Yayın Kurulu

Aykut Çelebi

Çiğdem Berna Kocaman

Şerife Türcan Özşuca

Arif Kocaman

Sertaç Başeren

Kadir Gürdal

Hasan Şahin


Yardımcı Editör

Nuri Yeşilyurt

Editör

Çınar Özen

Prof. Dr. Çınar ÖZEN

Turkey
cozen@politics.ankara.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Siyaset Bilimi