'ı aşkın makale mevcuttur.

Hakem süreci tamamlanmış makalelerin bekleme süresi ortalama 1,5 yıl  olarak öngörülmektedir.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Cilt 75 - Sayı 3 - 16 Eyl 2020
 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde İşletme-Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliklerinin Dinamikleri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 813 - 837
  Tuba BOZAYKUT BÜK , Sema AKBOĞA
 2. Dış Ticaret Liberalizasyonunun İşsizlik Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 839 - 869
  Zeynep ÇİRKİN BÜYÜKDENİZ , Türkmen GÖKSEL
 3. Yerel ve Genel Seçimlerde Yolsuzluğun Oy Verme Davranışına Etkileri
  Sayfalar 871 - 898
  Mustafa Kadir DOĞAN , Haldun EVRENK
 4. Farklı Yaklaşımlar Açısından İKY Bildirileri:1994-2017 Yılları Arasında Alandaki Değişim ve Gelişme Yönelik Bir İnceleme
  Sayfalar 899 - 924
  Cavide UYARGİL , V. Lale TÜZÜNER , Fulya AYDINLI KULAK , Sevgi ELMAS ATAY
 5. Yoksulların ve SYDV Görevlilerinin Kendi Deneyimleri Çerçevesinde Bir Utanç ve Mücadele Meselesi Olarak "Yoksulluk ve Sosyal Yardım"
  Sayfalar 925 - 945
  Emma SAYGI DOĞRU
 6. Bölge ve Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Karar Mekanizmasına Gayri Resmi Yollardan Katılımı
  Sayfalar 947 - 971
  Rukiye Mehtap ÖZLÜ
 7. Siyaset Bilimi Perspektifinden Yargı Bağımsızlığı: Bir Kuramsal Model Önerisi
  Sayfalar 973 - 995
  Aylin Aydın ÇAKIR
 8. Üniversitede Çevre Tutum ve Davranış Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 997 - 1032
  Yavuz ACUNGİL
 9. Krizler ve Demokratik Meşruiyet Sorunsalı Işığında Avrupa Birliği’nin Geleceği
  Sayfalar 1033 - 1054
  A. Aslı BİLGİN
 10. Agonistik Demokrasinin Suriye için Olasılıkları
  Sayfalar 1055 - 1079
  Dilek CANYURT , Mehmet DALAR
 11. Yunan Makedonyası’nda Ulusal ve Etnik Kimliğin İnşası
  Sayfalar 1081 - 1111
  Ayşe SERDAR
 12. Yeni Avrasyacılık Bağlamında Güney Kafkasya’da Türkiye ve Rusya
  Sayfalar 1113 - 1144
  Okan ANCAK
 13. Uluslararası Anlaşmalarda Hukuken Bağlanma Kastının Tespiti: Kapsamlı Ortak Eylem Planı Özelinde Bir İnceleme
  Sayfalar 1145 - 1170
  Damla AKKAYA
 14. Hisse Senetlerinden Oluşturulan Portföyün Riske Maruz Değerinin Hesaplanması
  Sayfalar 1171 - 1201
  Hakan BİLİR , Onur ASLAN
 15. An inquiry into performance reports of municipalities in terms of fulfilment of accountability requirement: case of Turkey
  Sayfalar 1203 - 1242
  Durdane KÜÇÜKAYCAN
Dizinler