ISSN: 0378-2921
e-ISSN: 1309-1034
Başlangıç: 1943
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1943 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Türkiye’nin akademik hayatına köklü etkide bulunmuş, açık yayın politikası izleyen öncü bir hakemli dergidir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi devlet bilimi, politik ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyal kuram dahil olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından araştırma makaleleri, yorumlar ve kitap eleştirilerine yer vermektedir. Çalışmaların tamamı uluslararası yayın etiği ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulmaktadır. Yayın etiği ilkelerimizi buradan okuyabilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Index Islamicus (Brill)TR Dizin (ULAKBİM)MLA - Modern Language Database ve EBSCO Political Science Complete taraından endekslenmektedir.

2022 - Cilt: 77 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

6. Neo-Kaleckiyen ve Goodwinyen Yaklaşımlar Çerçevesinde Ücret ve Kâr Yanlı Büyüme Stratejileri

Araştırma Makalesi

7. The Long Term Comovement Between Sukuk And Conventional Fixed Income Markets

Araştırma Makalesi

8. İran ve Güvenlikleştirme Politikaları: Ayetullah Humeyni Dönemi (1979-1989)