Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-7946 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği |


Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, yılda 4 kez yayınlanan, hakemli uluslararası bir akademik dergidir. Al Farabi-Injosos, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek etmek ve akademik araştırmaları ulusal ve uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşmayı teşvik etmektir. Al Farabi-Injosos, serbest bilgi akışına ve bilginin yayılmasına yönelik açık erişimli bir dergidir. Al Farabi-Injosos, akademik çevreden gelen katkılara odaklanan çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alan dışı ve üst düzey lisansüstü öğrencilerden gelen başvuruları da teşvik etmektedir. Dergi, İngilizce, Türkçe, Çince, Rusça ve Kazakça yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Al Farabi-Injosos aşağıdaki alanlarda başvuruları kabul etmektedir: Antropoloji, Arkeoloji, İşletme ve Yönetim Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İktisat, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Uluslararası İş Etütleri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Hukuk, Dilbilim Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji. Al Farabi-Injosos'un amaç, sosyal bilimler alanında kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Gönderilen makaleler, kör-hakemlik sistemiyle enaz 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yayıncı, tüm akademik etik değerlere açık bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle, yayınlanmış içeriği dünya çapında akademik topluluğun tüm bölümleri tarafından kalıcı olarak ve serbestçe erişilebilir kılma görevini kabul eder.

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7946 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği |
Kapak Resmi


Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, yılda 4 kez yayınlanan, hakemli uluslararası bir akademik dergidir. Al Farabi-Injosos, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek etmek ve akademik araştırmaları ulusal ve uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşmayı teşvik etmektir. Al Farabi-Injosos, serbest bilgi akışına ve bilginin yayılmasına yönelik açık erişimli bir dergidir. Al Farabi-Injosos, akademik çevreden gelen katkılara odaklanan çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alan dışı ve üst düzey lisansüstü öğrencilerden gelen başvuruları da teşvik etmektedir. Dergi, İngilizce, Türkçe, Çince, Rusça ve Kazakça yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Al Farabi-Injosos aşağıdaki alanlarda başvuruları kabul etmektedir: Antropoloji, Arkeoloji, İşletme ve Yönetim Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İktisat, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Uluslararası İş Etütleri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Hukuk, Dilbilim Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji. Al Farabi-Injosos'un amaç, sosyal bilimler alanında kaliteyi artırmayı amaçlamaktadır. Gönderilen makaleler, kör-hakemlik sistemiyle enaz 2 hakem tarafından değerlendirilmektedir. Yayıncı, tüm akademik etik değerlere açık bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle, yayınlanmış içeriği dünya çapında akademik topluluğun tüm bölümleri tarafından kalıcı olarak ve serbestçe erişilebilir kılma görevini kabul eder.

Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [tr] Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - 25 Haz 2020
 1. Is Migration Causes Rootlessness? From Kars to İstanbul!
  Sayfalar 1 - 5
  Arzu DURUKAN
 2. ÖRGÜTLERDE İÇ ÇATIŞMALAR VE YÖNETİMİ
  Sayfalar 6 - 17
  Ayla AVCI
 3. RUMELİ’DEKİ FETRET DEVRİ (1402-1413) ESERLERİ
  Sayfalar 18 - 36
  Bahriye GÜRAY GÜLYÜZ
 4. Lise Öğretmenlerinin Duygusal Emek Davranışları İle İşle Bütünleşmeleri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 37 - 50
  Eda ÇARIKCI
 5. BULGARİSTAN GÖÇMENLERİNİN YAŞADIĞI SELAMLAR KÖYÜ GELENEKSEL KADIN GİYSİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 51 - 69
  Filiz DURSUN , Gülden ABANOZ , Çiğdem DURSUN ÇALIŞAN
 6. Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Alışveriş Merkezi Seçimi: Konya Örneği
  Sayfalar 70 - 84
  İlkay ALTINDAĞ , Canan EKİNCİLER
 7. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİMİN TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: MARDİN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 85 - 102
  İsmail GÜN
 8. Bir Taarruz, Üç Ricat: Sina-Filistin Cephesi Bozgunu ve Mustafa Kemal Paşa
  Sayfalar 103 - 123
  İsmail ÖZER
 9. NAMIK KEMAL’İN KURMACA DÜNYASINDA ÖLÜMÜN DESTANLAŞTIRILMASI
  Sayfalar 124 - 134
  Mehmet Ali GÜNDOĞDU
 10. THE IMPACT OF INTEREST RATE CHANGES BY FEDERAL RESERVE ON TURKEY
  Sayfalar 135 - 145
  King BANAIAN , Mustafa Göktuğ KAYA , Orhan Kemal KAPLAN
 11. OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE VAKIF SİSTEMİNİN GELİŞİMİ
  Sayfalar 146 - 160
  Perihan Hazel KAYA , Mevlüt KOCA
 12. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİ KOMÜNİZME KAZANDIRMA SÜRECİNDE TÜRK COĞRAFYASI PROPAGANDASI
  Sayfalar 161 - 173
  Süleyman KÖKSAL
 13. Türkiye'deki Şehirlerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin İstatistiksel Analizi
  Sayfalar 174 - 186
  Tayfun SERVİ , Ülkü ERİŞOĞLU
 14. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON İLE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 1980-2018 DÖNEMİ
  Sayfalar 187 - 197
  Salih ÖZTÜRK , Müşerref ÖNER
 15. ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ VE MOTİVASYONLARI: AĞRI İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 198 - 209
  Utku ŞENDURUR