Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-7946 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İksad Yayınevi |


Al  Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,yılda 4 kez yayınlanan , hakemli  uluslararası bir akademik dergidir. Al Farabi-Injosos, IKSAD yayınevi tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırmada mükemmelliği teşvik etmek ve akademik araştırmaları ulusal ve uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşmayı teşvik etmektir. Al Farabi-Injosos, serbest bilgi akışına ve bilginin yayılmasına yönelik açık erişimli bir dergidir. Al Farabi-Injosos, akademik çevreden gelen katkılara odaklanan çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alan dışı ve üst düzey lisansüstü öğrencilerden gelen başvuruları da teşvik etmektedir. Dergi, İngilizce, Türkçe, Çince, Rusça ve Kazakça yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Al Farabi-Injosos aşağıdaki alanlarda başvuru ve önerileri kabul etmektedir:

Antropoloji, Arkeoloji, İşletme ve Yönetim Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İktisat, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Uluslararası İş Etütleri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Hukuk, Dilbilim Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji.

Al Farabi-Injosos'un hedefi, akademisyenler için güçlü ve titiz bir akademik çıkış sunarken, Türk akademisinde güncel teknolojiyi yansıtan çalışmalarda mükemmel bir sosyal bilim ve beşeri çevreye katkıda bulunmak ve mükemmelliği teşvik etmektir. Al Farabi dergisine gönderilen makaleler, konusu ve alanına özgü 2 uzman hakem tarafından gözden geçirilmektedir. Hakemler dergi editörleri tarafından etik kurallar göz önünde bulundurularak atanmaktadır. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik ortamda teslim edilir. Yazar isimleri, çift kör hakem gözden geçirme sürecinin bütünlüğünü korumak için dergi tarafından saklanır. Talep üzerine, incelemeye katkılarını gösteren yazılı raporlar verilebilir. Yayınlanan tüm yazarlar gelecek konular için yorumcu olarak hareket etmeyi kabul eder. Gönderilen tüm yazılar, derginin başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde APA yazma ve atıf standartlarına uygun olmalıdır. Yayıncı, tüm akademik etik değerlere açık bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle, yayınlanmış içeriği dünya çapında akademik topluluğun tüm bölümleri tarafından kalıcı olarak ve serbestçe erişilebilir kılma görevini kabul eder. Yayıncı, makalelerin işlenmesi, sunulması ve yayınlanması için herhangi bir maddi ücret talep etmemektedir. Yayıncı, yayınlanmış içeriğine gelecekteki özgür ve evrensel erişimi taahhüt etmektedir.

ÖNEMLİ DUYURULAR:


1. Dergimize gönderdiğiniz çalışmalarınızda lütfen yazar ismi belirtmeyiniz. 

2. Dergimizin formatına uygun Word şablon dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız: Al Farabi-Injosos Formatlı Word Dökümanı

3. Okurlarımıza tüm dergi bölümlerinin APA yazım kurallarına göre hazırlaması gerekmektedir. Buna uyulmaması, otomatik red nedenidir.

4. Değerli  yazarlar, lütfen birden çok yazarın gönderdiği yazarların sırasının, Dergipark tarafından üretilen son yayın ve alıntı sırasının gerçek sırasının olduğunu unutmayın.

5. Çalışmanıza ORCİD no almak için www.orcid.org adresini ziyaret ediniz. 

6. iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’i geçmemektedir.  
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2564-7946 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı İksad Yayınevi |
Kapak Resmi


Al  Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi,yılda 4 kez yayınlanan , hakemli  uluslararası bir akademik dergidir. Al Farabi-Injosos, IKSAD yayınevi tarafından yayınlanmaktadır. Derginin amacı, teorik ve araştırma odaklı çalışmaları teşvik etmek, araştırmada mükemmelliği teşvik etmek ve akademik araştırmaları ulusal ve uluslararası alanda karşılıklı olarak paylaşmayı teşvik etmektir. Al Farabi-Injosos, serbest bilgi akışına ve bilginin yayılmasına yönelik açık erişimli bir dergidir. Al Farabi-Injosos, akademik çevreden gelen katkılara odaklanan çok disiplinli bir yayın olmasına rağmen, alan dışı ve üst düzey lisansüstü öğrencilerden gelen başvuruları da teşvik etmektedir. Dergi, İngilizce, Türkçe, Çince, Rusça ve Kazakça yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Al Farabi-Injosos aşağıdaki alanlarda başvuru ve önerileri kabul etmektedir:

Antropoloji, Arkeoloji, İşletme ve Yönetim Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İktisat, Eğitim Bilimleri, Coğrafya, Tarih, Uluslararası İş Etütleri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Hukuk, Dilbilim Edebiyat, Felsefe ve Sosyoloji.

Al Farabi-Injosos'un hedefi, akademisyenler için güçlü ve titiz bir akademik çıkış sunarken, Türk akademisinde güncel teknolojiyi yansıtan çalışmalarda mükemmel bir sosyal bilim ve beşeri çevreye katkıda bulunmak ve mükemmelliği teşvik etmektir. Al Farabi dergisine gönderilen makaleler, konusu ve alanına özgü 2 uzman hakem tarafından gözden geçirilmektedir. Hakemler dergi editörleri tarafından etik kurallar göz önünde bulundurularak atanmaktadır. Tüm hakem değerlendirme raporları, katılımcılara elektronik ortamda teslim edilir. Yazar isimleri, çift kör hakem gözden geçirme sürecinin bütünlüğünü korumak için dergi tarafından saklanır. Talep üzerine, incelemeye katkılarını gösteren yazılı raporlar verilebilir. Yayınlanan tüm yazarlar gelecek konular için yorumcu olarak hareket etmeyi kabul eder. Gönderilen tüm yazılar, derginin başvuru kılavuzlarında belirtildiği şekilde APA yazma ve atıf standartlarına uygun olmalıdır. Yayıncı, tüm akademik etik değerlere açık bir şekilde bağlıdır ve bu nedenle, yayınlanmış içeriği dünya çapında akademik topluluğun tüm bölümleri tarafından kalıcı olarak ve serbestçe erişilebilir kılma görevini kabul eder. Yayıncı, makalelerin işlenmesi, sunulması ve yayınlanması için herhangi bir maddi ücret talep etmemektedir. Yayıncı, yayınlanmış içeriğine gelecekteki özgür ve evrensel erişimi taahhüt etmektedir.

ÖNEMLİ DUYURULAR:


1. Dergimize gönderdiğiniz çalışmalarınızda lütfen yazar ismi belirtmeyiniz. 

2. Dergimizin formatına uygun Word şablon dosyasını indirmek için lütfen tıklayınız: Al Farabi-Injosos Formatlı Word Dökümanı

3. Okurlarımıza tüm dergi bölümlerinin APA yazım kurallarına göre hazırlaması gerekmektedir. Buna uyulmaması, otomatik red nedenidir.

4. Değerli  yazarlar, lütfen birden çok yazarın gönderdiği yazarların sırasının, Dergipark tarafından üretilen son yayın ve alıntı sırasının gerçek sırasının olduğunu unutmayın.

5. Çalışmanıza ORCİD no almak için www.orcid.org adresini ziyaret ediniz. 

6. iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’i geçmemektedir.  
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi [tr] [tr] Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 3 - Eyl 2019
 1. BAZI FONETİK ÖZELLİKLERİN DOĞU ANADOLU AĞIZLARINDA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 7
  Elvan Cafarov
 2. PAKET SÜT İÇERİKLERİNİN ÇOK KRİTERLİ ANALİZİ
  Sayfalar 8 - 16
  Elçin Noyan , Erdoğan Gavcar
 3. AZERBAYCAN VE TÜRK DİLLERİNDE ZOOFRAZEOLOGİZMLER VE ONLARDA FONETİK, LEKSİK, MORFOLOJİK, SİNTAKTİK VARİYASYON.
  Sayfalar 17 - 21
  Terane Nağıyeva
 4. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDÜSTRİNİN İŞ YARATMADAKİ ROLÜ: ERBİL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 22 - 33
  Semih Serkant AKTUĞ , Mehmet DAĞ , Qahar Jabbar Shekha SHEKHA
 5. ESKİ TÜRK HÂL SİSTEMİNDE YÖNELME-E HÂLI BARESİNDE FİKİRLERİN ÖZETİ
  Sayfalar 34 - 38
  Yegane Kahramanova
 6. CAHİLİYEDE VE İSLAM DÖNEMİNDE VERGİ (ZEKÂT)*
  Sayfalar 39 - 47
  Fethi Yıldırım
 7. Gsm Operatörleri Çağrı Merkezlerinin Hizmet Kalitesinin Marka Sadakatine Etkisi: Erzurum İli Örneği
  Sayfalar 48 - 62
  Başak Gül , T. Şükrü Yapraklı
 8. DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: MARDİN’İ ZİYARET EDEN TURİSTLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 63 - 73
  Serkan GÜN , Cafer Şafak EYEL
 9. ENTEGRASYON, ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK VE KATILIM: ALMANYA TÜRKLERİNİN YAKLAŞIMI
  Sayfalar 74 - 88
  Ahmet ASLAN
 10. HİTİT KANUN MADDELERİNDE YER ALAN BAZI TARIM ÜRÜNLERİ VE KULLANIM ALANLARI
  Sayfalar 89 - 105
  Şükrü Ünar
 11. İbn Haldûn’un Eğitim Felsefesinde Üç Mesele Eğitimin Hadarî Yönü, İlimlerde Tekrar Kuramı ve Üçlü Tekrar Metodu
  Sayfalar 106 - 118
  Murat Erten
 12. Is Social Media a public sphere in Today’s Society?: Examples of Social Movements on Twitter
  Sayfalar 119 - 130
  FEYZA ÜNLÜ DALAYLI , FEYZA ÜNLÜ DALAYLI
 13. KIRIM HANLIĞI’NDA EVLENME VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR TAHLİL
  Sayfalar 131 - 140
  Nuri Kavak
 14. LOJİSTİK ŞİRKETLERİN KONKORDATO NEDENLERİ
  Sayfalar 141 - 150
  SELMİNAZ ADIGÜZEL