ISSN: 0378-2921
e-ISSN: 1309-1034
Başlangıç: 1943
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

1943 yılından beri düzenli olarak yayımlanan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Türkiye’nin akademik hayatına köklü etkide bulunmuş, açık yayın politikası izleyen öncü bir hakemli dergidir. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi devlet bilimi, politik ekonomi, uluslararası ilişkiler ve sosyal kuram dahil olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından araştırma makaleleri, yorumlar ve kitap eleştirilerine yer vermektedir. Çalışmaların tamamı uluslararası yayın etiği ilkelerine uygun olarak değerlendirilmekte ve tüm okuyuculara açık ve bedelsiz olarak sunulmaktadır. Yayın etiği ilkelerimizi buradan okuyabilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Index Islamicus (Brill)TR Dizin (ULAKBİM)MLA - Modern Language Database ve EBSCO Political Science Complete taraından endekslenmektedir.

2022 - Cilt: 77 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Fransız Devrimi ve Dostluk Üzerine Düşünceler

Araştırma Makalesi

2. Fenomenolojinin Siyasi Radikalizm Açıklaması: Yaşam Dünyasına Yabancılaşma

Araştırma Makalesi

5. Russia’s Kurdish Policy from the Tsardom to the Soviet Union

Araştırma Makalesi

6. Göçün Suriyeli Kadınların Toplumsal Cinsiyet Pratikleri Üzerindeki Etkisi: İmkânlar ve Zorluklar

Araştırma Makalesi

10. Kurumsal Kuram’da Örgütsel Alan Kavramı ve Örgütsel Alan Türlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi

Kitap İncelemesi

11. Kitap incelemesi: Eski Doğu Neresidir ve Nedir?