Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.


Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Ankara Üniversitesi | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Kapak Resmi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.


Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Cilt 76 - Sayı 1 - 12 Mar 2021
 1. Kovid-19 Pandemisi:Uluslararası Hukuk Açısından Dünya Sağlık Örgütü’ne İlişkin Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1 - 35
  Funda KESKİN
 2. The Inquiries of British Liberals İnto the Destiny of Muslim and Turkish Inhabitants of the Balkans in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries
  Sayfalar 37 - 63
  Nazan ÇİÇEK
 3. Emeklilik Yatırım Fonlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin En Küçük Kareler ve VAR Yöntemi ile Analizi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler
  Sayfalar 65 - 102
  Özge DEMİRKALE, Turgut ÖZKAN
 4. Petrol Fiyatlarından Enflasyona Geçiş Etkisi: Geleneksel Phillips Eğrisi Yöntemi ve Svar Analizi
  Sayfalar 103 - 127
  Emin ERTÜRK, Rümeysa ERKAN
 5. Toplumsal Bütünleşme ile Yerleşke Dönüşümü İlişkisi: Türkiye’ye Zorunlu Göçle Gelenler ve Barınma Deneyimi
  Sayfalar 129 - 164
  Saime ÖZÇÜRÜMEZ, Julinda HOXHA, Merve AKDEMİR KURFALI
 6. İsveç’te Göçmen Politikaları Kapsamında Aşırı Sağ Partinin Yükselişi
  Sayfalar 165 - 190
  Pınar AKARÇAY
 7. Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili ve Toplumsal Cinsiyet
  Sayfalar 191 - 229
  Ahmet KESER, Mazlum ÇELİK, Esra ERCAN
 8. ‘Doğu Sorunu’ ve ‘Sosyal Adalet:’ Talebi Bağlamında Alman Radikal Solu ve PDS (1990-2007)
  Sayfalar 231 - 256
  Şenol ARSLANTAŞ, Düzgün ARSLANTAŞ
 9. Devlet Yönetiminde Yetki-Görev-Sorumluluk İlişkisi: Bir Yönetsel Meşruiyet Analizi
  Sayfalar 257 - 278
  Eren TOPRAK
 10. 1961-1965 Arasında Türkiye Solunda Eğitim Tartışmaları
  Sayfalar 279 - 318
  Güven Gürkan ÖZTAN
 11. Türkiye’nin Yerel ve Bölgesel Otoriteleri İhracata Dayalı Şehir Rekabetçiliğini Önemsiyor mu?
  Sayfalar 319 - 348
  Orkun DEMİRBAĞ, Muhlis ÖZDEMİR, Kübra ŞİMŞEK DEMİRBAĞ
 12. İnşaat Sektöründe Tabakalı İşgücü Piyasasının İncelenmesi: Denizli İli Örneği
  Sayfalar 349 - 385
  Dilek ŞENEL
 13. Çalışmada Akış Deneyimi Ölçeğinin (ÇADÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 387 - 404
  Nuray TURAN, Osman PALA
Dizinler