ISSN: 0378-2921
e-ISSN: 1309-1034
Başlangıç: 1943
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1943 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Türkiye’nin akademik hayatına köklü etkide bulunmuş, açık yayın politikası izleyen öncü bir hakemli dergidir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi başlangıçtan itibaren Türkiye’de soruna-dayalı ve eleştirel araştırmaya odaklaşan sosyal bilimler geleneğinin oluşumuna öncülük etmiş ender yayınlardan biridir. Dergi, başta Türkiye ve dünyayı ilgilendiren meselelerde sosyal, siyasal ve iktisadi araştırma ve incelemeleri kabul ederek kapsayıcı ve geniş bir perspektif benimsemektedir. Güncel sosyal bilim icra pratiğine uygun olarak Dergi disiplinler-arası bir çizgi benimsemiş olup özellikle Türkiye ve çevresine odaklaşarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında güncel ve dinamik tartışmaları da bünyesine taşıma gayesindedir. Ayrıca uluslararası siyasal iktisat, finans ve kalkınma gibi iktisadın türev alanlarında disiplinler arası geçişken tartışmaları güçlendirmeyi amaçlayan makaleleri de kabul ederek geniş bir araştırma gündemini desteklemektedir. SBF Dergisi farklı disiplinler arasında köprü kurmaya ve böylece okuyucu kitlesine eleştirel bir disiplinler-arası içerik sunmayı hedeflemektedir. Çalışmaların tamamı uluslararası yayın etiği ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulmaktadır. Yayın etiği ilkelerimizi buradan okuyabilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Index Islamicus (Brill)TR Dizin (ULAKBİM)MLA - Modern Language Database ve EBSCO Political Science Complete taraından endekslenmektedir.

2022 - Cilt: 77 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

2. Âyanlar, Ticari Tarım ve Sermaye Birikim İmkânları

Araştırma Makalesi

5. Çevre Bilinci Dinamikleri Çevresel Tutumda Bir Farklılık Yaratır mı? Kırklareli Üniversitesi Örneği

Araştırma Makalesi

6. Covid-19 Döneminde Yönetim Alanında Gerçekleştirilen Araştırmalar ve Geleceğe Yönelik Öngörüler

Araştırma Makalesi

8. Koalisyon Oluşumu Oyunları: İçsel Kararlılık